Information Technology Ethics 40347 
  CE Department- Sharif University of Technology 90-91 Fall - Group 1 

  Main Menu


Announcments

  1390-11-25 February 14, 2012 07:48 PM  
ریز نمرات نهائی درس در بخش نمرات اعلام گردید
نمرات نهائی به آموزش ارسال گردید
این سایت از این تاریخ دیگر بهنگام نخواهد شد
موفق باشید

  1390-11-24 February 13, 2012 08:47 PM  
نمرات نهائی درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1390-11-12 February 01, 2012 12:02 PM  
جلسه دیدن برگه های امتحانی در ساعت مقررر برگزار گردید
نمرات نهائی درس متعاقبا اعلام خواه شد.

  1390-11-10 January 30, 2012 01:50 PM  
زمان مراجعه جهت دیدن برگه های آزمونها
چهارشنبه 12 بهمن از ساعت 9 الی 12 در محل آزمایشگاه فناوری اطلاعات در طبقه چهارم

  1390-11-09 January 29, 2012 10:07 AM  
نتایج آزمون پایان ترم درس در بخش نمرات اعلام گردید
زمان مراجعه برای دیدن برگه های امتحانی متعاقبا خواهد شد

  1390-11-06 January 26, 2012 10:28 PM  
نتایج دومین کوئیز درس را در بخش نمرات مطالعه نمائید

  1390-10-25 January 15, 2012 09:34 AM  
آخرین نسخه تمرینات درسی را هر گروه در زمان و مکان اعلام شده تنها بر روی یک سی.دی تحویل دهد
در این سی دی پوشه های مجزا برای کار گروهی ، فردی با نام و شماره دانشجوئی با حروف انگلیسی قرار دهید

  1390-10-19 January 09, 2012 08:22 PM  
بنا بر درخواست دانشجویان
آخرین مهلت تحویل لوح فشرده تمرینات درس و ارائه نمایشی مطالعات انفرادی مصوب
تا روز سه شنبه 27 دی تمدید گردید
زمان تحویل ساعت 15:30 الی 16:30
محل تحویل اطاق 201
این مهلت به هیچ عنوان قابل تمدید نبوده و قبل و پس از آن لوح فشرده تحویل گرفته نخواهد شد
نسخه نهائی تمرینات را از طیق پست الکترونیکی  به مدرس درس ارسال ننمائید که تصحیح نخواهد شد

  1390-10-19 January 09, 2012 03:38 PM  
آزمون پایان ترم درس با حضور همه دانشجویان در زمان مقرر برگزار گردید
نمرات این آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد

  1390-10-19 January 09, 2012 03:35 PM  
زمان تحویل تمرینات درس و مطالعات انفرادی مصوب بر روی لوح فشرده
چهارشنبه 21 دی ماه ساعت 13:30 الی 14:30
اطاق 709

  1390-10-09 December 30, 2011 04:56 PM  
اگر در دریافت ارائه نمایشی آقای مهندس  عبداللهی  با نام
دنیای واقعی و دنیای مجازی
از پیوست های تمرین سوم مشکل دارید میتوانید آنرا از نشانی زیر بردارید
http://isi.org.ir/Conference/Conference.asp?id=35

  1390-10-06 December 27, 2011 01:49 PM  
آخرین جلسه درس با اتمام مطالب  درسی
حل سوالات آزمون میان ترم
برگزاری آخرین کوئیز درسی برگزار گردید
نمرات این کوئیز متعاقبا اعلام خواهد شد
تا روز آزمون میان ترم روزانه به سایت درس سر بزنید
در امتحانات پایان ترم موفق باشید

  1390-10-03 December 24, 2011 05:40 PM  
ریز نمرات سایت گروه های درسی در آبان و آذر ماه را در بخش نمرات ملاحظه نمائید

  1390-10-02 December 23, 2011 10:36 PM  
صورت تمرین سوم و آخر درس را در بخش تمرینات مطالعه نمادید
مهلت تحویل : 20/10/90

