Information Technology Project Management 40428 
  CE Department- Sharif University of Technology 90-91 Fall - Group 1 

  Main Menu


Announcments

  1390-11-25 February 14, 2012 07:53 PM  
ریز نمرات نهائی درس  وریز نمرات تمرینات درس در بخش نمرات اعلام گردید
نمرات نهائی درس به آموزش ارسال گردید
این سایت از این تاریخ دیگر بهنگام نخواهد شد
موفق باشید

  1390-11-22 February 11, 2012 10:55 PM  
نمرات نهائی درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1390-11-12 February 01, 2012 12:05 PM  
جلسه مراجعه دانشجوئی برای دیدن اوراق امتحانی در زمان مقرربرگزار گردید
نمرات نهائی درس به زودی اعلام خاواهد شد

  1390-11-11 January 31, 2012 10:08 PM  
نمرات آزمون پایان ترم در بخش نمرات اعلام شد

  1390-11-11 January 31, 2012 06:45 AM  
زمان مراجعه جهت دیدن برگه های آزمونها
چهارشنبه 12 بهمن از ساعت 9 الی 12 در محل آزمایشگاه فناوری اطلاعات در طبقه چهارم

  1390-11-06 January 26, 2012 11:07 PM  
نمرات دومین کوئیز درسی در بخش نمرات اعلام گردید

  1390-10-25 January 15, 2012 09:34 AM  
آخرین نسخه تمرینات درسی را هر گروه در زمان و مکان اعلام شده تنها بر روی یک سی.دی تحویل دهد
در این سی دی پوشه های مجزا برای کار گروهی ، فردی با نام و شماره دانشجوئی با حروف انگلیسی قرار دهید

  1390-10-19 January 09, 2012 08:23 PM  
بنا بر درخواست دانشجویان
آخرین مهلت تحویل لوح فشرده تمرینات درس و ارائه نمایشی مطالعات انفرادی مصوب
تا روز سه شنبه 27 دی تمدید گردید
زمان تحویل ساعت 15:30 الی 16:30
محل تحویل اطاق 201
این مهلت به هیچ عنوان قابل تمدید نبوده و قبل و پس از آن لوح فشرده تحویل گرفته نخواهد شد
نسخه نهائی تمرینات را از طیق پست الکترونیکی  به مدرس درس ارسال ننمائید که تصحیح نخواهد شد

  1390-10-19 January 09, 2012 03:40 PM  
زمان تحویل تمرینات درس و مطالعات انفرادی مصوب بر روی لوح فشرده
چهارشنبه 21 دی ماه ساعت 13:30 الی 14:30
اطاق 709

  1390-10-17 January 07, 2012 11:20 AM  
آزمون نهائی درس در زمان مقرر برگزار گردید
نمرات آزمون نهائی در س متعاقبا اعلام خواهد شد
تحویل حضوری تمرینات درس بر روی لوح فشرده در روز 22 دیماه فراموش نشود

  1390-10-06 December 27, 2011 01:50 PM  
آخرین جلسه درس با اتمام مطالب  درسی
حل سوالات آزمون میان ترم
برگزاری آخرین کوئیز درسی برگزار گردید
نمرات این کوئیز متعاقبا اعلام خواهد شد
تا روز آزمون میان ترم روزانه به سایت درس سر بزنید
در امتحانات پایان ترم موفق باشید

  1390-09-30 December 21, 2011 10:46 AM  
اسلایدهای انگلیسی فصول پایانی 8 الی 14 کتاب درسی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-09-30 December 21, 2011 09:59 AM  
گستره های دانشی برون سپاری را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-09-30 December 21, 2011 09:55 AM  
نمرات و ریز نمرات کمک استاد درس به سایتهای گروه های درسی را در بخش نمرات مشاهده نمائید

  1390-09-30 December 21, 2011 09:26 AM  
نمرات تمرین اول درس و ریز آنها در بخش نمرات اعلام گردید

  1390-09-29 December 20, 2011 01:46 PM  
اسامی غائبین امروز کلاس درس
آریان ، دانش پور ، ربانی ، رمضانی ، رنگریزیان ، شهسواری ، صغیری ، طیبی فر ،  نصیرزاده ، برزگری

  1390-09-28 December 19, 2011 09:45 PM  
صورت تمرین سوم در بخش تمرینات قرار گرفت
زمان تحویل اولیه : 7/10/90
زمان تحویل نهائی : 22/10/90

  1390-09-19 December 10, 2011 01:44 PM  
اطلاعیه مهم
دانشجویانی که مطالعه انفرادی اضافی گرفته و موضوع آنرا به تایید مدرس درس رسانده اند برای درج گزارش اول پیشرفت کار خود بر صفحه شخصی در سایت گروه درسی خود تا پایان دوشنبه 21 آذر فرصت دارند

