Information Technology (فناوری اطلاعات ) 40467 
  CE Department- Sharif University of Technology اول 89-88 - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1388-11-14 February 03, 2010 09:29 AM  
ریز نمرات درسی و نمرات ارسالی به آموزش در بخش منابع اعلام گردید
موفق باشید

  1388-11-11 January 31, 2010 02:42 PM  
نمرات نهائی درس در بخش منابع اعلام گردید
ریز نمرات متعاقبا اعلام خواهد شد

  1388-11-05 January 25, 2010 03:39 PM  
برای دیدن برگه های آزمون های میان ترم و پایان ترم روز چهارشنبه 7 بهمن ماه از ساعت 14 الی 16 مراجعه نمائید

  1388-11-03 January 23, 2010 09:59 AM  
نمرات آزمون پایان ترم درس در بخش منابع اعلام گردید
نمرات نهائی درس متعاقبا اعلام خواهد شد

  1388-10-22 January 12, 2010 10:42 AM  
آزمون نهائی درس در زمان مقرر برگزار گردید
تمرینات و کارهای درسی تحویل شد
نمرات پایان ترم
نمرات تمرینات
نمرات سایت های گروهی  
و نمرات نهائی درس متعاقبا اعلام خواهد گردید

  1388-10-20 January 10, 2010 02:35 PM  
اطلاعیه بسیار مهم
همه تمرینات درسی به شکل زیر و تنها در جلسه امتحان پایان ترم بر روی لوح فشرده قابل تحویل است
تحویل تمرینات به هر شکل در زمانی دیگر مشمول اخذ نمره نخواهد شد
بر روی لوح فشرده با قلم مربوطه نام گروه، اسم درس ترم درس و نام و شماره دانشجوئی همه اعضای گروه را بنویسید
در لوح فشرده در پرونده ای باسم گروه پوشه هائی با شماره دانشجوئی همه اعضای گروه ایجاد کنید
در پرونده گروه تمام کارهائی جمعی شامل آداب نامه گروه، صورتجلسات ،کار گروهی انجام شده و منابع آنرا قرار دهید
در این بخش نتایج آرا اعضای گروه در مورد رتبه بندی کارهای انجام شده با نمره میانگین نمرات داده شده توسط سایر اعضا و نمره مدیر گروه در مورد میزان مشارکت و اثر بخشی اعضا را قرار دهید
در پوشه هر عضو گروه که با شماره دانشجوئی او ایجاد شده نتایج کار انفر ادی و منابع آن و کارهای اضافی انجام شده در پوشه ای جدا قرار دهید
بعد از نوشتن لوح فشرده امتحان کنید محتویات آن قابل بازکردن وخواندن باشد
همه گزارشات و مقالاتی که مینویسید را در قالب پرونده ورد در لوح فشرده قرار دهید
این لوح را در جلد ساده پلاستیکی قرار داده و فقط در جلسه امتحان پایان ترم تحویل دهید

  1388-10-09 December 30, 2009 12:04 PM  
اسلایدهای انگلیسی فصول 11 و 12 کتاب درسی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-10-07 December 28, 2009 03:52 PM  
اطلاعات برخی از انجمنهای رایانه ای
و نشریات علمی در این زمینه را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-10-07 December 28, 2009 03:46 PM  
شور اول لایحه آزادی اطلاعات
در مجلس شورای اسلامی را در بخش منابع مطالعه و عاقبت تصویب این قانون را پیگیری نمائید

