Information Technology Strategic Management and Planning 40448 
  CE Department- Sharif University of Technology اول 88-87 - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1387-11-23 February 11, 2009 07:05 PM  
نمرات نهائی درس در بخش منابع اعلام و به آموزش ارسال گردید

  1387-11-20 February 08, 2009 09:47 AM  
اطلاعیه
نمرات نهائی درس در روز چهارشنبه 23 بهمن در سایت درس اعلام خواهد شد

  1387-11-15 February 03, 2009 01:24 PM  
زمان مراجعه غیر قابل تمدید جهت دیدن اوراق آزمونهای میان و پایان ترم درس
چهارشنبه 16 بهمن ماه 87 از ساعت 15/11 الی 15/13

  1387-11-14 February 02, 2009 08:36 AM  
نمرات آزمون پایان ترم درس در بخش منابع اعلام گردید
نمرات نهائی درس تا پایان هفته اعلام خواهد گردید  
روز چهارشنبه روز مراجعه جهت دیدن برگه های امتحان است که زمان بندی مراجعه متعاقبا اعلام خواهد گردید

  1387-11-03 January 22, 2009 02:28 PM  
آزمون پایان ترم درس و جلسه ارائه حضوری تمرین درسی جمعی در زمان مقرر برگزار گردید.
نتایج آزمون پایان ترم و نمره نهائی درس متعاقبا اعلام خواهد گردید
ابطحی

  1387-11-02 January 21, 2009 11:58 AM  
اطلاعیه بسیار مهم
جلسه ارائه مراحل، فرآورده ها ونتایج  و مستندات تمرین درسی معماری دانشکده در روز 5 شنبه 3 بهمن از ساعت 15/11 الی 13 با حضور همه دانشجویان بکمک اسلایدهای تهیه شده و یا دسترسی به
گروه مربوطه در گوگل در کلاس خوارزمی  قبل از برگزاری آزمون پایان ترم برگزار خواهد شد. شرکت همه دانشجویان درس در این جلسه الزامی است
محل جلسه اطاق 205                                               ابطحی

  1387-10-15 January 04, 2009 12:29 PM  
آزمون پایان ترم در س در روز 5 شنبه  3 بهمن در کلاس الف 8 از ساعت 30 : 14 برگزار خواهد گردید
این آزمون کتاب باز بوده و شامل همه مطالب کتاب درسی ، مطالب کلاسی ، مطالب درج شده بر برگه های اینترنتی درس و موضوع تمرینات خواهد بود
کتابهای درسی را همراه بیاورید ، استفاده از رایانه شخصی ، تلفن همراه ، ماشین حساب و فرهنگ نامه در جلسه امتحان ممنوع است
از جزوات و کتب درسی و وسائل دیگران در جلسه امتحان نمیتوان استفاده کرد
کتب ، مقالات و جزوات امانت گرفته شده از مدرس درس را در جلسه امتحان پس دهید
تمرینات در س را در قاب های
DOC , PPT
بر روی لوح فشرده و بشکل چاپ شده کاغذی تحویل دهید. برگه های چاپ شده را قبلا منگنه کرده و بر روی آنها نام و نام خانوادگی و شماره دانشجوئی ، شماره گروه و اسامی اعضای گروه را درج کنید
بر روی لوح فشرده نام و نام خانوادگی ، شماره دانشجوئی و نام درس و ترم آنرا بنویسید
بعد از جلسه امتحان هیچ تمرینی تحویل گرفته نخواهد شد.
مستندات الکترونیکی جمع آوری شده خود برای انجام تمرینات را فهرست بندی شده در لوح فشرده قرار داده و  تحویل دهید
در تمام تمرینات تمامی اطلاعات و اعداد درج شده با ارجاع به منبع باید باشد که فهرست منابع در پایان گزارش باید درج شود و نسخه الکترونیکی این منابع در لوح فشرده موجود باشد

