Information Technology (فناوری اطلاعات ) 40467 
  CE Department- Sharif University of Technology اول 90-89 - Group 1 

  Main Menu


Announcments

  1389-11-16 February 05, 2011 10:44 AM  
نمرات نهائی درس به آموزش ارسال گردید
این برگه ها دیگر بهنگام نخواهد شد
موفق باشید

  1389-11-14 February 03, 2011 01:45 PM  
نمرات نهائی درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1389-11-09 January 29, 2011 04:17 PM  
نمرات آزمون پایان ترم درس در بخش نمرات اعلام گردید
برای دیدن برگه های آزمونهای میان ترم و پایان ترم روز یکشنبه ده بهمن ماه از ساعت 14 الی 17 میتوانید مراجعه نمائید
نمرات نهائی درس متعاقیبا اعلام میگردد

  1389-11-06 January 26, 2011 02:14 AM  
نمرات کوئیز داوطلبانه درس را در بخش نمرات ملاحظه نمائید

  1389-10-30 January 20, 2011 10:31 AM  
سری سوم نمرات سایت های گروه های درسی از منظر استادیاران در تاریخ 15 دیماه را در بخش نمرات ملاحظه نمائید

  1389-10-26 January 16, 2011 12:03 PM  
آزمون پایان ترم درس در زمان مقرر با حضور همه دانشجویان برگزار گردید
نمرات آزمون پایان ترم متعاقبا اعلام خواهد شد

  1389-10-25 January 15, 2011 12:34 PM  
یادآوری مجدد
امتحان پایان ترم فردا یکشنبه 26 دیماه ساعت 9 صبح را فراموش نکنید
کتاب درسی را در جلسه امتحان کتاب باز پایان ترم بهمراه داشته باشید
در جلسه امتحان پایان ترم هر گروه یک لوح فشرده شامل همه کارهای گروهی و فردی  و اضافی انجام شده را ارائه خواهد داد
در این لوح پوشه ای برای کارهای گروهی و پوشه های مجزائی بنام افراد گروه باید درج شود
اساسنامه و آدابنامه گروهی و صورتجلسات برگزار شده و اسلایدهای تحقیق گروهی (با ذکر مراجع تحقیق در اسلاید پایانی و ارجاع به منابع در متن اسلایدها) تمام جوابهای بخشهای گروهی تمرینات در پوشه گروه در این لوح درج شود
گزارش فعالیتهای فردی و محصولات آن در پوشه هر فرد شامل نسخ بخشهای فردی تمرینات انجام شده   و اسلایدهای تحقیق گروهی-بخشی که فرد تهیه کرده است-  و اطلاعات فردی گردآوری شده که در سایت گروه قبلا قرار گرفته است از سایت گروه درج شود
برای هر تمرین در بخش گروهی و پوشه های فردی پوشه ای مستقل بنام شماره تمرین ایجاد کنید و در آن به ترتیب هر نوبت تحویل تمرین و جواب دریافت شده را با درج تاریخ ارسال و تاریخ دریافت جواب و نام استادیار پاسخگو درج کنید
کارهای اضافی و داوطلبانه هر فرد هم در پوشه مربوطه او درج شود
اسلایدها ونوشته ها در فقط در  قالبهای زیر ارائه شوند
PPT/PPTX/DOC/DOCx
بر لوح فشرده نام گروه، نام استادیار مشاور گروه ،نام درس،ترم درس و اسامی اعضای گروه درج شود
از هر گروه فقط یک لوح فشرده در ابتدای جلسه آزمون پایان ترم دریافت خواهد شد
نمره تمرینات بر مبنای این لوح فشرده به افراد و گروه ها داده خواهد شد
قبلا لوح فشرده را پیش از تحویل برای اطمینان از صحت مطالب مندرج و سالم بودن  لوح ، مدیران گروه ها کنترل کنند زیرا لوح فشرده خالی یا غیر قابل خواندن قابل ارسال مجدد نیست
موفق باشید

