نظريه زبانها و ماشينها Finite Automata 40-415 
  CE Department- Sharif University of Technology Spring 2007 - Group 2 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1386-04-21 July 12, 2007 08:04 AM  
تمرات نهائی به اداره آموزش ارسال شد

  1386-04-02 June 23, 2007 05:46 AM  
نمرات نهایی روی سایت هستند
برای مشاهده برگه امتحانی خود از ساعت 13 روز 86/4/2 مراجعه کنید

  1386-03-25 June 15, 2007 05:34 AM  
Final Exam Reminder
امتحان پایان ترم روز چهارشنبه سی ام خرداد ساعت 2:30 عصر برگزار می شود
محل امتحان الف 22 است
امتحان بصودت تشریحی و از فصل های 1 و 2 و 3 و 4 کتاب سیپسر است

  1386-02-05 April 25, 2007 08:02 AM  
امتحان میان ترم روز شنبه هشتم اردیبهشت ساعت سه بعدازظهر برگزار می شود
محل امتحان تالار یک
امتحان بصورت تستی برگزار خواهد شد

Instructor:
Shirali-Shahreza
(Shahreza (at) gmail.com)

3 Units
Room: خودرو 5

 This website is visited 7310 times since March 2007. Updated Monday 2020-09-07 09:10