Technical Presentation شیوه های ارائه مطالب علمی و فنی 40221 
  CE Department- Sharif University of Technology پائیز 87-86 - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1386-11-20 February 09, 2008 04:23 AM  
نمرات نهائی درس در بخش منابع اعلام گردید

  1386-11-17 February 06, 2008 11:35 AM  
روز شنبه  20 بهمن ماه از ساعت 13 الی 16 برای دیدن اوراق امتحانی خود میتوانید مراجعه نمایند. نمرات نهائی درس در پایان وقت  روز شنبه 20 بهمن ماه به آموزش ارسال خواهد گردید.

  1386-11-17 February 06, 2008 04:52 AM  
نمرات آزمون پایان ترم درس در بخش منابع اعلام گردید.
نمرات نهائی درس متعاقبا اعلام خواهد گردید

  1386-11-07 January 27, 2008 03:08 PM  
جلسه ارائه گروهی تمرینات درس در روز یکشنبه 7 بهمن ماه از ساعت 30/12 الی 30/15 برگزار
گردید. نمرات پایان ترم متعاقبا اعلام خواهد شد.

  1386-11-06 January 26, 2008 10:10 AM  
امتحان پایان ترم درس دوشنبه اول بهمن برگزار گردید

  1386-11-06 January 26, 2008 10:07 AM  
جلسه ارائه گروهی تمرینات درس در روز یکشنبه 7 بهمن ماه از ساعت 12 الی 14 برگزار خواهد شد.
محل برگزاری اطاق 205

  1386-10-30 January 20, 2008 09:55 AM  
به درخواست دانشجویان جلسه ارائه تمرینات گروهی درسی به بعد موکول گردید.
در مورد زمان این جلسه در جلسه آزمون پایان ترم تصمیم گیری خواهد شد.

  1386-10-29 January 19, 2008 06:53 PM  
یادآوری مجدد
جلسه ارائه جمعی کار درسی نقد کتابهای هنرستانی رایانه با حضور الزامی همه دانشجویان
یکشنبه 30 دیماه ساعت 11 الی 13
حتما برگزار خواهد شد
حضور همه دانشجویان درس الزامی است

  1386-10-09 December 30, 2007 04:02 PM  
زمان جلسه ارائه جمعی کار درسی نقد کتابهای هنرستانی رایانه با حضور الزامی همه دانشجویان
یکشنبه 30 دیماه ساعت 11 الی 13

  1386-10-02 December 23, 2007 04:43 PM  
برنامه جلسات فوق العاده تا پایان ترم
چهارشنبه 5/10/86 ساعت 9 الی 11در اطاق مطالعه 2
چهارشنبه  12/10/86 ساعت 11 الی   13  در اطاق 205

  1386-10-02 December 23, 2007 04:32 PM  
دومین جلسه آموزش نرم افزار
ARENA
روز دوشنبه 3/10/86 در اطاق 205 ساعت 12 تشکیل خواهد شد
در این جلسه دانشجویان در مورد برنامه آموزش فصول
TG4,TG5.TG6
ساعت و محل برگزاری آن توافق خواهند کرد

  1386-10-02 December 23, 2007 04:10 PM  
نتایج و تحلیل نمرات آزمون میان ترم را در بخش منابع مطالعه نمائید.

  1386-09-20 December 11, 2007 03:35 PM  
کلید و برنامه دسترسی به نسخ الکترونیکی کتابهای هنرستانی رایانه را از بخش منابع بردارید.

  1386-09-20 December 11, 2007 03:24 PM  
کلاس آموزشی
Innovation Suite (TRIZ)
روز شنبه 24 آذر از ساعت 12 الی 13 در محل اطاق مطالعه 2 برای همه دانشجویان توسط آسیستان درس برگزار خواهد شد.

  1386-09-17 December 08, 2007 08:54 AM  
کلاس درس یکشنبه 18 آذر بعلت کسالت مدرس درس و توصیه پزشک با پوزش فراوان تشکیل نخواهد شد

  1386-09-11 December 02, 2007 02:34 PM  
برنامه ارائه مقالات درسی در ترم اول 86-87 در بخش منابع اعلام گردید.