  1389-10-14 January 04, 2011 07:46 PM  
اسلایدهای استادیاران درس در کلاسهای تمرین آموزش فصول 4و5و6 فناوری را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-10-11 January 01, 2011 07:52 PM  
زمان آزمون شش فصل فناوری برای افراد ثبت نام کرده روز چهارشنبه 15 دیماه از ساعت 11 الی 13 در محل کلاس درس خواهد بود

  1389-10-11 January 01, 2011 07:51 PM  
زمان تحویل کار گروهی (مطالعاتی-تحلیلی)-  با موضوع انتخابی از سبد موضوعات مطالعاتی معین پس از تصویب مدرس- بر اساس برنامه اعلام شده در آغاز ترم روز آزمون پایان ترم بر روی لوح فشرده تحویلی گروه و با اسلایدهائی به زبان فارسی با مراجع معرفی شده در اسلاید پایانی و ارجاع به مراجع در متن اسلاید ها خواهد بود

  1389-10-05 December 26, 2010 07:11 PM  
اسلایدهای انگلیسی فصول نهم تا دوازدهم کتاب درسی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-09-29 December 20, 2010 03:38 PM  
سری دوم نمرات سایت های گروه های درسی در 15 آذر 89 را در بخش نمرات ببینید

  1389-09-29 December 20, 2010 02:22 PM  
هفته نامه عصر ارتباط را میتوانید مشترک شوید
http://www.asreertebat.com/
در انجمن انفورماتیک ایران میتوانید عضو دانشجوئی شوید
http://isi.org.ir/

  1389-09-28 December 19, 2010 01:28 PM  
بروشوری د ر مورد آمادگی الکترونیکی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-09-28 December 19, 2010 01:27 PM  
سند راهبردی جامعه اطلاعاتی ایران را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-09-23 December 14, 2010 08:30 PM  
صورت تمرین سوم را در بخش
assignments
مطالعه نمائید

  1389-09-23 December 14, 2010 02:42 PM  
اطلاعیه مهم
پیوست های تمرین سوم را در پرونده فشرده ای بنام
IT18990-ex3-appx
از نشانی زیر بردارید
http://ee.sharif.edu/~abtahi/
نسخه قابل خواندن ضمائم تمرینات دوم و سوم را از آقای دادود آبادی هم میتوانید دریافت کنید
صورت تمرین سوم بزودی اعلام خواهد شد
با توجه به مشکلات سایت دانشکده و تاخیر در ارائه ضمائم تمرینات و درخواست گروهی از دانشجویان  تمرین چهارم درس از مجموعه تمرینات حذف گردید

  1389-09-22 December 13, 2010 06:45 PM  
مقاله ای از شادروان دکتر کارو لوکس در مورد آمادگی الکترونیکی در ایران
را در بخش منابع مطالعه نمائید
با تشکر ازآقای برزگری

  1389-09-20 December 11, 2010 08:03 PM  
اسلایدهای انگلیسی فصول هفتم و هشتم کتاب درسی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-09-19 December 10, 2010 01:27 PM  
گونه جدید یکی از مستندات تمرین دوم
،شاخص های ارتباطی مخابراتی را تا سال 86
با تشکر از آقای مرادی
اطلاعات جدیدی که می یابید در گروه درسی خود و ضفحه شخصی درج کنید و در گروه کمک استادها اطلاع رسانی کنید تا بقیه دانشجویان هم استفاده کنند

  1389-09-16 December 07, 2010 07:54 PM  
مقاله ملاحظات مرکز صدور گواهینامه الکترونیکی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-09-16 December 07, 2010 07:51 PM  
مقاله برنامه ریزی راهبردی برای پیاده سازی دولت الکترونیکی در ایران
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-09-16 December 07, 2010 07:46 PM  
ارائه ای نمایشی در مورد ویزای الکترونیکی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-09-16 December 07, 2010 07:13 PM  
دو ارائه نمایشی در مورد سامانه های اطلاعات جغرافیائی و سامانه های اطلاعات مدیریت در نشانی زیر مطالعه کنید
http://sharif.edu/~abtahi/IT18990-app-sys-presentation

