IT Project Management مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات 40428 
  CE Department- Sharif University of Technology ترم اول 86-85 - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1385-11-16 February 05, 2007 06:46 PM  
نمرات نهائی درس اعلام گردید
برای دیدن نمرات نهائی و ریز آنها که به آموزش ارسال شده است به بخش منابع رجوع کنید
ابطحی
85/11/16

  1385-11-14 February 03, 2007 02:29 PM  
نمرات امتحان پایان ترم درس در بخش منابع اعلام گردید. نمرات نهائی درس متعاقبا علام خواهد شد.
ابطحی

  1385-10-30 January 20, 2007 03:41 PM  
آزمون پایان ترم در زمان مقرر 23 دیماه 85 انجام گردید. نتایج امتحان و نمرات آن بزودی اعلام خواهد شد.

  1385-10-30 January 20, 2007 08:06 AM  
در تاریخ سه شنبه 3 بهمن ساعت 15 تا 17 در سایت دانشکده برگزار می شود Microsoft Office Project امتحان عملی نرم افزار

  1385-10-24 January 14, 2007 08:00 AM  
با توجه به پایان زمان پروژه ها هر گروه به جز خروجی نقاط پایشی که تاکنون تحویل داده است هر آنچه را که می تواند در نمره نهایی پروژه مؤثر باشد (اعم از صورت جلسات، مستندات پشتیبان، رویه های مدیریتی گروه و ...) را به صورت فشرده شده تا پایان روز دوشنبه 24 آذر به آدرس زیر ارسال کند
moshref@ce.sharif.edu

  1385-10-16 January 06, 2007 04:17 PM  
اسلایدهای کتاب درسی در بخش منابع قرار گرفت.
ابطحی

  1385-10-16 January 06, 2007 04:04 PM  
جلسات فوق العاده درس در روزهای چهرشنبه 13 دی و شنبه 16 دی برگزار و در همین روز ارائه مطالب داوطلبانه دانشجویان صورت گرفت.
امتحان ÷ایانی درس در روز شنبه 23 دیماه ساعت 30/14
در الف 26 بصورت کتاب باز صورت خواهد گرفت.
هر گروه در جلسه امتحان باید لوح فشرده ای از تمام مطالب ارسالی برای کمک استاد درس و پاسخهای ایشان و تصحیحات اعمال شده و گزارش مدیر گروه در مورد تعداد جلسات برگزار شده و حاضرین هر جسله و زمانهای برگزاری را ارائه نماید.

  1385-10-16 January 06, 2007 03:53 PM  
استاندارد نماتن را از نشانی زیر بردارید :
http://ce.sharif.edu/courses/84-85/2/ce418/index.php?section=resources&file=resources&cmd=changeDir&id=NAMATAN

  1385-10-13 January 03, 2007 03:54 PM  
اطلاعیه مهم
جلسه مهم و فوق العاده و  پایانی درس روز شنبه 16 مرداد از ساعت 13 الی 16 در کلاس خودرو 7 برگزار خواهد شد.
ابطحی

  1385-10-06 December 27, 2006 12:28 PM  
خطاهای تزریق شده به پروژه هر گروه و اقلام تحویلی در بخش منابع قرار گرفت/

  1385-10-04 December 25, 2006 06:40 AM  
خطاهای تزریق شده به پروژه هر گروه در بخش منابع قرار گرفت

  1385-09-27 December 18, 2006 11:04 AM  
اخطار به گروه تدبیر بعلت عدم ارائه تمرینات درسی

  1385-09-15 December 06, 2006 01:44 PM  
سخنرانی آدرماه انجمن انفورماتیک ایران در بخش منابع

  1385-09-13 December 04, 2006 03:30 PM  
نمرات آزمون میان ترم درس و تحلیل نتایج آن در بخش منابع قرار گرفت.
ابطحی

  1385-09-06 November 27, 2006 04:11 PM  
پرسشهای امتحان میان ترم که در تاریخ 29 آبان برگزار گردید به دانشجویان ارائه و بحث گردید.

  1385-09-04 November 25, 2006 10:23 AM  
در تحویل خروجی هر نقطه پایش توجه کنید که مقادیر مقدار واقعی را باید با توجه به اطلاعات داده شده در هر نقطه پایش پر کنید.
برنامه ریزی های قبل از نقطه پایش مورد نظر را نباید تغییر دهید (اگر مقادیر واقعی را اول وارد کنید امکان این کار تغییر آنها خود به خود وجود نخواهد داشت)

  1385-08-30 November 21, 2006 07:07 AM  
زمان تحویل زمانبندی مجدد بعد از نقطه پایش اول دوشنبه 6/9/85 می باشد

  1385-08-30 November 21, 2006 06:19 AM  
خلاصه مشخصات پروژه گروه ها در بخش منابع قرار گرفت

مشرف

  1385-08-24 November 15, 2006 07:54 AM  
اطلاعیه سخنرانی انجمن انفورماتیک در بخش منابع درج گردید.

