Information Technology Project Manage(مدیریت پروژهای فناوری اطلاعات) 40428 
  CE Department- Sharif University of Technology پائیز 89-88 - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1388-11-14 February 03, 2010 09:11 AM  
ریز نمرات و نمرات ارسالی به آموزش در بخش منابع اعلام گردید
موفق باشید

  1388-11-11 January 31, 2010 02:39 PM  
نمرات نهائی درس در بخش منابع اعلام گردید
ریز نمرات متعاقبا اعلام خواهد شد

  1388-11-05 January 25, 2010 03:37 PM  
نمرات آزمون پایان ترم در بخش منابع اعلام گردید
برای دیدن برگه های آزمون های میان ترم و پایان ترم روز چهارشنبه 7 بهمن ماه از ساعت 14 الی 16 مراجعه نمائید

  1388-11-03 January 23, 2010 10:05 AM  
آزمون نهائی درس در زمان مقرر برگزار گردید
تمرینات و کارهای درسی تحویل شد
نمرات پایان ترم
نمرات تمرینات
نمرات سایت های گروهی  
و نمرات نهائی درس متعاقبا اعلام خواهد گردید

  1388-10-20 January 10, 2010 02:41 PM  
اطلاعیه بسیار مهم
همه تمرینات درسی به شکل زیر و تنها در جلسه امتحان پایان ترم بر روی لوح فشرده قابل تحویل است
تحویل تمرینات به هر شکل در زمانی دیگر مشمول اخذ نمره نخواهد شد
بر روی لوح فشرده با قلم مربوطه نام گروه، اسم درس ترم درس و نام و شماره دانشجوئی همه اعضای گروه را بنویسید
در لوح فشرده در پرونده ای باسم گروه پوشه هائی با شماره دانشجوئی همه اعضای گروه ایجاد کنید
در پرونده گروه تمام کارهائی جمعی شامل آداب نامه گروه، صورتجلسات ،کار گروهی انجام شده-تمرینات یک و دو- و منابع آنرا قرار دهید
در این بخش نتایج آرا اعضای گروه در مورد رتبه بندی کارهای انجام شده با نمره میانگین نمرات داده شده توسط سایر اعضا و نمره مدیر گروه در مورد میزان مشارکت و اثر بخشی اعضا را قرار دهید
در پوشه هر عضو گروه که با شماره دانشجوئی او ایجاد شده نتایج کار انفر ادی و منابع آن وتمرینات انفرادی -تمرینات 3و4و5-را در پوشه های جدا که در پوشه هر تمرین فرد پرونده نرم افزاری قبل از دریافت اعداد کمک استاد درس ، صورت اعداد  دریافت شده از کمک استاد درس و گزارش یک صفحه ای نحوه مواجهه و حل مشکل و پرونده نرم افزاری پس از اعمال تصمیمات را درج کنید، کارهای اضافی انجام شده در پوشه ای جدا قرار دهید
بعد از نوشتن لوح فشرده امتحان کنید محتویات آن قابل بازکردن وخواندن باشد
همه گزارشات و مقالاتی که مینویسید را در قالب پرونده ورد در لوح فشرده قرار دهید
این لوح را در جلد ساده پلاستیکی قرار داده و فقط در جلسه امتحان پایان ترم تحویل دهید

  1388-10-12 January 02, 2010 02:25 PM  
مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-10-09 December 30, 2009 11:59 AM  
اسلایدهای انگلیسی فصول 11الی 14 کتاب درسی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-10-09 December 30, 2009 11:02 AM  
منابعی جهت مطالعه انفرادی و تمرینات درسی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-10-09 December 30, 2009 10:51 AM  
آمار تحلیلی بانکداری الکترونیکی در ایران تا آبان ماه 1388
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-10-07 December 28, 2009 02:34 PM  
گزارش کارت هوشمند سوخت بزرگترین پروژه فای کشور
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-10-07 December 28, 2009 02:27 PM  
دانشجویانی که قبلا برای بازدید از شرکت خدمات انفورماتیک ثبت نام کرده اند تا پایان امروز فرصت دارند با ارسال نامه الکترونیکی به آقای دکتر خرازی به نشانی پست الکترونیکی
kharrazi@sharif.edu
برای شرکت در بازدید روز چهارشنبه 9 دیماه از ساعت 13 الی 16 از این شرکت اعلام آمادگی نمایند

  1388-10-02 December 23, 2009 04:27 PM  
برنامه تفصیلی جلسه ارائه عمومی سه شنبه 15 دیماه درس
در بخش منابع اعلام گردید