  1389-09-16 December 07, 2010 07:03 PM  
سه کتاب در زمینه زیر را در نشانی زیر بیابید
راهنمای امنیت فناوری اطلاعات
مشارکت فراگیر در رهبری اینترنت
بازآفرینی دولت در عصر اطلاعات

http://sharif.edu/~abtahi/IT18990-Hedyeh-ebooks

  1389-09-16 December 07, 2010 06:43 PM  
به نشانه سپاس از دانشجویان جهت مشارکت در کلاس درس و تعاملات یادگیرانه
هدیه دوم
کتاب بزرگان دانش رایانه را در بخش منابع برای مطالعه شخصی در صورت نیاز مطالعه نمائید

  1389-09-16 December 07, 2010 06:20 PM  
به نشانه سپاس از دانشجویان جهت مشارکت در کلاس درس و تعاملات یادگیرانه
هدیه اول
اسلایدهای ارائه شفاهی درس شیوه های ارائه مطالب علمی وفنی در ترم اول سال تحصیلی 88-87 در زمینه مقایسه طرح درسهای
دانشگاه شریف در رشته های رایانه  با دانشگاه های معتبر جهان را در نشانی زیر جهت مطالعه شخصی
http://ce.sharif.edu/courses/87-88/1/ce221/index.php?section=resources&file=resources&cmd=changeDir&id=Students-slides

  1389-09-16 December 07, 2010 01:59 PM  
دو مجموعه ارائه نمایشی در باره
در ایران(ERP) نحوه ارزیابی و تجارب استفاده از
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-09-15 December 06, 2010 03:22 PM  
شما که اطلاعات بیشتری در مورد
RFIDفناوری
می خواستید گزارشی درسی و دانشجوئی در این زمینه را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-09-09 November 30, 2010 07:34 PM  
مایوس نشوید اگر تاکنون نتوانستید ضمائم تمرین دوم را دریافت کنید نشانی زیر را امتحان کنید
http://sharif.edu/~abtahi/IT18990-ex2-app

  1389-09-09 November 30, 2010 12:37 PM  
نمره اول سری اول تمرینات را در بخش نمرات ملاحظه نمائید

  1389-09-09 November 30, 2010 12:06 PM  
اگر پیوست های تمرین دوم را از نشانی داده شده نمیتوانید اخذ کنید از نشانی زیر بگیرید
http://groups.google.com/group/it-89-1

  1389-09-07 November 28, 2010 08:51 PM  
اسلایدهای نهائی استادیاران در اجرای دوم سه فصل اول اموزش فناوری
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-09-07 November 28, 2010 08:50 PM  
اسلایدهای نهائی استادیاران در اجرای اول سه فصل اول اموزش فناوری
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-09-07 November 28, 2010 08:12 PM  
اسلایدهای انگلیسی فصول پنج و شش کتاب درسی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-09-07 November 28, 2010 08:07 PM  
دانشجویانی که از نمره آزمون میان ترم خود راضی نیستند با شرکت در کلاسهای حل تمرین درس میتوانند خود را برای حضور در یک کوئیز داوطلبانه از شش فصل مطالب بخشهای فناوری ضمیمه کتاب درسی برای جبران بخشی از نمره مزبور آماده کنند

  1389-09-06 November 27, 2010 03:08 AM  
نمرات آزمون میان ترم درس را در بخش نمرات مطالعه نمائید

  1389-09-07 November 28, 2010 01:47 PM  
صورت تمرین دوم  را در بخش منابع  و و پیوستهای نه گانه آنرا  در نشانی
http://ce.sharif.edu/~abtahi/IT18990/IT18990-exercise2-appx
مطالعه  و آغاز به حل آن نمائید و حل تمرین را به استادیار مربوط که جدول آن برای هر تمرین هر گروه در سایت درس درج شده است ارسال نمائید
با درج صورت این تمرین امروز آخرین مهلت تحویل تمام یا بخش بیش از 50 درصدی تمرین یک خواهد بود

