Information Technology Strategic Management and Planning 40448 
  CE Department- Sharif University of Technology دوم 88-87 - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1388-05-21 August 12, 2009 03:41 PM  
نمرات نهائی درس در بخش منابع اعلام گردید
نمرات به آموزش ارسال شد
با تشکر از آقای احمدی کمک استاد درس و همه دانشجویان کوشای این درس
موفق باشید

  1388-05-20 August 11, 2009 12:15 PM  
نمرات تمرینات و کارهای درسی بر اساس اعلام و نظر کمک استاد درس را در بخش منابع مطالعه نمائید
نمرات نهائی درس بر اساس نمرات امتحانی و نمره تمرینات از نظر مدرس درس با تاثیر دادن نمرات اعلانی کمک استاد درس متعاقبا اعلام خواهد شد

  1388-05-13 August 04, 2009 04:48 PM  
نمرات آزمون مجدد میان ترم
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-05-13 August 04, 2009 06:36 AM  
زمان مراجعه جهت دیدن برگه های آزمون میان ترم و پایان ترم
شنبه 14 مرداد ساعت 14 الی 16

  1388-05-12 August 03, 2009 02:57 PM  
نمرات آزمون پایان ترم
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-05-12 August 03, 2009 08:35 AM  
یادآوری
دانشجویان باید به صورت انفرادی نسخه نهائی تمرینات خود را به شکل کاغذی برای استاد درس و به شکل الکترونیکی برای کمک استاد درس تا 14 مردادارسال نمایند

  1388-04-31 July 22, 2009 10:32 AM  
اطلاعیه بسیار مهم
قابل توجه دانشجویانی که من استاد راهنمایشان هستم

برای مشاوره ثبت نام و امضای برگه ثبت نام  ترم اول 89-88 و یا برگه تطبیق واحدها و یا فارغ التحصیلی
فقط در یکی از زمانهای زیر مراجعه نمائید :

1)  یکشنبه 4/5/88 از ساعت 13 الی 17
2)  سه شنبه 6/5/88 از ساعت 10 الی 16
3)  چهارشنبه 7/5/88 از ساعت 9 الی 13
4)  یکشنبه 11/5/88 از ساعت 10 الی 13
5)  سه شنبه 13/5/88 از ساعت 10 الی 15
6 )  چهارشنبه 14/5/88 از ساعت 12 الی 13
7)  یکشنبه 18/5/88 از ساعت 11 الی 15
8) سه شنبه 20/5/88 از ساعت 10 الی 14
9) چهارشنبه 21/5/88 از ساعت 10 الی 13


در روزهای ثبت نام فقط  شنبه 21 و یکشنبه 22 شهریور در دانشکده خواهم بود.

در فاصله 4 مرداد تا 21 مرداد اگر در زمانهای دیگری غیر از زمانهای فوق نیاز به مشاوره ثبت نام دارید درخواست خود را به نشانی پست الکترونیکی (abtahi@sharif.edu) ارسال نمائید.

ابطحی
31/4/88
پیش نویس برنامه درسی ترم آینده را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-04-21 July 12, 2009 11:56 AM  
مقاله ای در باره تحلیل راهبردی سوات   که در دومین کنفرانس شهر الکترونیکی در خرداد ماه امسال در تهران برگزار شده است را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-04-10 July 01, 2009 10:59 AM  
با توجه به تعویق زمان امتحانات مهلت های تحویل همه تمرینات تا روز چهارشنبه 14 مردادماه تمدید میگردد
همه تمرینات باید بشکل انفرادی تحویل شود
اخرین نسخه تمرینات به شکل ا الکترونیکی برای استاد و کمک استاد درس و به شکل کاغذی فقط برای  استاد درس بایستی ارسال شود

  1388-03-24 June 14, 2009 11:08 AM  
آزمون میان ترم مجدد و آزمون پایان ترم در زمان مقرر برگزار گردید
نتایج این دو آزمون متعاقبا اعلام خواهد گردید

  1388-03-17 June 07, 2009 01:04 PM  
امتحان میان ترم دوم درس
روز سه شنبه 19/3/88 ساعت 13:30 الی 14:30
در اطاق الف 3
برای دانشجویان داوطلب زیر برگزار خواهد شد
83104112
84103175
84103418
83102109
84101988
83100538
83108193

  1388-03-17 June 07, 2009 12:53 PM  
آخرین جدول تحویل تمرینات و نمرات آنها را از نظر کمک استاد درس در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-03-13 June 03, 2009 03:11 PM  
مهلت نهائی تحویل آخرین نسخه همه تمرینات همزمان به استاد و کمک استاد درس در قالب الکترونیکی چهارشنبه دهم تیرماه.

