Information Technology Management & Strategic Planning 40448 
  دانشکده مهندسی کامپیوتر Department- دانشگاه صنعتی شریف ترم دوم 85-84 - Group گروه یک 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1385-04-14 July 05, 2006 01:44 PM  
نمرات نهائی درس به آموزش ارسال گردید.                       ابطحی

  1385-04-14 July 05, 2006 07:34 AM  
نمرات نهائی   درس اعلام گردید.     به بخش منابع رجوع کنید.   ابطحی

  1385-04-14 July 05, 2006 07:35 AM  
نمرات نهائی در س متعاقبا اعلام خواهد شد.
زمان مراجعه برای دیدن برگه های امتحانی چهارشنبه 14/4/85 از ساعت 14 الی 16 خواهد بود.                                         سید ابراهیم ابطحی

  1385-04-12 July 03, 2006 09:52 AM  
نمرات نهائی پایان ترم و میان ترم درس مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات اعلام گردید . به بخش منابع رجوع نمائید.      ابطحی 12/4/85

  1385-03-20 June 10, 2006 07:57 AM  
جلسه تحویل کارجمعی و کار با نرم افزار اس.آ و ارائه کارهای اضافی داوطلبانه  روز دوشنبه 5 تیر از ساعت 10 با حضور همه دانشجویان و کمک استاد درس برگزار خواهد شد .        ابطحی

  1385-03-20 June 10, 2006 07:55 AM  
آزمون پایان ترم برگزار گردید.   ابطحی

  1385-03-20 June 10, 2006 07:54 AM  
جلسه ارائه مطالعات انفرادی دانشجویان در تاریخ 17/3/85 برگزار گردید.    ابطحی

  1385-03-02 May 23, 2006 04:31 AM  
کلاس ِ اس-ای روز سه شنبه 2 خرداد حتما ً تشکیل می شود.

  1385-03-01 May 22, 2006 02:57 PM  
برنامه ادامه آموزش اس.ای حداقل 4 جلسه از فردا سه شنبه برای آشنائی با رسم نمودارهای مورد نیاز جهت ترسیم نقشه های معماری استمرار خواهد داشت.  ابطحی  1/3/85

  1385-03-01 May 22, 2006 02:52 PM  
راهنامایی برای ِ روند ِ حرکتی در اس ای در بخش ِ منابع ِ اس ای قرار داده شد(برای تولید سامانه های کاربردی.
محمدعلی هنرپیشه

  1385-02-25 May 15, 2006 09:04 AM  
تحلیل و ارزیابی نتایج نمرات آزمون میان ترم اعلام گردید. به قسمت منابع مراجعه نمائید.     ابطحی 25/2/85

  1385-02-25 May 15, 2006 09:03 AM  
نمرات آزمون میان ترم اعلام گردید. به قسمت منابع مراجعه نمائید.     ابطحی 25/2/85

  1385-02-13 May 03, 2006 02:07 PM  
آزمون میان ترم دوشنبه 11/2/85 برگزار گردید . ابطحی

  1385-02-10 April 30, 2006 04:22 AM  
اسلاید های ِ جلساه ی پیش ِ کلاس ِ اس ای در بخش منابع قرار داده شد.

  1385-02-09 April 29, 2006 05:03 PM  
کلاس ِ اس-ای سه شنبه ی این هقته استثناء تشکیل نمی شود
محمد علی هنزپیشه

  1385-02-06 April 26, 2006 02:52 PM  
مدل راهبردی سوستاک و زبانی برای مدل سازی کسب و کار در قسمت منابع درج گردید . ابطحی

  1385-01-30 April 19, 2006 02:11 PM  
امتحان میان ترم به خواست دانشجویان دوشنبه 11/2/85 برگزار خواهد شد.اسلایدهای دو جلسه کلاس اس.ای در منابع درس درج شده است  ابطحی.

  1385-01-22 April 11, 2006 08:34 AM  
کلاس ُآموزشی بسته ی نرم افزار ِ " اس. ای" سه شنبه ها( از 21فروردین تا 5 اردیبهشت) از ساعت ِ 16:30 تا 18 در کلاس 205 تشکیل می شود
محمد علی هنر پیشه

  1384-12-03 February 22, 2006 01:33 PM  
فایل طرح درس و چارچوب ملی معماری سازمانی ایران در بخش منابع بارگذاری شد

  1384-11-25 February 14, 2006 08:45 AM  
کسانی که سی دی نرم افزار درس را می خواهند لطفاً به آدرس زیر ایمیل بزنند.
moshref@ce.sharif.edu

Instructor:
Seyed Ebrahim Abtahi
(abtahi@sharif.edu)

سه واحد Units
دوشنبه ها وجهارشنبه ها از ساعت 15 الی 30/16
Room: خودرو 7

 This website is visited 8733 times since January 2006. Updated Monday 2020-09-07 09:07