Computer Structure and Language 40126 
  CE Department- Sharif University of Technology Spring 2009 - Group 1 

  Main Menu


Announcments

  1388-05-06 July 28, 2009 09:51 AM  

نكاتي در مورد پروژه

آخرين مهلت تحويل پروژه روز شنبه 10 مرداد مي باشد.
نيازي نيست پروژه ها را روي  شبيه ساز تحويل دهيد.
پروژه ها را به من (امير شيخها)  تحويل دهيد.

--امير


  1388-04-17 July 08, 2009 09:25 PM  

بنا به صحبتهایی که با استاد شد، باید حتی المقدور پروژه های خود را با Simulator بنویسید.
این شبیه ساز فعلا لیترال را پشتیبانی نمی کند و از دستورات branch تنها آن دسته که در پوشه macro_list آورده شده است، قابل پشتیبانی است.
همچنین می توانید بجای کاراکتر space برای blank از کاراکتر دیگری مثل 'B' استفاده کنید.


  1388-04-08 June 29, 2009 10:27 AM  

نسخه جدید Simulator در بخش منابع قرار داده شد.

دستور EX اضافه شده است.


  1388-04-08 June 29, 2009 10:27 AM  

نسخه جدید simulator در بخش منابع قرار داده شد.


  1388-04-08 June 29, 2009 10:26 AM  

Simulator در بخش منابع قرار داده شد.
در صورت داشتن هر گونه اشکال می توانید آن را در بخش Discussion Area مطرح فرمائید و یا به آدرس ashaikhha[at]GMAIL یا saadatpanah[at]GMAIL ایمیل بفرستید.


Instructor:
Dr. Hamid Sarbazi-Azad
(azad[at]sharif)

3 Units
Sunday 15-16:30, Wednesday 15-16:30
Room: 316
 This website is visited 7889 times since April 2009. Updated Monday 2020-09-07 09:14