Information Technology Ethics (آداب فناوری اطلاعات ) 40347 
  CE Department- Sharif University of Technology اول 90-89 - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1389-11-16 February 05, 2011 10:42 AM  
نمرات نهائی درس به آموزش ارسال گردید
این برگه ها دیگر بهنگام نخواهد شد
موفق باشید

  1389-11-13 February 02, 2011 04:20 PM  
نمرات نهائی درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1389-11-09 January 29, 2011 04:27 PM  
برای دیدن برگه های آزمونهای میان ترم و پایان ترم روز یکشنبه ده بهمن ماه از ساعت 14 الی 17 میتوانید مراجعه نمائید
نمرات نهائی درس متعاقیبا اعلام میگردد

  1389-11-06 January 26, 2011 02:07 AM  
نمرات پایان ترم درس را در بخش نمرات ملاحظه نمائید

  1389-10-20 January 10, 2011 10:28 AM  
نمرات تمرینات 1و2و3و4 در بخش نمرات اعلام گردید

  1389-10-20 January 10, 2011 10:27 AM  
نمرات تمرینات 1و2و3و4 در بخش نمرات اعلام گردید

  1389-10-20 January 10, 2011 10:27 AM  
نمرات تمرینات 1و2و3و4 در بخش نمرات اعلام گردید

  1389-10-18 January 08, 2011 07:17 PM  
سری سوم نمرات گروهی و انفرادی سایت گروه های درسی و
سومین سری نمرات تمرینات 1و2و3 درسی در بخش نمرات اعلام گردید

  1389-10-18 January 08, 2011 06:44 PM  
آزمون پایان ترم درس در زمان مقرر با حضور همه دانشجویان برگزار گردید
نمرات آزمون پایان ترم متعاقبا اعلام خواهد شد

  1389-10-11 January 01, 2011 07:45 PM  
زمان تحویل کار گروهی از راه دور (مطالعاتی-تحلیلی)  با موضوع الگوی آداب نامه نویسی چند وجهی - بر اساس برنامه اعلام شده در آغاز ترم روز آزمون پایان ترم بر روی لوح فشرده تحویلی گروه و با اسلایدهائی به زبان فارسی با مراجع معرفی شده در اسلاید پایانی و ارجاع به مراجع در متن اسلاید ها خواهد بود

  1389-10-05 December 26, 2010 06:57 PM  
سری دوم نمرات تمرین اول و
سری دوم نمرات تمرین دوم
را در بخش نمرات مطالعه نمائید

  1389-10-02 December 23, 2010 10:34 PM  
سری اول نمرات تمرین دوم درس را در بخش نمرات مطالعه نمائید

  1389-10-02 December 23, 2010 08:41 PM  
صورت تمرین چهارم  را در بخش
assignments
مطالعه نمائید

  1389-09-28 December 19, 2010 07:14 PM  
ضمائم یک و دو و سه تمرین چهارم و آخر درس که صورت آن متعاقبا اعلام خواهد شد را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-09-28 December 19, 2010 06:51 PM  
یادداشت هائ در مورد اخلاق و آداب
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-09-28 December 19, 2010 05:52 PM  
خبری در مورد بازیافت زباله های رایانه ای ایران در ترکیه
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-09-28 December 19, 2010 05:51 PM  
خبری در مورد سخت افزارهای متن باز
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-09-28 December 19, 2010 05:54 PM  
خبری در مورد حقوق جدید تکثیر در کتابخانه های مجازی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-09-28 December 19, 2010 05:48 PM  
خبری در مورد لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت معنوی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-09-28 December 19, 2010 05:45 PM  
در نرم افزارهای متن بازGPLخبری در موردگواهینامه
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-09-28 December 19, 2010 01:25 PM  
سند راهبردی جامعه اطلاعاتی ایران
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-09-18 December 09, 2010 01:19 PM  
دومین سری  نمرات سایت های گروه های درسی در بخش نمرات قرار گرفت

  1389-09-17 December 08, 2010 11:23 AM  
در نشانی های زیر با دو تن از صاحب نظران ایرانی در زمینه اخلاق حرفه ای و زندگی دوم در جهان مجازی آشنا شوید
دکتر سعید رضا عاملی
http://dcsfs.ut.ac.ir/persian/ameli.asp
دکتر احد فرامرز قراملکی
http://www.qaramaleki.com/

