Technical Presentation ( شیوه های ارائه مطالب علمی و فنی - 40221 ) 40221 
  CE Department- Sharif University of Technology پائیز 89-88 - Group 2 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1388-11-14 February 03, 2010 10:19 AM  
ریز نمرات درسی و نمرات ارسالی به آموزش را در بخش منابع مطالعه نمائید
موفق باشید

  1388-11-11 January 31, 2010 02:38 PM  
نمرات نهائی درس در بخش منابع اعلام گردید
ریز نمرات متعاقبا اعلام خواهد شد

  1388-11-05 January 25, 2010 03:40 PM  
برای دیدن برگه های آزمون های میان ترم و پایان ترم روز چهارشنبه 7 بهمن ماه از ساعت 14 الی 16 مراجعه نمائید

  1388-11-03 January 23, 2010 04:44 PM  
نمرات آزمون پایان ترم درس در بخش منابع اعلام گردید
نمرات نهائی درس متعاقبا اعلام خواهد شد

  1388-11-03 January 23, 2010 10:05 AM  
آزمون نهائی درس در زمان مقرر برگزار گردید
تمرینات و کارهای درسی تحویل شد
نمرات پایان ترم
نمرات تمرینات
نمرات سایت های گروهی  
و نمرات نهائی درس متعاقبا اعلام خواهد گردید

  1388-10-20 January 10, 2010 02:43 PM  
اطلاعیه بسیار مهم
همه تمرینات درسی به شکل زیر و تنها در جلسه امتحان پایان ترم بر روی لوح فشرده قابل تحویل است
تحویل تمرینات به هر شکل در زمانی دیگر مشمول اخذ نمره نخواهد شد
بر روی لوح فشرده با قلم مربوطه نام گروه، اسم درس ترم درس و نام و شماره دانشجوئی همه اعضای گروه را بنویسید
در لوح فشرده در پرونده ای باسم گروه پوشه هائی با شماره دانشجوئی همه اعضای گروه ایجاد کنید
در پرونده گروه تمام کارهائی جمعی شامل آداب نامه گروه، صورتجلسات ،کار گروهی انجام شده و منابع آنرا قرار دهید
در این بخش نتایج آرا اعضای گروه در مورد رتبه بندی کارهای انجام شده با نمره میانگین نمرات داده شده توسط سایر اعضا و نمره مدیر گروه در مورد میزان مشارکت و اثر بخشی اعضا را قرار دهید
در پوشه هر عضو گروه که با شماره دانشجوئی او ایجاد شده نتایج کار انفر ادی و منابع آن و کارهای اضافی انجام شده در پوشه ای جدا قرار دهید
بعد از نوشتن لوح فشرده امتحان کنید محتویات آن قابل بازکردن وخواندن باشد
همه گزارشات و مقالاتی که مینویسید را در قالب پرونده ورد در لوح فشرده قرار دهید
این لوح را در جلد ساده پلاستیکی قرار داده و فقط در جلسه امتحان پایان ترم تحویل دهید

  1388-10-07 December 28, 2009 03:54 PM  
اطلاعات برخی نشریات ایرانی و انجمنهای علمی در زمینه فاوا را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-10-02 December 23, 2009 05:57 PM  
برنامه زمان بندی جلسه ارائه شفاهی گزارش کار گروه های درس شیوه های ارائه مطالب علمی و
فنی در بخش منابع اعلام گردید

  1388-10-01 December 22, 2009 03:45 PM  
جلسه ارائه حضوری و گروهی و انفرادی تمرینات درسی در صبح روز پنج شنبه 17 دی ماه در اطاق 202 برگزار خواهد گردید
برنامه تفصیلی متعاقبا اعلام خواهد گردید

  1388-09-21 December 12, 2009 11:00 AM  
یادداشت پژوهشی
از فارغ التحصيل مهندسی تا مهندس حرفه‏ای
انتشار یافته در ماهنامه شماه 167 گزارش کامپیوتر نشریه علمی انجمن انفورماتیک ایران را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-09-21 December 12, 2009 10:51 AM  
یادداشت پژوهشی
بررسی تحلیلی گردهمائی‏های تخصصی  فناوری اطلاعات  در ایران
انتشار یافته در ماهنامه شماه 180 گزارش کامپیوتر نشریه علمی انجمن انفورماتیک ایران را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-09-21 December 12, 2009 10:51 AM  
یادداشت پژوهشی
ضرورت‏های فارسی‏گوئی، فارسی‏نویسی و فارسی‏خوانی در گفتگوها، نوشتارها، مطالعات و آموزشهای بخش فناوری اطلاعات کشور
انتشار یافته در ماهنامه شماه 178 گزارش کامپیوتر نشریه علمی انجمن انفورماتیک ایران را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-09-10 December 01, 2009 07:44 AM  
نمرات آزمون میان ترم
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-27 November 18, 2009 10:16 AM  
نمرات فردی و گروهی سایت های گروه های درسی در بخش منابع اعلام گردید

