Information Technology Strategic Management & Planning 40448 
  CE Department- Sharif University of Technology Spring 89-90 - Group 1 

  Main Menu


Announcments

  1390-04-14 July 05, 2011 07:17 AM  
نمرات نهائی درس به آموزش ارسال گردید
تصویر این نمرات را میتوانید در بخش نمرات ببینید
با اعلام پایان کار سایت درسی به اطلاع میرسد که این سایت از این ببعد بهنگام نخواهد شد
با آرزوی توفیق برای همه دانشجویان کوشای این درس
و با تشکر فراوان از استادیاران تلاشگر
سید ابراهیم ابطحی

  1390-04-13 July 04, 2011 05:42 AM  
نمرات نهائی رس
ریز نمرات نهائی درس
وآخرین ریز نمرات تمرینات درسی
در بخش نمرات اعلام گردید

  1390-04-12 July 03, 2011 04:29 PM  
ریز نمره تمرینات درسی در بخش نمرات اعلام گردید
اعتراضات احتمالی را به استاد یار ارشد درس آقای مهندس احمدی اطلاع دهید

  1390-04-08 June 29, 2011 10:09 AM  
جلسه مراجعه برای دیدن برگه های امتحانی برگزار گردید
نمرات نهائی و ریز آنها متعاقبا اعلام خواهد شد

  1390-04-06 June 27, 2011 04:36 PM  
زمان و مکان مراجعه برای دیدن برگه های آزمون میان ترم و پایان ترم درس
چهارشنبه 8 تیرماه از ساعت 9:30 الی 12 و 13 الی 14
اطاق 602 آزمایشگاه فناوری اطلاعات
هر دانشجو تنها خود مجاز به دیدن برگه های امتحانی  خویش خواهد بود. لطفا نمایندگان دانشجویان مراجعه نکنند

  1390-04-04 June 25, 2011 04:44 PM  
نمرات ازمون پایان ترم درس در بخش نمرات اعلام گردید
زمان مراجعه برای دیدن برگه های امتحانی میان ترم و پایان ترم متعاقبا اعلام خواهد شد

  1390-03-30 June 20, 2011 08:47 AM  
آزمون پایان ترم درس در زمان مقرر با حضور تمام دانشجویان برگزار گردید
نمرات آزمون پایان ترم متعاقبا اعلام خواهد شد

  1390-03-28 June 18, 2011 10:03 AM  
آزمون پایان ترم کتاب باز خواهد بود
منابع مورد استفاده ر سر جلسه امتحان مختص یک فرد خواهد بود
استفاده از رایانه شخص ، ابزارهای همراه و هر وسیله ای غیر از کتب و نوشته های کاغذی در جلسه امتحان مجاز نخواهد بود
آماده سازی و تحویل لوح فشرده گروهی شامل کارهای انفرادی و اضافی به شرح اطلاعیه پیشین فراموش نشود
موفق باشید

  1390-03-24 June 14, 2011 02:47 PM  
برای حضور در جلسه آزمون پایان ترم آماده شوید
قبل از شروع آزمون هر گروه یک  لوح فشرده تحویل خواهد داد که بر روی آن نام گروه و اعضائ و شماره دانشجوئی آنها و نشانی سایت گروه درج شده است
در هر لوح فشرده دو پوشه کارهای گروهی و فردی قرار خواهد داشت
در پوشه گروه اساسنامه گروه گزارش جلسات مندرج در سایت گروه و آخرین گونه تحویلی بخش های گروهی تمرینات به تفکیک هر تمرین در یک پوشه با شماره تمرین را قرار دهید
در پوشه گروهی جدولی قرار دهید که برای هر تمرین دفعات تحویل و تاریخ ارسال و دریافت پاسخ از استادیاران درج شده باشد
در پوشه فردی پوشه هائی برای هر عضو با نام دوبخشی نام خانوادگی و شماره دانشجوئی قرار دهید
در پوشه هر فرد آخرین گونه تحویلی بخشهای فردی تمرینات در پوشه هائی با شماره تمرین قرار دهید. د ، کارهای اضافی انجام شده فردی را هم  بهمراه جدول دفعات تحویل بخشهای فردی تمرینات و تاریخ ارسال و دریافت پاسخ از استادیاران را درج کنید
بعد از نوشتن لوح فشرده آنرا برای قابل خواندن بودن و وجود اطلاعات بر آن امتحان کنید
نمره  ای به لوح های خالی یا غیر قابل خواندن گروه ها تعلق نخواهد گرفت

