Data Structures 40-254 
  CE Department- Sharif University of Technology Spring - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1390-04-12 July 03, 2011 04:41 AM  
برای تحویل حضوری پروژه های خود از ساعت 9:30 تا 12:30 و 1:30 تا 3 به سایت طبقه 3 دانشکده مراجعه کنید.
-------
برزگری

  1390-04-10 July 01, 2011 03:43 PM  
موعد تحویل پروژه تا روز شنبه ساعت 13:00  (1 بعد از ظهر) تمدید شد.  به هیچ وجه این زمان تمدید نخواهد شد
یکشنبه صبح  پروژه حضوری تحویل گرفته خواهد شدو یکشنبه بعد از ظهر نمره ارسال می شود.

  1390-04-09 June 30, 2011 07:22 PM  
در لینک زیر ریز نمرات  و نمره نهایی  امده است بدون احتساب پروژه  اخر.
دیگر حق اعتراض ندارید اما اگر  در وارد کردن نمرات شما اشتباهی رخ داده تا
شنبه فرصت دارید به من گزارش دهید. نمره روز 1شنبه بعد از تحویل حضوری پروژه
ارسال خواهد شد. دقت کنید شنبه دانشگاه تعطیل است و تحویل حضوری
روز یک شنبه انجام خواهد شد.

https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/pub?hl=en_US&hl=en_US&key=0AlFxlJWCfxK6dC1mYy1YcHR2RHkwWGxmLW1TSU43S1E&output=html

  1390-04-07 June 28, 2011 08:06 PM  
به دلیل تمدید مهلت تحویل پروژه زمان تحویل حضوری به روزهای شنبه و یکشنبه 11 و 12 تیر انتقال یافت

  1390-04-09 June 30, 2011 04:04 AM  
از طریق ایمیل های زیر اعتراض خود به کوئیزها و تمرین ها را اعلام کنید

1, 2: sep.assadi69@gmail.com
4, 5: m.mahdieh@gmail.com
6: mohsen.fadaei@gmail.com
7:mohammadzzamani@gmail.com
HW2:  esfandiari.hossein@gmail.com
HW1:amir.abbas00@gmail.com

لطفا شماره دانشجویی خود را هم در متن ایمیل بنویسید

  1390-04-07 June 28, 2011 05:04 AM  
نمره کوییزهای 4 ،5 و 6 در قسمت نمرات قرار گرفت

  1390-04-06 June 27, 2011 04:16 PM  
درباره ی نمره ی اضافی پروژه ها:

یک سوال اضافی دیگر نیز در سایت درس آپلود شد.

مهلت ارسال پروژه ی چهار و پروژه ی اضافی هم تا ۱۰ تیر تمدید شد.

  1390-04-06 June 27, 2011 11:25 AM  
نمرات تمرین دوم روی سایت قرار گرفته است.

  1390-04-06 June 27, 2011 07:28 AM  
تحویل پروژه های عملی روزهای 4 شنبه 8 تیر و شنبه 11 تیر از ساعت 10 صبح الی 13 خواهد بود .
در روز 4 شنبه اولویت با دوستان غیر تهرانی و روز شنبه اولویت با دوستان تهرانی خواهد بود .
برای تحویل در زمان اعلام شده حضور یافته و نوبت بگیرید لازم به ذکر است بعد از ساعت ذکر شده پروژه ای تحویل گرفته نخواهد شد لذا در اسرع وقت برای تحویل پروژه اقدام کنید .
شما باید قادر به توضیح کامل تمام کدهای خود و حتی اعمال تغییر در آنها در صورت لزوم باشید .
----
برزگری

  1390-04-01 June 22, 2011 07:42 PM  
در مورد سه پروژه ی اول :

در صورت وجود هر گونه مشکل در نمرات (از قبیل وارد نشدن نمره در فایل یا نادرست بودن نمره ی وارد شده)، حداکثر تا تاریخ هفتم تیر به آدرس درس ایمیل بزنید.

این، آخرین فرصت برای اعتراض به نمره های پروژه های یک و دو و سه است!

  1390-04-01 June 22, 2011 07:47 PM  
نمرات پروژه ی سوم پس از رسیدگی به اعتراضات در بخش مربوط آپلود شده است.

  1390-04-01 June 22, 2011 07:21 PM  
مهلت ارسال پروژه ی چهارم تا هفتم تیر تمدید شد.

از آن جایی که نمره های درس باید هر چه زودتر اماده شوند، پس از پایان مهلت ارسال پروژه ی چهارم و اعلام نمرات آن، حداکثر دو روز برای اعتراض نسبت به آن نمره ها فرصت باقی خواهد بود.

  1390-03-29 June 19, 2011 01:53 PM  
نمرات ازمون نهایی در قسمت نمره ها گذاشته شده است.

  1390-03-18 June 08, 2011 08:27 AM  
فایل پروژه ی چهارم، ویرایش شد.

در نسخه ی جدید، محدودیت های سوال دوم، اندکی تغییر کرده اند.