  1389-09-02 November 23, 2010 06:49 PM  
جدول انتساب استادیاران مصحح برای هر تمرین هر گروه را در بخش منابع مطالعه و هر تمرین را فقط به نشانی استادیار مصصح ذکر شده در این جدول که نشانی رایانامه او در سایت درس ذکر شده است ارسال نمائید

  1389-09-02 November 23, 2010 06:11 PM  
اطلاعیه مهم در مورد تمرینات درسی قابل توجه دانشجویان و استادیاران درس
مهلت تحویل اولیه هرترین تا روز اعلام صورت تمرین بعدی در سایت درس خواهد بود
مهلت نهائی تحویل نسخه اول یا نسخ متعدد اصلاح شده هر تمرین تا روز تحویل اولیه تمرین بعدی خواهد بود

  1389-09-02 November 23, 2010 06:05 PM  
نمرات مرتب شده سایت درسی گروه های دانشجوئی درس مهندسی فناوری اطلاعات 15آبان
بعنوان نوبت اول  در بخش نمرات اعلام گردید
در نوبت بعدی نمره دهی که در 15 آذر ماه خواهد بود به کار انجم شده فردی و گروهی بر موضوع مطالعاتی انتخاب شده گروه و گزارش انجام تدریجی و درج منابع فراهم شده در سایت گروه هم نمره داده خواهد شد

  1389-09-02 November 23, 2010 05:58 PM  
آزمون  میان ترم درس در زمان مقرر با حضور همه دانشجویان برگزار گردید
و نتایج آن متعاقبا اعلام خواهد شد

  1389-08-23 November 14, 2010 08:58 PM  
جلسه فوق العاده درسی فردا دوشنبه 24 آبان ماه از ساعت 12:30 الی 13:30 برگزار گردید
برای حضور در جلسه ساعت 12:20 دقیقه در محل اطاق 709 حاضر شوید

  1389-08-23 November 14, 2010 08:52 PM  
اسلایدهای انگلیسی فصول سه و چهار کتاب درسی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-08-17 November 08, 2010 08:01 PM  
در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک ، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی ایران (الکامپ 16) که از 17 تا 20 آبان در تهران برگزار میشود شرکت کنید و گزارش بازدید خود را  در برگه شخصی گروهتان قرار دهید و بابت این کار داوطلبانه نمره اضافی بگیرید
پوستر نمایشگاه را در بخش منابع ببینید

  1389-08-16 November 07, 2010 07:57 PM  
اولین نمره گروهی و فردی سایت گروه های درسی متعاقبا اعلام خواهد شد

  1389-08-16 November 07, 2010 07:55 PM  
برنامه ادامه  کلاسهای تمرین ارائه مباحث فناوری درس مهندسی فا در ترم اول 90-89
در بخش منابع اعلام گردید

  1389-08-16 November 07, 2010 07:34 PM  
برای گفتگوی مستقیم با استادیاران درس به گروه آنها در نشانی زیر بپیوندید
http://groups.google.com/group/it-89-1

  1389-08-16 November 07, 2010 02:31 PM  
اگر به مباحث مخازن داده ای علاقمند شده اید در بخش منابع میتوانید نرم افزار پالو و مستندات مربط به آن را بیابید و استفاده کنید
ضمنا پالو اکنون به نسخه 2.5 رسیده و می توان آن را از آدرس ذیل دانلود کرد:
http://www.jedox.com/en/enterprise-spreadsheet-server/excel-olap-server/palo-server_download.html

  1389-08-09 October 31, 2010 05:50 PM  
اسلایدهای انگلیسی دو فصل اول کتاب درسی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-08-09 October 31, 2010 05:33 PM  
آزمون میان ترم درس روز یکشنبه 30/8/89 از ساعت 10:30 الی 12:30  در تالار 4 برگزار خواهد شد