  1388-10-02 December 23, 2009 12:40 PM  
دستورالعمل راهنمای انجام تمرینات 3و4و5
را در بخش منابع بدقت مطالعه نمائید

  1388-10-02 December 23, 2009 08:43 AM  
اسلایدهای انگلیسی 9 فصل کتاب درسی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-09-30 December 21, 2009 02:25 PM  
لطفا فایلهای تمرینات را در
MsProject
با فرمت 2003 ذخیره و ارسال کنید
در فایل تمرینات (پروژه) ارسالی حداقل دو برابر تعدادافراد گروه فرسنگ نما مشخص کنید تا داده های تمرینات 3 و 4 برای هر فرد گروه ارسال گردد

  1388-09-30 December 21, 2009 07:00 AM  
جلسه ارائه حضوری و گروهی و انفرادی تمرینات درسی در روز سه شنبه 15 دی ماه در اطاق 202 برگزار خواهد گردید
برنامه تفصیلی متعاقبا اعلام خواهد گردید

  1388-09-30 December 21, 2009 06:59 AM  
جلسه بازدید از شرکت خدمات انفورماتیک در روز چهارشنبه 9 دی از ساعت 1 الی 4 برگزار خواهد شد
جهت هماهنگی سرپرست گروه بازدید کننده دکتر مهدی خرازی خواهند بود
افرادی که قبلا از طریق پست الکترونیکی برای این بازدید ثبت نام کرده اند میتوانند با در دست داشتن کارت شناسائی در این بازدید شرکت کنند

  1388-09-30 December 21, 2009 06:47 AM  
مقالات برگزیده پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ،تهران ، 1388
را در بخش منابع بدقت مطالعه نمائید
مطالب مطروحه در این مقالات جزء مطالب درسی است

  1388-09-10 December 01, 2009 07:43 AM  
نمرات آزمون میان ترم
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-27 November 18, 2009 09:59 AM  
تعداد افراد دارای مدارک تحصیلی به تفکیک جنس و سن در پايان سال 1385
بر اساس آمار مرکز آمار ایران را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-27 November 18, 2009 05:32 AM  
برنامه ممیزی بانکداری اینترنتی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-27 November 18, 2009 05:31 AM  
گزارش بانکداری اینترنتی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-27 November 18, 2009 05:28 AM  
آمار تحلیلی بانکداری الکترونیکی در ایران تا شهریور ماه 1388
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-25 November 16, 2009 04:06 PM  
مثالهائی بعنوان مورد مطالعاتی بتفکیک شش فصل اول کتاب را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-23 November 14, 2009 03:25 PM  
نمرات گروهی و فردی سایت های درسی  
در بخش منابع اعلام گردید

  1388-08-23 November 14, 2009 02:54 PM  
آزمون میان ترم درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1388-08-20 November 11, 2009 03:32 PM  
مثالی برای ترسیم نمودار های فعالیتهای پروژه و نحوه محاسبه وترسیم مسیر بحرانی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-20 November 11, 2009 03:29 PM  
یک استاندارد عملی برای نحوه ترسیم ساختارهای شکست کار را در نشانی زیر
ce.sharif.edu/~abtahi/ITPM18889/estandarde-elmi.pdf
مطالعه نمائید

  1388-08-18 November 09, 2009 04:25 PM  
آزمون میان ترم درس به شکل کتاب بسته شامل هفت فصل اول مطالب  کتاب درسی   و تمام مطالب مطروحه درکلاس و مطالب سایت درس و موضوع تمرینات درسی فردی و گروهی
در روز  شنبه 23 آبان از ساعت 30/10 الی 30/12  در  محل کلاس درس برگزار خواهد شد

  1388-08-13 November 04, 2009 02:56 PM  
نسخه
PDF
ارائه نمایشی کتاب فارسی
PMBOK2000
را از نشانی
ce.sharif.edu/~abtahi/ITPM18889
بردارید

  1388-08-13 November 04, 2009 10:51 AM  
کتاب الکترونیکی مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه در سال 2008 را بنام
IPMC2008-ebook.rar
از نشانی
ce.sharif.edu/~abtahi/ITPM18889
بردارید

  1388-08-13 November 04, 2009 09:55 AM  
ارائه نمایشی سه جلسه ای نرم افزار مدیریت پروژه مایکروسافت
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-11 November 02, 2009 06:55 AM  
مجموعه مقالات دو کنفرانس بانکداری الکترونیکی و سه مقاله وارائه در مورد سازمان مجازی را از نشانی زیر بردارید
http://ce.sharif.edu/~abtahi/ITPM18889