  1388-03-13 June 03, 2009 03:09 PM  
صورت نهائی تمریت ششم درسی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-03-13 June 03, 2009 02:46 PM  
جلسلت عادی و فوق العاده درسی پایان یافت
با آرزوی موفقیت در آزمون پایان ترم و انجام تمرینات درسی

  1388-03-10 May 31, 2009 07:12 AM  
دو جلسه باقیمانده درس علاوه بر جلسه امروز و زمان آزمون پایان ترم درس به شرح زیر است ضمنا سوالات آزمون میان ترم درس در جلسه پایانی تشریح خواهد شد
جلسه اول - سه شنبه 12 خرداد از ساعت 12 الی 13:30 در اطاق مطالعه 1
جلسه دوم - چهارشنبه 13 خرداد از ساعت 15 الی 16:30  در اطاق 205
آزمون پایان ترم - سه شنبه 19 خرداد  از ساعت 14:30 در الف 3

  1388-03-09 May 30, 2009 11:55 AM  
نمرات  آزمـون ميان تـرم درس مـديريت و برنامه ريزی راهبردی فـاوا
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-03-05 May 26, 2009 07:29 AM  
ارائه نمایشی معرفی مدلهای مرجع معماری
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-03-04 May 25, 2009 01:53 PM  
چهارده   چارچوب و روشگان معماری سازمان را در قلب ارائه نمایشی در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-03-04 May 25, 2009 01:31 PM  
مدل مرجع چم را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-03-04 May 25, 2009 01:00 PM  
نرم افزار سیستم آرشیتکت را از نشانی زیر بردارید
ftp://cabinet.ce.sharif.edu/Profs/abtahi/SA/

  1388-03-04 May 25, 2009 01:00 PM  
جهت آشنائی با محیط نرم افزاری سیستم آرشیتکت یک جزوه آموزشی و چهار مجموعه اسلاید در این زمینه را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-03-03 May 24, 2009 09:59 AM  
May 24, 2009 11:37 AM    

جلسات فوق العاده درسی علاوه بر کلاسهای عادی تا روز 13/3/88
در روزهای چهارشنبه ششم و سیزدهم  خرداد از ساعت 15 الی 16:30 در اطاق 205 برگزار خواهد شد.
حضور همه دانشجویان در جلسلت فوق ضروری است

  1388-03-02 May 23, 2009 04:24 AM  
صورت نهائی تمرینات چهارم و پنجم درسی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-02-29 May 19, 2009 02:04 PM  
مقالاتی در باره معماری فاوا در سازمانها را در نشانی زیر مطالعه نمائید:
http://enterprisearchitecture.ir/Papers.htm

  1388-02-29 May 19, 2009 02:01 PM  
وضعیت پروژه های معماری فناوری اطلاعات سازمانی در کشور (اردیبهشت 87)
پروژه تدوین طرح معماری سازمانی وزارت بازرگانی به پایان رسیده و همکنون در مرحله تحویل است
پروژه معماری فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران در مرحله معماری مطلوب قرار دارد.
پروژه تدوین طرح معماری سازمانی سرویس گرا معاونت فناوری اطلاعات دانشگاه بهشتی در فاز تهیه برنامه گذار است.
پروژه تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات شرکت نفت پاسارگاد به پایان رسید.
پروژه تدوین برنامه جامع معماری فناوری اطلاعات سازمان بنادر و کشتیرانی در فاز برنامه گذار قرار دارد.
پروژه تدوین طرح جامع معماری سازمانی شرکت ملی گاز ایران در فاز آغازین است.
پروژه تدوین طرح جامع معماری فناوری اطلاعات و ارتباطات جمعیت هلال احمر به پایان رسید

  1388-02-29 May 19, 2009 01:51 PM  
مستندات یک پروژه تدوین برنامه راهبردی فاوا
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-02-29 May 19, 2009 01:32 PM  
مستندات مطلعه برنامه راهبردی فاوا و معماری  اطلاعات سازمان میراث فرهنگی را در بخش منابع مطالعه کنید

  1388-02-29 May 19, 2009 01:08 PM  
طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان میراث فرهنگی
و مستندات مطلعه برنامه راهبردی فاوا و معماری آنرا در نشانی زیر مطالعه کنید
http://enterprisearchitecture.ir/News.htm

