System Analysis and Design (تحلیل و طراحی سامانه های اطلاعاتی -40418) 40418 
  CE Department- Sharif University of Technology ترم دوم 88-87 - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1388-07-07 September 29, 2009 05:44 PM  
نمرات نهائی درس و ریز آنها در بخش منابع اعلام گردید
جهت دیدن اوراق امتحانی فردا چهارشنبه 8 مهرماه از ساعت 9 الی 10 صبح مراجعه نمائید
ابطحی

  1388-07-06 September 28, 2009 04:27 PM  
ارزیابی انفرادی و جمعی (میانگین نظر دانشجویان و کمک استاد)گروههای پروژه
درس در بخش منابع اعلام گردید
نمرات نهائی متعاقبا اعلام خواهد شد

  1388-07-06 September 28, 2009 06:50 AM  
نمرات انفرادی پروژه درسی
در بخش منابع اعلام گردید

  1388-07-06 September 28, 2009 06:50 AM  
نمرات  گروهی نهائی پروژه گروه های درسی
در بخش منابع اعلام گردید

  1388-07-06 September 28, 2009 06:12 AM  
نمرات پایان ترم درس
در بخش منابع اعلام گردید

  1388-07-04 September 26, 2009 08:50 AM  
مره گزارش هفتگی کار فردی دانشجویان درس تحلیل و طراحی سیستم‌ها
در بخش منابع اعلام گردید

  1388-07-04 September 26, 2009 08:21 AM  
نمره حضور و مشارکت دانشجويان در کلاسهای حل تمرین درس
در بخش منابع اعلام گردید

  1388-07-04 September 26, 2009 07:26 AM  
نمرات تحویل اولیه پروژه درسی در 14/5/88
در بخش منابع اعلام گردید

  1388-07-04 September 26, 2009 07:23 AM  
نمرات نهائی سایت های گروه های درسی
در بخش منابع اعلام گردید

  1388-06-28 September 19, 2009 03:08 PM  
آداب نامه و برگه های داوری جلسه ارائه پایانی
پروژه درسی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-06-28 September 19, 2009 02:29 PM  
برنامه برگزاری جلسه پایانی تحویل انفرادی و گروهی پروژه
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-06-28 September 19, 2009 11:54 AM  
نمرات تحویل نوبت دوم پروژه درسی در روز 24/6/88 در بخش منابع اعلام گردید

  1388-06-28 September 19, 2009 11:20 AM  
نمره گزارش طراحی گروه های درسی
در بخش منابع اعلام گردید

  1388-06-28 September 19, 2009 11:18 AM  
نمره گزارش تعریف گروه های درسی
در بخش منابع اعلام گردید

  1388-06-28 September 19, 2009 03:10 PM  
برنامه تحویل نهائی پروژه دزسی در روز چهارشنبه اول مهر ماه از ساعت30/8 الی 45/18 در اطاق 825 متعاقبا اعلام خواهد شد
روز چهارشنبه را به این کار اختصاص دهید

  1388-06-28 September 19, 2009 10:48 AM  
نمونه ای از یک کتاب اجرا یا جزوه راهنمای کاربر یک سامانه اطلاعاتی رایانه ای
که مشابه آنرا باید برای پروژه خود تهیه کرده و تحویل دهید را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-06-23 September 14, 2009 12:07 PM  
برنامه  زمان بندی تحویال فیلم نمایش اجرای سامانه یکپارچه با داده واقعی در 24 شهریور 1388
در بخش منابع اعلام گردید

  1388-05-11 August 02, 2009 07:56 PM  
اطلاعیه بسیار مهم
با توجه به عدم امکان حضور کمک استاد درس پس از ساعت 13 روز چهارشنبه 14 مرداد
زمان گروه ها را از 40 دقیقه به 30 دقیقه و فاصله بین گروه ها را از 10 دقیقه به 5 دقیقه کاهش داده شد
و برنامه جدید در بخش منابع اعلام گردید

