Information Technology فناوری اطلاعات 40467 
  CE Department- Sharif University of Technology اول 86-85 - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1385-11-17 February 06, 2007 11:31 AM  
نمرات نهائی درس و تحلیل ریز نمرات اعلام گردید.
برای مطالعه موارد فوق که به آموزش اعلام گردیده به بخش منابع مراجعه نمائید
ابطحی 17/11/85

  1385-11-11 January 31, 2007 11:08 AM  
نمرات امتحان پایان ترم درس در بخش منابع اعلام گردید. نمرات نهائی درس متعاقبا علام خواهد شد.
ابطحی

  1385-10-30 January 20, 2007 03:43 PM  
آزمون پایان ترم در زمان مقرر 30 دیماه برگزار گردید.نتایج امتحان بزودی اعلام خواهد شد.

  1385-10-23 January 13, 2007 03:56 PM  
اسلاید های فصول باقیمانده کتاب در بخش منابع قرار گرفت.
ابطحی

  1385-10-16 January 06, 2007 04:29 PM  
قانون حق تکثیر نرم افزار و تجارت الکترونیک ایران در بخش منابع قرار گرفت.

  1385-10-16 January 06, 2007 04:28 PM  
جلسات فوق العاده و پایانی درس در روزهای جهارشنبه 13 و شنبه 16 دیماه برگزار و ارائه مطالب درسی پایان یافت.
امتحان پایانی درس در روز شنبه 30 دیماه در محل کلاس الف 21 در ساعت 30/14 برگزار خواهد شد.
در جلسه امتحان گروه ها موظفند لوح فشرده ای شمل دو کار گروهی یعنی سایت اطلاعات  فاوای ایران و مقاله معیارها و شاخصها را بهمراه صورت منابع کاغذی و فایلهای مراجع الکترونیکی را همراه اسلایدهای مطالعه انفرادی اعضای گروه در مورد وضعیت فاوای کشورهای جهان را بهمراه گزارش مدیریتی الکترونیکی مدیر گروه حاوی زمان و تعداد جلسات گروهی و شرکت کنندگان در آن و وظایف هر فرد را ارائه نمایند.
ابطحی

  1385-10-13 January 03, 2007 03:59 PM  
اطلاعیه مهم
             ابجلسه مهم فوق العده و پایانی درس در روز شنبه 16 دیماه از ساعت 9الی 12 در کلاس خودرو 7 برگزار خواهد    شد

  1385-09-27 December 18, 2006 11:08 AM  
جهت دریافت اسلایدهای بخش فناوری و مطالب اضافی به برگه اینترنتی کمک استاد درس در نشانی زیر مراجعه نمائید.
ابطحی
http://ce.sharif.edu/~zeidabadi/course.html

  1385-09-27 December 18, 2006 11:06 AM  
اطلاعات دفعات تحویل مطالعه انفرادی و دو کار گروهی درس را در بخش منابع مطالعه نمائید.

  1385-09-22 December 13, 2006 11:33 AM  
کلاسهای آموزش سه فصل پایانی معرفی فناوری ها از هفته آینده در روزهای زیر در اطاق 205 برگزار خواهد گردید.
شرکت دانشجویان درس در این کلاسها الزامی است.
یکشنبه ها و دوشنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 12 الی 13.
ابطحی

  1385-09-22 December 13, 2006 11:30 AM  
نمرات و نتایج تحلیل نمرات آزمون میان ترم را در بخش منابع مطالعه نمائید.
ابطحی

  1385-09-22 December 13, 2006 11:28 AM  
جلسه حل پرسشهای آزمون میان ترم برگزار گردید.
اوراق امتحانی جهت تعییت خطاهای احتمالی تصحیح اوراق در اختیار دانشجویان قرار گرفت
ابطحی

  1385-09-15 December 06, 2006 01:45 PM  
سخنرانی آدرماه انجمن انفورماتیک ایران در بخش منابع

  1385-09-15 December 06, 2006 01:17 PM  
گزارشات زیر را در بخش منابع مطالعه نمائید :
سیستمهای اطلاعاتی و آنتروپی
آمادگی الکترونیکی
E-readiness in developing countries
فناوری اطلاعات ، شاخصها و رده بندیها
آیران و جامعه اطلاعاتی

  1385-09-13 December 04, 2006 03:45 PM  
را در بخش منابع و فهرسا فاوا در جهان و فهرست مربوطه مطالعه نمائید    ( OECD2002)    گزارش.