  1387-10-10 December 30, 2008 02:28 PM  
نمودار توالی روشگان های معماری
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-10-09 December 29, 2008 03:29 PM  
ارائه نمایشی معرفی مدلهای مرجع معماری
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-10-07 December 27, 2008 03:36 PM  
موضوعات مطالعه انفرادی دانشجویان درس مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-10-03 December 23, 2008 08:56 AM  
پیش نویس گزارش گروهی تدوین برنامه راهبردی دانشکده را تا پایان وقت اداری شنبه 7 دیماه از طریق پست الکترونیکی بشکل پیوست نامه در قالب های  ورد یا پی.دی.اف با ذکر اسم درس و تمرین در موضوع نامه با حروف انگلیسی و ذکر اسامی و شماره دانشجوئی اعضای گروه و سهم آنها در تهیه گزارش و کل زمان صرف شده و مشخصات منابع استفاده شده در متن گزارش ارسالی را برای مدرس درس ارسال نمائید

  1387-09-26 December 16, 2008 02:14 PM  
مستنداتی در باره برخی از روشگانها و مدلهای مرجع معماری اطلاعات سازمان را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-09-12 December 02, 2008 09:17 AM  
نشانی سایت شرکت جدید زکمن
http://zachmaninternational.com/

  1387-09-07 November 27, 2008 04:26 AM  
نمرات آزمون میان ترم در بخش منابع اعلام گردید

  1387-09-06 November 26, 2008 12:25 PM  
آزمون میان ترم درس  در زمان اعلام شده برگزار گردید.

  1387-08-28 November 18, 2008 02:11 PM  
نشانی سایت اینترنتی پروژه درسی در ترم دوم 85-84 به شرح زیر است
http://ce.sharif.edu/~p_amini/ITMSP
ضمن مرور دقیق اطلاعات درج شده برای انجام پروژه درسی خود به نکات زیر توجه فرمائید
از تمامی نتایج کار انجام شده بعنوان یک تجربه قابل قبول استفاده نمائید
اهداف پروژه خود را بدون تکرار هیچیک از کارهای انجام شده گروه قبلی و در ادامه آن وبه قصد ارائه حداقل یک راه حل و اصلاح گروه فرآیندی ، کمینه سازی لایه اطلاعاتی،یکپارچگی لایه داده ای ارائه راه حلهای سامانه ای در قالب طرح های هزینه و زمان دار و اصلاحاتی در لایه شالوده ای و تدوین یک برنامه راهبردی جمعی برای دانشکده به سرانجام برسانید.
سایت پروژه را با نوآوری متفاوت با نمونه قبلی و محیط نرم افزاری را در حد امکان
EA
انتخاب نمائید

  1387-08-28 November 18, 2008 01:32 PM  
برنامه راهبردی دانشگاه نبراسکا و کالج سامانه های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آنرا در بخش منابع مطالعه نمائید
دانشگاهی صد ساله که از سال 2000دوره دکتری فا را راه اندازی کرده است
این اطلاعات را خوانده و به دقت تحلیل کنید
این مطالب احتمالا شما را در پاسخدهی به برخی از پرسشها یاری خواهد داد
http://www.unomaha.edu/

  1387-08-28 November 18, 2008 11:55 AM  
آزمون میان ترم درس در روز یکشنبه سوم آذرماه در محل کلاس و ساعت درسی انجام خواهد شد فراموش نکنید

  1387-08-28 November 18, 2008 11:54 AM  
الگوهای نوشتن برنامه راهبردی از منظر چند کتاب فارسی در این زمینه را در بخش منابع مطالعه نمائید.
این کتابها در این سایت معرفی شده و یا خواهند شد

  1387-08-21 November 11, 2008 01:56 PM  
سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات کشور را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-08-21 November 11, 2008 01:56 PM  
گزارش
بررسی اسناد راهبردی فناوری اطلاعات   : ارمنستان،ترکیه،عربستان سعودی،پاکستان،ایالت پنجاب ، ژاپن ، جامائیکا ، ایالت پنسیلوانیا امریکا و افریقای جنوبی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-08-21 November 11, 2008 01:13 PM  
به درخواست دانشجویان آزمون میان ترم درس در روز یکشنبه سوم آذرماه در محل کلاس و ساعت درسی انجام خواهد شد

  1387-08-19 November 09, 2008 01:12 PM  
مقاله برنامه ریزی راهبردی برای پیاده سازی دولت الکترونیکی در ایران را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-08-19 November 09, 2008 08:37 AM  
یک ارائه نمایشی از مقایسه روشگان های معماری سازمانی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-08-18 November 08, 2008 04:19 PM  
سه کتاب الکترونیکی  تازه دیگر در زمینه معماری سازمان را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-08-08 October 29, 2008 12:29 PM  
را در بخش منابع مطالعه نمائید FEAF.IAF,TOGAFمستندات اصلی سه روشگان مهم معماری اطلاعات سازمانی

