Operating Systems 40424 
  CE Department- Sharif University of Technology Fall - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1388-12-17 March 08, 2010 04:27 AM  
نمره های نهایی درس سیستم های عامل اعلام  گردید. این نمره ها روز چهارشنبه به آموزش فرستاده خواهد شد. درصورت  هرگونه اعتراض امروز 12/17 به اتاق اینجانب مراجعه  نمایید.

  1388-11-26 February 15, 2010 01:56 PM  
زمان تحویل حضوری اعلام شده است. لطفا در همان ساعت مراجعه کنید.
کسانی که آزمایشگاه سیستم عامل دارند حداکثر تا روز سه شنبه 11/27 پروژه ها را بفرستند.

  1388-11-26 February 15, 2010 01:28 PM  
تحویل حضوری پروژه پینت اس روز شنبه 88/12/1 است. حضور تمام افراد الزامی است. زمان ارائه هر فرد به زودی اعلام میشود و تمام افراد باید در همان زمان حاضر شوند

  1388-11-11 January 31, 2010 06:00 PM  
خبر فوری- 5 شنبه 15 بهمن ماه زمان تحویل حضوری پروژه های پینت اس 1 و 2 است. حضور تمام افراد هر گروه الزامی است- ساعت تحویل از 9 تا 14 اتاق 504- حضور دانشجویان درس آز سیستم عامل هم الزامی است. دقت کنید این آخرین فرصت برای تحویل حضوری و ارسال نمره است بنابراین برای دانشجویانی که به هر دلیل نتوانند در این جلسه حضور پیدا کنند نمره صفر در نظر گرفته می شود. از دانشجویان محترم خواهسمندم تا دوستان خود را مطلع نمایید.

برای تسریع در تحویل پروژه پیشنهاد می شود هر گروه پروژه های خود را روی لپ تاپ خود ارائه نمایند.

  1388-11-08 January 28, 2010 05:15 PM  
نمره های تمرین اعلام شد

  1388-11-08 January 28, 2010 10:42 AM  
نمرات میان ترم اعلام شد.

  1388-11-21 February 10, 2010 03:26 PM  
پروژه نهایی درس سیستم عامل در بخش تمرین ها آپلود شده است. زمان تحویل 27 بهمن ماه است .

  1388-10-11 January 01, 2010 07:43 PM  
تمرین سری 4 و 5 در بخش تمرینها قرار گرفت
تاریخ تحویل روز امتحان پایان ترم است
ma_dehghan@ce.sharif.edu در موعد مقرر می توانید تمرین ها را به
ارسال کنید، اما تحویل نسخه پرینت شده آن در اسرع وقت الزامی است

  1388-10-16 January 06, 2010 02:55 PM  
پروژه دوم پینت اس تا  شنبه 26 دی ماه تمدید شد. بعد از این تاریخ به پروژه ها نمره ای تعلق نمی گیرد.

  1388-10-08 December 29, 2009 04:43 PM  
زمان تحویل حضوری پروژه همروندی
چهارشنبه 88/10/9 ساعت 10.30 تا 12 و 1.30تا 3
پنج شنبه88/10/10  ساعت 9 تا 12
محل : سایت طبقه 5

  1388-09-23 December 14, 2009 12:32 PM  
آزمون میان ترم درس سیستم عامل روز شنبه 28/9/88 ساعت 10:30 تا 13 در تالار 5 بزگزار می گردد

  1388-09-21 December 12, 2009 05:22 AM  
تاریخ تحویل پروژه پینت اس 4 دی ماه است.(تحویل با ایمیل) تاریخ تحویل حضوری بعدا اعلام می شود.

  1388-09-20 December 11, 2009 11:54 AM  
تحویل پروژه پینت اس به ازای هر روز تاخیر 20 درصد از نمره کل کاهش خواهد یافت.. در صورتی که سوال یا مشکلی دارید با آدرس shahin2202@gmail.com تماس بگیرید.

  1388-09-20 December 11, 2009 08:22 PM  
پروژه اول مربوط به سیستم عامل پینت اس تعریف شده است و در بخش تمرین ها قرار داده شده. تاریخ تحویل این پروژه 4 دی ماه است. لطفا پروژه ها را تا تاریخ مقرر شده به آدرس lashkari.ma@gmail.comارسال نمایید.

  1388-09-11 December 02, 2009 12:28 PM  
مهلت ارسال پروژه یک تا 19 آذر تمدید شد.

  1388-09-05 November 26, 2009 02:03 PM  
پروژه اول درس در بخش تمرین ها اضافه شده است. تاریخ تحویل با ایمیل 12 آذر است. زمان تحویل حضوری متعاقبا اعلام خواهد شد.

  1388-09-05 November 26, 2009 05:09 PM  
تمرین سری دوم و سوم درس در بخش تمرین ها قرار داده شد

  1388-08-19 November 10, 2009 10:27 AM  
توضیحاتی در مورد پروژه درس سیستم عامل:
1) .پروژه های این درس در قالب گروه های دو نفره انجام می شود.
2) مستندات تحویلی برای تمرین اول به زبان فارسی تهیه شود.
3) گروه هایی که تمرین اول را تحویل می دهند تا پایان درس غیرقابل تغییر است

در صورتی که سوالی دارید با neshati@ce.sharif.edu یا lashkari.ma@gmail.com تماس بگیرید.

Instructor:
Dr. Hamid Beigy
(beigy@ce.sharif.edu)

3 Units
Saturday-Monday -- 10:30-12:00
Room: 201

 This website is visited 6841 times since September 2009. Updated Monday 2020-09-07 09:16