  1390-09-12 December 03, 2011 11:14 AM  
صورت تمرین  دوم درس را در بخش تمرینات مطالعه و برای انجام آن برنامه ریزی کنید
زمان تحویل اولیه 20 آذر
زمان تحویل نهائی 25 آذر

  1390-09-06 November 27, 2011 04:48 AM  
با پوزش از دانشجویان کلاس امروز درس 6 آذرماه بعلت ضرورت حضور در همایش (آموزش و مهارتهای انسانی)ششمین همایش ملی تجارت الکترونیکی برگزار نخواهد شد

  1390-09-04 November 25, 2011 09:31 PM  
نمرات آزمون میان ترم در بخش  نمرات اعلام گردید

  1390-09-01 November 22, 2011 01:07 PM  
ریز نمرات استادیار درس به دانشجویان برای سایت گروه های درسی در آبان ماه
در بخش منابع اعلام گردید

  1390-09-01 November 22, 2011 01:05 PM  
آزمون میان ترم درس در زمان مقرر با حضور همه دانشجویان انجام که نتایج آن متعاقبا اعلام خواهد شد

  1390-08-30 November 21, 2011 06:23 AM  
مطالب زیر در سایت درس برای مطالعه انفرادی و جهت استفاده اختیاری درج شده است
استاندارد آژانس هوائی اروپا برای مدیریت پروژه های نرم افزاری
یک کتاب خواندنی برای اوقات اضافی در مورد مدیریت پروژه

  1390-08-28 November 19, 2011 12:07 PM  
چند زیستچرخ کمینه برای پروژه های فا
را در بخش  منابع مطالعه نمائید

  1390-08-25 November 16, 2011 02:32 PM  
اسلایدهای مطالب گفته شده از
PMBOK
همزمان با مطالب مرتبط فصول کتاب درسی شامل
مقدمات ، مدیریت دامنه ، مدیریت هزینه ، منابع انسانی و خطر را در بخش منابع مطالعه نمائید.

  1390-08-25 November 16, 2011 12:51 PM  
در رابطه با تمرین یک
تعریفی از ساختار شکست سازمانی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-08-21 November 12, 2011 11:46 AM  
در رابطه با تمرین یک
نمونه ای از ماتریس تخصیص مسئولیت
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-08-20 November 11, 2011 09:19 PM  
اسلایدهای انگلیسی هفت فصل اول کتاب درسی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-08-20 November 11, 2011 08:49 PM  
با پیشنهاد دانشجویان زیر در مورد انجام مطالعه انفرادی موافقت شد
اسماعیلی
برزگری
زمان درج گزارشهای کار انجام شده در برگه های شخصی سایت گروهی
8/28 : تعریف کار و هدف و دستاوردهای تحقیق و صورت منابع
9/8 : گزارش پیشرفت کار 1
9/20 : گزارش پیشرفت کار 2
9/30 : گزارش نهائی (بر روی سایت) و اسلایدهای فارسی ( ارسال با پست الکترونیکی به مدرس درس

  1390-08-20 November 11, 2011 06:54 PM  
نمرات اولین کوئیز درس در بخش نمرات اعلام شد

  1390-08-18 November 09, 2011 05:19 PM  
زمان بندی تمرینات درس در بخش تمرینات اعلام شد

  1390-08-18 November 09, 2011 05:20 PM  
صورت کامل و پیوست های تمرین شماره یک درس در بخش تمرینات درج گردید
زمان ارائه صورت تمرین : 17/8/90
مهلت تحویل اولیه : 30/8/90
مهلت تحویل نهائی : 5/9/90

  1390-08-17 November 08, 2011 09:38 AM  
کوئیز تصادفی شماره یک درس برگزار گردید که نمرات آن متعاقبا اعلام خواهد شد
صورت تمرین شماره یک درس مفصلا در کلاس تشریح گردید

  1390-08-17 November 08, 2011 09:28 AM  
به خواست  همه دانشجویان درس بر اساس برگه امضاء شده تحویلی توسط خانم رمضانی
آزمون میان ترم درس در روزسه شنبه اول آذر  در ساعت درس و در محل کلاس درس به شکل کتاب بسته برگزار خواهد شد
معترضین احتمالی  به زمان درخواستی به نماینده دانشجویان (خانم رمضانی ) مراجعه کنند

  1390-08-13 November 04, 2011 07:16 PM  
سری اول نمرات و ریز نمرات استادیار درس به دانشجویان برای سایت گروه های درسی در مهرماه
را در بخش نمرات مطالعه نمائید