  1390-03-24 June 14, 2011 02:14 PM  
سند راهبردی نقشه جامع علمی کشور را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-03-08 May 29, 2011 12:11 PM  
نمرات انفرادی سایت گروه های درسی  در پایان اردیبهشت ماه 1390
و نمرات تمرین اول درسی را در بخش نمرات مطالعه نمائید

  1390-03-03 May 24, 2011 03:17 PM  
نمرات آزمون میان ترم درس را در بخش نمرات مطالعه نمائید

  1390-03-01 May 22, 2011 02:57 PM  
ارائه های نمایشی 15 روشگان و چارچوب معماری را در نشانی
http://ce.sharif.edu/courses/87-88/2/ce448/index.php?section=resources&file=resources&cmd=changeDir&id=15-Methodologies
ارائه نمایشی معرفی مدلهای مرجع معماری  
مدل مرجع معماری سازمانی ایران INEAF
مدل مرجع چم
را در نشانی زیر
http://ce.sharif.edu/courses/87-88/2/ce448/index.php/section/resources/file/resources
مطالعه نمائید

  1390-03-01 May 22, 2011 01:27 PM  
صورت کامل تمرین پنجم و آخر درس
در زمینه برنامه گذار معماری مطلوب سازمانی را در بخش تمرینات مطالعه نمائید
مهلت تحویل اولیه : 11 خرداد ماه 1390
مهلت نهائی تحویل : 4 تیر ماه 1390

  1390-02-25 May 15, 2011 02:33 PM  
اسلایدهای کارگاه آموزشی معماری سازمانی مطروحه در کلاس را برای هفت سمینار در نشانی های درج شده مطالعه نمائید
سمینار 1
http://ict.moe.org.ir/_ICT/Documents/ieaf1-ppt-seminar-1-release.pdf

سمینار 2
http://www.moe.org.ir/_ICT/Documents/ieaf1-ppt-seminar-2-release.pdf

سمینار 3
http://ict.moe.org.ir/_ICT/Documents/ieaf1-ppt-seminar-3-release.pdf

سمینار 4
http://ict.moe.org.ir/_ICT/Documents/ieaf1-ppt-seminar-4-release.pdf

سمینار 5
http://ict.moe.org.ir/_ICT/Documents/ieaf1-ppt-seminar-5-release.pdf
سمینار 6
http://ict.moe.org.ir/_ICT/Documents/ieaf1-ppt-seminar-6-release.pdf

سمینار 7
http://ict.moe.org.ir/_ICT/Documents/ieaf1-ppt-seminar-7-release.p

  1390-02-25 May 15, 2011 12:11 PM  
چنانچه در دسترسی به مطالعات راهبردی سازمان میراث فرهنگی و یا اسناد راهبردی ملی مشکلی دارید مستقیما این اطلاعات را از بخش منابع سایت درس در نشانی بردارید
http://ce.sharif.edu/courses/87-88/2/ce448

  1390-02-21 May 11, 2011 12:26 PM  
طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان میراث فرهنگی
موضوع مثال درسی از بهترین تجارب موجود در کشور را در نشانی زیر
http://ce.sharif.edu/courses/87-88/2/ce448/index.php?section=resources&file=resources&cmd=changeDir&id=Miras-strategic-docs
مطالعه نمائید

  1390-02-21 May 11, 2011 12:22 PM  
اسناد راهبردی فناوری اطلاعات : ارمنستان،ترکیه،عربستان سعودی،پاکستان،ایالت پنجاب ، ژاپن ، جامائیکا ، ایالت پنسیلوانیا امریکا و افریقای جنوبی
را در نشانی زیر  
http://ce.sharif.edu/courses/87-88/2/ce448/resources/root/country-it-plan.pdf
مطالعه نمائید

  1390-02-21 May 11, 2011 12:19 PM  
اسناد راهبردی بخش فاوای کشور
را در نشانی زیر
http://ce.sharif.edu/courses/87-88/2/ce448/index.php?section=resources&file=resources&cmd=changeDir&id=IR_ICT_STRATEGY
مطالعه نمائید

