Technical Presentation ( شیوه های ارائه مطالب علمی و فنی ) 40221 
  CE Department- Sharif University of Technology - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1387-11-23 February 11, 2009 07:03 PM  
نمرات نهائی درس در بخش منابع اعلام و به آموزش ارسال گردید

  1387-11-20 February 08, 2009 09:45 AM  
اطلاعیه
نمرات نهائی درس در روز چهارشنبه 23 بهمن در سایت درس اعلام خواهد شد

  1387-11-15 February 03, 2009 01:23 PM  
زمان مراجعه غیر قابل تمدید جهت دیدن اوراق آزمونهای میان و پایان ترم درس
چهارشنبه 16 بهمن ماه 87 از ساعت 15/11 الی 15/13

  1387-11-13 February 01, 2009 01:59 PM  
نمرات آزمون پایان ترم درس در بخش منابع اعلام گردید
نمرات نهائی درس تا پایان هفته اعلام خواهد گردید  
روز چهارشنبه روز مراجعه جهت دیدن برگه های امتحان است که زمان بندی مراجعه متعاقبا اعلام خواهد گردید

  1387-11-02 January 21, 2009 12:00 PM  
آزمون پایان ترم درس در زمان مقرر برگزار گردید.
نتایج آزمون پایان ترم و نمره نهائی درس متعاقبا اعلام خواهد گردید
ابطحی

  1387-10-24 January 13, 2009 01:24 PM  
تمامی اسلایدهای ارائه های گروهی دانشجویان درس در بخش منابع قرار گرفت

  1387-10-22 January 11, 2009 01:34 PM  
نمرات ارائه فردی ارائه های گروهی و انفرادی و نتایج حضور در کلاسهای کمک استاد درس را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-10-22 January 11, 2009 09:33 AM  
تمامی اسلایدهای ارائه های فردی دانشجویان درس در بخش منابع قرار گرفت

  1387-10-21 January 10, 2009 09:07 AM  
دانشجویان زیر تا روز یکشنبه 22 دیماه فرصت دارند نسخه اولیه اسلایدهای انفرادی و گروهی خود را برای درج در سایت درس ارسال نمایند. در صورت عدم ارسال ،  نمره این تمرینات را نخواهند گرفت
ارائه های فردی
دانشگاه کمبریج   85103025
ام.آی.تی  85109628
ارائه های گروهی
پیام کوتاه    85103025   85103958   85109628
نسل ایکس    85108259   87011155

  1387-10-15 January 04, 2009 12:35 PM  
آزمون پایان ترم در س در روز 3 شنبه  1 بهمن در کلاس الف 13 از ساعت 9 صبح برگزار خواهد گردید
این آزمون کتاب باز بوده و شامل همه مطالب کتاب درسی ، مطالب کلاسی ، مطالب درج شده بر برگه های اینترنتی درس و موضوع تمرینات خواهد بود
کتابهای درسی را همراه بیاورید ، استفاده از رایانه شخصی ، تلفن همراه ، ماشین حساب و فرهنگ نامه در جلسه امتحان ممنوع است
از جزوات و کتب درسی و وسائل دیگران در جلسه امتحان نمیتوان استفاده کرد
کتب ، مقالات و جزوات امانت گرفته شده از مدرس درس را در جلسه امتحان پس دهید
تمرینات در س را در قاب های
DOC , PPT
بر روی لوح فشرده و بشکل چاپ شده کاغذی تحویل دهید. برگه های چاپ شده را قبلا منگنه کرده و بر روی آنها نام و نام خانوادگی و شماره دانشجوئی ، شماره گروه و اسامی اعضای گروه را درج کنید
بر روی لوح فشرده نام و نام خانوادگی ، شماره دانشجوئی و نام درس و ترم آنرا بنویسید
بعد از جلسه امتحان هیچ تمرینی تحویل گرفته نخواهد شد.
مستندات الکترونیکی جمع آوری شده خود برای انجام تمرینات را فهرست بندی شده در لوح فشرده قرار داده و  تحویل دهید
در تمام تمرینات تمامی اطلاعات و اعداد درج شده با ارجاع به منبع باید باشد که فهرست منابع در پایان گزارش باید درج شود و نسخه الکترونیکی این منابع در لوح فشرده موجود باشد

