Digital Electronics 40312 
  CE Department- Sharif University of Technology 90-1 - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1390-11-14 February 03, 2012 07:39 AM  
سلام دوستان

تحویل پروژه تا ساعت 12 ظهر روز شنبه 15 بهمن تمدید شد
امکان تاخیر هم وجود ندارد. یعنی این نیست که اگه دیر تر بارگذاری کنید، با تاخیر بهتون نمره بدیم
پروژه ی خود را با تمام فایل های آن به همان آدرس تمرین سری 1 ارسال کنید
زمان تحویل حضوری از ساعت 14 بعد از ظهر شروع می شود
همه گروه ها باید به سایت دانشکده مراجعه کرده و زمان تحویلشون را با هم تعیین کنیم

موفق باشید

  1390-11-04 January 24, 2012 04:07 PM  
تاخیر های محاسبه شده به هیچ وجه نباید منفی شود. اگر این اتفاق افتاد به این معنی هست که قبلا از اینکه
Trig
صورت پذیرد به
Targ
رسیده است. باید سعی کنید مشکل را رفع کنید. اگر رفعش سخت بود باید تقریت بزنید. به یاد داشته باشید که تا 5% تفریب هیچ ایرادی ندارد

موفق باشید

  1390-11-02 January 22, 2012 01:22 PM  
مهلت پروژه تا پایان روز 14 بهمن هست

  1390-11-02 January 22, 2012 08:11 AM  
در صورت پروژه محدودیت تاخیر حافظه 1.3 نانوثانیه ذکر شده است. محدودیت تاخیر را 900 پیکوثانیه در نظر گرفته خواهد شد
محدودیت توان هم همان مقدار ذکر شده می باشد

موفق باشید

  1390-11-01 January 21, 2012 06:58 PM  
منابع مربوط به پروژه در قسمت منابع سایت قرار گرفته است

  1390-10-29 January 19, 2012 11:36 AM  
روز شنبه، 1 بهمن بعد از پایان امتحان مدار منطقی پیشرفته و طراحی سیستم های دیجیتال کلاس توجیهی پروژه برگزار خواهد شد
مکان، کلاس 101 خواهد بود

  1390-10-26 January 16, 2012 03:38 AM  
کلاس حل تمرین در مکان کلاس 202 ساعت 13 برگزار می شود

  1390-10-23 January 13, 2012 06:20 AM  
کلاس رفع اشکال برای پایانترم روز یکشنبه 25 دی ساعت 5 برگزار می شود
مکان کلاس را به زودی اعلام می کنم

موفق باشید

  1390-10-05 December 26, 2011 07:32 PM  
پروژه نهایی درس در قسمت تمرین ها بارگذاری شده است
روز چهارشنبه سر کلاس حل تمرین در مورد پروژه صحبت می کنیم

  1390-09-22 December 13, 2011 04:30 PM  
تمرین نظری سری سوم در قسمت تمرین ها قرار دارد

  1390-08-29 November 20, 2011 03:23 PM  
نمره های کوییز 2 در قسمت نمرات قرار گرفته است.
روز چهارشنبه ساعت 11:30 تا 12 در مکان کلاس 726 می توانید برگه های خود را ببینید

موفق باشید

  1390-08-28 November 19, 2011 01:43 PM  
دوستانی که در کوییز اول در گروه اول امتحان داده بودند فردا ساعت 8:15 کوییز خواهند داد و دوستان گروه دو هم ساعت 7:30 کوییز خواهند داد

  1390-08-27 November 18, 2011 04:28 PM  
تمرین عملی خود را می‌توانید تا فردا شب به آدرس زیر ارسال نمایید

elecdigit901@gmail.com

اسم فایل را فشرده خود را حتما به فرمت زیر قرار دهید :
SN1_SN2_HW1

  1390-08-27 November 18, 2011 08:57 AM  
در تمرین عملی سری اول می‌توانید از دیود پیش‌فرض استفاده کنید
برای کسانی که دیود را ایده‌آل در نظر گرفته‌اند نمره‌ی اضافه منظور خواهد شد

  1390-08-24 November 15, 2011 08:01 AM  
تمرین نظری سری دوم در قسمت تمرین ها قرار گرفته است

  1390-08-18 November 09, 2011 10:45 AM  
تمرین های عملی را باید در  قالب گروه های دو نفری انجام بدهید
ارسال کنیدm.sadr89@gmail.com بر این اساس حداکثر تا تاریخ 25 آبان ماه اسامی گروه های خود را به آدرس

  1390-08-17 November 08, 2011 04:24 PM  
تا تاریخ 27 آبان ماه تمدید شد HSPICE تمرین سری اول

  1390-08-17 November 08, 2011 05:58 AM  
Quiz 2 (Sunday, 90/08/29): MOS transistors, MOS Transistor with resistive load, NMOS technology

  1390-08-15 November 06, 2011 06:26 PM  
.قرار گرفت Resources در قسمت HSPICE منابعی جهت آشنایی با نرم افزار

  1390-08-08 October 30, 2011 07:49 PM  
Your 1st practical assignment has been uploaded to the assignment section.
Please send your answers to de.assignments.901@gmail.com with subject:
Your_Student_ID-P1
The penalty for submissions after the deadline will be -25% per day.

  1390-08-04 October 26, 2011 05:39 PM  
Your first Quiz will be on Sunday 8th of Aban. Please notice that we will take the quiz at the beginning of the class.

  1390-07-30 October 22, 2011 05:50 AM  
The first assignment has been uploaded to the assignment section. It is highly recommended to solve the problems in this assignment before your first Quiz.
Attention: You had not submit your answers for the assignment at all. It is just for preparation for Quiz.

Instructor:
manzuri
(manzuri.at.sharif)

3 Units
Sunday and Tuesday, 7:30 to 9:00
Room: 202

 This website is visited 1199 times since October 2011. Updated Monday 2020-09-07 09:18