Design and Analysis of Algorithms 40-354 
  CE Department- Sharif University of Technology Fall 1390 - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1390-12-03 February 22, 2012 04:06 PM  


نمرات تمرینهای عملی جبرانی و سمینار (به همراه مقاله) و نمره نهایی بر روی سایت قرار گرفت.


  1390-11-27 February 16, 2012 01:00 PM  


نمرات کلی بر روی سایت قرار گرفت.


  1390-11-25 February 14, 2012 08:43 PM  


نمره های آزمون میان ترم نظری اول بر روی سایت قرار گرفت.


  1390-11-23 February 12, 2012 06:33 AM  


نمره های آزمون میان ترم نظری دوم بر روی سایت قرار گرفت.


  1390-11-14 February 03, 2012 10:52 PM  


نمرات آزمون نهایی نظری در قسمت منابع نمرات قرار گرفت.


  1390-11-03 January 23, 2012 09:01 PM  


نمره نهایی تمرین ویکی پدیا و مجموع نمرات تمرینها و آزمونهای عملی در قسمت نمرات قرار گرفت.


  1390-09-30 December 21, 2011 06:05 PM  


امتحان نظری دوم ساعت نه صبح پنجشنبه یکم دی ماه برگزار خواهشد
مکان امتحان کلاس شماره هفت و هشت ساختمان ابن سینا می باشد  


  1390-09-23 December 14, 2011 09:14 AM  


شروع امتحان عملی دوم ساعت هشت صبح می باشد
حضور ده دقیقه قبل از شروع الزامی است


  1390-09-12 December 03, 2011 08:22 AM  


نمره کوییزهای ۱۲ و ۱۳ روی سایت قرار گرفت.


  1390-09-07 November 28, 2011 05:49 AM  


مهلت تحویل تمرین ویکی پدیا تا شانزدهم آذر ماه تمدید شد
ارائه تمرین تا یازدهم آذر ده درصد نمره اضافه خواهد داشت


  1390-09-07 November 28, 2011 05:46 AM  


زمانبندی نهایی امتحانات
 بیست و چهارم آذر ماه میانترم عملی دوم
 یکم دی ماه میانترم نظری دوم
 هشتم دی ماه میانترم عملی دوم


  1390-09-05 November 26, 2011 05:38 AM  


تمرینهای نظری سری پنجم در قسمت تمرینها قرار گرفت.


  1390-09-12 December 03, 2011 08:08 AM  


تمرین نظری چهارم بر روی سایت قرار گرفت.


  1390-09-01 November 22, 2011 07:17 PM  


دانشجویانی که تعداد زیاد غیبت داشته و به مدرس مراجعه ننموده اند از فهرست نمرات درس حذف گردیدند.


  1390-09-01 November 22, 2011 07:05 PM  


نمرات کوییز یازدهم روی سایت قرار گرفت.


  1390-08-30 November 21, 2011 05:53 PM  


نمونه کد برای تمرین ها و امتحان عملی در بخش منابع قرار گرفت


  1390-08-29 November 20, 2011 11:22 AM  


زمان تحویل تمرین عملی سری سوم و تمرین ویکی پدیا تا یازدهم آذرماه تمدید شد


  1390-08-23 November 14, 2011 10:52 PM  


نمرات امتحان عملی اول بر روی سایت قرار گرفت.


  1390-08-23 November 14, 2011 05:27 AM  


میانترم دوم نظری دهم آذر ماه برگزار خواهد شد


  1390-08-22 November 13, 2011 06:16 PM  


نمرات کوییزهای ۸ و ۹ و ۱۰ در سایت قرار گرفت.


  1390-08-08 October 30, 2011 09:34 PM  


آخرین مهلت تحویل تمرین ویکی پدیا جمعه چهارم آذرماه می باشد


  1390-08-05 October 27, 2011 05:25 PM  


سوالهای آزمون اول نظری در قسمت منابع قرار گرفت.