  1386-09-04 November 25, 2007 04:20 PM  
کلاس تمرین نرم افزار
(One Note)
 فردا دوشنبه 5 آبان از ساعت 12 الی 13 در اطاق مطالعه یک

  1386-09-04 November 25, 2007 04:18 PM  
آزمون میان ترم درس در زمان مقرر برگزار گردید.

  1386-08-27 November 18, 2007 05:00 PM  
مطالبی را در باره فارسی نویسی درست، نحوه تهیه اسلایدهای ارائه،راهنمای نوشتن پایان نامه را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1386-08-27 November 18, 2007 04:26 PM  
نمونه هائی از قالب مقالات علمی در کنفرانسها را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1386-08-27 November 18, 2007 02:41 PM  
برگه های سازمانی ارزیابی کتابهای هنرستانی رایانه را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1386-08-20 November 11, 2007 03:25 PM  
زمان آزمون میان ترم یکشنبه 4/9/86

  1386-08-20 November 11, 2007 03:24 PM  
زمینه های مقاله دانشجویان زیر تصویب شده است. در ارسال و تصویب موضوعات مقاله خود تعجیل کنید :
84108835 خلق دانش
82120718 انتقال دانش
83108211 داده کاوی در مدیریت دانش
دانش سازمانی و دانش فردی84106126

  1386-08-17 November 08, 2007 11:26 AM  
گزارش ارزیابی نرم افزارهای مدیریت  دانش   را در بخش منابع مطالعه نمائید.

  1386-08-13 November 04, 2007 04:49 PM  
ليست دانشجويان  گروه های کار ی و مورد محوله از کتابهای هنرستانی رایانه برای نقد فنی  درس  ارائه مطالب علمی و فنی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1386-07-30 October 22, 2007 02:04 PM  
معرفی کتابهای رایانه هنرستانها را که می بلیست نقد نمایید را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1386-07-30 October 22, 2007 12:16 PM  
مقاله زبان  و معنا درشعر را در بخش منابع مطالعه نمائید.

  1386-07-24 October 16, 2007 05:09 PM  
زمانهای رفع اشکال درسی در سایت دانشکده توسط دستیار مدرس درس
سه شنبه ها از ساعت 11 الی 12
شنبه ها از ساعت 11 الی 12

  1386-07-22 October 14, 2007 04:05 PM  
ضمن تشکیل گروه های سه نفره کار گروهی و تدوین و ارسال اساسنامه کار گروهی نام کتاب رایانه ای دبیرستانی مورد انتخاب گروه را برای تایید با پست الکترونیکی برای  دستیار مدرس درس ارسال نمائید.

  1386-07-17 October 09, 2007 03:15 PM  
مقالات مربوط به مدیریت دانش را از دومین کنفرانس مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 85 را در بخش  منابع بکمک مرور گر وب مطالعه نمائید.

  1386-07-15 October 07, 2007 04:54 PM  
نشانی اینترنتی و تصاویر جلد کتابهای درسی هنرستانی رایانه که باید یکی از آنها را برای نقد انتخاب نمائید
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1386-07-15 October 07, 2007 04:45 PM  
اسلاید ها و کتابی الکترونیکی را که زمینه موضوعی سخنرانی های درسی است در بخش منابع مطالعه نمائید

  1386-07-15 October 07, 2007 04:28 PM  
برای مطالعه برنامه  های درسی این ترم به بخش منابع رجوع نمائید

  1386-07-15 October 07, 2007 04:27 PM  
به برگه های اینتر نتی درس شیوه های ارائه مطالب علمی و فنی در ترم اول سال تحصیلی 87-86 خوش آمدید
ابطحی

Instructor:
seyed ebrahim abtahi(سید ابراهیم ابطحی)
(abtahi@sharif.edu)

3 Units
یکشنبه و سه شنبه 30/10 الی 30/12
Room: خود رو 7

 This website is visited 12485 times since October 2007. Updated Monday 2020-09-07 09:12