  1387-08-02 October 23, 2008 01:39 PM  
اگر هنوز پایگاه های اینترنتی موسسه بین المللی گسترش معماری سازمانی و کمیته فنی معماری سازمانی ایران را ندیده اند برگه های اول آنها را در بخش منابع ببینید

  1387-08-02 October 23, 2008 01:24 PM  
ارائه هائی آموزشی در زمینه معماری سازمانی را از پایگاه اینترنتی کمیته فنی معماری سازمانی ایران در بخش منابع مطالعه نمائید
http://www.enterprisearchitecture.ir/

  1387-08-02 October 23, 2008 01:27 PM  
گزارش روند معماری سازمانی در سال 2005 را به روایت موسسه بین المللی گسترش معماری سازمانی در بخش منابع مطالعه نمائید
http://www.enterprise-architecture.info/

  1387-08-02 October 23, 2008 12:44 PM  
عناوین برنامه های راهبردی آموزش عالی در ایران را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-08-02 October 23, 2008 11:53 AM  
ارائه   دانش مدیریت ارزش آفرینی برای گروه های ذینفع / تجربه بانک اقتصاد نوین را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-07-30 October 21, 2008 09:32 AM  
شش سند راهبردی بخش فاوای ایران را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-07-25 October 16, 2008 11:55 AM  
پنج مقاله برگزیده دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن کامپیوتر ایران در زمینه معماری فناوری اطلاعات
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-07-25 October 16, 2008 11:36 AM  
نرم افزار سیستم آرشیتکت را از نشانی زیر بردارید
ftp://cabinet.ce.sharif.edu/Profs/abtahi/SA/

  1387-07-25 October 16, 2008 11:04 AM  
دوازده مقاله آموزشی در مورد مبانی مدیریت و برنامه ریزی راهبردی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-07-25 October 16, 2008 10:47 AM  
با فرآروش چم که یک روشگان پیشنهادی به عنوان مدل مرجع معماری سازمان در ایران است  در بخش منابع آشناشوید

  1387-07-25 October 16, 2008 10:42 AM  
جهت آشنائی با محیط نرم افزاری سیستم آرشیتکت یک جزوه آموزشی و چهار مجموعه اسلاید در این زمینه را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-07-25 October 16, 2008 10:31 AM  
چارچوب ملی معماری سازمانی ایران  را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-07-21 October 12, 2008 08:51 AM  
نسخه الکترونیکی کتاب مقدمه ای بر معماری سازمانی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-07-20 October 11, 2008 12:51 PM  
سه کتاب الکترونیکی جهت مطالعه اضافی برای دانشجویان علاقمند در موضوعات درسی در بخش منابع

  1387-07-20 October 11, 2008 12:45 PM  
کتاب الکترونیکی درس (کتاب سوم) را در بخش منابع مطالعه نمائید. این کتاب برای انجام تمرین سوم درسی به شکل اختیاری قابل مطالعه است.

  1387-07-20 October 11, 2008 12:44 PM  
کتاب های درسی ( دو کتاب)  تکثیر گردیده و در انتشارات دانشکده آماده توزیع است. کتاب دوم درس به شکل اختیاری برای انجام تمرین دو درسی قابل مطالعه است

  1387-07-20 October 11, 2008 12:26 PM  
برنامه درسی و زمان بندی آنرا در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-07-20 October 11, 2008 12:26 PM  
به پایگاه اینترنتی درس فناوری اطلاعات در ترم پاییز 88-87 خوش آمدید
این ترم سومین  باری  است که مدرس این درس آنرا ارائه میکند
اولین بار در ترم دوم 85-84 و آخرین بار در ترم دوم 86-85  آنرا ارائه نموده است
امیدوارم کلاس خوبی را در پیش داشته باشیم

Instructor:
seyed ebrahim abtahi(سید ابراهیم ابطحی)
(abtahi@sharif.edu)

3 Units
یکشنبه ها و سه شنبه ها 13:30 الی 15
Room: خودرو 7

 This website is visited 45 times since October 2008. Updated Monday 2020-09-07 09:14