  1389-09-16 December 07, 2010 07:43 PM  
اسلایدها و مقاله ای در مورد
WSIS
را در بخش منابع مطالعه کنید

  1389-09-16 December 07, 2010 12:40 PM  
اسلایدهایی برای درسی مشابه در دانشگاهی خارج از کشور را در بخش منابع ببینید

  1389-09-16 December 07, 2010 12:34 PM  
مقاله آداب رفتار سازمانی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-09-13 December 04, 2010 02:26 PM  
صورت تمرین سوم را در بخش
assignments
مطالعه نمائید

  1389-09-09 November 30, 2010 02:13 PM  
معرفی کتاب شکل گیری صنعت رایانه های شخصی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-09-06 November 27, 2010 02:48 AM  
نمرات آزمون میان ترم درس را در بخش نمرات مطالعه نمائید

  1389-09-02 November 23, 2010 08:18 PM  
جدول زمانی دریافت حل تمرین یک توسط استادیار درس را در بخش منابع و نمرات اولیه ایشان به تمرین یک را در بخش نمرات مطالعه نمائید

  1389-08-23 November 14, 2010 08:39 PM  
اولین نمره سایت های گروه های درسی در بخش نمرات قرار گرفت

  1389-08-17 November 08, 2010 08:11 PM  
فنون کشف جرائم رایانه ای
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-08-17 November 08, 2010 08:02 PM  
اولین نمره گروهی و فردی سایت گروه های درسی متعاقبا اعلام خواهد شد

  1389-08-17 November 08, 2010 05:16 PM  
صورت تمرین دو را در بخش
Assignments
مطالعه نمائید
مهلت تحویل : 29/8/89

  1389-08-09 October 31, 2010 08:17 PM  
متن قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار و نمونه برگه های ثبت نرم افزار را در بخش منابع مطالعه نمائید
و نشانس سایت روزآمد این ثبت و سامانه جدید آن به شرح زیر است
نشانی سایت ثبت و صدور شناسنامه نرم افزار  http://www.softreg.ir/rules/copyright.html

  1389-08-09 October 31, 2010 05:58 PM  
متن کامل قانون مصوب جرائم رایانه ایرا ن را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-08-09 October 31, 2010 05:40 PM  
آزمون میان ترم درس روز سه شنبه 25 آبان ماه از ساعت 15 الی 17 در محل کلاس درس برگزار خواهد شد

  1389-08-09 October 31, 2010 02:48 PM  
مقايسه نظام حمايتي اسرار تجاري و نظام حق اختراع
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-08-04 October 26, 2010 06:44 PM  
گزارش شکاف و فرصت رقمی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-08-04 October 26, 2010 06:41 PM  
گزارش آشنائی با جامعه اطلاعاتی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-08-04 October 26, 2010 02:07 PM  
پیش نویس طرح قانونی جرائم رایانه ای را در بخسش منابع مطالعه و  در صورت تمایل قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در این زمینه را  یافته و در برگه شخصی خود در سایت گروه درج کنید

  1389-08-04 October 26, 2010 02:04 PM  
پیش نویس لایحه حمایت از سازندگان پایگاه داده را در نشانی زیر مطالعه و در صورت تمایل نتجه تصویب آن در مراجع قانونی را پیگیری نموده و نتجه را در برگه شخصی خود در گروه درسی درج کنید
http://www.shci.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=bfdd1a75-7d39-4fbd-874b-7b77d00019eb

  1389-08-04 October 26, 2010 02:01 PM  
پیش نویس لایحه حمایت از داده : حمایت قانونی از حریم خصوصی اشخاص در فضای سایبر
را در بخش منایع مطالعه نمائید

  1389-08-04 October 26, 2010 01:56 PM  
پیش نویس لایحه آزادی اطلاعات را در بخش منابع مطالعه کنید

  1389-08-04 October 26, 2010 01:54 PM  
اطلاعات بیشتری در مورد آزادی اطلاعات در ایران را در نشانی زیر میتوانید مطالعه کنید
http://www.shci.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=66513092-572d-4aa4-a004-e1999ce7a6aa