  1390-10-02 December 23, 2011 01:54 PM  
سه ارائه از مطالعات داوطلبانه دانشجویان ترمهای گذشته درس در موضوعات
نرم افزارهای متن باز ، اخلاق محیط زیستی و شبکه های اجتماعی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-10-02 December 23, 2011 01:47 PM  
قانون ثبت ابداعات و اختراعات ایران را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-10-02 December 23, 2011 01:03 PM  
اسلایدهای کلاسی مشابه این درس در 12 جلسه را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-10-02 December 23, 2011 09:52 AM  
چنانچه علاقمند به آشنائی بیشتر با مفاهیم زندگی دوم مجازی برای نقد و درک لزوم تدوین آداب حضور در آن شده اید برای مطالعه شخصی میتوانید در بخش پیوندها نشانی دسترسی به نه کتاب الکترونیکی در این زمینه را بیابید

  1390-10-02 December 23, 2011 01:54 PM  
ارائه نمایشی
دنیای واقعی ، دنیای مجازی را در بخش منابع مطالعه نمائید
این مطلب هم از پیوست های تمرین سوم درس است

  1390-10-02 December 23, 2011 09:23 AM  
نظرات و مقالاتی در باره جهان مجازی و زندگی دوم را در بخش منابع مطالعه نمائید
این مطالب بخش دیگری از پیوست های تمرین سوم درس است که به زودی اعلام میشود

  1390-10-02 December 23, 2011 09:08 AM  
مقاله ای در باره تولید بکمک رایانه آداب نامه های سازمانی قابل سنجش اثر بخشی و بهبود پذیر
را در بخش منابع مطالعه کنید
مطالب این مقاله بخشی از موضوعات تمرین سوم و نهائی درس است که به زودی اعلام میشود

  1390-09-29 December 20, 2011 01:41 PM  
اسامی غائبین جلسه امروز کلاس درس
صدری ، پورنوری و مقدم

  1390-09-23 December 14, 2011 04:47 PM  
کتاب الکترونیکی فارسی  راهنمای امنیت فناوری اطلاعات
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-09-19 December 10, 2011 01:43 PM  
اطلاعیه مهم
دانشجویانی که مطالعه انفرادی اضافی گرفته و موضوع آنرا به تایید مدرس درس رسانده اند برای درج گزارش اول پیشرفت کار خود بر صفحه شخصی در سایت گروه درسی خود تا پایان دوشنبه 21 آذر فرصت دارند

  1390-09-16 December 07, 2011 08:21 AM  
صورت تمرین شماره دو را در بخش تمرینات مطالعه نمائید
زمان درج صورت تمرین : 16/9/90
زمان تحویل پاسخ تمرین : 26/9/90
آخرین مهلت تحویل تمرین یک : امروز 16/9/90

  1390-09-08 November 29, 2011 01:04 PM  
مقاله جالب
یک نظریه صوری شده اخلاقی
و راهنمای علائم خوانش مقاله و یک ارائه نمایشی برای نمایش برخی از مطالب مقااله را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-09-06 November 27, 2011 04:43 AM  
با پوزش از دانشجویان کلاس امروز درس 6 آذرماه بعلت ضرورت حضور در همایش (آموزش و مهارتهای انسانی)ششمین همایش ملی تجارت الکترونیکی برگزار نخواهد شد

  1390-09-04 November 25, 2011 09:11 PM  
نمرات آزمون میان ترم در بخش نمرات اعلام گردید

  1390-09-01 November 22, 2011 01:08 PM  
آزمون میان ترم درس در زمان مقرر انجام شد که نتایج آن متعاقبا اعلام خواهد شد

  1390-08-25 November 16, 2011 03:34 PM  
گزارش شکاف یجیتالی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-08-25 November 16, 2011 03:31 PM  
قانون حمایت ا زداده ایران - حامی حریم شخصی
را در بخش منابع  مطالعه نمائید

  1390-08-23 November 14, 2011 07:24 AM  
یادداشت روزنامه ای
حق دسترسی آزاد به اطلاعات
به  نقل از روزنامه شرق امروز
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-08-22 November 13, 2011 04:13 PM  
شور اول لایحه آزادی اطلاعات
را در بخش منابع مطالعه و وضع فغلی آن را در صورت تمایل با پیگیری اینترنتی در برگه شخصی خود در سایت گروهتان درج کنید