  1390-08-02 October 24, 2011 11:27 AM  
استاندارد آژانس هوائی اروپا برای مدیریت پروژه های نرم افزاری
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-08-02 October 24, 2011 11:26 AM  
در صورت تمایل در کلاسهای تدوین برنامه کسب و کار و طرح آن که در چارچوب نمایشگاه کار در دانشگاه (2 تا 5 آبان) برگزار میشود شرکت کنید : طبقه چهارم اداره امور تغذیه-ساختمان سلف سرویس دانشگاه

  1390-08-02 October 24, 2011 08:23 AM  
پنج درخت شکست کار در رابطه با موضوع تمرینات درسی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-08-02 October 24, 2011 08:23 AM  
نسحه الکترونیکی کتابی به زبان فارسی در مورد
یک استاندارد عملی برای نحوه ترسیم ساختارهای شکست کار
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-07-30 October 22, 2011 07:45 AM  
اطلاعیه مهم
کلاسهای آموزش نرم افزار مدیریت پروژه بر طبق محتوای زمان بندی شده مندرج در بخش منابع
روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 13:15-12:15
در اطاق 402 در طبقه چهارم برگزار خواهد شد

  1390-07-27 October 19, 2011 05:57 PM  
ارائه نمایشی سه جلسه ای آموزش  نرم افزار مدیریت پروژه مایکروسافت
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-07-27 October 19, 2011 05:50 PM  
کوئیز درسی در راه است آماده باشید

  1390-07-27 October 19, 2011 05:49 PM  
کلاسهای آموزش
MsProject
روزهای یکشنبه از ساعت 12:15 الی 13:15 برگزار خواهد شد
آموزشها به شکل مهارتی و با مثال و نمایش عملی دستورات در حین کار با نرم افزار آموزش داده خواهد شد
جزئیات برنامه درسی و محل کلاس را در گروه استادیار درس میتوانید بخوانید
بعلت عدم وجود جا و مدرس برای برگزاری کلاسهای آموزش در مورد سایر نرم افزارهای مدیریت پروژه همه تمرینات با این نرم افزار تحویل خواهد شد بنابراین حضور همه دانشجویان در این کلاسها توصیه میشود

  1390-07-27 October 19, 2011 05:45 PM  
پس از مطالعه مطالب درج شده در سایت درسی نظر خو د را در مورد هریک از مطالب  در برگه شخصی خود در سایت گروهتان درج کنید

  1390-07-27 October 19, 2011 05:44 PM  
کتاب درسی تکثیر شده و در انتشارات آماده توزیع است لطفا در اسرع وقت برای تهیه آن اقدام نمائید

  1390-07-26 October 18, 2011 02:39 PM  
الگوی ارزیابی سایت  گروه های درسی را در بخش منابع مطالعه کنید و سایت گروه خود را بر این اساس به روز کنید
اولین نمره سایت به هر دانشجو بر اساس این الگو در پایان این ماه داده خواهد شد

  1390-07-24 October 16, 2011 03:06 PM  
خانم مریم آزادمنش دانشجوی دوره کارشناسی ارشد فا استادیار درس هستند
از طریق نشانی گروه استادیار درس درج شده در فهرست  اصلی سایت درس برای عضویت در این گروه تقاضا بفرستید و با ارسال نظرات خود در مورد برنامه آموزش
MSproject
درج شده در این گروه خود را آماده شرکت در این کلاسها از ابتدای هفته آینده بنمائید

  1390-07-24 October 16, 2011 01:51 PM  
تفاوت های چاپ سوم و دوم کتاب درسی را در نشانی درج شده ر بخش پیوندها ببینید
بسیار ناچیز و لازم نیست بابت این تغییرات کتاب جدید تهیه شود

  1390-07-24 October 16, 2011 05:04 AM  
با مراجعه به نشانی درج شده در بخش پیوندها میتوانید با کتاب طرح کسب و کار به زبان ساده تهیه شده در مرکز کار آفرینی دانشگاه آشنا شده و در صورت علاقه و نیاز آنرا تهیه کنید

  1390-07-23 October 15, 2011 03:26 PM  
پنجمین گروه درسی با نام متفا تشکیل گردید

  1390-07-20 October 12, 2011 04:38 PM  
نحوه و نتایج یک مطالعه امکان سنجی
بخشی ازیک گزارش و پروژه ارتباط با صنعت مدرس درس را در نشانی درج شده در بخش پیوندها مطالعه نمائید

  1390-07-20 October 12, 2011 04:31 PM  
مشخصات کتاب فارسی مناسب دیگری برای مطالعه شخصی در زمینه مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات
در نشانی درج شده در بخش پیوندها مطالعه کنید