  1388-02-29 May 19, 2009 10:09 AM  
مدل مرجع معماری سازمانی ایران INEAF
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-02-23 May 13, 2009 01:48 PM  
صورت نهائی تمرین سوم درسی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-02-20 May 10, 2009 06:47 AM  
مهلت تمرین سوم فقط تا شنبه 26 اردیبهشت تمدید گردید

  1388-02-15 May 05, 2009 03:09 PM  
جدول نهائی  زمانبندی  تمرینات درسی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-02-15 May 05, 2009 02:48 PM  
آزمون میان ترم درس در زمان مقرر انجام گردید

  1388-02-15 May 05, 2009 02:48 PM  
گروه ابزار درج شده در بخش منابع را اخذ، نصب و راه اندازی نمائید و پس از کار باآن و فهم ویژگیها ابتدا تحلیل سوات در مورد بکارگیری گسترده آن در زمینه کار از دور را انجام دهید و سپس بر اساس مدل هندرسون - ونکاترامن سناریوهای بکارگیری آن در انواع فعالیتهای کار از دور از جمله نگهداری از دور مشخص نمائید
جدول سوات و هندرسون - ونکاترامن حاصله را ظرف دو هفته آینده بر روی سایت گروه درج نمائید
بنا به خواست تعدادی از دانشجویان تحویل نسخ کاغذی تمرینات حذف گردید

  1388-02-10 April 30, 2009 06:46 AM  
به شکل بسیار اولیه با الگوی تحلیل راهبردی فرصتها و تهدیدها و نقاط قوت وضعف در بخش منابع آشنا شوید
SWOT

  1388-02-06 April 26, 2009 12:55 PM  
آزمون میان ترم درس روز یکشنبه 13 اردیبهشت    از ساعت 12 الی 30/13 در محل تالار4 برگزار خواهد شد
لطفا قبل از ساعت مزبور در رتالار 4  حاضر باشید آزمون ساعت12 آغاز خواهد شد

  1388-02-02 April 22, 2009 12:08 PM  
هفت کتاب الکترونیکی در ارتباط با موضوع درس جهت مطالعات اضافی شخصی داوطلبانه را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-02-02 April 22, 2009 11:50 AM  
الگوهای نوشتن برنامه راهبردی از منظر چند کتاب فارسی در این زمینه
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-02-02 April 22, 2009 11:38 AM  
نحوه‌ی تحویل  تمرینات درسی : به صورت گروهی(خلاصه دو صفحه ای با درج در سایت گروه) و انفرادی ( به شکل تفصیلی) با ارسال از طریق پست الکترونیکی به دستیار آموزشی درس و ارسال کاغذی به استاد درس در بار اول تا موعد تحویل خواهد بود. کسانی که در موعد های مقرر تمرین خود را تحویل دهند تا زمان تمرین بعدی فرصت دارند با ارسال نسخ الکترونیکی تصحیح شده ایرادات راه حل خود را بکمک کمک استاد درس رفع کنند.ارسال نسخه نهائی تا قبل از زمان تحویل تمرین بعدی شامل تحویل نسخه کاغذی به استاد درس هم خواهد بود. جریمه تاخیر در ارسال تمرینات شامل نصف نمره تمرین به اضافه به ازای هر روز تاخیر تحویل ده درصد نمره تمرین خواهد بود.افرادی که تمرینات خود را دیرتر از زمان مقرر تحویل دهند پس از کسر نمره جریمه مشابه آنها که تمرین خودرا در زمان مقرر تحویل داده اند تا زمان تحویل تمرین بعدی فرصت دارند بارها نسخه تمرین الکترونیکی خو درا به کمک استاد درس تحویل داده و ایرادات آنرا رفع کنند. نسخه نهائی تمرین نیز به شکل کاغذی باید تحویل استاد درس هم گردد.

  1388-02-02 April 22, 2009 11:07 AM  
صورت تفصیلی تمرین دوم درسی
را در بخش منابع به دقت مطالعه نمائید

  1388-02-01 April 21, 2009 03:26 PM  
اسناد راهبردی فاوای کشو را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-02-01 April 21, 2009 03:23 PM  
فصل 5 کتاب ویتن و بحث امکان سنجی گزینه های راه حل
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-02-01 April 21, 2009 03:18 PM  
جدول زمانبندی و عناوین تمرینات درسی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-01-30 April 19, 2009 01:07 PM  
اسلاید های فصل 5 کتاب هوفر در رابطه با برنامه ریزی راهبردی سامانه های اطلاعاتی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-01-30 April 19, 2009 01:05 PM  
مقاله مدلی برای امکان سنجی و اولویت بندی گزینه های سامانه ای
را در بخش منابع مطالعه نمائید
در رابطه با موضوع تمرین 2

