Electrical Circuits 40121 
  CE Department- Sharif University of Technology 1 - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1390-10-30 January 20, 2012 02:55 PM  
.نمرات پایان‌ترم، به همراه نمرات نهایی کوییزها در قسمت نمرات قرار گرفته است
.برای دیدن برگه‌های پایان‌ترم می‌توانید فردا شنبه ساعت 14 تا 14:30 در اتاق استاد (810) حضور داشته باشید

موفق باشید

  1390-10-28 January 18, 2012 03:57 PM  
در قسمت نمرات قرار گرفت HSPICE نمرات تمرین دوم

  1390-10-27 January 17, 2012 08:21 PM  
پاسخ کوییز 5 در قسمت منابع قرار گرفت

  1390-10-27 January 17, 2012 08:57 AM  
کلاس ساعت 5:30 در 202 تشکیل خواهد شد

  1390-10-26 January 16, 2012 08:25 PM  
سوالات کوییز ۵ در بخش منابع قرار گرفت. تا فردا شب پاسخ آن نیز در این قسمت قرار خواهد گرفت

  1390-10-26 January 16, 2012 07:01 PM  
.نمرات کوییز 7 بر روی سایت قرار گرفت
.در صورت داشتن اعتراض فردا سه شنبه ساعت 12 تا 1 به خانم محمدی (در سایت) مراجعه کنید
افرادی که نمره‌شان رنگی شده است، جهت توضیح راه حل خود حضور داشته باشند، در غیر این صورت همان نمره برای آن‌ها منظور خواهد شد

سوالات کوییز 7 نیز در قسمت منابع قرار دارد

  1390-10-24 January 14, 2012 07:23 AM  
کلاس حل تمرین روز 27م ساعت 5:30 عصر تشکیل خواهد شد (مکان کلاس اعلام خواهد شد).ا

  1390-10-24 January 14, 2012 07:22 AM  
.امتحان پایان‌ترم روز 10/28 ساعت 15 در کلاس الف 12 برگزار می‌گردد

HSPICE هم‌چنین تحویل حضوری تمرین دوم
پس از امتحان انجام خواهد شد. افرادی که این تمرین را فرستاده‌اند، لازم است به خانم شریعت و من (کریمی) مراجعه کنند و تمرین خود را تحویل دهند

موفق باشید

  1390-10-04 December 25, 2011 07:06 PM  
توجه داشته باشید که کوییز 7 فردا ساعت 9 صبح برگزار می شود

  1390-10-04 December 25, 2011 05:47 PM  
answer to question 3 for the 7th sample HW has been uploaded in the assignment section.

  1390-10-02 December 23, 2011 08:45 PM  
Sample HW7 for the seventh quiz has been uploaded in the assignment section

  1390-10-03 December 24, 2011 02:53 PM  
کوییز7 روز دوشنبه ( 5 دی ماه ) ساعت ۹ برگزار خواهد شد
مباحث کوییز، آنالیز مدار با کمک تبدیل لاپلاس، و تشدید می باشد
موفق باشید

  1390-10-02 December 23, 2011 10:40 AM  
نمرات کوییز 6 در قسمت نمرات قرار داده شد. زمان اعتراض به نمرات
.شنبه 3 دی ساعت 1:15 در کلاس 726 است

  1390-10-02 December 23, 2011 08:24 AM  
.تا چهارشنبه 7 دی ماه تمدید شده است HSPICE مهلت ارسال تمرین دوم
همین طور حداکثر تا امشب به سوالات در مورد تمرین پاسخ داده خواهد شد

  1390-10-01 December 22, 2011 08:14 AM  
Solution of quiz 6 has been uploaded in Resources section.

  1390-09-26 December 17, 2011 07:52 AM  
قرار داده شده است. زمان اعتراض به نمرات Grades نمرات کوییز 5 در قسمت  
شنبه ۲۶ آذر ساعت ۱/۱۵ در کلاس ۷۲۶ است

  1390-09-25 December 16, 2011 05:01 AM  
کوییز6 روز دوشنبه ( 28 آذر ماه ) از فصل 11 ساعت ۹/۴۵ برگزار خواهد شد
موفق باشید

  1390-09-23 December 14, 2011 08:47 PM  
Sample HW6 for the sixth quiz has been uploaded in the assignment section

  1390-09-23 December 14, 2011 05:06 PM  
ایده آل موجود در نرم افزار استفاده کنید OpAmp می توانید از ،HSPICE در سوال های تمرین دوم
را 1 اهم در نظر بگیرید Rf و R هم چنین در سوال 3، مقدار

  1390-09-19 December 10, 2011 05:54 PM  
نمراتِ نهایی میان ترم (بعد از اعتراض) در قسمت نمرات قرار دارد