  1390-02-21 May 11, 2011 12:15 PM  
مستندات یک پروژه تدوین برنامه راهبردی فاوا
را در نشانی زیر
http://ce.sharif.edu/courses/87-88/2/ce448/index.php?section=resources&file=resources&cmd=changeDir&id=IT_STRATEGIC_PLAN_SAPLE_DOCS
مطالعه نمائید

  1390-02-21 May 11, 2011 09:33 AM  
هفت کتاب الکترونیکی در ارتباط با موضوع درس جهت مطالعات اضافی شخصی داوطلبانه
را در نشانی زیر مطالعه نمائید
http://ce.sharif.edu/courses/87-88/2/ce448/index.php?section=resources&file=resources&cmd=changeDir&id=EAP-ebooks

  1390-02-21 May 11, 2011 07:16 AM  
مقاله برفا : برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات
در بخش منابع مطالعه نمائید
این مقاله در شماره 191 گزارش کامپیوتر ماهنامه انجمن انفورماتیک ایران در تاریخ خرداد و تیرماه 1389 چاپ شده است

  1390-02-13 May 03, 2011 10:05 AM  
صورت تمرین چهارم درس را
در قالب ورد و با قلم خواناتر
در بخش تمرینات مطالعه نمائید

  1390-02-12 May 02, 2011 07:22 AM  
توصیه های آقای پژمان اهلی بیدگلی یکی از استادیاران درس در مورد مهمترین عناوین درسی تاکنون را میتوانید درنشانی زیر
https://sites.google.com/site/itsmptest/
بخوانید

  1390-02-11 May 01, 2011 02:57 PM  
صورت تمرین چهارم درس را در بخش تمرینات مطالعه نمائید
موعد تحویل اولیه یکشنبه 25 اردیبهشت
موعد تحویل نهائی چهارشنبه 4 خرداد

  1390-02-07 April 27, 2011 12:21 PM  
برنامه دوره کارشناسی ارشد معماری سازمانی در دانشگاه شهید بهشتی
را در  بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-02-07 April 27, 2011 11:01 AM  
معماری در سازمان با رویکرد فا را بعنوان مطلبی عمومی بنقل از شماره اخیر هفته نامه ارتباط  د ر نشانی زیر
http://ce.sharif.edu/~abtahi/ITSMP28990/en11.pdf
مطالعه نمائید

  1390-02-07 April 27, 2011 07:00 AM  
سری دوم نمرات سایتهای گروههای درسی  در پایان فروردین 90را در بخش نمرات مطالعه نمائید
اعتراضات احتمالی خود را در گروه دانشجویان درس مطرح نمائید

  1390-02-04 April 24, 2011 12:17 PM  
آزمون میان ترم درس سه شنبه 13 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد

  1390-01-31 April 20, 2011 09:44 AM  
با چهارده اصل دمینگ در بخش منابع آشنا شوید

  1390-01-31 April 20, 2011 08:56 AM  
با ادوارد دمینگ که در فصل اول کتاب درسی با دیدگاه های کیفی او آشنا شدید بیشتر آشنا شوید
http://deming.org/

  1390-01-31 April 20, 2011 08:49 AM  
یک ارائه نمایشی در زمینه برمس : برنامه ریزی معماری سازمان
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-01-27 April 16, 2011 10:06 PM  
صورت تمرین سوم درسی
در زمینه مدیریت منابع اطلاعات
را در بخش تمرینات مطالعه نمائید
مهلت تحویل اولیه : 11 اردیبهشت ماه 1390
مهلت نهائی تحویل : 25 اردیبهشت ماه 1390

  1390-01-27 April 16, 2011 02:11 PM  
برای کسب آمادگی جهت انجام تمرین سه که در موضوع مدیریت منابع اطلاعات سارزمان به زودی در سایت درس قرار خواهد گرفت
مقدمتا مقاله
طراحي و توليد محيط الکترونيکي مماس
(مديريت منابع اطلاعات سازمان)
چاپ شده در شماه 194 ماهنامه گزارش کامپیوتر در دی و بهمن 1389 را در بخش منابع مطالعه نمائید
و نظر خود را در مورد محتوای مقاله در برگه شخصی خود در سایت گروهتان درج کنید