  1388-05-11 August 02, 2009 01:00 PM  
برنامه تحویل اولیه پروژه درسی در روز 4 شنبه 14 مردادماه 88
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-04-31 July 22, 2009 10:30 AM  
اطلاعیه بسیار مهم
قابل توجه دانشجویانی که من استاد راهنمایشان هستم

برای مشاوره ثبت نام و امضای برگه ثبت نام  ترم اول 89-88 و یا برگه تطبیق واحدها و یا فارغ التحصیلی
فقط در یکی از زمانهای زیر مراجعه نمائید :

1)  یکشنبه 4/5/88 از ساعت 13 الی 17
2)  سه شنبه 6/5/88 از ساعت 10 الی 16
3)  چهارشنبه 7/5/88 از ساعت 9 الی 13
4)  یکشنبه 11/5/88 از ساعت 10 الی 13
5)  سه شنبه 13/5/88 از ساعت 10 الی 15
6 )  چهارشنبه 14/5/88 از ساعت 12 الی 13
7)  یکشنبه 18/5/88 از ساعت 11 الی 15
8) سه شنبه 20/5/88 از ساعت 10 الی 14
9) چهارشنبه 21/5/88 از ساعت 10 الی 13


در روزهای ثبت نام فقط  شنبه 21 و یکشنبه 22 شهریور در دانشکده خواهم بود.

در فاصله 4 مرداد تا 21 مرداد اگر در زمانهای دیگری غیر از زمانهای فوق نیاز به مشاوره ثبت نام دارید درخواست خود را به نشانی پست الکترونیکی (abtahi@sharif.edu) ارسال نمائید.

ابطحی
31/4/88
پیش نویس برنامه درسی ترم آینده را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-04-31 July 22, 2009 10:29 AM  
آزمون پایان ترم درس در زمان مقرر برگزار گردید
نتایج این آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد

  1388-04-24 July 15, 2009 09:26 AM  
اطلاعیه بسیار مهم
جدول نهائی زمان بندی تحویل پروژه درسی
با توجه به اعلام معاونت محترم آموزشی دانشکده در زمینه ضرورت ارسال نمرات در س تا روز 4 مهرماه زمان بندی نهائی وقطعی تحویل پروژه درسی را در بخش منابع مطالعه نموده و برنامه کاری گروه خود را بر آن اساس تدوین نمائید
با پوزش از این تغییر ات ناخواسته و اجباری

  1388-04-10 July 01, 2009 11:38 AM  
آزمون پایان ترم درس در صبح روز جهارشنبه 31 تیرماه برگزار خواهد گردید
زمان بندی جدید و نهائی تحویل پروژه درسی را در بخش منابع مطالعه فرمائید

  1388-03-13 June 03, 2009 03:18 PM  
لطفا همه گروه ها نسخه الکترونیکی گزارش تعریف و طراحی خود را در اسرع وقت برای کمک استاد درس ارسال نمایند.

  1388-03-12 June 02, 2009 01:31 PM  
عکس پادگاری پایان کلاسهای درسی را در بخش منابع مشاهده نمائید

  1388-03-12 June 02, 2009 06:54 AM  
جلسلت عادی و فوق العاده درسی پایان یافت
با آرزوی موفقیت در آزمون پایان ترم و اجرای پروژه درسی

  1388-03-12 June 02, 2009 06:49 AM  
اسلایدهای فصول 16 الی 20 کتاب درسی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-03-12 June 02, 2009 06:45 AM  
سیستم
دانشکده به آدرس زیر راه اندازی گردید  (Subversion)
http://project.ce.sharif.edu/usvn
برای هر یک از گروه ها یک پروژه با نام آن گروه و برای هر یک از دانشجویان درس،
یک حساب کاربری ساخته شده است.
نام کاربر همان نام کاربر شما در
(CE)
است و کلمه عبور شماره دانشجویی شماست.
لطفا هرچه سریعتر نسبت به تغییر رمز خود اقدام نمايید. در غیر این صورت مسئولیت
عواقب احتمالی به عهده خود شماست.
اگر نام گروهی که پس از ورود مشاهده می کنید با گروه شما همخوانی ندارد، مراتب
را به آدرس
joulani@ce.sharif.edu
اطلاع دهید