  1390-03-17 June 07, 2011 08:33 PM  
نمرات پروژه ی سوم آپلود شد.
با مراجعه به آربیتر هم می توانید نمرات نهایی ارسال هایتان را ببینید.

اعتراضات خود (درباره ی نادرست وارد شدن نمره ها در فایل و یا هر مشکل دیگر) را به آدرس جیمیل درس ارسال نمایید:
ds.40.sharif@gmail.com
عنوان ایمیل شما باید به صورت زیر باشد:
PR3_revision

  1390-03-17 June 07, 2011 08:21 PM  
نمرات کوییز 7 در قسمت نمرات آپلود شده.
در صورت هر گونه اعتراض به
mohammadzzamani@gmail.com
ایمیل بفرستید.

  1390-03-05 May 26, 2011 06:10 PM  
مهلت ارسال پروژه ی عملی چهارم تا پنجم تیر تمدید شد.

  1390-03-05 May 26, 2011 03:39 PM  
تمرین ششم در بخش تمرین‌ها قرار داده شد.
حل تمرین مربوط به این تمرین روز دوشنبه 9 خرداد و سه‌شنبه 10 خرداد برگزار خواهد شد.

  1390-03-05 May 26, 2011 03:38 PM  
تمرین ششم در بخش تمرین‌ها قرار داده شد.
حل تمرین مربوط به این تمرین روز دوشنبه 9 خرداد و سه‌شنبه 10 خرداد برگزار خواهد شد.

  1390-03-04 May 25, 2011 07:11 AM  
امتحان پایانی از فصل 6 و 7 کتاب خواهد بود.

  1390-03-04 May 25, 2011 07:10 AM  
کویئز سری 7 روز سه شنبه، 10 خرداد، گرفته خواهد شد. حل تمرین در روزهای دو شنبه و سه شنبه
برگزار خواهد شد. در ضمن مهلت تمرین تحویلی دوم روز سه شنبه، 10 خرداد،  خواهد بود

  1390-03-01 May 22, 2011 09:46 AM  
نمرات میان ترم دوم برخی از دانشجو ها روی سایت قرار داده شده است. سعی می شود تا فردا لیست نمرات
کامل شود.

  1390-02-30 May 20, 2011 04:18 PM  
پروژه ی چهارم هم در سایت آپلود شد.

در این پروژه، نمره ی سوال دوم، نمره ی اضافی در نظر گرفته می شود.

  1390-02-28 May 18, 2011 07:45 PM  
نمرات تمرین 1 در بخش نمرات قرار گرفت.

  1390-02-28 May 18, 2011 07:27 PM  
نمرات کوییز 3 بعد از رسیدگی به اعتراض ها در بخش نمرات قرار گرفت.

  1390-02-28 May 18, 2011 09:55 AM  
نحوه محاسبه نمره نهایی در قسمت
syllabus-->evaluation
امده است.

  1390-02-27 May 17, 2011 09:23 PM  
به اعتراضات پروژه ی دوم رسیدگی شد و نمرات جدید در سایت درس قرار گرفت.

همچنان می توانید اعتراضات خود درباره ی این پروژه را به آدرس درس، ایمیل کنید. ولی تاکید می کنم که ملاک نمره دهی، آربیتر است!

  1390-02-24 May 14, 2011 06:12 AM  
امتحان میان ترم روز 1 خرداد خواهد بود. در روزهای 25 و 27 اردیبهشت و 3و 8 خرداد نیز کویئز گرفته خواهد شد.

  1390-02-24 May 14, 2011 06:10 AM  
تمرین تحویلی دوم روی سایت قرار گرفته است. مهلت تحویل ان 10 خرداد می باشد

  1390-02-22 May 12, 2011 04:30 PM  
نمره های میان ترم اول در صفحه نمرات قرار داده شد.

  1390-02-23 May 13, 2011 03:16 PM  
پروژه ی سوم تا  شنبه، ساعت ۱۲ شب تمدید شد و تحت هیچ شرایطی، مجدداْ تمدید نخواهد شد.

  1390-02-19 May 09, 2011 06:23 AM  
امتحان میان ترم دوم: 1خرداد

  1390-02-17 May 07, 2011 03:35 PM  
مهلت ارسال پروژه ی عملی سوم، تا پنج شنبه، ۲۲ اردیبهشت تمدید شد.

  1390-02-17 May 07, 2011 06:23 AM  
تحویل تمرین تحویلی 1 تا روز سه شنبه تمدید شد.

  1390-02-15 May 05, 2011 03:20 PM  
تمرین پنجم در بخش تمرین‌ها قرار داده شد.
حل تمرین مربوط به این تمرین روز سه‌شنبه ۲۷ اردیبهشت و دوشنبه ۲ خرداد برگزار خواهد شد

  1390-02-14 May 04, 2011 06:14 PM  
نمرات کوییز ۳ در قسمت نمرات قرار گرفت

  1390-02-12 May 02, 2011 11:58 AM  
نمرات پروژه ی دوم در سایت آپلود شد.