  1387-10-15 January 04, 2009 09:32 AM  
مقاله نظرسنجی اینترنتی از کنفرانس اول شهر الکترونیکی
نوشته مدرس درس را در بخش منابع مطالعه نمائید و با این زمینه آشنا شوید

  1387-10-14 January 03, 2009 03:22 PM  
مقاله محیط الکترونیکی رهیاب برای انجام تحقیق الکترونیکی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-10-14 January 03, 2009 03:13 PM  
اسلایدهای آشنائی مقدماتی با تحقیق الکترونیکی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-10-14 January 03, 2009 03:09 PM  
حل کوئیز  دو کمک استاد درس
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-10-14 January 03, 2009 03:02 PM  
با روشهای پژوهشی آینده نگاری از طریق الگوی نظرسنجی خبرگان - مدل دلفی - از طریق پرسشنامه درج شده در بخش منابع در مورد آینده فناوری اطلاعات در ایران آشناشوید

  1387-10-14 January 03, 2009 02:52 PM  
اسلایدهای دو ارائه گروهی وبلاگ و فرار مغزها را در بخش منابع مطالعه نمائید
گروه های باقیمانه در اسرع وقت اسلایدهای خود را برای درج در این مجموعه ارسال نمایند

  1387-10-14 January 03, 2009 02:44 PM  
اسلایدهای سخنرانی های دانشجوئی در مورد مقایسه تطبیقی دروس با دانشگاه شریف
را در مورد 8 دانشگاه  دیگر رادر بخش منابع مطالعه نمائید
دانشجویان زیر در اسرع وقت اسلایدهای خود را برای درج در این مجموعه ارسال نمایند :
دانشگاه کمبریج    85103025
آم آی.ـتی    85109628
اسلایدهای نهائی فقط در قالب زیر پذیرفتنی است
PPT

  1387-10-09 December 29, 2008 04:51 PM  
اسلایدهای سخنرانی های دانشجوئی در مورد مقایسه تطبیقی دروس با دانشگاه شریف
را در مورد 4 دانشگاه در بخش منابع مطالعه نمائید
دانشجویانی که سخنرانی خود را انجام  داده اند در اسرع وقت نسخه اولیه اسلایدهای خود را برای درج در این مجموعه ارسال نمایند
تا برای دانشجویان داوطلب امکان تهیه اسلاید مقایسه همه انشگاه ها به عنوان کار اضافی و داوطلبانه برای جبران بخشی از نمره آزمون میان ترم فراهم شود

  1387-10-09 December 29, 2008 02:56 PM  
برگه ارزیابی ارائه گروهی درس
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-10-09 December 29, 2008 01:50 PM  
اسلایدهای کارگاه مقاله نویسی کمک استاد درس
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-10-08 December 28, 2008 05:43 PM  
جلسه فوق العاده آموزش
Innovation Suite
در روز 4 شنبه 11 دی ماه از ساعت 12 الی 13 در محل کلاس مطالعه 1 دانشکده توسط کمک استاد درس برگزار خواهد گردید

  1387-10-08 December 28, 2008 05:40 PM  
جلسه فوق العاده ارائه شفاهی در روز دوشنبه 9 دی 87 در محل کلاس 316 خوارزمی  از ساعت 14  الی 17 تشکیل خواهد شد.

  1387-10-07 December 27, 2008 04:15 PM  
اسلایدهائی در باره اطلاع یابی بر روی اینترنت
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-10-07 December 27, 2008 03:44 PM  
آخرین برنامه ارائه های شفاهی فردی و گروهی درس را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-10-04 December 24, 2008 02:53 PM  
ارائه نمایشی معیارهای ارزیابی ارائه شفاهی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-10-04 December 24, 2008 02:12 PM  
ارائه گروهی در روز چهارشنبه 11 دیماه از ساعت 13 الی 16 در محل کلاس خودرو 7 برگزار خواهد گردید
حضور همه دانشجویان از ابتدا تا انتهای این جلسه اجباری است

  1387-10-04 December 24, 2008 02:10 PM  
جلسه آخر کلاس و ارائه های فردی باقیمانده
84101077
85109628
85110248
در روز چهارشنبه 11 دی از ساعت 9 الی 12 در کلاس خودرو 7 برگزار خواهد شد