  1388-03-10 May 31, 2009 12:38 PM  
اسلایدهای فصول 11 الی 15 کتاب درسی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-03-10 May 31, 2009 07:09 AM  
دو جلسه باقیمانده درس علاوه بر جلسه امروز و زمان آزمون پایان ترم درس به شرح زیر است ضمنا سوالات آزمون میان ترم درس در جلسه پایانی تشریح خواهد شد
جلسه اول - دو شنبه 11 خرداد از ساعت 15 الی 16:30 در اطاق مطالعه 1
جلسه دوم - سه شنبه 12 خرداد از ساعت 9 الی 10:30 در اطاق 205
آزمون پایان ترم - سه شنبه 26 خرداد از ساعت 9 صبح در الف 7

  1388-03-09 May 30, 2009 06:07 PM  
نمرات آزمون میان ترم درس تحلیل و طراحی سامانه های اطلاعاتی رایانه ای
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-03-09 May 30, 2009 12:47 PM  
برگه ارزيابي نهائی پيشنهادات شركت‏هاي حاضر در مناقصه سامانه مديريت موزه رايانه ايران
و ریز امتیازات گروه ها را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-03-09 May 30, 2009 11:45 AM  
رتبه های شرکتها در مناقصه سامانه مدیریت موزه رایانه ایران
----------------------------------------------
رتبه نام گروه
1 فراداده
2 طنسار
3 سامان
4 راهسا
5 آریا
6 سپهر
جدول ریز رتبه ها و امتیازات شرکت ها در مناقصه سامانه مدیریت موزه رایانه ایران
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-03-04 May 25, 2009 01:07 PM  
جهت آشنائی با محیط نرم افزاری سیستم آرشیتکت یک جزوه آموزشی و چهار مجموعه اسلاید در این زمینه را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-03-04 May 25, 2009 01:06 PM  
نرم افزار سیستم آرشیتکت را از نشانی زیر بردارید
ftp://cabinet.ce.sharif.edu/Profs/abtahi/SA/

  1388-03-03 May 24, 2009 07:07 AM  
جلسات فوق العاده درسی علاوه بر کلاسهای عادی تا روز 13/3/88
در روزهای دوشنبه چهارم و یازدهم خرداد از ساعت 15 الی 16:30 در اطاق مطالعه یک برگزار خواهد شد.
حضور همه دانشجویان در جلسلت فوق ضروری است

  1388-02-29 May 19, 2009 01:57 PM  
پیشنهادی برای قالب گزارش طراحی را در بخش منابع مطالعه نمائید
در جلسه حل تمرین معرفی نرم افزار
SNAGIT
برای تهیه ارائه نمایشی اجرای گونه های سامانه ای که در دست طراحی و پیاده سازی دارید شرکت کنید
بنا بدرخواست دانشجویان مهلت تحویل گزارش طراحی تا چهارشنبه 6 خرداد و مهلت تحویل نمونه اولیه سامانه تا چهارشنبه 10 تیر تمدید گردید

  1388-02-20 May 10, 2009 02:03 PM  
اسلایدهای کلاس تمرین
Jboss Seam
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-02-20 May 10, 2009 01:45 PM  
قالبی ساده برای گزارش تعریف پروژه را در بخش منابع مطالعه نمائید
در انتخاب این قالب یا هر قالب دیگر استانداردی با ذکر مرجع مجازید

