System Analysis and Design (تحلیل و طراحی سامانه های اطلاعاتی) 40418 
  CE Department- Sharif University of Technology ترم دوم 87-86 - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1387-05-17 August 07, 2008 06:49 AM  
با تشکر از آقای قندهاری به آخرین صورت نمرات و ریز نمرات درس در بخش منابع رجوع نمائید
نمرات به آموزش ارسال گردید

  1387-05-16 August 06, 2008 08:50 AM  
نمرات نهائی درس و ریز نمرات در بخش منابع اعلام گردید
به امید دیدار در درسهای دیگر ودر ترمهای بعدی
ابطحی

  1387-05-15 August 05, 2008 04:51 PM  
با عرض پوزش نمرات نهائی درس
 فردا چهار شنبه 16هرداد 87 در سایت درس اعلام خواهد شد

  1387-05-14 August 04, 2008 05:00 PM  
جدول مقایسه ای نمرات مدرس و میانگین نمرات دانشجویان شرکت کننذه در جلسه ارائه نهائی پروژه را در بخش منابع مطالعه نمائیذ
نمرات نهائی درس فردا سه شنبه 15 هرداد 87 ذر سایت درس اعلام خواهد شد
جهت دیدن برگه های امتحانی و ریز نمرات خود در روز سه شنبه 15 مرداد از ساعت 30/17 الی 30/18 به مدرس درس در اطاق 309 مراجعه نمائید

  1387-05-13 August 03, 2008 04:34 PM  
با تشکر از همه دانشجویان خستگی ناپذیر این درس
جلسه ارائه نهائی پروژه درسی امروز یکشنبه 13 مرداد از ساعت 8 الی 19 برگزار گردید
نمرات  و ریز نمرات گروهی و فردی این جلسه از دیدگاه مدرس درس را در بخش منابع مطالعه نمائید.
نمرات نهائی درس متعاقبا اعلام خواهد شد
به درخواست دانشجویان جلسه گفتگو در باره کلاس این ترم درس از ساعت 11 الی 30/12 روز سه شنبه 15 مرداد ماه در اطاق  309 برگزار خواهد گردید
ابطحی

  1387-05-12 August 02, 2008 03:09 PM  
نمونه ای از برگه ارزیابی جلسه
 ارائه جمعی تحویل نهائی انفرادی و گروهی پروژه
در روز یک شنبه 13 مردادماه 87
را در بخش منابع مطالعه نمائید
لطفا از ساعت 30/7 جهت آزمون رایانه ها و برنامه ها و اتصال آنها به ویدیو پروژکتور و شبکه در اطاق 205 حاضر شوید
ابطحی

  1387-05-06 July 27, 2008 07:48 AM  
نمونه ای از یک کتاب اجرا یا جزوه راهنمای کاربر را در بخش منابع مطالعه نمائید
لازم به ذکر است که این متن از پیوست های پایان نامه کارشناسی آقای علیرضا صادقی در ترم جاری   است که ایشان نمره 20 بابت آن اخذ کرده اند.

  1387-05-01 July 22, 2008 04:13 PM  
برنامه ارائه جمعی تحویل نهائی انفرادی و گروهی پروژه
در روز سه شنبه 13 مردادماه 87 در بخش منابع اعلام گردید

  1387-05-01 July 22, 2008 02:52 PM  
نمرات تحویل مقدماتی انفرادی و گروهی پروژه درسی در بخش منابع اعلام گردید

  1387-04-30 July 20, 2008 03:00 PM  
برنامه برگزاری جلسه مقدماتی تحویل انفرادی و گروهی پروژه
درس تحلیل و طراحی سامانه های اطلاعاتی رایانه ای
در روز سه شنبه اول مردادماه 87 از ساعت 9 الی 17:15 را
را در بخش منابع ملاحظه نمائید.