  1390-08-21 November 12, 2011 11:31 AM  
اگر به قوانین و عملکرد پروژه های ملی فا علاقمند شده اید در بخش منابع
ارائه نمایشی قوانین تجارت الکترونیکی ، حق تکثیر نرم افزار و بررسی
عملکرد پروژه تکفا را مطالعه نمائید

  1390-08-20 November 11, 2011 08:47 PM  
با پیشنهاد دانشجویان زیر در مورد انجام مطالعه انفرادی موافقت شد
اسماعیلی
جعفر زاده
پورنوری
رفیعی
زمان درج گزارشهای کار انجام شده در برگه های شخصی سایت گروهی
8/28 : تعریف کار و هدف و دستاوردهای تحقیق و صورت منابع
9/8 : گزارش پیشرفت کار 1
9/20 : گزارش پیشرفت کار 2
9/30 : گزارش نهائی (بر روی سایت) و اسلایدهای فارسی ( ارسال با پست الکترونیکی به مدرس درس

  1390-08-20 November 11, 2011 06:42 PM  
نتایج اولین کوئیز درس در بخش  نمرات اعلام شد

  1390-08-18 November 09, 2011 05:14 PM  
زمان  بندی تمرینات درس در بخش تمرینات اعلام شد

  1390-08-17 November 08, 2011 08:59 PM  
اولین کوئیز تصادفی درس در جلسه 17/8/90
برگزار گردید  که نمرات آن متعاقبا اعلام خواهد شد

  1390-08-17 November 08, 2011 08:58 PM  
متن تمرین شماره یک را در بخش تمرینات مطالعه و برای حل آن برنامه ریزی نمائید
زمان ارائه صورت تمرین : 17/8/90
مهلت اولیه ی تحویل تمرین: 27/8/90
مهلت نهائی تحویل تمرین: 4 /9/90

  1390-08-15 November 06, 2011 04:21 PM  
قانون جرائم رایانه ای ایران
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-08-10 November 01, 2011 01:11 PM  
آزمون میان ترم درس در روز یک شنبه 29 آبان در ساعت درس و در محل کلاس درس به شکل کتاب بسته برگزار خواهد شد

  1390-08-04 October 26, 2011 02:40 PM  
سری اول نمرات انفرادی سایت گروههای درسی-مهرماه
و ریز این نمرات را در بخش نمر ات مطالعه نمائید

  1390-08-02 October 24, 2011 08:46 AM  
کتاب الکترونیکی مقررات و قوانین فاوا در ایران
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-07-27 October 19, 2011 05:43 PM  
پس از مطالعه مطالب درج شده در سایت درسی نظر خو د را در مورد هریک از مطالب  در برگه شخصی خود در سایت گروهتان درج کنید

  1390-07-27 October 19, 2011 05:37 PM  
یک واژه نامه در زمینه اخلاق
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-07-27 October 19, 2011 05:41 PM  
تحليل محتواي منشورهاي اخلاقي سازمان های ایران را  
 در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-07-27 October 19, 2011 05:31 PM  
نمونه هائی از آداب نامه های حرفه ای در جهان
را در نشانی درج شده در بخش پیوندها مطالعه نمائید

  1390-07-27 October 19, 2011 05:25 PM  
کتاب درسی تکثیر شده و در انتشارات آماده توزیع است لطفا در اسرع وقت برای تهیه آن اقدام نمائید

  1390-07-26 October 18, 2011 02:37 PM  
الگوی ارزیابی سایت  گروه های درسی را در بخش منابع مطالعه کنید و سایت گروه خود را بر این اساس به روز کنید
اولین نمره سایت به هر دانشجو بر اساس این الگو در پایان این ماه داده خواهد شد.