  1390-08-03 October 25, 2011 05:29 PM  


نمره کوییز هفتم روی سایت قرار گرفت.


  1390-08-02 October 24, 2011 06:59 PM  


آخرین مهلت اعلام موضوع تمرین ویکی پدیا سه شنبه سوم آبان ماه می باشد


  1390-08-03 October 25, 2011 05:27 PM  


کلاس حل تمرین میانترم نظری چهارشنبه ساعت ساعت ده تا دوازده در کلاس صد و دو دانشکده برگزار می شود


  1390-07-29 October 21, 2011 03:45 PM  


تمرین تئوری سری سوم در قسمت منابع قرار گرفت.
همچنین تمرین اول و دوم به همراه جواب ها در قسمت منابع اضافه شد.


  1390-07-28 October 20, 2011 05:52 PM  


اولین امتحان نظری در روز پنجشنبه پنجم آبان ساعت نه صبح در تالار یک برگزار خواهد شد
مباحث امتحان شامل  طراحی الگوریتم بر اساس استقرا، تقسیم و حل، تبدیل فوریه سریع و برنامه ریزی پویا خواهد بود


  1390-07-28 October 20, 2011 05:48 PM  


تمرینهای عملی سری دوم بر روی سایت قرار گرفت.


  1390-07-28 October 20, 2011 05:48 PM  


پاسخ تمرینهای نظری سری نخست در قسمت منابع قرار گرفت


  1390-07-22 October 14, 2011 07:46 PM  


تمرینهای سری دوم نظری بر روی سایت قرار گرفت.


  1390-07-21 October 13, 2011 09:41 AM  

جاج آنلاین برای ارسال تمرین های عملی آماده شده، دانشجویان گرامی با مراجعه به سایتlearn.inoi.ir میتوانند جواب های خود را ارسال کنند و نمرات خود را پس از حداکثر یک دقیقه کسب کنند. شناسه کاربری و رمز عبور شما همان شماره دانشجویی شما است و توصیه می شود، سریعا آن را تغییر دهید


  1390-07-19 October 11, 2011 08:04 PM  


جلسات حل مساله از هفته آینده به صورت موازی (با تدریس یکسان) برگزار خواهد شد:
روزهای شنبه ساعت دوازه و نیم در کلاس الف دوازه
روزهای یکشنبه ساعت دوازده در کلاس صد و سه دانشکده
دانشجویان محترم میبایست در یکی از دو کلاس فوق شرکت کنند.


  1390-07-19 October 11, 2011 08:03 PM  


انتخاب موضوع برای انجام تمرین ویکی پدیا آغاز شد. دانشجویان محترم میبایست حتما عضو گروه گوگلی DA90 باشند تا دعوتنامه انتخاب موضوع را مشاهده نمایند.


  1390-07-19 October 11, 2011 12:27 PM  


لطفا همه دانشجویان محترم در گروه درس به نشانی زیر عضو گردند:
DA90


  1390-07-19 October 11, 2011 12:26 PM  


نمره کوییز پنجم در قسمت نمرات قرار گرفت.


  1390-07-18 October 10, 2011 08:06 AM  


نمره کوییز چهارم در قسمت نمره ها قرار گرفت.


  1390-07-13 October 05, 2011 07:34 PM  


ریز برنامه درس، تمرین و امتحانات طراحی الگوریتم در قسمت منابع قرار داده شد


  1390-07-11 October 03, 2011 09:16 PM  


نمره کوییزهای ۱ تا ۳ در قسمت نمره ها قرار گرفت.


  1390-07-11 October 03, 2011 09:16 PM  


سلام. به وبگاه درس خوش آمدید!


Instructor:
علی شریفی زارچی
(asharifiz جیمیل)

3 Units
7:30 to 9:00, Saturdays & Mondays
Room: CE 101

 This website is visited 23051 times since September 2011. Updated Monday 2020-09-07 09:18