  1388-01-27 April 16, 2009 11:31 AM  
جدول ارزیابی سایتهای گروه های درسی و اعضای گروه ها
را در بخش منابع مطالعه نمائید
معیارهای سایت : درج صحیح اساسنامه،گزارش جلسات و نتایج مطالعات و مستندات پیوست و درج گزارشهای فردی و شکل و زبان معیارهای ارزیابی فردی : درج صحیح گزارشات هفتگی کار فردی بشکل زمان شروع و ختم ، زمان و کار انجام شده و درصد اظهاری اثر بخشی و اعلام نظر در مورد سوژه های پیشنهادی مدرس درس

  1388-01-27 April 16, 2009 07:25 AM  
آخرین صورت اسامی موزه های انتخاب شده گروه های درسی جهت بازدید اختیاری  
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-01-25 April 14, 2009 03:51 PM  
واژه نامه برنامه ریزی راهبردی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-01-25 April 14, 2009 03:50 PM  
مقاله نگرشی بر برنامه ریزی راهبردی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-01-25 April 14, 2009 03:47 PM  
مقاله   تفکر راهبردی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-01-25 April 14, 2009 03:46 PM  
مقاله  جلوگیری از شکست در برنامه ریزی راهبردی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-01-25 April 14, 2009 03:45 PM  
مقاله تدوین راهبرد بدون قابلیت اجرا یعنی نظریه پردازی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-01-25 April 14, 2009 03:44 PM  
مقاله عدم قطعیت در برنامه ریزی و مدیریت راهبردی ایرانی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-01-25 April 14, 2009 02:33 PM  
نشانی سایتهای گروهای درسی و کمک استادهای سه درس تحلیل و طراحی سامانه های اطلاعاتی رایانه ای و مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات و ظاداب فناوری اطلاعات که بر روی موضوع موزه رایانه ایران کار میکنند و از اطلاعات و کارهای یکدیگر میتوانند استفاده نمائید
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-01-25 April 14, 2009 01:46 PM  
کمک استاد درس
محمد حسین احمدی,
e-mail: smhahmadi@gmail.com
http://groups.google.com/group/itsmp

  1388-01-25 April 14, 2009 12:35 PM  
آخرین صورت  تمرین اول درسی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-01-23 April 12, 2009 05:54 PM  
نشانی نهائی سایتهای اینترنتی گروه های درسی در گوگل
را در بخش منابع مطالعه نمائید
آزمون میان ترم درس در اولین جلسه پس از پایان ارائه آخرین مطالب پیش بینی شده برگزار خواهد شد

  1388-01-23 April 12, 2009 05:47 PM  
صورت کامل تمرین اول درسی
را در بخش منابع مطاله نمائید
در گروه  کمک استاد درس به نشانی
groups.google.com/group/itsmp
در اسرع وقت عضو شوید

  1388-01-23 April 12, 2009 06:22 AM  
بهترین امکان برای آشنائی با کسب و کار موزه داری بازدید از یک موزه واقعی است
هر گروه میتواند یک موزه را انتخاب و پس از بازدید نتایج آنرا برای گروه های دیگر بر روی سایت گروه قرار دهد
موزه انتخابی خود را اعلام کنید تا بازدید تکراری نداشته باشید
مجموعه موزه های تهران برای بازدید بدون تکرار میتواند بین دانشجویان دروس تحلیل و طراحی سامانه ها ی اطلاعاتی رایانه ای و درس مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات و درس آداب فناوری اطلاعات در این ترم تقسیم شود
برخی از موزه های پیشنهادی :
موزه سینما
موزه هنرهای معاصر تهران
موزه فرش
موزه ایران باستان
موزه آبگینه
موزه سعد آباد
موزه نیاوران
......

  1388-01-20 April 09, 2009 02:21 PM  
آخرین نشانی سایتهای اینترنتی گروه های درسی در گوگل
را در بخش منابع مطالع و مستمرا به آنها سر بزنید
گروه های درسی فاقد سایت اینترنتی برای ایجاد سایت گروه خود تنها تا پایان هفته جاری فرصت دارند