  1389-08-05 October 27, 2010 10:55 AM  
اطلاعیه
قابل توجه استادیاران و دانشجویان درس
از این پس به لحاظ ضرورت استفاده از فضای آزمایشگاه ها برای امور پژوهشی
جلسات رفع اشکال و مشاوره بر اساس جدول اعلام شده پیشین در ساعات مزبور در طبقه همکف دانشکده برگزار خواهد شد

  1389-08-04 October 26, 2010 07:18 PM  
گزارش کارت هوشمند سوخت بزرگترین پروژه فای کشور
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-08-04 October 26, 2010 06:49 PM  
نشانی و برگه های اول پایگاه های اینترنتی متولیان بخش فاوای کشور را جهت جمع آوری اطلاعات در موضوع مطالعاتی گروه خود در بخش منابع مطالعه کنید

  1389-08-01 October 23, 2010 04:20 PM  
صورت تمرین یک و شش ضمیمه آن را در بخش
Assignments
سایت درس مطالعه کنید
برای تحویل این تمرین تا 14/8/89 فرصت دارید

  1389-07-28 October 20, 2010 02:51 PM  
اسلایدهای فارسی و انگلیسی فص سوم فناوری ، که کلاس تمرین آن در هفته آینده برگزار خواهد شد را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-07-28 October 20, 2010 02:48 PM  
چنانچه علاقمند هستید اطلاعاتی در مورد فناوری امداد را در نشانی های زیر مطالعه کنید
http://ce.sharif.edu/courses/88-89/1/ce467-1/index.php?section=resources&file=resources&cmd=changeDir&id=Help%20Technology2

  1389-07-28 October 20, 2010 02:34 PM  
سه کتاب الکترونیکی در موضوعات فا از جمله
بررسی نظام جامع مدیریت فناوری اطلاعات در ایران و جهان
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-07-28 October 20, 2010 02:25 PM  
گزارش شکاف و فرصت رقمی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-07-25 October 17, 2010 01:30 PM  
نوشته ای در مورد مدلهای همترازی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-07-24 October 16, 2010 04:35 PM  
جلسات رفع اشکال درسی و مشاوره با مشاورین گروه ها از امروز صبح برقرار گردید و همه روزه از ساعت 9 الی 16 بر اساس برنامه اعلام شده در بخش منابع برگزار خواهد شد
اولین و دومین جلسه آموزش فصول فناوری کتاب درسی فردا یکشنبه و سه شنبه این هفته از ساعت 12 الی 13:30
در اطاق 725 و726 طبق برنامه اعلام شده در بخش منابع برگزار خواهد شد
اسلایدهای این دو فصل کتاب و  دو گونه فارسی شده آن برای پیش مطالعه شما در بخش منابع قرار داده شده است. اسلایدهای مدرسین این کلاسها بعدا در اختیار شما قرار خواهد  گرفت

  1389-07-21 October 13, 2010 02:38 PM  
برنامه زمان بندی حضور استادیاران به منظور رفع اشکال و راهنمایی در درس مهندسی فناوری اطلاعات
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-07-21 October 13, 2010 02:25 PM  
الگوی مصوب ارزیابی سایت گروه های درسی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-07-21 October 13, 2010 02:06 PM  
برنامه کلاسهای تمرین ارائه مباحث فناوری درس مهندسی فا در ترم اول 90-89
در بخش منابع اعلام گردید

  1389-07-20 October 12, 2010 06:52 PM  
با آزمایشگاه فناوری اطلاعات دانشکده
http://ce.sharif.edu/~it/blog/
همکاری کنید

  1389-07-21 October 13, 2010 02:40 PM  
فناوری اطلاعات در سایرکشورهای جهان به روایت دانشجویان این درس در ترم اول سال تحصیلی 89-88 را در نشانی زیر
http://ce.sharif.edu/courses/88-89/1/ce467-1/index.php?section=resources&file=resources&cmd=changeDir&id=IT%20in%20world
مطالعه کنید