  1385-08-24 November 15, 2006 07:53 AM  
کلاس در س مدیریت  پروژه های فناوری اطلاعات امروز چهارشنبه 24
آبان بعلت انجام سخنرانی در انجمن انفورماتیک ایران برگزار نخواهد گردید.   باتوجه به اتمام مطالب درسی آزمون میان ترم در زمان مقرر در روز دوشنبه 29 آبان برگزار خواهد شد

  1385-08-15 November 06, 2006 01:04 PM  
کارهای انجام شده پروژه های درسی با حضور مدرس و کمک استاد درس  و دانشجویان نقد و بررسی گردید و مهلت ارائه نمودارشبکه ای نهائی پروژه ها با یکهفته تمدید 22 آبان ماه تعیین گردید.

  1385-08-15 November 06, 2006 01:01 PM  
امتحان میان ترم درس  با توافق دانشجویان در روز دوشنبه 29 آبانماه در ساعت 30/13 الی 15   در محل  کلاس درس در خودرو 7 برگزار خواهد شد.
ابطحی

  1385-08-03 October 25, 2006 11:58 AM  
را می توانید از Microsoft Office Project تعدادی از کتاب های آموزش
http://ce.sharif.edu/~moshref/down/pm/
دانلود کنید

  1385-07-26 October 18, 2006 04:24 PM  
در بخش منابع درس قرار گرفت MSP اسلایدهای جلسه اول کلاس آموزش

  1385-07-26 October 18, 2006 04:20 PM  
برای مشاهده آموزش نرم افزار کنترل پروژه به صورت رایگان به آدرس زیر رفته برنامه مورد نظر را نصب کنید
http://www.roshd.ir/roshd/Default.aspx?tabid=237&Page=Check&Rand=0&SSOReturnPage=Check&Rand=0
کنید ignore اگر با خطایی در حین نصب مواجه شدید آن را

  1385-07-25 October 17, 2006 07:24 AM  
کلاس حل تمرین 7/26 و 8/1 و 8/8 ساعت 12 تا 13:30 در مطالعه 2 برگزار خواهد شد

  1385-07-23 October 15, 2006 05:46 PM  
جهت سهولت آگاهی از رسیدن اقلام تحویل دادنی هر گروه فایل اقلام تحویل دادنی در بخش منابع قرار گرفت

  1385-07-17 October 09, 2006 03:47 PM  
برای اطلاع از عنوان پروژه درسی خود به بخش منابع رجوع نمائید
ابطحی

  1385-07-17 October 09, 2006 02:37 PM  
.نرخ نیروهای کارشناسی و مدیریت در صنعت  فناوری اطلاعات ایران - 1382در بخش منابع قرار گرفت
ابطحی

  1385-07-14 October 06, 2006 06:12 PM  
مستند عناوین پروژه ها و زمانبندی فعالیت های گروهی به روز شد.
در بخش منابع قرار گرفت pmbok فایل کتاب الکترونیک کتاب کمک درسی
اگر در مورد زمانبندی یا موضوع پروژه ها ابهامی وجود دارد به پرسش خود را
sharifce428@gmail.com
ارسال کنید.

  1385-07-10 October 02, 2006 05:26 PM  
برای کسب اطلاع از عناوین موضوع پروژه ها و گامهای انجام آن به بخش منابع رجوع نمائید.

  1385-07-10 October 02, 2006 05:03 PM  
برای آگاهی از طرح درس،برنامه درسی ، زمان بندی ارائه مطالب و دیدن اسلایدهای معرفی درس به بخش منابع رجوع نمائید.
ابطحی
85/7/10

  1385-07-10 October 02, 2006 05:01 PM  
به برگه ابرمتنی درس مدیریت پرو|ژه های فناوری اطلاعات خوش آمدید.
ابطحی

Instructor:
Seyed Ebrahim Abtahi
(abtahi@sharif.edu)

3 Units
دوشنبه ها و چهارشنبه ها 30/13 الی 15
Room: خودرو 7

 This website is visited 11889 times since September 2006. Updated Monday 2020-09-07 09:09