  1388-02-20 May 10, 2009 07:13 AM  
برنامه زمان بندی نهائی
جلسه حضوری تعیین شرح خدمات پروژه گروه های درسی
تحلیل و طراحی سامانه ها بر مبنای گزارش پیشنهاد مصوب آنها
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-02-15 May 05, 2009 03:03 PM  
برنامه نهائی زمان بندی تحویل پروژه گروهی درسی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-02-15 May 05, 2009 02:49 PM  
اسلایدهای  فصول پنجم تا دهم کتاب درسی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-02-15 May 05, 2009 07:29 AM  
گروه ابزار
Teamviewer  
را از بخش منابع بردارید و پس از نصب و راه اندازی در سایت گروه استفاده هائی که از این نرم افزار را در انجام گروهی میخواهید و میتوانید بنمائید را اعلام کنید

  1388-02-15 May 05, 2009 07:20 AM  
به تقاضای دانشجویان و با توافق جمعی
آزمون میان ترم درس روز سه شنبه 22 اردیبهشت  از ساعت 9 الی 30/10 در تالار 5  برگزار خواهد شد

  1388-02-12 May 02, 2009 02:56 PM  
مدل و جداول ارزیابی گزارشات پیشنهاد گروه های درسی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-02-10 April 30, 2009 06:44 AM  
از وقت شناسی همه گروه ها که در زمان مقرر گزارشات پیشنهاد خود را ارائه نمودند تقدیر میشود
با مشاهده سایتهای گروه های پرکار سایت گروه خود را ارتقا دهید
به درخواست بعضی گروه ها لطفا همه گروه ها از این به بعد مطالب فارسی در سایتهای خود قرار دهند

  1388-02-08 April 28, 2009 06:24 AM  
آزمون میان ترم درس روز سه شنبه 15 اردیبهشت  از ساعت 9 الی 30/10 در تالار 5  برگزار خواهد شد

  1388-02-02 April 22, 2009 12:54 PM  
استانداردهای ایران در مهندسی نرم افزار را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-01-30 April 19, 2009 01:10 PM  
اسلایدهای پنج فصل اول کتاب درسی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-01-30 April 19, 2009 01:09 PM  
اسلایدهای اسلایدهای فصل 11 کتاب هوفر در رابطه با امکان سنجی گزینه ها
را در بخش منابه مطالعه نمائید

  1388-01-30 April 19, 2009 01:03 PM  
مقاله مدلی برای امکان سنجی و اولویت بندی گزینه های سامانه ای
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-01-27 April 16, 2009 11:30 AM  
جدول ارزیابی سایتهای گروه های درسی و اعضای گروه ها
را در بخش منابع مطالعه نمائید
معیارهای سایت : درج صحیح اساسنامه،گزارش جلسات و نتایج مطالعات و مستندات پیوست و درج گزارشهای فردی و شکل و زبان معیارهای ارزیابی فردی : درج صحیح گزارشات هفتگی کار فردی بشکل زمان شروع و ختم ، زمان و کار انجام شده و درصد اظهاری اثر بخشی و اعلام نظر در مورد سوژه های پیشنهادی مدرس درس

  1388-01-27 April 16, 2009 07:24 AM  
آخرین صورت اسامی موزه های انتخاب شده گروه های درسی جهت بازدید اختیاری  
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-01-25 April 14, 2009 02:33 PM  
نشانی سایتهای گروهای درسی و کمک استادهای سه درس تحلیل و طراحی سامانه های اطلاعاتی رایانه ای و مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات و ظاداب فناوری اطلاعات که بر روی موضوع موزه رایانه ایران کار میکنند و از اطلاعات و کارهای یکدیگر میتوانند استفاده نمائید
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-01-25 April 14, 2009 01:52 PM  
کمک استاد درس
مرتضی قندهاری
morteza1987@GMAIL.COM
http://groups.google.com/group/ce-sad

  1388-01-23 April 12, 2009 06:14 PM  
در گروه  کمک استاد درس به نشانی
groups.google.com/group/ce-sad
در اسرع وقت عضو شوید
آزمون میان ترم درس در اولین جلسه پس از پایان ارائه آخرین مطالب پیش بینی شده برگزار خواهد شد