  1389-08-02 October 24, 2010 08:06 PM  
پیشینه ای از پیش نویس های قوانین گردش اطلاعات در ایران را در نشانی زیر مطالعه نمائید و وضعیت فعلی آنهارا در صورت تمایل بررسی و در سایت گروه خود درج نمائید
http://ce.sharif.edu/courses/87-88/2/ce347/index.php?section=resources&file=resources&cmd=changeDir&id=IR-FOIA-acts

  1389-08-01 October 23, 2010 04:41 PM  
الگوی مصوب ارزیابی سایت گروه های درسی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-07-28 October 20, 2010 02:24 PM  
گزارش شکاف و فرصت رقمی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-07-28 October 20, 2010 02:17 PM  
کتاب الکترونیکی هدیه آتش : در مورد اثرات آدابی ، قانونی و اجتماعی رایانه و  اینترنت را در نشانی زیر مطالعه کنید
http://ce.sharif.edu/~abtahi/ITE18990

  1389-07-28 October 20, 2010 02:11 PM  
کتاب الکترونیکی مجموعه قوانین و مقررات فاوای ایران
را دربخش منابع مطالعه نمائید
این کتاب را به شکل کتاب تعاملی الکترونیکی میتوانید از نشانی زیر بردارید
http://ce.sharif.edu/~abtahi/IT18990/ICT-IR-LAWS-ebook

  1389-07-28 October 20, 2010 01:34 PM  
نشانی برگه اینترنتی گروه های درسی در بخش منابع اعلام گردید.

  1389-07-27 October 19, 2010 02:48 PM  
عناوین کسب و کار انتخابی گروه های درسی برای تمرین اول
را در بخش منابع مطالعه نماید موضوع انتخابی گروه های 1 و 2 بر اساس پیشنهادات خودشان و گروه سه موضوع باقیمانده بوده است

  1389-07-24 October 16, 2010 07:29 PM  
صورت تمرین یک را در بخش
Assignments
مطالعه نمائید

  1389-07-24 October 16, 2010 04:01 PM  
خبری در مورد همایشی در باره " تکنیکی مدیریت شده " را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-07-24 October 16, 2010 03:55 PM  
یادداشت روزنامه ای نفوذ به دنیای هکرها (ده هکر برتر جهان ) را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-07-21 October 13, 2010 03:26 PM  
مقاله
تحليل محتواي منشورهاي اخلاقي سازمان های ایران
نوشته استادیار درس آقای هدایتی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-07-20 October 12, 2010 06:53 PM  
با آزمایشگاه فناوری اطلاعات دانشکده
http://ce.sharif.edu/~it/blog/
همکاری کنید

  1389-07-20 October 12, 2010 06:09 PM  
نوشته
شهود اخلاقی از پیتر سینگر
را در نشانی زیر
http://ce.sharif.edu/courses/87-88/2/ce347/resources/root/shohoud-akhlaghi.pdf
مطالعه نمائید

  1389-07-20 October 12, 2010 06:07 PM  
مقاله ای در باره اخلاق رایانه ای از دومین کنفرانس شهر الکترونیکی تهران -خرداد ماه 1388
را در نشانی زیر
http://ce.sharif.edu/courses/87-88/2/ce347/resources/root/ecity2-infoethics.paper.pdf
مطالعه نمائید

  1389-07-20 October 12, 2010 06:05 PM  
نمونه هائی از منشورهای اخلاقی سازمانها و نهادهای ایرانی را در نشانی زیر مطالعه نمائید
http://ce.sharif.edu/courses/87-88/2/ce347/index.php?section=resources&file=resources&cmd=changeDir&id=IR-code-0f-ethics

  1389-07-20 October 12, 2010 06:04 PM  
ارائه نمایشی
اخلاق علمی در دانشگاه ها : باید ها و نباید ها
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-07-20 October 12, 2010 06:03 PM  
درس اخلاق د ر دانشگاه های جهان
را در بخش منابع مطالعه و در صورت تمایل صورت روزآمدی از آن را در ترم جاری برای دانشگاه های بیشتری استخراج و در سایت گروه خود قرار دهید

  1389-07-20 October 12, 2010 05:55 PM  
نمونه هائی از آداب نامه های حرفه ای در جهان
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-07-18 October 10, 2010 06:37 PM  
اسامی گروه های درسی پیشنهادی درس آداب  فناوری اطلاعات را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-07-18 October 10, 2010 02:56 PM  
معرفی کتابهائی در اخلاق حرفه ای
با عنوان
تر افزار ، خشک افزار و نیک افزار
و انجام کار ناب در رایاسپهر
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-07-11 October 03, 2010 06:37 PM  
با انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری در بخحش منابع آشنا شوید
نشانی پایگاه اینترنتی
www.iranethics.ir