  1388-08-07 October 29, 2009 07:53 AM  
نشانی نهائی سایت های گروه های درسی
در بخش منابع اعلام گردید

  1388-08-06 October 28, 2009 01:26 PM  
دو مقاله در مورد مدیریت پروژه های فا و مدیریت کیفیت خدمات الکترونیکی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-06 October 28, 2009 12:47 PM  
نحوه و نتایج یک مطالعه امکان سنجی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-07-28 October 20, 2009 04:01 PM  
با خدمات و مشخصات برخی از بانکهای مجازی دنیا در بخش منابع آشنا شوید و در اینترنت اطلاعات بیشتری در مورد آنها و
بانکهای مجازی دیگر کسب کرده و به تفکیک بانک آنها را جزء منابع گرد آوری شده خود در سایت گروه قرار دهید
گروه ها با مراجعه به سایت گروه های دیگر اطلاعات بانکهای انتخاب شده گروه های دیگر را در سایت خود قرار تکرار نکنند
از اطلاعات دیگران استفاده کنید

  1388-07-27 October 19, 2009 05:15 PM  
آمار تحلیلی بانکداری الکترونیکی در ایران تا تیرماه 1388
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-07-25 October 17, 2009 04:56 PM  
جدول آخرین اسامی گروه ها و سایت های درسی
در بخش منابع اعلام گردید
ایرادات را توضیح دهید
گروه های فاقد سایت درسی در اسرع وقت اقدام به برپائی سایت نموده و اطلاع دهند

  1388-07-18 October 10, 2009 02:20 PM  
نسخه الکترونیکی کتاب گستره دانش مدیریت پروژه 2004
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-07-12 October 04, 2009 03:16 PM  
جزوه راهنمای ایجاد سایت در گوگل  
را در بخش منابع مطالعه نمائید
لطفا سایت را به زبان و با اطلاعا ت فارسی ایجاد کنید

  1388-07-12 October 04, 2009 01:35 PM  
اطلاعیه مهم
دانشجویان در اسرع وقت اقدام به تشکیل گروه های درسی چهار نفره بنمایند
قرار جلسات هفتگی 45 دقیقه ای بگذارند
برای گروه خود آدابنامه ای ساده در چند بند برای تنظیم روابط بین خود و و تشویق یا جریمه اعضای پرکار یا کم کار تنظیم کنند
با رای اکثریت فردی را به عنوان مدیر گروه انتخاب و تصمیمات او را در موارد اختلاف لاینحل بپذیرند
برای گروه خود نام و نشانه ای انتخاب کنند
سایتی رایگان برای گروه خود بر روی اینترنت به زبان فارسی ایجاد کنند: مثلا بر روی گوگل
در سایت هدف از تشکیل گروه و نام اعضا و آدابنامه را درج کنند
در سایت گروه برگه هائی برای درج صورتجلسات و تصمیمات و فعالیت های گروه و برای گزارش کار هفتگی هر عضو به شکل اظهاری شخصی  و درجمنابع و اطلاعات گردآوری شده گروهی در نظر بگیرند
با ارسال نامه ای الکترونیکی به مدرس درس که در موضوع نامه کلمه
ITPM18889
درج شده باشد تشکیل گروه ،نشانی سایت گروه،نام گروه، اسامی اعضا و مدیر گروه را باذکر نام و نام خانوادگی و شماره دانشجوئی  اعلام نمایند
اولین فعالیت گروه ها یادگیری نحوه کار با یک نرم افزار مدیریت پروژه به انتخاب خود است. که نحوه و نتایج انجام اینکار باید در سایت گروه مستمرا درج شود

  1388-07-12 October 04, 2009 01:10 PM  
برنامه درسی
در بخش منابع اعلام گردید

  1388-07-12 October 04, 2009 12:27 PM  
برنامه زمان بندی ارائه مطالب درسی
در بخش منابع اعلام گردید

  1388-06-30 September 21, 2009 07:57 AM  
به برگه درسی مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات در ترم اول سال تحصیلی 89-88 در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف خوش آمدید

Instructor:
seyed ebrahim abtahi (سید ابراهیم ابطحی)
(abtahi@sharif.edu)

3 Units
شنبه و دوشنبه از ساعت 30/10 الی 12
Room: 103

 This website is visited 10116 times since September 2009. Updated Monday 2020-09-07 09:15