  1389-07-20 October 12, 2010 06:49 PM  
خلاصه گزارش رتبه بندی کشورها در مدل آمادگی الکترونیکی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-07-17 October 09, 2010 07:25 PM  
اسامی نهائی گروه های درسی و اعضای آنها به انتخاب دانشجویان بهمراه نشانی سایت گروهی و موضوع انتخابی کار گروهی و نام و نشانی رایا نامه مشاور اختصاصی گروه از بین کمک استادهای درس  
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-07-13 October 05, 2010 02:18 PM  
جایگاه سیبرنتیک وینر در جدول پیشگویانه  ماری آمپر
را در بخش منابع مطالعه کنید
با تشکر از آقای ربانی

  1389-07-11 October 03, 2010 08:13 PM  
بروشور مرور رقمی بر وضعیت فاوا در کره جنوبی 2002
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-07-11 October 03, 2010 07:53 PM  
کتاب الکترونیکی مقررات و قوانین فاوا در ایران
را در بخش منابع مطالعه نمائید
این کتاب را به شکل کتاب تعاملی الکترونیکی میتوانید از نشانی زیر بردارید
http://ce.sharif.edu/~abtahi/IT18990/ICT-IR-LAWS-ebook

  1389-07-11 October 03, 2010 07:15 PM  
بروشور مرور رقمی بر وضعیت فاوا در ایران 2004
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-07-11 October 03, 2010 07:05 PM  
گزارش
فناوري اطلاعات در لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-07-11 October 03, 2010 06:58 PM  
جدول انطباق سنجی برنامه درسی فعلی دوره کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات دانشکده  با طرح درسهای
ACM & IEEE
را در  بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-07-11 October 03, 2010 05:44 PM  
موضوعات تاکنون انتخاب شده
بانکداری ، امضائ و تجارت الکترونیکی
لطفا حداقل سه موضوع با اولویت پیشنهاد کنید
با درخواست موضوع کار گروهی نشانی سایت گروهتان را بفرستید

  1389-07-11 October 03, 2010 02:45 PM  
اسامی نهائی گروه های درسی و اعضای آنها به انتخاب دانشجویان بهمراه نشانی سایت گروهی و موضوع انتخابی کار گروهی
را در بخش منابع مطالعه نمائید و پس از برپائی سایت گروهی نشانی آنرا به مدرس درس اعلام و موضوعات انتخابی کار گروهی از
بین موضوعات باقیمانده را پیشنهاد کنید
از سایت گروه های دیگر مستمرا بازدید کنید و مطالب گردآوری شده آنها را بیاموزید

  1389-07-06 September 28, 2010 01:53 PM  
با دیدگاه های ژراردن در زمینه ارزش اطلاعات
در بخس منابع آشنا شوید

  1389-07-04 September 26, 2010 06:13 PM  
با مفهوم واژه رایانه در بخش منابع آشنا شوید

  1389-07-04 September 26, 2010 06:11 PM  
با کلود شانون مبدع نظریه اطلاعات در بخش منابع آشنا شوید

  1389-07-04 September 26, 2010 12:32 PM  
مقاله مفهوم سواد در جامعه اطلاعاتي
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-07-04 September 26, 2010 12:28 PM  
یادداشت پژوهشی سیستمهای اطلاعاتی و آنتروپی در مورد نظریه اطلاعات شانون
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-07-03 September 25, 2010 07:56 PM  
این درس برای سیزدهمین بار توسط مدرس آن در این دانشکده ارائه میگردد
برای اطلاع از سوابق ارائه این درس در قسمت  پیوندها
سوابق ارائه این درس توسط همین مدرس
را مطالعه و با انتخاب هر ترم در یک پنجره جدید میتوانید سوابق ارائه این درس در آن ترم را مطالعه کنید