  1388-10-07 December 28, 2009 03:41 PM  
گزارشی در مورد روشهای یکپارچه سازی خدمات الکترونیکی بر روی درگاه دولت الکترونیکی ایران
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-10-07 December 28, 2009 03:39 PM  
سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات کشور
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-10-07 December 28, 2009 03:36 PM  
گزارش آشنائی با جامعه اطلاعاتی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-10-07 December 28, 2009 03:34 PM  
ارائه نمایشی ویزای الکترونیکی بعنوان اولین گام پیاده سازی دولت الکترونیکی در ایران
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-10-07 December 28, 2009 03:30 PM  
گزارش شاخص های انفورماتیک ایران در سال 1373
در 15 بخش در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-10-07 December 28, 2009 03:20 PM  
گزارش
آموزش پیش دانشگاهی رایانه در ایران
در 7 بخش را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-10-07 December 28, 2009 03:14 PM  
گزارش آموزش پیش دانشگاهی انفورماتیک در ایران در سال 1368
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-10-07 December 28, 2009 03:09 PM  
کتاب الکترونیکی مشارکت فراگیر در راهبری اینترنت
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-10-07 December 28, 2009 03:08 PM  
کتاب الکترونیکی راهنمای امنیت فناوری اطلاعات
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-10-07 December 28, 2009 03:06 PM  
گزارش فاوا در اروپا در 2003
به زبان فارسی در 9 فصل در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-10-07 December 28, 2009 02:57 PM  
اطلاعاتی در مورد اندازه بازار فاوای ایران ر سال 1381
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-10-07 December 28, 2009 02:53 PM  
آینده پژوهی فاوا در ایران از طریق الگوی دلفی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-10-07 December 28, 2009 02:51 PM  
نوشته ای در مورد آموزشگاه های رایانه ای
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-10-07 December 28, 2009 02:48 PM  
مصوبه شورای عالی اداری در مورد تحقق دولت الکترونیکی در ایران
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-10-07 December 28, 2009 02:46 PM  
گزارشاتی در مورد پارک های فناوری و فا در ایران و جهان
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-10-07 December 28, 2009 02:43 PM  
نگاهي آماري به ابعاد كّمي و كيفي بازار نرم افزار ايران
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-10-07 December 28, 2009 02:39 PM  
آمار آموزشهاي فني و حرفه اي در ايران(وبگاه مرکز آمار و سالنامه آماري سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور، 1387
را در دو تصویر در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-10-07 December 28, 2009 02:36 PM  
گزارش کارت هوشمند سوخت بزرگترین پروژه فای کشور
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-10-07 December 28, 2009 02:27 PM  
دانشجویانی که قبلا برای بازدید از شرکت خدمات انفورماتیک ثبت نام کرده اند تا پایان امروز فرصت دارند با ارسال نامه الکترونیکی به آقای دکتر خرازی به نشانی پست الکترونیکی
kharrazi@sharif.edu
برای شرکت در بازدید روز چهارشنبه 9 دیماه از ساعت 13 الی 16 از این شرکت اعلام آمادگی نمایند

  1388-10-02 December 23, 2009 05:35 PM  
برنامه تفصیلی ارائه گروهی در روز چهارشنبه 16 دی ماه
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-10-02 December 23, 2009 08:34 AM  
اسلاید های فارسی فصول 4و5و6 فناوری کتاب درسی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-10-02 December 23, 2009 08:28 AM  
اسلاید های انگلیسی فصول 4و5و6 فناوری کتاب درسی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-10-02 December 23, 2009 08:25 AM  
اسلایدهای انگلیسی فصول 6 الی 10 کتاب درسی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-09-30 December 21, 2009 09:21 AM  
گزارش تصویری وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران در سال 1385
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-10-02 December 23, 2009 05:35 PM  
جلسه ارائه حضوری و گروهی و انفرادی تمرینات درسی در روز چهارشنبه 16 دی ماه در اطاق 202 برگزار خواهد گردید
برنامه تفصیلی متعاقبا اعلام خواهد گردید

  1388-09-30 December 21, 2009 06:51 AM  
جلسه بازدید از شرکت خدمات انفورماتیک در روز چهارشنبه 9 دی از ساعت 1 الی 4 برگزار خواهد شد
جهت هماهنگی سرپرست گروه بازدید کننده دکتر مهدی خرازی خواهند بود
افرادی که از طریق پست الکترونیکی قبلا ثبت نام کرده اند میتوانند در این بازدید شرکت کنند

  1388-09-21 December 12, 2009 11:24 AM  
مجموعه ای از یادداشت های پژوهشی مدرس درس در باره موضوعات درسی را که قبلا در نشریه گزارش کامپیوتر ماهنامه انجمن انفورماتیک ایران در شماره های مختلف چاپ شده است را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-09-11 December 02, 2009 12:22 PM  
نمرات آزمون میان ترم
در بخش منابع اعلام گردید

