Design and Analysis of Algorithms 40354 
  CE Department- Sharif University of Technology Fall - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1386-11-24 February 13, 2008 06:54 AM  
نمرات نهایی در بخش نمرات بارگذاری شده است!

  1386-11-16 February 05, 2008 07:53 AM  
نمرات نهایی تمرین و پروژه در بخش نمرات بارگذاری شده است!

  1386-11-09 January 29, 2008 01:33 PM  
مهلت دوم وپایانی تحویل پروژه 10  ام بهمن ساعت 9 تا 10 صبح

  1386-11-08 January 28, 2008 03:25 PM  
به اطلاع می رساند که زمان تحویل حضوری پروژه ها روز سه شنبه 9/11/1386 از ساعت 14 الی 19 می باشد.

  1386-11-07 January 27, 2008 07:02 AM  
به علت نامعلومي اكانت da861homework@gmail.com غير فعال شده !!! لطفا تكاليف خود را به ايميل ce354homework@gmail.com بفرستيد . دوستاني كه قبلا تكاليف خود را فرستاده اند ، دوباره به آدرس جديد نيز بفرستند.

  1386-11-05 January 25, 2008 01:05 PM  
به دلیل درخواست های زیاد دوستان زمان تحویل پروژه ی نهایی تا 8 ام بهمن ماه تمدید می شود.

  1386-10-20 January 10, 2008 12:26 PM  
جواب و راهنمایی تمرین چهارم در قسمت منابع قرار گرفت.

امتحان خوبی داشته باشید (:

  1386-10-10 December 31, 2007 07:27 AM  
مهلت تحویل پروژه های برنامه نویسی تا تاریخ 5/11/86 تمدید می شود. اراءه ی پروژه ها به صورت حضوری صورت می گیرد. زمان آن متعاقبا اعلام می شود.

  1386-10-03 December 24, 2007 06:55 AM  
تمامی تمرینات و پروژه های برنامه نویسی را به
da861homework@gmail.com
بفرستید

  1386-10-03 December 24, 2007 05:43 AM  
مهلت تحویل کلیه تمارین برنامه نویسی تا 15 ام دی ماه تمدید شد.

  1386-09-25 December 16, 2007 06:38 AM  
تمرینات سری چهارم را قبل از جلسه امتحان سه شنبه نیز می توانید تحویل دهید .

  1386-09-24 December 15, 2007 03:14 PM  
سوالات 2 ، 6 ، 7 از تمرین چهارم حذف گردید.از آن ها می توانید به عنوان نمونه سوال برای امتحانات استفاده کنید.

  1386-09-24 December 15, 2007 11:18 AM  
پروژه برنامه نویسی دوم بارگذاری شد . مهلت تحویل همزمان با تحویل پروژه ی اول می باشد .

  1386-09-21 December 12, 2007 10:40 AM  
تمرین برنامه نویسی اول به عنوان بروژه ی بایان ترم درنظر گرفته می شود.مهلت تحویل  7 دی .

  1386-09-18 December 09, 2007 07:11 AM  
مهلت تحویل پروژه ی برنامه نویسی اول تا 25 ام آذر ماه تمدید می شود.

  1386-09-15 December 06, 2007 07:21 PM  
تمرین سری چهارم مربوط به  برنامه ریزی پویا در قمسمت تمرینات قرار گرفته است. به زودی تمرین بعدی مربوط به الگوریتمهای گراف در سایت بارگذاری خواهد شد.
فرج تبار

  1386-09-15 December 06, 2007 07:20 PM  
جلسات حل تمرین  (شنبه ها 12:30 تا 1:30)هم ، برقرار خواهد بود .
فرج تبار

  1386-09-07 November 28, 2007 12:12 PM  
تمرین سوم شما در سایت بارگذاری شد.

  1386-08-27 November 18, 2007 08:58 AM  

زمان تحویل تمرین سری دوم تا سه شنبه - 29 آبان - تمدید شد.

  1386-08-19 November 10, 2007 09:56 AM  
Deadline of second assingment is postponed to next week, sunday.

  1386-08-12 November 03, 2007 08:15 AM  
تمرین دوم شما بارگذاری شد.

  1386-08-08 October 30, 2007 11:09 AM  
کلاس حمل تمرین دوم  به چای 2 شنبه ها ، شنبه ها همان ساعت برگزار می شود

  1386-08-06 October 28, 2007 10:07 AM  
کلاس حل تمرین جبرانی به جای روز 1 شنبه روز 3 شنبه ساعت 4:30 نا 5:30 برگزار می شود.

  1386-08-01 October 23, 2007 01:18 PM  
زمان تحویل تمرین سری اول تا تاریخ 8 آبان تمدید شد. تمرینات بعد از کلاس درس توسظ دستیاران آموزشی تحویل گرفته می شود.

  1386-08-01 October 23, 2007 01:14 PM  
کسانیکه با تشکیل کلاسهای حل تمرین در زمانهای زیر مشکل دارند تا جمعه شب  از طریق  
mohammadamin.fazli@gmail.com
به اطلاع برسانند :
دوشنبه 12:30تا 1:30
یک شنبه 4:30 تا 5:30

  1386-07-30 October 22, 2007 02:16 PM  
تعیین زمان کلاسهای حل تمرین در روز سه شنبه آغاز آبان ماه صورت می گیرد. لطفا در کلاس حضور داشته باشید.

  1386-07-28 October 20, 2007 12:00 PM  
تمرینات به صورت کپی سخت(کاغذی) تحویل گرفته میشود

  1386-07-26 October 18, 2007 08:23 PM  
تمرین تئوری اول بارگذاری شد. موفق باشید!!! --پایان

  1386-07-25 October 17, 2007 05:41 AM  
سلام
زمان کلاسهای حل تمرین روز 1 شنبه 29 ام تعیین می شود.

Instructor:
Dr. Hamid Beigy
(beigy@ce.sharif.edu)

3 Units
Sunday-Tuesday 15-16:30

 This website is visited 10806 times since October 2007. Updated Monday 2020-09-07 09:11