  1387-04-23 July 13, 2008 03:15 PM  
اطلاعیه مهم مقدمات حضور در جلسه تحویل اولیه پروژه در روز اول مردادماه را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-04-16 July 06, 2008 06:37 AM  
نمرات گزارشهای طراحی پروژه درسی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-04-16 July 06, 2008 06:25 AM  
آدرس جدید سایت اینترنتی گروه شامآوران
http://ce.sharif.edu/~farajtabar/shamavaran/

  1387-04-02 June 22, 2008 10:10 AM  
نمرات پایان ترم درس را در بخش منابع مطالعه نمائید
گزارش کار گروه و افراد را برای پیاده سازی پروژه هفته ای یکبار حتما در سایت گروه درج نمائید

  1387-03-26 June 15, 2008 08:11 AM  
اطلاعیه مراسم بزرگداشت
سي‌امين سال فعاليت انجمن انفورماتيک ايران
را در بخش منابع مطالعه  و در این مراسم شرکت نمائید

  1387-03-26 June 15, 2008 08:05 AM  
امتحان پایان ترم در س در زمان مقرر برگزار گردید

  1387-03-19 June 08, 2008 02:46 PM  
اسلایدهای فصول ده الی بیست کتاب درسی را در بخش منابع مطالعه نمائید
کتاب درسی ر ا بشکل کامل در جلسه امتحان نهائی که کتاب باز است حتما همراه داشته باشید

  1387-03-12 June 01, 2008 11:56 AM  
جلسات فوق العاده و جبرانی درس در روز دو شنبه 13 خرداد از ساعت 30/10 الی 30/12 و 30/16 الی 18 در کلاس خودرو 7
برگزار خواهد گردید
متاسفانه برای ساعت 30/7 الی 9 صبح همه کلاسهای در س ا شغال بود

  1387-03-08 May 28, 2008 05:19 AM  
جلسات فوق العاده و جبرانی درس در روزهای شنبه 11 خرداد و دو شنبه 13 خرداد از ساعت 30/16 الی 18 در کلاس خودرو 7برگزار خواهد گردید

  1387-03-05 May 25, 2008 04:31 PM  
مطالبی آموزشی در باره سیستم آرشیتکت را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-03-05 May 25, 2008 04:22 PM  
نمونه ای از یک گزارش فشرده تشریح طراحی از طریق نمودارهای ساده را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-03-04 May 24, 2008 02:10 PM  
نمرات آزمون میان ترم در بخش منابع اعلام گردید

  1387-02-29 May 18, 2008 04:46 PM  
آخرین امتیازات گروه های درسی پروژه را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-02-29 May 18, 2008 04:45 PM  
جلسه فوق العاده ارائه گزارش تعریف پروژه ها برگزار گردید

  1387-02-29 May 18, 2008 04:45 PM  
جلسه فوق العاده ارائه گزارش تعریف پروژه ها برگزار گردید

  1387-02-29 May 18, 2008 04:44 PM  
جلسه فوق العاده ارائه گزارش تعریف پروژه ها برگزار گردید

  1387-02-29 May 18, 2008 04:44 PM  
جلسه فوق العاده ارائه گزارش تعریف پروژه ها برگزار گردید

  1387-02-22 May 11, 2008 12:37 PM  
جلسه فوق العاده درس در روز چهارشنبه 25 فروردین از ساعت 05/12 الی 35/13 در اطاق خود رو 7 برگزار خواهد شد.
برای اطلاع از برنامه جلسه فوق العاده و قالب گزارش تعریف پروژه به بخش منابع مراجعه نمائید

  1387-02-17 May 06, 2008 01:32 PM  
مقاله
مدلی برای امکان سنجي و اولویت‏بندی گزینه‏های سامانه‏ای راه‏حل
در تدوین برنامه‏گذار پروژه‏های معماری اطلاعات سازمانی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-02-17 May 06, 2008 01:00 PM  
اسلایدهای انگلیسی ده فصل مولف کتاب درسی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-02-17 May 06, 2008 12:56 PM  
یک مجموعه اسلاید در زمینه مقدمات
RUP
را دربخش منابع مطالعه نمائید