  1387-10-04 December 24, 2008 02:07 PM  
اطلاعیه
جابجائی در برگزاری جلسه فوق العاده  هفته آینده
کلاس ارائه فردی که قرار بود در روز 3 شنبه 10 دی از ساعت 13 الی 16 برگزار شود
در روز 2 شنبه 9 دی از ساعت 14 الی 17 برگزار خواهد شد.
ارائه کنندگان
85103025
85103958
85104032

  1387-10-03 December 23, 2008 08:47 AM  
گزارش کار انجام شده در مورد ارائه گروهی را با ذکر منابع مطالعه شده، زمان صرفه شده ، سهم اعضای گروه در انجام فعالیتها را تا آخر وقت روز شنبه 7 دیماه با پست الکترونیک در قالب پرونده ورد یا  پی.دی.اف بشکل ضمیمه نامه و با درج اسم درس و عنوان تمرین گروهی در موضوع نامه با حروف انگلیسی برای مدرس درس ارسال نمائید.

  1387-10-03 December 23, 2008 08:43 AM  
کارگاه آموزشی مقاله نویسی 4 شنبه 4 دی از ساعت 12 الی 13 در کلاس خودرو 7 برگزار خواهد گردید

  1387-09-30 December 20, 2008 11:47 AM  
برای آشنائی و بعنوان نمونه و برای استفاده احتمالی در تهیه مقاله درسی
الگوي تهيه مقالات براي پنجمين کنفرانس بین المللی مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-09-26 December 16, 2008 01:10 PM  
با برخی از انجمنهای علمی و نشریات رایانه ای در بخش منابع آشنا شوید

  1387-09-26 December 16, 2008 01:03 PM  
اطلاعیه
برای ارائه گروهی تنها اسلاید تهیه نمائید. ارائه گزارش یا مقاله کتبی در مورد موضوع  ارائه گروهی لازم نیست

  1387-09-20 December 10, 2008 02:55 PM  
اسلایدهای کارگاه آموزش ارائه گروهی را که امروز برگزار گردید در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-09-19 December 09, 2008 04:24 PM  
نتایج آزمون میان ترم  درس را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-09-17 December 07, 2008 01:24 PM  
طرح درسي براي دوره کارشناسي مهندسي فناوري ا طلاعات
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-09-17 December 07, 2008 01:07 PM  
برنامه های درسی تدوینی گروه کاری مشترک
ACM & IEEE
برای دوره های کارشناسی علوم و مهندسی رایانه و فناوری اطلاعات را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-09-13 December 03, 2008 04:16 PM  
کارگاه آموزشی مقاله نویسی 4 شنبه 4 دی از ساعت 12 الی 13 در کلاس خودرو 7 برگزار خواهد گردید

  1387-09-13 December 03, 2008 04:16 PM  
کارگاه آموزشی ارائه گروهی 4 شنبه 20 آذر از ساعت 12 الی 13 در کلاس خودرو 7 برگزار خواهد گردید

  1387-09-13 December 03, 2008 04:14 PM  
برنامه ارائه های شفاهی فردی و گروهی درس را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-09-13 December 03, 2008 03:03 PM  
اسلایدهای کارگاه آموزش ارائه شفاهی که امروز برگزار گردید را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-09-13 December 03, 2008 02:58 PM  
ارائه نمایشی معیارهای ارزیابی ارائه شفاهی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-09-10 November 30, 2008 01:51 PM  
گارگاه آموزشی ارائه شفاهی مطالب علمی و فنی روز چهارشنبه 13 آذر ماه از ساعت 12 الی 13 در محل کلاس خودرو 7 توسط کمک استاد درس برگزار خواهد گردید.

  1387-09-06 November 26, 2008 12:26 PM  
آزمون میان ترم درس  در زمان اعلام شده برگزار گردید

  1387-08-28 November 18, 2008 01:38 PM  
متن "آیا زندگی اخلاقی عقلانی است؟" نوشته دکتر مصطفی ملکیان را در بخش منابع حتما ، به دقت مطالعه نمائید
این مطلب موضوعی برای تمرین برخی مطالب مهارتی درسی و یا موضوع پرسشس درسی میتواند باشد.