  1390-09-17 December 08, 2011 11:27 AM  
:مباحث کوییز 5 عبارتند از
فصل 10(آنالیز حالت دایمی سینوسی)، تابع شبکه، پاسخ مدار به ورودی دلخواه و انتگرال کانولوشن

ادامه سوالات پیشنهادی در قسمت تمرینات قرار گرفته است

  1390-09-17 December 08, 2011 02:21 AM  
.کوییز 5 روز دوشنبه هفته آینده ( 21 آذر ماه ) ساعت ۹/۴۵ برگزار خواهد شد
موفق باشید

  1390-09-16 December 07, 2011 05:37 PM  
Sample HW5 for the fifth quiz has been uploaded in the assignment section

  1390-09-17 December 08, 2011 10:00 AM  
:مقادیر زیر را برای سوال های 2 و 3 در نظر بگیرید HSPICE در تمرین دوم
ظرفیت خازن در سوال 2: 1 نانوفاراد
مقدار منبع ولتاژ در سوال 3: 10 ولت

صورت به روز شده‌ی تمرین بر روی سایت قرار دارد

  1390-09-12 December 03, 2011 04:35 PM  
نمرات میانترم در قسمت نمره ها قرار گرفته است
زمان رسیدگی به اعتراض شنبه 19 آذر ساعت 13:15 در طبقه 7 دانشکده کامیپوتر خواهد بود

  1390-09-11 December 02, 2011 08:12 PM  
قرار داده شده است. زمان اعتراض به نمرات Grades نمرات کوییز 4 در قسمت  
شنبه 12 آذز ساعت 1:15  در کلاس 726 است
موفق باشید

  1390-09-11 December 02, 2011 08:45 AM  
کوییز 4 و پاسخ نامه آن در بخش منابع قرار گرفت

  1390-09-09 November 30, 2011 04:22 PM  
.نمرات کوییز سوم (پس از بازبینی نهایی) در قسمت نمرات قرار گرفته است

  1390-09-07 November 28, 2011 05:18 PM  
.کلاس حل تمرین برای میان ترم روز چهارشنبه 9 آذر ساعت 16:30 تا 18 در کلاس 202 برگزار خواهد شد
موفق باشید

  1390-09-07 November 28, 2011 05:15 PM  
تا روز جمعه 2 دی تمدید شد HSPICE تمرین دوم
توجه داشته باشید که سوالات خود را فقط تا روز چهارشنبه 30 آذر می توانید از میل مربوط بپرسید

  1390-09-04 November 25, 2011 03:25 PM  
کلاس حل تمرین، فردا در کلاس 007 برگزار خواهد شد

  1390-09-01 November 22, 2011 08:23 PM  
کوییز۴  روز دوشنبه  هفته آینده ( ۷ آذر ماه ) از فصل ۸ و ۹ ساعت ۹/۴۵ برگزار خواهد شد
موفق باشید

  1390-09-01 November 22, 2011 04:03 PM  
.روز شنبه 5 آذر،ساعت 1 در محل کلاس حل تمرین ارایه خواهد شد HSPICE توضیحات مربوط به تمرین دوم

  1390-08-30 November 21, 2011 12:23 PM  
سوال های کوییز 2 و 3 نیز در قسمت منابع قرار گرفت

  1390-08-28 November 19, 2011 09:08 AM  
کوییز۴  روز شنبه  هفته آینده ( ۵ آذر ماه ) از فصل ۸ و ۹ ساعت ۹/۴۵ برگزار خواهد شد  
موفق باشید

  1390-08-27 November 18, 2011 10:14 AM  
.پاسخنامه کوییز 3 در قسمت منابع قرار گرفت

  1390-08-27 November 18, 2011 05:49 AM  
قرار داده شده است. زمان اعتراض به نمرات Grades نمرات کوییز 3 در قسمت  
شنبه 28 آبان ساعت 1 تا 1:30 در کلاس 726 است.

  1390-08-27 November 18, 2011 04:52 AM  
.نمره ی کوییزهای 4 و 5 کلاسی در فایل نمرات قرار گرفته است

  1390-08-26 November 17, 2011 05:29 PM  
Sample HW4 for the fourth quiz has been uploaded in the assignment section

  1390-08-25 November 16, 2011 12:47 AM  
Quiz2 Grades has been updated in the Grades section.