  1388-08-27 November 18, 2009 09:42 AM  
صورت نهائی موضوعات و زمان بندی ارائه های فردی و گروهی گروه های درسی و نشانی سایت های آنها در بخش منابع اعلام گردید

  1388-08-27 November 18, 2009 09:30 AM  
آزمون میان ترم درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1388-08-23 November 14, 2009 03:42 PM  
نمرات انفرادی و گروهی سایت های گروهی
در بخش منابع اعلام گردید

  1388-08-23 November 14, 2009 02:47 PM  
ليست موضوع مقاله و زمان بندی ارائه سخنرانی انتخابی دانشجویان درس
در بخش منابع اعلام گردید

  1388-08-23 November 14, 2009 02:24 PM  
موضوع و زمان ارائه  جمعی گروه های درسی
در بخش منابع اعلام گردید

  1388-08-20 November 11, 2009 04:28 PM  
اسلایدهای ارائه گروهی نوبت پیشین ارائه این درس در ترم اول سال تحصیلی 88-87   را در نشانی زیر مطالعه نمائید
http://ce.sharif.edu/courses/87-88/1/ce221/index.php?section=resources&file=resources&cmd=changeDir&id=Group%20presentation

  1388-08-20 November 11, 2009 04:25 PM  
اسلایدهای ارائه شفاهی نوبت پیشین ارائه این درس در ترم اول سال تحصیلی 88-87 در زمینه مقایسه طرح درسهای دانشگاه شریف با دانشگاه های معتبر جهان را در نشانی زیر مطالعه نمائید
http://ce.sharif.edu/courses/87-88/1/ce221/index.php?section=resources&file=resources&cmd=changeDir&id=Students-slides

  1388-08-20 November 11, 2009 04:18 PM  
راهنمای نوشتن مقاله پژوهشی در دانشگاه شریف
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-18 November 09, 2009 04:20 PM  
آزمون میان ترم درس به شکل کتاب بسته شامل تمام مطالب کتاب درسی آقای دکتر روحانی و تمام مطالب مطروحه درکلاس و مطالب سایت درس و موضوع تمرینات درسی فردی و گروهی
در روز چهارشنبه 27 آبان از ساعت 10 الی 12 صبح در اطاق 201 دانشکده برگزار خواهد شد.

  1388-08-13 November 04, 2009 11:29 AM  
اسلایدهای یک کارگاه آموزش مقاله نویسی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-13 November 04, 2009 11:26 AM  
اسلایدهائی در باره اطلاع یابی بر روی اینترنت
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-13 November 04, 2009 11:23 AM  
مقاله ای در باره نوشتن مقاله علمی و ارائه آن
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-13 November 04, 2009 11:22 AM  
اسلایدهای کارگاه آموزشی تحقیق اینترنتی دانشگاه پوردو
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-13 November 04, 2009 11:17 AM  
گزارش دستور خط فارسی
نوین را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-13 November 04, 2009 11:16 AM  
اسلایدها ئی در زمینه فنون نوآوری بکمک رایانه
الگوی
TRIZ
و محیط نرم افزاری
Innovation Suite
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-13 November 04, 2009 11:12 AM  
(OneNote)منابعی آموزشی در مورد
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-13 November 04, 2009 11:04 AM  
اسلاید هائی در مورد شباهت های اشکال خطوط زبانهای مختلف
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-13 November 04, 2009 11:03 AM  
نمونه هائی از قالب های استاندارد مقاله در کنفرانسهای داخلی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-13 November 04, 2009 11:01 AM  
یک مقاله دانشجوئی قابل قبول
با ایراد مهم فقدان ارجاع به مراجع در متن مقاله :حداقل یک ارجاع به ازای هر مرجع
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-13 November 04, 2009 10:57 AM  
دو ارائه نمابشی درباره کتابهای مرجع و
کتابهای مرتبط با موضوعات مفاهیم درسی
را دربخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-12 November 03, 2009 08:24 AM  
معرفی کتاب
کهکشهان دارمانی در ارتباطات ایرانی
را در بخش منابع مطالعه نما ئید