  1390-07-26 October 18, 2011 02:00 PM  
سومین گروه درسی با نام اتیکسفا  تشکیل گردید

  1390-07-23 October 15, 2011 05:07 PM  
با کتابهائی در موضوع درسی از جمله کتاب درسی و کتابهائی در زبان فارس در باره اخلاق حرفه ای با مطالعه مطلب
تر افزار ، خشک افزار و نیک افزار ، و انجام کار ناب در رایاسپهر
در بخش منابع که در شماه 177 ماهنامه گزارش کامپیوتر چاپ شده است آشنا شوید

  1390-07-23 October 15, 2011 11:24 AM  
دیدگاهی در زمینه ضرورتهای برپائی نظام مهندسی فا در ایران را در بخش منابع مطالعه نمائید
این دیدگاه در سال گذشته در ماهنامه شماره 191 گزارش کامپیوتر نشریه انجمن انفورماتیک ایران به چاپ رسیده است

  1390-07-20 October 12, 2011 03:54 PM  
یادداشت
درس آداب فناوری اطلاعات و دروس هم مضمون در دانشگاه های جهان
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-07-20 October 12, 2011 03:40 PM  
مجموعه مقالات اولین همایش اخلاق و فناوری اطلاعات را میتوانید در نشانی درج شده در بخش پیوندها مطالعه کنید

  1390-07-20 October 12, 2011 03:35 PM  
در صورت تمایل مقاله ای در مفهوم مدارا را میتوانید در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-07-18 October 10, 2011 05:59 AM  
از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها با ضوابط اخلاقی یک مهندس نرم افزار آشنا شوید.

  1390-07-17 October 09, 2011 06:56 PM  
دومین گروه درسی با نام فآداب تشکیل گردید

  1390-07-17 October 09, 2011 03:36 PM  
نشانی نسخه الکترونیکی چاپ سوم کتاب درسی را در صورت تمایل دربخش پیوندها میتوانید ببینید

  1390-07-17 October 09, 2011 01:03 PM  
اولین گروه درسی با نام
ITEthics90گروه درسی
تشکیل گردید

  1390-07-16 October 08, 2011 09:19 PM  
چنانچه علافمند هستید مطالب دو جلسه پیشین درس را با عمق بیشتری فرا بگیرید
کتاب مقدمه ای بر ارزشهای اخلاقی در شرق و غرب را در بخش منابغ ورق بزنید

  1390-07-16 October 08, 2011 09:14 PM  
کتاب مضامین کلیدی در آداب
را در بخش منابع
در صورت تمایل و نیاز مطالعه نمائید

  1390-07-03 September 25, 2011 04:45 PM  
مقاله چارچوبی برای آموزش دروس دانشگاهي اخلاق در فناوري اطلاعات
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-07-03 September 25, 2011 04:43 PM  
یادداشت
به شهود اخلاقی مان اعتماد کنیم ؟
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-07-03 September 25, 2011 04:41 PM  
یادداشت روزنامه ای
آیا زندگی اخلاقی عقلانی است ؟
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-06-30 September 21, 2011 03:14 PM  
زمان ارائه موضوعات درسی را در بخش تقویم ملاحظه نمائید

  1390-06-30 September 21, 2011 02:55 PM  
موارد مورد علاقه خود را در قالب پرسش یا پاسخ در بخش مباحثات مطرح نمائید

  1390-07-16 October 08, 2011 09:05 PM  
با مراجعه به بخش پیوند ها با انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری آشنا شوید
در صورت تمایل بررسی کنید میتوانید به عضویت  دانشجوئی این انجمن در آیید؟

  1390-06-30 September 21, 2011 02:04 PM  
راهنمای تشکیل گروه ، ایجاد سایت گروه و اساسنامه های نمونه کار گروهی را در نشانی زیر مطالعه نمائید
http://ce.sharif.edu/courses/89-90/1/ce428-1/index.php?section=resources&file=resources&cmd=changeDir&id=Teamwork

  1390-06-28 September 19, 2011 03:23 PM  
برنامه درسی پیشنهادی و برنامه زمان بندی ارائه مطالب درسی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-06-23 September 14, 2011 07:59 AM  
به  برگه اینترنتی درس آداب فناوری اطلاعات در ترم اول سال تحصیلی 91-90 خوش آمدید
برنامه درسی و زمان بندی ارائه آن متعاقبا در این برگه اعلام خواهد شد

Instructor:
Seyed Ebrahim Abtahi
(abtahi at sharif.edu)

3 Units
Sunday & Tuesday : 13:30 - 15
Room: 202

 This website is visited 12097 times since September 2011. Updated Monday 2020-09-07 09:19