  1390-01-26 April 15, 2011 05:13 PM  
چنانچه در دسترسی به محیط آدونیس مشکلی دارید میتوانید از دو آدرس زیر هم استفاده کنید
http://www.adonis-community.com
یا
http://www.adonis-community.com/tp://ce.sharif.edu/%7Emh_ahmadi/ITSMP/Tools/ADONIS/

  1390-01-23 April 12, 2011 03:53 PM  
معرفی کتاب ریشه های فرهنگی ارتباط در ایران استفاده شده در مثال برنامه راهبردی بانک فرهنگیان را که در شماه 188 ماهنامه گزارش کامپیوتر نشریه انجمن انفورماتیک ایران
www.isi.org.ir
در تاریخ آذر و دی ماه 1388 نشر شده است را میتوانید در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-01-23 April 12, 2011 03:46 PM  
نسخه الکترونیکی کتاب دوم درسی را در نشانی زیر مطالعه نمائید
http://ce.sharif.edu/~abtahi/ITSMP28990/2nd-book/
در صورت تمایل شخصی نسخه کاغذیاین کتاب را از انتشارات دانشکده میتوانید تهیه کنید

  1390-01-23 April 12, 2011 11:58 AM  
برای انجام تمرینات بعدی نیاز به استفاده از ابزارهای نرم افزاری برای تدوین مستندات است
برای انجام تمرینات نرم افزار آدونیس انتخاب شده است
سه محیط نرم افزاری
SA  System Architect
EA  Enterprise Architect
ADONIS
در نشانی های زیر درج شده است  که لازم است با نصب و کار آزمایشی با آنها با قابلیتهایشان برای تولید مستندات معماری آشنا شوید
SA : http://ce.sharif.edu/~abtahi/ITSMP28990/SA 8.8/
EA : http://ce.sharif.edu/~abtahi/ITSMP28990/EA/
ADONIS : http://ce.sharif.edu/~abtahi/ITSMP28990/ADONIS/

  1390-01-21 April 10, 2011 01:20 PM  
مشخصات نهائی گروه های درسی در بخش منابع اعلام گردید

  1390-02-07 April 27, 2011 07:01 AM  
سری اول نمرات سایتهای گروههای درسی در پایان اسفندماه 89را در بخش منابع مطالعه نمائید
اعتراضات احتمالی خود را در گروه دانشجویان درس مطرح نمائید

  1390-01-12 April 01, 2011 05:45 AM  
کلاس درس یکشنبه 14 فروردین برگزار نخواهد شد
جلسه بعدی کلاس درس  سه شنبه 16 فروردین خواهد بود
آزمون میان ترم درس پس از اتمام مطالب درسی لازم تا میان ترم در جلسه بعدی کلاس برگزار خواهد شد

  1389-12-29 March 20, 2011 06:07 PM  
سال نو مبارک
امیدوارم سال جدید برای شما سرشار از سلامتی ، شادی و موفقیت باشد

  1390-02-21 May 11, 2011 07:19 AM  
معرفی کتب فارسی در موضوعات درسی با هدف آشنائی دانشجویان با تالیفات و ترجمه های موجود در بازار کتاب است
این معرفی اجمالی با اشاره به برگه هائی از محتوای کتاب و جهت آشنائی است
در گام اول به معرفی سه کتاب با عناوین زیر پرداخته شده است که  میتوانید آنها را با عنوان "آشنائی با کتب فارسی در موضوعات درسی" در بخش منابع مطالعه کنید
راهنمای عملی تدوین چشم انداز
مدیریت اشتراتژیک
برنامه ریزی استراتژیک

  1389-12-17 March 08, 2011 12:17 PM  
در گروه دانشجویان درس مندرج در فهرست اصلی این صفحه عضو شوید و اشکالات و پرسشهای درسی خود را مطرح کرده و پاسخ دریافت دارید

  1389-12-16 March 07, 2011 09:29 PM  
آخرین مشخصات گروه های درسی در بخش منابع اعلام گردید
گروه های بی نام و بی سایت تا 21 اسفند ماه برای جبران این ایراد و اعلام آن فرصت دارند