  1387-02-15 May 04, 2008 11:22 AM  
سایت های اینترنتی گروه های پروژه درسی کامل شد
گزارش های پیشنهاد گروه های درسی تحویل گردید
نتایج بررسی گزارشات طبق زمان بندی متعاقبا اعلام خواهد شد

  1387-02-11 April 30, 2008 05:05 AM  
استانداردهای مهندسی نرم افزار را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-02-10 April 29, 2008 02:22 PM  
گزارش پیشنهاد نماتن را در قالب متنی  میتوانید از بخش منابع بردارید و تکمیل کنید.
DOC format of NAMATAN proposal

  1387-02-10 April 29, 2008 07:10 AM  
با توجه به حجم مطالب درسی و اولویت اتمام مطالب طی ترم و با توجه به تعویق آزمون میان ترم به خواسته دانشجویان مناسب است به سرعت از طریق مدیران گروه ها با توافق اعضا و پذیرش اکثریت دانشجوان پیشنهاد حداقل 5 جلسه فوقالعاه تا روز اتمام کلاسها   سیزده خرداد جهت تصمیم گیری به  مدرس درس اعلام گردد تا جلسات مزبور قبل از اتمام ترم برگزار شود

  1387-02-08 April 27, 2008 12:44 PM  
آزمون میان ترم درس در روز یکشنبه 22 اردیبهشت در محل و ساعت کلاس درس برگزار خواهد شدا.

  1387-02-04 April 23, 2008 08:41 AM  
جدول نهائی زمان بندی ارائه پروژه درسی را با اعمال مهمترین خواسته های مدیران گروه ها را به عنوان جدول نهائی در بخش منابع مطالعه نمائید.

  1387-02-03 April 22, 2008 06:24 AM  
نمونه هائی از حق الزحمه های رایج در بخش نرم افزار در ایران را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-01-27 April 15, 2008 08:16 AM  
نشانی برگه های اینترنتی گروه های پروژه درسی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-01-26 April 14, 2008 07:56 AM  
آخرین جدول  زمان بندی و پیش بینی برگزاری جلسات مصاحبه  با کارفرمای پروژه درسی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-01-20 April 08, 2008 01:49 PM  
آخرین جدول زمانهای تایید شده درخواستهای مصاحبه با کارفرمای پروژه درسی را در بخش منابع مطالعه نموده و وجهت استفاده از زمان مورد نظر خود در اسرع وقت درخواست زمانهای مصاحبه را از زمانهای باقیمانده انتخاب نموده و ارسال نمائید

  1387-01-17 April 05, 2008 11:53 AM  
با تبریک آغاز سال نو
گزارش درخواست پیشنهاد پروژه درسی و زمان بندی تحویل آنرا در بخش منابع مطالعه نمائید

  1386-12-21 March 11, 2008 01:59 PM  
استاندارد نماتن را برای مستند سازی گزارش پیشنهاد و فرمهای پایش نظارتی در بخش منابع جهت استفاده در پروژه درسی مطالعه نمائید

  1386-12-14 March 04, 2008 07:35 AM  
اطلاعیه مهم اداره آموزش

  1386-12-12 March 02, 2008 02:11 PM  
اسامی گروه های درسی و اعضای آنها در بخش منابع اعلا م گردید

  1386-12-12 March 02, 2008 01:08 PM  
اسلایدهای معرفی درس و برگه برنامه درسی و زمان بندی آن را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1386-12-12 March 02, 2008 01:07 PM  
به برگه های اینترنتی درس تحلیل و طراحی سامانه های اطلاعاتی در ترم دوم 87-86 خوش آمدید

Instructor:
Seyed Ebrahim Abtahi (سید ابراهیم ابطحی)
(abtahi@sharif.edu)

3 Units
یکشنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 9 الی 30/10
Room: خودرو 7

 This website is visited 9495 times since February 2008. Updated Monday 2020-09-07 09:13