  1385-09-11 December 02, 2006 01:56 PM  
گزارشی در باره آمادگی شبکهای به زبان فارسی را در دوبخش در قسمت منابع مطالعه نمائید(پرونده معیارها و شاخصها).
ابطحی

  1385-09-08 November 29, 2006 01:18 PM  
اطلاعیه مهم : کلیه تکالیف درسی با به فارسی نوشته و تحویل شود. شامل مقاله شاخص ها و معیارها که نمونه آن در سایت درس درج شده است و ارائه انفورماتیک در جهان و برگه های وبی فاوا در ایران.
ابطحی

  1385-09-06 November 27, 2006 04:08 PM  
گزارش آشنائی با سازمانهای بین المللی استاندارد در بخش منابع قرار گرفت

  1385-09-06 November 27, 2006 04:04 PM  
امتحان میان ترم با حضور 40 نفر از دانشجویان برگزار گردید.
ابطحی

  1385-09-04 November 25, 2006 07:16 PM  
اطلاعیه مهم : آزمون میان ترم درس فناوری اطلاعات روز دوشنبه 6 آذر ساعت 9 صبح در سالن خوارزمی دانشکده برگزار خواهد گردید.
ابطحی

  1385-08-29 November 20, 2006 02:56 PM  
مقاله بررسی آمادگی شبکه ای در بخش منابع قرار گرفت.
ابطحی

  1385-08-29 November 20, 2006 02:55 PM  
اسلایدهای فصول 4 و 5 و 6 کتاب درسی در بخش منابع قرار گرفت
ابطحی

  1385-08-24 November 15, 2006 07:57 AM  
اطلاعیه سخنرانی انجمن انفورماتیک ایران در بخش منابع درج گردید

  1385-08-15 November 06, 2006 01:41 PM  
گزارشات فناوری اطلاعات در ایران 1282   در بخش منابع قرار گرفت.
ابطحی

  1385-08-15 November 06, 2006 01:08 PM  
اسلایدهای فصول اول تا سوم کتاب درسی را در بخش منابع مطالعه نمائید.

  1385-08-08 October 30, 2006 03:23 PM  
متن سخنرانی ماهاتیر محمد در اصفهان را در بخش منابع بخوانید

  1385-08-08 October 30, 2006 02:45 PM  
لایحه "اشاعه و دسترسی آزاد به اطلاعات "در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی و تصویب است. مبنای این  دو لایحه مصوب دولت پیشین با عناوین لایحه آزادی اطلاعات ولایحه حمایت از حریم خصوصی  را در بخش منابع مطالعه کنید

  1385-08-10 November 01, 2006 08:04 AM  
امتحان میان ترم درس   روز چهارشنبه 24 آبانماه در ساعت 9 الی 30/10 در سالن خوارزمی در محل دانشکده برگزار خواهد شد.
ابطحی

  1385-08-01 October 23, 2006 01:58 PM  
اسلایدهای سه فصل مباحث سواد فناوری رایانه کتاب رسی برای مطالعه فردی و آمادگی حضور در کلاس تمرین در بخش منابع درج گردبد.
ابطحی

  1385-07-26 October 18, 2006 12:46 PM  
آاطلاعیه مهم
آقای محمد حسین افتخاری به کمک استادی درس منصوب شدند.
رفع اشکال درس : شنبه ها از ساعت 12 الی 30/13 و دوشنبه ها از ساعت 14 الی 15 در سایت دانشکده.
آموزش سه فص فناوری کتاب درسی که جزئ مطالب امتحان خواهد بود در زمانهای زیر توسط ایشان انجام خواهد شد که حضور دانشجویان در این کلاسها اجباری است. محل کلاسها خودرو  7
tg01 : فصل اول شنبه 6 آبان ساعت 12 الی 30/13
tgo2 : فصل دوم سه شنبه 9 آبان ساعت 12 الی 30/13
tg03 : فصل سوم شنبه 13 آبان ساعت 12 الی 30/13
ابطحی

  1385-07-24 October 16, 2006 02:59 PM  
. به بخش منابع رجوع نمائید.رتبه بندی کشورها برای انتخاب موضوع مطالعه انفرادی.
ابطحی

  1385-07-19 October 11, 2006 02:16 PM  
گزارش آمادگی شبکه ای 2006 را در بخش منابع مطالعه نمائید.
ابطحی

  1385-07-24 October 16, 2006 02:57 PM  
برای اطلاع از گروه درسی و موضوع مطالعه انفرادی پیشنهادی و مصوب خود به بخش منابع رجوع کنید
ابطحی

  1385-07-19 October 11, 2006 09:10 AM  
آخرین رتبه بندی کشورها برای مطالعه انفرادی. به بخش منابع رجوع کنید.
ابطحی

  1385-07-17 October 09, 2006 02:42 PM  
اسامی کشورهای توامند در فناوری اطلاعات در بخش منابع قرار گرفت. برای مطالعه انفرادی از این کشورها انتخاب نمائید.
ابطحی

  1385-07-12 October 04, 2006 08:06 AM  
برای مطالعه وضعیت فناوری اطلاعات کره جنوبی ،چین و ایرلند به بخش منابع رجوع کنید.
ابطحی

  1385-07-10 October 02, 2006 05:07 PM  
برای آگاهی از طرح درس،برنامه درسی ، زمان بندی ارائه مطالب و دیدن اسلایدهای معرفی درس به بخش منابع رجوع نمائید.
ابطحی
85/7/10

  1385-07-10 October 02, 2006 05:07 PM  
به برکه ابرمتنی درس فناوری اطلاعات خوش آمدید.
ابطحی

Instructor:
seyed Ebrahim Abtahi
(abtahi@sharif.edu)

3 Units
دوشنبه ها و جهارشنبه ها 9 الی 30/10
Room: خودرو 7

 This website is visited 12911 times since September 2006. Updated Monday 2020-09-07 09:08