  1388-08-11 November 02, 2009 04:27 PM  
عناوین مقالات و سخنرانی های انتخابی دانشجویان
در بخش منابع اعلام گردید
سایر دانشجویان تا پایان هفته برای پیشنهاد موضوع فرصت دارند

  1388-08-11 November 02, 2009 04:13 PM  
اسامی گر وه ها، اعضا و سایت گروه
در بخش منابع اعلام گردید
گروه بی نام و بی سایت نسبت به اعلام نام گروه و نشانی سایت گروه اقدام نماید

  1388-08-11 November 02, 2009 03:22 PM  
نحوه ساختن اسلایدهای مناسب ارائه های علمی و فنی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-11 November 02, 2009 06:53 AM  
نرم افزار استارلوگو را در صورت نیاز از نشانی زیر بردارید
http://ce.sharif.edu/~abtahi/RA18889

  1388-08-06 October 28, 2009 12:39 PM  
اسلایدهائی در باره یک الگوی آموزش گروهی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-06 October 28, 2009 12:31 PM  
یادداشتی در معرفی واژه رایانه را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-06 October 28, 2009 12:26 PM  
مقاله ای در معرفی تحقیق الکترونیکی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-06 October 28, 2009 12:25 PM  
مقاله مدرسه لوگو در زمینه بکارگیری استارلوگو جهت آموزش مدلسازی در مدارس را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-06 October 28, 2009 12:23 PM  
نرم افزار قابل نصب و جزوه راهنمای کاربری ویندوز لوگو
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-07-28 October 20, 2009 04:22 PM  
مشخصات کتاب حرفه مهندسی را جهت انجام پروژه گروهی در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-07-18 October 10, 2009 09:06 AM  
مطالب و کتابهائی در باره آینده نگاری را در بخش منابع مطالعه نمائید
از استفاده غیر آموزشی و انتفاعی از کتب مزبور جهت حفظ حقوق تالیفی و مالکیتی نگارندگان و ناشرین آنها خودداری فرمائید

  1388-07-18 October 10, 2009 09:06 AM  
متن راهنمای ایجاد سایت در گوگل
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-07-15 October 07, 2009 05:13 PM  
اطلاعیه مهم
دانشجویان   اقدام به تشکیل گروه های درسی (خانمها 2 نفره و آقایان 4 چهار نفره )بنمایند
قرار جلسات هفتگی 30 دقیقه ای بگذارند
برای گروه خود آدابنامه ای ساده در چند بند برای تنظیم روابط بین خود و و تشویق یا جریمه اعضای پرکار یا کم کار تنظیم کنند
با رای اکثریت فردی را به عنوان مدیر گروه انتخاب و تصمیمات او را در موارد اختلاف  بپذیرند
برای گروه خود نام و نشانه ای انتخاب کنند
سایتی رایگان برای گروه خود بر روی اینترنت به زبان فارسی ایجاد کنند: مثلا بر روی گوگل
در سایت هدف از تشکیل گروه و نام اعضا و آدابنامه را درج کنند
در سایت گروه برگه هائی برای درج صورتجلسات و تصمیمات و فعالیت های گروه و برای گزارش کار هفتگی هر عضو به شکل اظهاری شخصی  و درج منابع و اطلاعات گردآوری شده گروهی در نظر بگیرند
با ارسال نامه ای الکترونیکی به مدرس درس  به نشانی
abtahi@sharif.edu
که در موضوع نامه کلمه
RA18889
درج شده باشد تشکیل گروه ،نشانی سایت گروه،نام گروه، اسامی اعضا و مدیر گروه را باذکر نام و نام خانوادگی و شماره دانشجوئی  اعلام نمایند

  1388-07-15 October 07, 2009 05:07 PM  
زمان بندی مطالب جلسات درس و الگوی ارزیابی تجمیعی و تکوینی درس
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-07-15 October 07, 2009 05:08 PM  
به برگه اینترنتی درس شیوه های ارائه مطالب علمی و فنی خوش آمدید
کلاسهای درس از روز دوشنبه 13 مهر در محل کلاس 202 تشکیل خواهد شد

Instructor:
seyed ebrahim abtahi (سید ابراهیم ابطحی)
(abtahi@sharif.edu)

2 Units
دوشنبه از ساعت 13الی 15
Room: 202

 This website is visited 10493 times since October 2009. Updated Monday 2020-09-07 09:16