  1387-08-26 November 16, 2008 01:30 PM  
مقاله ای در باره نوشتن مقاله علمی و ارائه آنرا در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-08-26 November 16, 2008 01:25 PM  
اسلایدهای کارگاه آموزشی تحقیق اینترنتی دانشگاه پوردو
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-08-26 November 16, 2008 01:18 PM  
اسلاید هائ کارگاه آموزش شرح حال تخصصی نویسی دانشگاه پوردو را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-08-26 November 16, 2008 01:12 PM  
اسلاید های خانم دکتر کسائی استاد دیگر این درس در دانشکده
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-08-26 November 16, 2008 01:06 PM  
گزارش دستور خط فارسی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-08-26 November 16, 2008 08:07 AM  
OneNoteپاسخ به پرسشهای کوئیز  
و نمرات کوئیز را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-08-26 November 16, 2008 08:06 AM  
اسلایدها ی کلاس کمک استاد درس در زمینه فنون نوآوری بکمک رایانه را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-08-21 November 11, 2008 01:38 PM  
نشانی اینترنتی برخی از دانشگاه های مهم در رشته خود را در بخش منابع مطالعه نمائید و نشانی های زیر را هم ببینید
1- University of Cambridge
http://www.cl.cam.ac.uk/admissions/undergraduate/

2- The University of New South Wales
http://www.handbook.unsw.edu.au/undergraduate/programs/2009/3978.html

3- University of Waterloo
http://ece.uwaterloo.ca/Undergrad/

  1387-08-21 November 11, 2008 01:14 PM  
به درخواست دانشجویان آزمون میان ترم درس در روز چهارشنبه ششم آذرماه در محل و ساعت کلاس درسی برگزار خواهد شد.

  1387-08-19 November 09, 2008 12:16 PM  
کلاس معرفی  الگوی آموزش فنون نوآوری تریز روز چهارشنبه 22 آبانماه از ساعت 12 الی 13 در محل کلاس خودرو 7 برگزار خواهد گردید.

  1387-08-14 November 04, 2008 02:31 PM  
نمودارها و برنامه ها و محتوای دروس دانشکده در رشته های فناوری اطلاعات ، نرم افزار و سخت افزار را جهت استفاده در موضوع سخنرانی تطبیقی خود با دانشگاه های دیگر را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-08-08 October 29, 2008 02:11 PM  
را در بخش منابع مطالعه نمائید  (OneNote)مطالب و اسلایدهائی آموزشی در مورد

  1387-08-02 October 23, 2008 01:49 PM  
اولین جلسه کلاس آموزشی نرم افزار
OneNote
چهارشنبه 8 آبانماه از ساعت 12 الی 13 در اطاق خود رو 7 توسط کمک استاد درس برگزار خواهد شد

  1387-08-02 October 23, 2008 01:43 PM  
نوشته کوتاهی در زمینه نظریه اطلاعات شانون را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-08-02 October 23, 2008 12:36 PM  
اسلایدهئی در معرفی فدراسیون بین المللی پردازش اطلاعات را که کمک استاد درس تهیه کرده اند ، در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-08-02 October 23, 2008 12:32 PM  
اسلاید هائی در مورد شباهت های   اشکال خطوط زبانهای مختلف را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-07-25 October 16, 2008 01:18 PM  
یک مقاله دانشجوئی قابل  قبول و نمونه هائی از قالب مقالات در کنفرانس های داخلی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-07-25 October 16, 2008 11:39 AM  
اگر به محیط نرم افزاری لوگو علاقمند شده اید این نرم افزار و برنامه های نمونه آنرا از نشانی زیر بردارید
ftp://cabinet.ce.sharif.edu/Profs/abtahi/LOGO/

  1387-07-21 October 12, 2008 01:20 PM  
برنامه درسی و زمان بندی آنرا در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-07-25 October 16, 2008 10:26 AM  
به پایگاه اینترنتی درس شیوه های ارائه مطالب علمی و فنی در ترم پاییز 88-87 خوش آمدید
این ترم سی و دومین باری  است که مدرس این درس آنرا ارائه میکند
اولین بار در ترم اول 68-67 و آخرین بار در ترم دوم87-86 آنرا ارائه نموده است
آخرین نمره ارزیابی دانشجویان از این درس 3.5 بوده است
امیدوارم کلاس خوبی را در پیش داشته باشیم

Instructor:
seyed ebrahim abtahi(سید ابراهیم ابطحی)
(abtahi@sharif.edu)

3 Units
چهارشنبه ها 13 الی 15
Room: خودرو 7

 This website is visited 16711 times since October 2008. Updated Monday 2020-09-07 09:14