لطفاْ اعتراضات خود را تا تاریخ ۲۰ اردیبشت به ایمیل درس ارسال کنید

عنوان ایمیل شما باید به صورت زیر باشد:

PR2_revision

در ایمیل خود، حتماْ شماره دانشجوییتان را ذکر کنید.

  1390-02-10 April 30, 2011 08:00 AM  
مهلت ارسال پروژه ی سوم تا یک شنبه، ۱۸ اردیبهشت، تمدید شد.

  1390-02-02 April 22, 2011 10:30 AM  
تمرین چهارم در بخش تمرین‌ها قرار داده شد.
حل تمرین مربوط به این تمرین طبق روال معمول روز دوشنبه ۵ اردیبهشت و سه‌شنبه ۱۳ اردیبهشت برگزار خواهد شد

  1390-02-01 April 21, 2011 03:10 PM  
پروژه ی سوم دآپلود شد.

  1390-01-25 April 14, 2011 06:46 AM  
نمرات کوییز ۲ در قسمت نمرات قرار گرفت

  1390-01-19 April 08, 2011 11:09 AM  
پروژه ی دوم در بخش مربوط آپلود شده است.

توضیحات مورد نیاز درباره پروژه ها هم در بخش «لیست اخبار» آربیتر قرار داده می شوند.

ویرایش: ورژن تغییر یافته ی پروژه ی دوم به جای ورژن قبلی آپلود شده است. (به دلیل برخی مشکلات در آربیتر، محدودیت های سوال ها تغییر کردند.) برنامه هایی که به آربیتر فرستاده شوند، با تست های جدید داوری خواهند شد.

مهلت ارسال پروژه هم تا ۲۳ فروردین تمدید شد.

  1389-12-26 March 17, 2011 09:15 AM  
نمرات نهایی پروژه ی اول در بخش نمرات آپلود شد.

تذکر: گرچه برای پروژه ی اول، درباره ی شیوه ی ارسال پروژه، زیاد سخت گیری نشد، ولی برای پروژه های بعدی، حتماْ به نکاتی که در فایل پروژه یا در همین جا (سایت درس)، گفته می شوند، دقت کنید. در غیر این صورت، ممکن است پروژه های شما، نمره دهی نشوند.

پی نوشت: برای پرسیدن هر گونه سوال درباره ی پروژه ها یا مطرح کردن هر گونه انتقاد در این باره، به آدرس زیر ایمیل بزنید
ds.40.sharif@gmail.com

  1389-12-19 March 10, 2011 10:31 AM  
کوییز دو عقب افتاد و به بعد از عید موکول شد.

سه شنبه هم احتمالا کلاس تشکیل نمی‌شود.

  1389-12-12 March 03, 2011 09:22 PM  
نمرات کوییز اول در سایت آپلود شد.
زمان و نحوه ی اعتراض متعاقباْ اعلام خواهد شد.

  1390-01-02 March 22, 2011 05:41 PM  
درباره ی پروژه ها:

برای تست کردن برنامه های خود از آربیتر استفاده کنید:  http://acm.sharif.edu/arbiter
دقت کنید که ارسال برنامه به آربیتر، ضروری است.

برای استفاده از آربیتر، ابتدا ثبت نام کنید. در ثبت نام دقت کنید که نام کاربری شما باید به این فرم باشد:
ds88888888
البته به جای ۸۸۸۸۸۸۸۸ ، شماره ی دانشجویی خودتان را قرار دهید! ضمناْ نام و نام خانوادگی و نام دانشگاه را نیز ترجیحاْ به درستی وارد کنید.

پس از ثبت نام، به محیطی که برای این درس ساخته شده، بپیوندید:
DS-Projs-Abam-2011Spring

چند تذکر:

- دقت کنید که برای هر سوال پروژه، دو نسخه در آربیتر قرار داده شده: یکی برای سی پلاس پلاس و یکی هم برای جاوا.

- نمره ای که از آربیتر می گیرید، نمره ی نهایی شما نیست. برای تعیین نمره ی نهایی، برنامه های شما با تعداد تست های بیش تری آزموده می شود.

- برنامه های خود را باید همان گونه که در فایل پروژه ی یک توضیح داده شده، به آدرس جی میل درس نیز ارسال کنید. یعنی علاوه بر ارسال به آربیتر، باید پروژه های خود را به همان شکلی که گفته شده بود، به آدرس زیر نیز ایمیل کنید:
ds.40.sharif@gmail.com

با سپاس

  1389-11-25 February 14, 2011 06:18 AM  
اولین جلسه حل تمرین سه شنبه ۳ اسفند، ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۳:۳۰ کلاس ۲۰۴

Instructor:
Mohammad Ali Abam
(aabaam@gmail.com)

3 Units
Sunday and Tuesday 9:00 - 10:30
Room: 201

 This website is visited 6855 times since February 2011. Updated Monday 2020-09-07 09:18