  1390-08-21 November 12, 2011 02:35 PM  
.تا چهارشنبه 9 آذر تمدید شد HSPICE مهلت ارسال تمرین دوم

هم چنین روز چهارشنبه 2 آذر، جلسه ای برای توضیحات بیشتر در مورد این تمرین خواهیم داشت. زمان و مکان این جلسه متعاقبا اعلام خواهد شد.
توجه داشته باشید که فقط تا دوشنبه 7 آذر فرصت خواهید داشت سوالات خود را از میل درس بپرسید. پس از ابن زمان، به هیچ سوالی در مورد تمرین پاسخ داده نخواهد شد.
.موفق باشید

  1390-08-19 November 10, 2011 05:14 PM  
قرار داده شده است Grades نمرات کوییز ۲ در قسمت
زمان اعتراض روز شنبه ۲۱ آبان ماه از ساعت ۱ تا ۱/۳۰ در کلاس حل تمرین۷۲۶  است
موفق باشید

  1390-08-17 November 08, 2011 05:25 AM  
در قسمت نمرات قرار گرفت HSPICE نمرات نهایی تمرین اول

  1390-08-16 November 07, 2011 07:15 AM  
امتحان میان ترم (مباحث کوییزهای 1-4) روز شنبه 12 آذر (ساعت 9 صبح کلاس 101) برگزار خواهد شد.

  1390-08-16 November 07, 2011 07:13 AM  
کوییز سوم دوشنبه هفته آینده (23 آبان) ساعت ۹:۴۵ برگزار خواهد شد.

موفق باشید

  1390-08-15 November 06, 2011 07:23 AM  
.پاسخ کوییز دوم در قسمت منابع قرار گرفت

  1390-08-15 November 06, 2011 03:05 AM  
.در بخش تمرین‌ها قرار گرفت HSPICE تمرین سری دوم
.مهلت ارسال تمرین 25 آبان است
لطفا فرمت گفته شده برای فایل‌های ارسالی را رعایت کنید

  1390-08-14 November 05, 2011 08:33 AM  
Sample HW3 for the third quiz has been uploaded in the assignment section

  1390-08-13 November 04, 2011 09:02 AM  
در قسمت نمرات بارگذاری شد HSPICE نمرات تمرین اول .
قابل دسترسی است Resources راه حل مربوط به این تمرین نیز در قسمت .
hspice.901@gmail.com در صورت داشتن اعتراض به نمرات تا پایان روز دوشنبه (16 آبان) فرصت دارید تا به
شماره دانشجویی شما می‌باشد میل بزنید StdID که Assignment1-Objection-StdID با عنوان
تحویل حضوری این تمرین با تمرین سری 2 انجام می‌شود.

  1390-08-06 October 28, 2011 08:54 AM  
نمره های کوییز سوم کلاسی در قسمت نمرات قرار گرفت.
فایل نمرات به روز شده است.

  1390-08-05 October 27, 2011 04:30 PM  
کوییز دوم دوشنبه هفته آینده (۹ آبان) در انتهای کلاس (ساعت ۹.۴۵) برگزار
خواهد شد. کوییز از فصل ۵  خواهد بود.
موفق باشید

  1390-08-02 October 24, 2011 04:18 PM  
قرار داده شده است Grades نمرات کوییز ۱ در قسمت
زمان اعتراض روز شنبه ۷ آبان ماه از ساعت ۱ تا ۱/۳۰ در کلاس حل تمرین۷۲۶  است
موفق باشید

  1390-07-28 October 20, 2011 11:47 AM  
قرار داده شد Resource سوال و پاسخ کوییز اول در قسمت

  1390-07-28 October 20, 2011 10:22 AM  
Sample HW2 for the second quiz has been uploaded in the assignment section

  1390-07-28 October 20, 2011 05:04 AM  
TA Class will be held in room 726 from this week.

  1390-07-23 October 15, 2011 04:21 PM  
Grades of Class Quizzes #1,2 is uploaded in Grades section.

  1390-07-20 October 12, 2011 05:48 PM  
کوییز اول دوشنبه هفته آینده ( ۲۵ مهر) در انتهای کلاس (ساعت ۹.۴۵) برگزار
خواهد شد. کوییز از فصل های ۲ تا ۴  خواهد بود.
موفق باشید

  1390-07-18 October 10, 2011 04:14 PM  
Deadline of HSPICE Assignment1 is extended until 30th Mehr, 23:59 .

  1390-07-14 October 06, 2011 01:24 PM  
First TA class will be held on Saturday, 12-13:30 at room 201.

  1390-07-14 October 06, 2011 06:30 AM  
First HSPICE assignment has been uploaded. Notice to the deadline.

  1390-07-11 October 03, 2011 05:59 PM  
HSPICE slides with an example file has been uploaded in Resources

  1390-07-11 October 03, 2011 11:06 AM  
Sample HW1 for the first quiz has been uploaded in the assignment section

  1390-07-03 September 25, 2011 07:32 AM  
There will be no lectures on Monday 4 Mehr.

Instructor:
Mahdi Jalili
(mjalili at sharif.edu)

3 Units
Saturdays and Mondays 9:00-10:30
Room: 101

 This website is visited 8611 times since September 2011. Updated Monday 2020-09-07 09:18