  1388-01-23 April 12, 2009 06:20 AM  
بهترین امکان برای آشنائی با کسب و کار موزه داری بازدید از یک موزه واقعی است
هر گروه میتواند یک موزه را انتخاب و پس از بازدید نتایج آنرا برای گروه های دیگر بر روی سایت گروه قرار دهد
موزه انتخابی خود را اعلام کنید تا بازدید تکراری نداشته باشید
مجموعه موزه های تهران برای بازدید بدون تکرار میتواند بین دانشجویان دروس تحلیل و طراحی سامانه ها ی اطلاعاتی رایانه ای و درس مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات و درس آداب فناوری اطلاعات در این ترم تقسیم شود
برخی از موزه های پیشنهادی :
موزه سینما
موزه هنرهای معاصر تهران
موزه فرش
موزه ایران باستان
موزه آبگینه
موزه سعد آباد
موزه نیاوران
......

  1388-01-20 April 09, 2009 03:01 PM  
عنوان های اختصاصی زمینه مباحث فرهنگی پروژه موزه رایانه ایران برای گروه های متفاوت را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-01-20 April 09, 2009 02:23 PM  
جلسات مصاحبه گروه های درسی (هر گروه 2 جلسه) برای نوشتن گزارش پیشنهاد برگزار گردید

  1388-01-20 April 09, 2009 09:11 AM  
نقشه طبقات موزه رایانه برلین
را که الگوی احتمالی موزه رایانه موضوع پروژه درسی خواهد بود را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-01-17 April 06, 2009 11:41 AM  
نشانی برگه های اینترنتی گروه های درسی را در بخش منابع مطالعه و مستمرا به آنها سر بزنید

  1388-01-16 April 05, 2009 01:29 PM  
جدول زمان بندی مصاحبه های پروژه درسی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-01-16 April 05, 2009 06:24 AM  
جزوه راهنمای ایجاد سایت در گوگل در قالب ورد
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-01-16 April 05, 2009 06:13 AM  
کلاس حل تمرین درس امروز یکشنبه 16 فروردین از ساعت 15/12 در اطاق مطالعه یک برگزار خواهد شد

  1388-01-15 April 04, 2009 10:21 AM  
نسخه ورد گزارش درخواست پیشنهاد پروژه درسی را در بخش منابع مطالعه نمائید و در اسرع وقت برای اخذ تایید زمان های دو جلسه مصاحبه با ارسال حداقل چهار زمان از زمانهای پیشنهادی و باقیمانده اقدام نمائید.لازم به ذکر است این زمانها بهیچ عنوان قابل تمدید و تغییر و اقزایش نخواهند بود.
زمانهای باقیمانده جلسات پرسش و پاسخ: با تعيين وقت قبلي براي جلسات يک ساعته ( هر گروه تا دو جلسه ) با ارسال تقاضای جلسه مصاحبه با اولویت زمانی ارسال از طريق نشاني abtahi@sharif.edu از بازه های   زیر :
                          دوشنبه 17/1/87: 11-10، 30/12-30/11، 30/14-30/13،  
                     
                           چهارشنبه 19/1/88: 14-13، 30/15-30/14، 30/17-16
                            پنجشنبه 20/1/88: 11-10، 30/12-30/11، 30/14-30/13، 16-15

  1388-01-14 April 03, 2009 10:24 AM  
جزوه راهنمای ایجاد سایت بر روی گوگل در بخش منابع درج شده است
پس از مطالعه آن به ایجاد سایت گروه درسی بر روی گوگل اقدام نمائید
اگر قبلا برای گروهتان در گوگل گروه ایجاد کرده اید اطلاعات آنرا به سایت جدید منتقل کرده وگروه  مزبور را حذف نمائید
در سایت گروه اساسنامه گروه و صورتجلسات مذاکرات و تصمیمات متخذه را هر هفته درج کنید
برای هر عضو گروه در سایت برگه ای اختصاص دهید تا گزارش کار هفتگی را هر فرد شامل زمان مصروفه . رئو.س فعالیتهای فردی انجام شده و امتیازااثربخشی از 100 را با تایید مدیر گروه مستمرا درج کند
نشانی سایت گروه را سپس به مدرس درس برای اعلام به همه دانشجویان بر روی سایت درس اعلام نمائید
هر هفته به سایت های گروه های دیگر سر بزنید

