Information Technology Ethics (آداب فناوری اطلاعات) 40347 
  CE Department- Sharif University of Technology پائیز 87-86 - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1386-11-19 February 08, 2008 02:35 PM  
نمرات نهائی درس در بخش منابع اعلام گردید

  1386-11-17 February 06, 2008 11:35 AM  
روز شنبه  20 بهمن ماه از ساعت 13 الی 16 برای دیدن اوراق امتحانی خود میتوانید مراجعه نمایند. نمرات نهائی درس در پایان وقت  روز شنبه 20 بهمن ماه به آموزش ارسال خواهد گردید.

  1386-11-10 January 30, 2008 06:00 AM  
نمرات آزمون پایان ترم درس در بخش منابع اعلام گردید.
نمرات نهائی درس متعاقبا اعلام خواهد شد.

  1386-11-08 January 28, 2008 02:08 PM  
جلسه ارائه گروهی تمرینات درس در روز دوششنبه 8 بهمن ماه از ساعت 10  الی 13 برگزار
گردید. نمرات پایان ترم متعاقبا اعلام خواهد شد.

  1386-11-06 January 26, 2008 10:08 AM  
آزمون پایانی درس در 20 دی 86 برگزار گردید.
زمان ارائه تمرینات درسی دوشنبه 8 بهمن ماه ساعت 30/9 خواهد بود
محل برگزاری اطاق 205

  1386-10-17 January 07, 2008 01:11 PM  
برای دیدن چند نمونه منشور،آداب نامه،مرامنامه و آئین نانه اخلاقی حرفه ای به بخش منابع مراجعه نمائید

  1386-10-02 December 23, 2007 04:46 PM  
برنامه جلسات فوق العاده تا پایان ترم
دوشنبه 10/10/86 ساعت 9 الی 30/10 در اطاق 205
چهارشنبه  12/10/86 ساعت 9 الی 30/10 در اطاق 205

  1386-10-02 December 23, 2007 04:14 PM  
نمرات و تحلیل  آزمون میان ترم درس را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1386-09-25 December 16, 2007 03:45 PM  
یادداشت مهندس حرفه ای را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1386-09-17 December 08, 2007 08:57 AM  
کلاس درس یکشنبه 18 آذر بعلت کسالت مدرس درس و توصیه پزشک با پوزش فراوان تشکیل نخواهد شد

  1386-09-11 December 02, 2007 02:32 PM  
آزمون میان ترم در زمان مقرر برگزار گردید.

  1386-09-07 November 28, 2007 10:28 AM  
زمان آزمون میان ترم یکشنبه 11/9/86

  1386-08-13 November 04, 2007 05:32 PM  
اسامی برخی ازدانشگاه هائی در جهان که در ترم جاری درس آداب اطلاعاتی را ارائه میدهند را در بخش منابع مطالعه نمائید.

  1386-08-02 October 24, 2007 10:14 AM  
مقاله آداب بانکداری الکترونیکی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1386-07-30 October 22, 2007 01:50 PM  
فرم عضویت در انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری  را از بخش منابع بردارید

  1386-07-30 October 22, 2007 12:26 PM  
واژنامه آداب فناوری اطلاعات را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1386-07-29 October 21, 2007 04:00 PM  
فرم های لازم جهت ثبت نرم افزار را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1386-07-29 October 21, 2007 03:56 PM  
پیش‌نویس لایحه قانون حمایت از سازندگان پایگاههای داده را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1386-07-29 October 21, 2007 03:53 PM  
طرح اولیه و تکمیلی پیش نویس قانون آزادی اطلاعات را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1386-07-29 October 21, 2007 03:44 PM  
گزارش حمایت از داده را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1386-07-29 October 21, 2007 03:39 PM  
طرح قانونی جرایم كامپیوتری
«جرایم عمده و اصلی»
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1386-07-29 October 21, 2007 02:38 PM  
نماتن  : استانداردهای مهندسی نرم افزار در ایران شامل دستورالعملها و برگه ها ی نمونه را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1386-07-24 October 16, 2007 04:14 PM  
طرح دوشوری حمایت از حریم خصوصی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1386-07-24 October 16, 2007 04:02 PM  
متن و اسلایدهای سخنرانی های برگزار شده در انجمن ایرانی اخلاق در علوم وفناوری را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1386-07-24 October 16, 2007 03:59 PM  
متن سوگند نامه مهندسی پیشنهادی دکتر بهادری نژاد را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1386-07-24 October 16, 2007 03:31 PM  
برای اطلاع از برنامه نشست تخصصی اخلاق حرفه ای که در آبان ماه در دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد به بخش منابع مراجعه نمائید

  1386-07-24 October 16, 2007 03:20 PM  
از پایگاه اینترنتی انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری در نشانی زیر بازدید کنید
http://iranethics.irost.org/index.htm
و اساسنامه صفحه فصلنامه آنرا در بخش منابع مطالعه نمائید

  1386-07-24 October 16, 2007 02:55 PM  
زمانهای رفع اشکال توسط دستیار مدرس :
یکشنبه ها 30/10 الی 30/11
دوشنبه ها 8 الی 9
محل : سایت دانشکده

  1386-07-24 October 16, 2007 02:33 PM  
مجموعه مقالات اولین همایش منطقه ای اخلاق و فناوری اطلاعات را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1386-07-22 October 14, 2007 03:28 PM  
قوانین تجارت الکترونیکی و حق تالیف و تکثیر نرم افزار ایران را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1386-07-22 October 14, 2007 03:23 PM  
پیش نویس لوایح آزادی اطلاعات و حمایت از حریم خصوصی  را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1386-07-16 October 08, 2007 09:11 AM  
مقاله ای که بر اساس آن این درس تدوین شده است را در بخش منابع مطالعه نمائید
این مقاله در دومین همایش منطقه ای اخلاق و فناوری اطلاعات در سال گذشته ارائه و بعنوان بهترین مقاله  همایش برنده یک سکه بهار آزادی گردیده است.

  1386-07-15 October 07, 2007 05:54 PM  
اسلایدهای معرفی درس و جداول برنامه زمان بندی درس و کارهای درسی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1386-07-15 October 07, 2007 05:53 PM  
به برگه های اینترنتی درس آداب فناوری اطلاعات در ترم اول سال تحصیلی 87-86خوش آمدید
این درس در این ترم برای اولین بار در این دانشگاه عرضه می گردد
ابطحی

Instructor:
seyed ebrahim abtahi (سید ابراهیم ابطحی)
(abtahi@sharif.edu)

3 Units
یسکشنبه و سه شنبه 30/13 الی 15
Room: خودرو 7

 This website is visited 12208 times since October 2007. Updated Monday 2020-09-07 09:12