  1388-08-30 November 21, 2009 11:20 AM  
آزمون میان ترم درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1388-08-27 November 18, 2009 05:23 AM  
نوشته هائی در باره موضوع فناوری امداد
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-25 November 16, 2009 01:41 PM  
اسلایدهای انگلیسی  فصل پنجم کتاب درسی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-25 November 16, 2009 01:34 PM  
آزمون میان ترم درس در
در روز پنجشنبه 28آبان از ساعت 15 الی 17 عصر در سالن الف 2 ساختمان ابن سینای دانشگاه برگزار خواهد شد

  1388-08-23 November 14, 2009 05:06 PM  
نمره انفرادی و گروهی سایت های گروه های درسی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-20 November 11, 2009 04:04 PM  
اسلایدهای انگلیسی چهار فصل اول کتاب درسی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-20 November 11, 2009 03:58 PM  
اسلایدهای فصل دوم و سوم  فناوری کتاب درسی
فارسی و انگلیسی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-25 November 16, 2009 01:33 PM  
آزمون میان ترم درس به شکل کتاب بسته شامل پنج فصل اول مطالب کتاب درسی  و سه فصل اول مطالب مرور بر فناوری مندرج در پایان کتاب که توسط کمک استاد درس مرور شده است و  تمام مطالب مطروحه درکلاس و مطالب سایت درس و موضوع تمرینات درسی فردی و گروهی
در روز پنجشنبه 28آبان از ساعت 15 الی 17 عصر در سالن الف 2 ابن سینای دانشگاه برگزار خواهد شد

  1388-08-13 November 04, 2009 01:54 PM  
گزارشی از وضعیت صنعت نرم افزار ایرلند
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-13 November 04, 2009 01:52 PM  
گزارشات فارسی و انگلیسی وضعیت فاوا در اروپا در سال 2003 را در پرونده زیر
EUROPE-ICT-2003
در نشانی زیر
http://ce.sharif.edu/~abtahi/IT18889
مطالعه نمائید

  1388-08-13 November 04, 2009 12:43 PM  
OECDخلاصه ای از گزارش سال 2007 از وضعیت فاوا در کشورهای
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-13 November 04, 2009 12:38 PM  
تضمین کیفی خدمات و اطلاعات گام بعدی در مدیریت خدمات الکترونیکی
در قالب یک یادداشت پژوهشی در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-13 November 04, 2009 12:27 PM  
ارائه نمایشی گزارش اقتصاد رقمی در چین
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-13 November 04, 2009 12:24 PM  
(OECD2002) گزارش
را در بخش منابع مطالعه کنید و نسخه به روز آنرا برروی اینترنت بیابید و بر روی سایت گروه خود با ذکر زمان یافتن درج نمائید

  1388-08-13 November 04, 2009 12:21 PM  
کتاب مجموعه قوانین و مقررات فاوای ایران در سال 1383
در قالب پی.دی.اف که قبلا نسخه کتاب الکترونیکی آنرا دیده بودید را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-13 November 04, 2009 12:19 PM  
گزارش وضعیت رقومی ایران در سال 1383
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-13 November 04, 2009 12:17 PM  
گزارش آمارشاخص های مخابرات کشور از سال 57 تا 85
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-13 November 04, 2009 12:15 PM  
بروشور نگاه 85 در زمینه فعالیتهای شرکت مخابرات ایران در سال 1385
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-13 November 04, 2009 12:13 PM  
گزارش وضعیت اینترنت در ایران در سال 1384
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-13 November 04, 2009 12:11 PM  
گزارش شکاف و فرصت رقمی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-13 November 04, 2009 12:09 PM  
گزارش
وضعیت فاوا در مالزی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-13 November 04, 2009 12:06 PM  
بررسی اسناد راهبردی فناوری اطلاعات : ارمنستان،ترکیه،عربستان سعودی،پاکستان،ایالت پنجاب ، ژاپن ، جامائیکا ، ایالت پنسیلوانیا امریکا و افریقای جنوبی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-13 November 04, 2009 12:03 PM  
گزارش بررسی نظام جامع مدیریت فناوری اطلاعات در ایران و جهان
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-13 November 04, 2009 11:57 AM  
اگر به مدیریت دانش علاقمند شدید  
یک متن معرفی در زمینه مدیریت دانش
دیگر را هم در بخش منابع بخوانید