  1389-07-11 October 03, 2010 06:32 PM  
مجموعه مقالات اولین همایش منطقه ای اخلاق و فناوری اطلاعات
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-07-11 October 03, 2010 06:30 PM  
یک واژه نامه در زمینه اخلاق
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-07-11 October 03, 2010 06:48 PM  
مقاله چارچوبی برای آموزش دروس دانشگاهي اخلاق در فناوري اطلاعات
منتشر شده در فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال سوم، شماره های 3و4، 1387
را در بخش منابع مطالعه نمائید
یا در نشانی زیر
http://www.iranethics.ir/find-1.108.83.fa.html

  1389-07-06 September 28, 2010 05:31 PM  
متن فيلترينگ و نظارت بر اينترنت در كشورهاي جهان
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-07-06 September 28, 2010 05:21 PM  
با توجه به وجود مبحث نرم افزارهای متن باز در محتوای درسی چنا نچه علاقمندید و فرصت دارید در برنامه ارائه سامانه عامل نرم افزاری پارسیدورا در منظومه آموزشی خرد شرکت کنید. متن دعوت نامه در بخش منابع درج شده است

  1389-07-06 September 28, 2010 02:44 PM  
یک یادداشت و یک مقاله پژوهشی در فسلفه اخلاق در اسلام و مطالعه تطبیقی آن با دنیای غرب به نقل از شماره اخیر ماهنامه خرد را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-07-04 September 26, 2010 06:06 PM  
کتاب الکترونیکی فای سبز برای مطالعه اضافی زمینه درسی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-07-04 September 26, 2010 06:05 PM  
با نوربرت وینر مبدع سیبرنتیک
در بخش منابع آشنا شوید

  1389-07-04 September 26, 2010 05:03 PM  
منبعی برای داوطلبان کار اضافی-منطق اخلاق و اخلاق منطقی- یک نظریه صوری شده اخلاقی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-07-03 September 25, 2010 07:11 PM  
این درس برای چهارمین بار توسط مدرس آن در این دانشکده ارائه میگردد
برای اطلاع از سوابق ارائه این درس در قسمت  پیوندها
سوابق ارائه این درس توسط همین مدرس
را مطالعه و با انتخاب هر ترم در یک پنجره جدید میتوانید سوابق ارائه این درس در آن ترم را مطالعه کنید

  1389-06-30 September 21, 2010 07:27 PM  
موضوع تمرینات و مهلت تحویل آنها را در بخش
Assignments
مطالعه نمائید
صورت تمرینات متعاقبا اعلام خواهد شد

  1389-06-30 September 21, 2010 07:12 PM  
پیام خوش امد در گروه مباحثه درس را مطالعه نمائید

  1389-06-30 September 21, 2010 07:10 PM  
با مراجعه به بخش پیوندها با مدرس درس آشنا شوید

  1389-06-30 September 21, 2010 07:03 PM  
برنامه درسی این ترم درس آداب فناوری اطلاعات را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-06-30 September 21, 2010 05:56 PM  
مطالب مطروحه در جلسات درس و زمان بندی ارائه آنها را در بخش منابع و تقویم مطالعه نمائید

  1389-06-30 September 21, 2010 07:44 AM  
با پوزش جلسه اول کلاس درس امروز سه شنبه 30 شهریور به علت کسالت مدرس درس برگزار نخواهد شد

  1389-06-29 September 20, 2010 08:48 PM  
اولین جلسه کلاس درس فردا سه شنبه 30/6/89 در اطاق 726 تشکیل خواهد شد

  1389-06-28 September 19, 2010 06:14 PM  
به  برگه اینترنتی درس آداب فناوری اطلاعات در ترم اول سال تحصیلی 90-89 خوش آمدید
برنامه درسی و زمان بندی ارائه آن متعاقبا در این برگه اعلام خواهد شد

Instructor:
seyed ebrahim abtahi /سید ابراهیم ابطحی
(abtahi at sharif.edu)

3 Units
یکشنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 15الی 30/16
Room: 726

 This website is visited 9809 times since September 2010. Updated Tuesday 2015-04-07 12:10