  1389-12-16 March 07, 2011 07:18 PM  
صورت تمرین دوم درسی  و ضمائم آن را در بخش تمرینات مطالعه نمائید

  1389-12-08 February 27, 2011 04:11 PM  
مشخصات گروه های  درسی تشکیل شده در بخش منابع اعلام گردید
با توجه به مهلت تحویل تمرین یک و لزوم انجام آن به شکل گروهی
دانشجویان برای تشکیل گروه رسی، ایجاد سایت گروهی و اعلام نشانی آن تنها تا سه شنبه هفته جاری فرصت دارند

  1389-12-08 February 27, 2011 02:23 PM  
فصلی از یک کتاب با عنوان "راهبرد بعنوان خلق آینده بنگاه
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-12-01 February 20, 2011 04:54 PM  
صورت تمرین یک درسی را در بخش تمرینات مطالعه نمائید

  1389-12-01 February 20, 2011 03:49 PM  
شش مقاله فارسی در مورد مدیریت و برنامه ریزی راهبردی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-12-01 February 20, 2011 03:23 PM  
نسخه الکترونیکی کتاب فارسی
مقدمه ای بر معماری سازمانی ویژه مدیران را در نشانی زیر مطالعه کنید
http://ce.sharif.edu/courses/87-88/2/ce448/index.php?section=resources&file=resources&cmd=changeDir&id=IA-MGR-ebook

  1389-12-01 February 20, 2011 02:57 PM  
پس از گفتگو با هم کلاسهای علاقمند و متعهد به کار گروهی برای ایجاد گروه درسی با آنها توافق کنید نامی مناسب و معنی دار و فارسی برای گروه خود انتخاب کنید
پس از برگزاری اولین جلسه گروهی و مطالعه راهنمای انجام کار گروهی و پس از تدوین اساسنامه کار گروهی و تعیین مدیر گروه با مطالعه  راهنمای ایجاد سایت گروهی برای کار جمعی درس بر روی گوگل در بخش منابع سایت گروه خود را ایجاد  و اساسنامه گروه و خلاصه مذاکرات جلسات گروهی برگزار شده و تصمیمات متخذه را در آن درج کنید وبرای کار گروه و کار فردی هر عضو جداگانه در آن صفحاتی ایجاد کنید و سپس  نشانی آنرا برای مدرس درس از طریق رایانامه ارسال نمائید

  1389-12-01 February 20, 2011 02:39 PM  
راهنمای انجام کار گروهی ، راهنمای ایجاد سایت گروه درسی و دو اساسنامه نمونه کار گروهی را در نشانی های زیر مطالعه نمائید
راهنمای انجام کار گروهی
http://ce.sharif.edu/courses/89-90/1/ce467-1/index.php?section=resources&file=resources&cmd=changeDir&id=Groupware
راهنمای ایجاد سایت گروه درسی
http://ce.sharif.edu/courses/89-90/1/ce467-1/resources/root/Google-Sitesx.pdf
دو اساسنامه نمونه کار گروهی
http://ce.sharif.edu/courses/89-90/1/ce467-1/index.php?section=resources&file=resources&cmd=changeDir&id=assasnameh

  1389-11-12 February 01, 2011 11:12 AM  
برنامه درسی و زمان بندی ارائه مطالب درسی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1389-11-12 February 01, 2011 08:17 AM  
اولین جلسه کلاس درس امروز سه شنبه 12 بهمن ماه برگزار گردید

  1389-11-10 January 30, 2011 06:28 PM  
به برگه اینترنتی درس مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات  در ترم دوم سال تحصیلی 90-89 خوش آمدید
کلاسهای درس از روز سه شنبه 12 بهمن ماه برقرار خواهد بود انشاءالله
توجه بفرمائید درس مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات پیش نیاز اجباری و لازم این درس است
برنامه درسی و زمان بندی ارائه  آن به زودی در این برگه ها درج خواهد شد

Instructor:
Seyed Ebrahim Abtahi
(abtahi[at]sharif.edu)

3 Units
Sunday & Tuesday 10:30 - 12
Room: 202

 This website is visited 10303 times since January 2011. Updated Monday 2020-09-07 09:17