  1388-08-13 November 04, 2009 11:44 AM  
اسلایدهای آموزشی در زمینه مدیریت دانش
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-12 November 03, 2009 09:14 AM  
مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات را از نشانی زیر بردارید
http://ce.sharif.edu/~abtahi/IT18889

  1388-08-12 November 03, 2009 09:04 AM  
محیط مخزن داده ای
PALO
را از نشانی زیر بردارید
http://ce.sharif.edu/~abtahi/IT18889

  1388-08-12 November 03, 2009 09:03 AM  
اسلایدهای فصل اول فناوری کتاب درسی
فارسی و انگلیسی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-12 November 03, 2009 08:57 AM  
ارائه نمایشی معرفی میان ابزارها
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-12 November 03, 2009 08:54 AM  
ارائه نمایشی جایگاه ایران در رتبه بندیهای جهانی فاوا را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-12 November 03, 2009 08:50 AM  
مقاله آمادگی الکترونیکی،معیارها و موانع تحقق و وضعیت ایران
نوشته آقای اکتای حسن زاده دانشجوی پیشین این دانشکده و دانشجوی فعلی دوره دکتری در دانشگاه تورنتو کانادا را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-12 November 03, 2009 08:46 AM  
مقاله آمادگی شبکه ای در کشورهای در حال توسعه با مطالعه موردی ایران
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-12 November 03, 2009 08:42 AM  
مقاله آمادگی الکترونیکی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-12 November 03, 2009 08:36 AM  
مقاله
فناوری اطلاعات ،شاخصها و رده بندیها
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-12 November 03, 2009 08:18 AM  
صورت نهائی کشورهای منخب گروه های درسی برای مطالعه جمعی
در بخش منابع اعلام گردید

  1388-08-11 November 02, 2009 06:57 AM  
کتاب الکترونیکی مجموعه قوانین و مقررات فای ایران و دو سری اسلاید در مورد فا در ایران را از نشانی زیر بردارید
http://ce.sharif.edu/~abtahi/IT18889

  1388-08-07 October 29, 2009 08:36 AM  
آخرین صورت کشورهای منخب گروه های درسی برای مطالعه جمعی
در بخش منابع اعلام شد
گروه هائی که هنوز پیشنهادات خود را اعلام نکرده اند در اسرع وقت به این کار اقدام نمایند

  1388-08-06 October 28, 2009 01:05 PM  
85-86 رتبه بندیهای انفورماتیکی به روایت دانشجویان این درس در ترم اول
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-06 October 28, 2009 12:58 PM  
در صورت تمایل
کتابی الکترونیکی در باره اقتصاد رقمی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-06 October 28, 2009 12:44 PM  
یک الگوی ارائه جمعی مطالب را که برای تحویل کار گروهی درس ازآن استفاده خواهیم کرد را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-06 October 28, 2009 12:41 PM  
مفهوم واژه رایانه
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-06 October 28, 2009 12:16 PM  
جزوه ای راهنما در باره موضوع فناوری امداد
که موضوع مطالعه فردی دانشجویان می باشد را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-06 October 28, 2009 12:13 PM  
نحوه محاسبات مدل رتبه بندی آمادگی الکترونیکی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-06 October 28, 2009 12:04 PM  
گزارشی از وضعیت فاوا در ایران تا سال 1382
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-06 October 28, 2009 11:55 AM  
فناوری اطلاعات در ایران به روایت دانشجویان این درس در ترم اول 86-85
به یازده روایت در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-08-06 October 28, 2009 01:05 PM  
اولین جلسه کلاس تمرین درس -فصل یک فناوری -روز دوشنبه 4 آبان ماه ساعت 12 الی 13 توسط کمک استاد درس در اطاق 103
برگزار خواهد شد

  1388-07-27 October 19, 2009 05:05 PM  
فناوری اطلاعات در 37 کشورجهان به روایت دانشجویان این درس در ترم اول
 86-85
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-07-25 October 17, 2009 04:22 PM  
جدول آخرین اسامی گروه های درسی و سایت های آنها
را در بخش منابع مطالعه و در صورت ایراد مورد را تذکر دهید
  دانشجویانی که هنوز گروه
خود را انتخاب نکرده اند
در اسرع وقت این کار را انجام دهند