  1390-07-18 October 10, 2011 06:05 AM  
توزیع فرآیندهای گسنره دانشی مدیریت پروژه بر زیست چرخ آن
را در بخش منابع مطالعه کنید و بیاد بسپرید و بیاموزید

  1390-07-17 October 09, 2011 08:54 PM  
نشانی پایگاه اینترنتی حاوی یک مفت ابزار خبره با مجوز 15 روزه
با نام
Expert Choice
را میتوانید در بخش پیوندها بیابید

  1390-07-17 October 09, 2011 09:33 AM  
چهارمین گروه درسی به نام ما تشکیل گردید

  1390-07-16 October 08, 2011 09:02 PM  
با استفاده از نشانی درج شده در بخش پیوندها با انجمن مدیریت پروژه ایران آشنا شوید
بررسی کنید ببینید میتوانید به عضویت دانشجوئی این انجمن در آیید؟

  1390-07-16 October 08, 2011 08:56 PM  
هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه امسال نظیر سالیان پیش در
دی ماه در تهران برگزار خواهد شد
با مراجعه به سایت این کنفرانس  از بخش پیوند ها میتوانید از مجموعه مقالات سالهای پیش کنفرانس استفاده کنید

  1390-07-16 October 08, 2011 08:42 PM  
مقاله ای در مورد مدیریت پروژه های فاوا
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-07-14 October 06, 2011 10:15 PM  
سومین گروه درسی به نام پیشگامان تشکیل گردید

  1390-07-13 October 05, 2011 08:36 PM  
دومین گروه درسی به نام  مافا تشکیل گردید

  1390-07-08 September 30, 2011 06:48 PM  
اولین گروه درسی به نام ترفام تشکیل گردید

  1390-07-03 September 25, 2011 04:24 PM  
یک کتاب خواندنی برای اوقات اضافی در مورد مدیریت پروژه را در بخش منابع میتوانید مطالعه کنید

  1390-07-03 September 25, 2011 03:32 PM  
پس از تعاریف اولیه مفاهیم مدیریتی که در دوجلسه اخیر انجام شد و ارائه نمایشی مفصل تر آن در سایت درسی برای مطالعه شما درج شده است مبحث بعدی ما در کنار مطالب کتاب درسی،مهمترین و رایج ترین  مدل  استاندارد و عمومی مدیریت پروژه است
PMBOK
Project Mangement Body Of Knowledge
که مدل  گستره دانشی مدیریت پروژه است  که مقدمات آن موضوع جلسه بعدی ماو مفصل آن در لابلای مباحث کتاب درسی بحث خواهد شد
نسخه فارسی سال 2000 این استاندارد را میتوانید در بخش منابع مطالعه کنید
و نشانی نسخه های سال 2004 و2008 این استاندارد به زبان انگلیسی در بخش پیوندها درج شده است

  1390-06-30 September 21, 2011 03:33 PM  
زمان بندی ارائه مطالب درسی را در تقویم بخوانید

  1390-06-30 September 21, 2011 02:13 PM  
ارائه ای نمایشی در باره تعاریف اولیه ای در حوزه مدیریت را در نشانی زیر مطالعه کنید
http://ce.sharif.edu/courses/89-90/1/ce428-1/resources/root/General-MGTxxx%20[Compatibility%20Mode].pdf

  1390-06-30 September 21, 2011 02:09 PM  
مشخصات نسخه ترجمه شده فارسی کتاب درسی را در نشانی زیر مطالعه کنید
http://ce.sharif.edu/courses/89-90/1/ce428-1/resources/root/itpm-merchwka-farsi.pdf

  1390-06-30 September 21, 2011 02:03 PM  
راهنمای تشکیل گروه ، ایجاد سایت گروه و اساسنامه های نمونه کار گروهی را در نشانی زیر مطالعه نمائید
http://ce.sharif.edu/courses/89-90/1/ce428-1/index.php?section=resources&file=resources&cmd=changeDir&id=Teamwork

  1390-06-30 September 21, 2011 01:53 PM  
در نشانی درج شده در بخش پیوندها ، به نسخه الکترونیکی کتاب درسی میتوانید دست یابید

  1390-06-28 September 19, 2011 03:23 PM  
برنامه درسی پیشنهادی و برنامه زمان بندی ارائه مطالب درسی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-06-23 September 14, 2011 08:16 AM  
به  برگه اینترنتی درس مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات در ترم اول سال تحصیلی 91-90 خوش آمدید
برنامه درسی و زمان بندی ارائه آن متعاقبا در این برگه اعلام خواهد شد

Instructor:
Seyed Ebrahim Abtahi
(abtahi at sharif.edu)

3 Units
Sunday & Tuesday : 10:30 - 12
Room: 103

 This website is visited 15100 times since September 2011. Updated Monday 2020-09-07 09:18