  1388-01-16 April 05, 2009 06:26 AM  
جزوه راهنمای ایجاد سایت در گوگل در قالب ورد
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-01-14 April 03, 2009 10:25 AM  
جزوه راهنمای ایجاد سایت بر روی گوگل در بخش منابع درج شده است
پس از مطالعه آن به ایجاد سایت گروه درسی بر روی گوگل اقدام نمائید
اگر قبلا برای گروهتان در گوگل گروه ایجاد کرده اید اطلاعات آنرا به سایت جدید منتقل کرده وگروه  مزبور را حذف نمائید
در سایت گروه اساسنامه گروه و صورتجلسات مذاکرات و تصمیمات متخذه را هر هفته درج کنید
برای هر عضو گروه در سایت برگه ای اختصاص دهید تا گزارش کار هفتگی را هر فرد شامل زمان مصروفه . رئو.س فعالیتهای فردی انجام شده و امتیازااثربخشی از 100 را با تایید مدیر گروه مستمرا درج کند
نشانی سایت گروه را سپس به مدرس درس برای اعلام به همه دانشجویان بر روی سایت درس اعلام نمائید
هر هفته به سایت های گروه های دیگر سر بزنید

  1388-01-13 April 02, 2009 09:19 PM  
آخرین اسامی گروه های تشکیل شده درسی و اعضای آنها
را در بخش منابع مطالعه نمائید
گروه درسی 2 در اسرع وقت نام خود را اعلام نماید
همه گروه ها سایت گروه  خود را بر روی گوگل ایجاد نموده و آدرس آنرا اعلام نمایند

  1388-01-02 March 22, 2009 12:16 PM  
سال نو مبارک

  1387-12-27 March 17, 2009 02:57 PM  
ارائه هائی آموزشی در زمینه معماری سازمانی از پایگاه اینترنتی کمیته فنی معماری سازمانی ایران
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-12-27 March 17, 2009 02:51 PM  
پایگاه اینترنتی موسسه بین المللی گسترش معماری سازمانی
و
پایگاه اینترنتی کمیته فنی معماری سازمانی ایران
را در بخش منابع مطلعه نمائید

  1387-12-27 March 17, 2009 02:49 PM  
چهار کتاب الکترونیکی جدید در موضوع درس
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-12-27 March 17, 2009 11:13 AM  
آخرین جلسه کلاس درسی در سال جاری امروز 27 اسفند 1387 برگزار گردید

  1387-12-27 March 17, 2009 11:12 AM  
نسخه الکترونیکی کتاب مقدمه ای بر معماری سازمانی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-12-27 March 17, 2009 11:03 AM  
برای اطلاع از کسب وکار موزه رایانه ایران مناقصه این موزه در زمینه سامانه رایانه ای اداره آنرا در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-12-20 March 10, 2009 03:48 PM  
آخرین اسامی گروه های تشکیل شده درسی و اعضای آنها
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-12-20 March 10, 2009 01:58 PM  
جلسه اول آموزش نرم افزار معماری سیستم
در روز شنبه 17 اسفند برگزار گردید
جلسه دوم آموزشی در روز شنبه 24 اسفندماه از ساعت 15/12 الی 15/13 در اطاق 205 برگزار خواهد گردید.
جهت کسب اطلاعات به روز در مورد کلاسهای کمک آموزشی درس در اسرع وقت به عضویت گروه زیر درآیید
groups.google.com/group/itsmp

  1387-12-17 March 07, 2009 04:18 PM  
مقاله کوتاه و در دست انتشار در ماهنامه گزارش کامپیوتر نشریه انجمن انفورماتیک ایران را با نام  "ضر ورت های برپائی موزه رایانه ایران" از مدرس درس ،در رابطه با پروژه گروهی درسی در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-12-17 March 07, 2009 12:20 PM  
گروه های تشکیل شده درسی و اعضای آنها در بخش منابع اعلام گردید. دانشجویانی که در این گروه ها عضو نیستند در اسرع وقت تشکیل گروه داده و اعلام نمایند

  1387-12-17 March 07, 2009 10:46 AM  
پیام های کمک مدرس درس را در مورد زمان کلاسهای تمرین و اولین کلاس در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-12-15 March 05, 2009 03:26 PM  
برنامه درسی و زمان بندی مطالب درسی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1387-12-04 February 22, 2009 01:18 PM  
کتابهای  درسی در انتشارات آماده توزیع است

  1387-11-29 February 17, 2009 03:06 PM  
به پایگاه اینترنتی درس
مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات
در ترم دوم سال تحصیلی 88-87 خوش آمدید
منظر اطلاعیه ها و اطلاعات بعدی باشید

Instructor:
seyed ebrahim abtahi(سید ابراهیم ابطحی)
(abtahi@sharif.edu)

3 Units
یکشنبه ها و سه شنبه ها 12 الی 30/13
Room: اطاق مطالعه 2

 This website is visited 15292 times since February 2009. Updated Monday 2020-09-07 09:14