  1388-07-19 October 11, 2009 09:45 AM  
گزارش عملکرد و دستاوردهای بانکداری الکترونیکی تا سال 1384
را در ایران در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-07-19 October 11, 2009 09:37 AM  
گزارشی از مجله اکونومیست در سال 2007 در مورد وضعیت صنعت فا در جهان
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-07-19 October 11, 2009 09:33 AM  
یک کتاب الکترونیکی جالب در زمینه موضوعات درسی را
در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-07-19 October 11, 2009 09:30 AM  
نمونه های از بروشورهای مختلف برای انجام گروهی درس در مورد فاوا در ایران
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-07-12 October 04, 2009 04:55 PM  
خلاصه گزارش رتبه بندی کشورها در مدل آمادگی الکترونیکی برای انتخاب کشور مورد مطالعه گروهی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-07-12 October 04, 2009 04:45 PM  
تعابیر "لوسین زراردن" فرانسوی از ارزش اطلاعات را در کتاب زیر میتوانید بخوانید
ژراردن، لوسین (1360). بیونیک: تکنولوژی از جانداران الهام می گیرد. ترجمه محمود بهزاد و پرویز اقوامی. تهران: سروش

  1388-07-12 October 04, 2009 04:38 PM  
با نوربرت وینر مبدع نظریه سیبرنتیک
در بخش منابع
آشنا شوید

  1388-07-12 October 04, 2009 03:58 PM  
با کلود شانون مبدع نظریه اطلاعات
در بخش منابع
آشنا شوید

  1388-07-12 October 04, 2009 03:19 PM  
جزوه راهنمای ایجاد سایت در گوگل  
را در بخش منابع مطالعه نمائید
لطفا سایت گروه خود را به زبان و با اطلاعات فارسی ایجاد کنید

  1388-07-12 October 04, 2009 03:03 PM  
نوشته کوتاهی در زمینه نظریه اطلاعات شانون
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-07-12 October 04, 2009 02:47 PM  
اطلاعیه مهم
دانشجویان در اسرع وقت اقدام به تشکیل گروه های درسی چهار نفره بنمایند
قرار جلسات هفتگی 45 دقیقه ای بگذارند
برای گروه خود آدابنامه ای ساده در چند بند برای تنظیم روابط بین خود و و تشویق یا جریمه اعضای پرکار یا کم کار تنظیم کنند
با رای اکثریت فردی را به عنوان مدیر گروه انتخاب و تصمیمات او را در موارد اختلاف  بپذیرند
برای گروه خود نام و نشانه ای انتخاب کنند
سایتی رایگان برای گروه خود بر روی اینترنت به زبان فارسی ایجاد کنند: مثلا بر روی گوگل
در سایت هدف از تشکیل گروه و نام اعضا و آدابنامه را درج کنند
در سایت گروه برگه هائی برای درج صورتجلسات و تصمیمات و فعالیت های گروه و برای گزارش کار هفتگی هر عضو به شکل اظهاری شخصی  و درج منابع و اطلاعات گردآوری شده گروهی در نظر بگیرند
با ارسال نامه ای الکترونیکی به مدرس درس  به نشانی
abtahi@sharif.edu
که در موضوع نامه کلمه
IT18889
درج شده باشد تشکیل گروه ،نشانی سایت گروه،نام گروه، اسامی اعضا و مدیر گروه را باذکر نام و نام خانوادگی و شماره دانشجوئی  اعلام نمایند

  1388-07-12 October 04, 2009 02:45 PM  
الگوي ارزيابي تجميعی و تکويني دروس
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1388-07-12 October 04, 2009 12:32 PM  
برنامه زمان بندی ارائه مطالب درسی
در بخش منابع اعلام گردید

  1388-06-30 September 21, 2009 08:15 AM  
به برگه درسی درس فناوری اطلاعات در ترم اول سال تحصیلی 89-88 در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف خوش آمدید

Instructor:
seyed ebrahim abtahi(سید ابراهیم ابطحی)
(abtahi@sharif.edu)

3 Units
شنبه ها و دو شنبه ها 15 الی 16:30
Room: 203

 This website is visited 23236 times since September 2009. Updated Monday 2020-09-07 09:16