  1389-06-30 September 21, 2010 07:44 AM  
با پوزش جلسه اول کلاس درس امروز سه شنبه 30 شهریور به علت کسالت مدرس درس برگزار نخواهد شد

  1389-06-29 September 20, 2010 08:18 PM  
اولین جلسه کلاس درس  فردا سه شنبه   در اطاق 202 تشکیل خواهد شد

  1389-06-29 September 20, 2010 12:38 PM  
موضوع تمرینات و مهلت تحویل آنها را در بخش
Assignments
مطالعه نمائید
صورت تمرینات متعاقبا اعلام خواهد شد

  1389-06-29 September 20, 2010 12:13 PM  
برای انتخاب موضوع کار گروهی پس از تشکیل جلسات گروهی ، تدوین اساسنامه ، ایجاد برگه های گروهی و فردی در آن ود رج صورت جلسات و خلاصه مذاکرات گروهی و تعیین مدیر گروه و پس از ارسال نشانی سایت گروه به مدرس درس میتوانید از سبد موضوعات پیشنهادی در برنامه درسی سه موضوع را با اولویت بر اساس تصمیم گروهی از طریق رایانامه
به مدرس درس برای کسب تایید اعلام نمائید و پس از اخذ تایید ، کار گروهی بر روی موضوع فوق را با درج هفتگی نتایج فعالیتهای گروهی و فردی   بر روی آن در سایت گروه آغاز کنید

  1389-06-28 September 19, 2010 09:04 PM  
نمونه ای از اساسنامه یا منشور کار گروهی را در بخسش منابع مطالعه نمائید
در اساسنامه گروه خود حتما به روشنی ضوابط اخراج فرد کم کار یا خاطی نسبت به اساس نامه توافقی گروه  از گروه و معرفی به مدرس درس برای حضور در گروه دانشمندان  کم طرفدار را بیان و درج نمائید

  1389-06-28 September 19, 2010 08:40 PM  
پس از برگزاری اولین جلسه گروهی و مطالعه راهنمای انجام کار گروهی و پس از تدوین اساسنامه کار گروهی و تعیین مدیر گروه با مطالعه  راهنمای ایجاد سایت گروهی برای کار جمعی درس بر روی گوگل در بخش منابع سایت گروه خود را ایجاد  و اساسنامه گروه و خلاصه مذاکرات جلسات گروهی برگزار شده و تصمیمات متخذه را در آن درج کنید وبرای کار گروه و کار فردی هر عضو جداگانه در آن صفحاتی ایجاد کنید و سپس  نشانی آنرا برای مدرس درس از طریق رایانامه ارسال نمائید

  1389-06-28 September 19, 2010 09:02 PM  
راهنمای تشکیل گروه های درسی و نوشتن اساسنامه کار گروهی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-06-28 September 19, 2010 08:29 PM  
اسامی گروه های درسی و اعضای پیشنهادی آنها
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-06-28 September 19, 2010 07:15 PM  
پیام خوش امد در گروه مباحثه درس را مطالعه نمائید

  1389-06-28 September 19, 2010 07:12 PM  
با مراجعه به بخش پیوندها با مدرس درس آشنا شوید

  1389-06-29 September 20, 2010 11:52 AM  
برنامه درسی و برنامه زمان بندی ارائه مطالب درسی را در بخش منابع و زمان بندی درس را در بخش تقویم مطالعه نمائید

  1389-06-28 September 19, 2010 11:22 AM  
به برگه اینترنتی درس فناوری اطلاعات در ترم اول سال تحصیلی 90-89 خوش آمدید
به زودی در این برگه برنامه درسی و زمانبندی ارائه آنها درج خواهد شد

Instructor:
seyed ebrahim abtahi/سید ابراهیم ابطحی
(abtahi at sharif.edu)

3 Units
یکشنبه ها و سه شنبه ها 10:30 الی 12
Room: 202

 This website is visited 12119 times since September 2010. Updated Tuesday 2015-04-07 12:10