  1388-01-13 April 02, 2009 09:31 PM  
آخرین  اسامی گروه های تشکیل شده پروژه گروهی درسی
در بخش منابع اعلام گردید
گروه های 1و2و3و5 سایت خود را بر روی گوگل ایجاد و آدرس آنرا اعلام نمایند
تنها گروه 5 وقت مصاحبه گرفته است . گروه های دیگر در اسرع وقت زمان های مصاحبه خود را جهت تایید اعلام نمایند

  1388-01-02 March 22, 2009 12:15 PM  
سال نو مبارک

  1387-12-27 March 17, 2009 01:43 PM  
کتاب استانداردهای مهندسی نرم افزار ایران
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-12-27 March 17, 2009 01:36 PM  
مقاله زبان مدل سازی فرآیندهای کار ی و
الگوئی برای ترسیم مدلهای کسب و کار و نمایش گردش کار سامانه های اطلاعاتی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-12-27 March 17, 2009 01:34 PM  
نمونه هائی از حق الزحمه های رایج در بخش نرم افزار در ایران
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-12-27 March 17, 2009 11:24 AM  
استاندارد نماتن را برای مستند سازی گزارش پیشنهاد و فرمهای پایش نظارتی در بخش منابع جهت استفاده در پروژه درسی مطالعه نمائید

  1387-12-27 March 17, 2009 11:17 AM  
گونه 7 کتاب درسی در انتشارات جهت تعویض گونه 5 موجود است لطفا جهت تعویض به انتشارات مراجعه نمائید

  1387-12-27 March 17, 2009 11:16 AM  
آخرین جلسه کلاس درسی در سال جاری امروز 27 اسفند 1387 برگزار گردید

  1387-12-26 March 16, 2009 07:05 PM  
گزارش درخواست ارائه پیشنهاد پزوژه درسی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-12-20 March 10, 2009 03:37 PM  
آخرین  اسامی اعضای گروه های تشکیل شده پروژه گروهی درسی
در بخش منابع اعلام گردید

  1387-12-17 March 07, 2009 01:25 PM  
برنامه پیشنهادی زمان بندی تحویل پروژه گروهی درسی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-12-17 March 07, 2009 11:39 AM  
اسامی گروه ها ی درسی تشکیل شده و اعضای آنها در بخش منابع اعلام گردید. افرادی که گروه تشکیل نداده اند در اسرع وقت در این مورد اقدام کنند

  1387-12-17 March 07, 2009 11:12 AM  
نشانی چند موزه رایانه به انتخاب کمک مدرس درس را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-12-17 March 07, 2009 11:03 AM  
مقاله کوتاه و در دست انتشار در ماهنامه گزارش کامپیوتر نشریه انجمن انفورماتیک ایران را با نام  "ضر ورت های برپائی موزه رایانه ایران" از مدرس درس ،در رابطه با پروژه گروهی درسی در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-12-04 February 22, 2009 02:07 PM  
برنامه درسی و زمان بندی مطالب درسی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-12-04 February 22, 2009 01:17 PM  
کتاب   درسی در انتشارات آماده توزیع است

  1387-11-29 February 17, 2009 03:07 PM  
به پایگاه اینترنتی درس
تحلیل و طراحی سامانه های اطلاعاتی رایانه ای
در ترم دوم سال تحصیلی 88-87 خوش آمدید
منظر اطلاعیه ها و اطلاعات بعدی باشید

Instructor:
Seyed Ebrahim Abtahi (سید ابراهیم ابطحی)
(abtahi@sharif.edu)

3 Units
یکشنبه ها وسه شنبه ها از ساعت 9 الی 30/10
Room: خودرو 206

 This website is visited 13026 times since February 2009. Updated Monday 2020-09-07 09:15