Information Technology 40467 
  CE Department- Sharif University of Technology 90-91 Fall - Group 1 

  Main Menu


Announcments

  1390-11-25 February 14, 2012 07:56 PM  
ریز نمرات نهائی درس در بخش نمرات اعلام گردید
نمرات نهائی درس به آموزش ارسال گردید
این سایت از این تاریخ دیگر بهنگام نخواهد شد
موفق باشید

  1390-11-22 February 11, 2012 04:23 PM  
نمرات نهائی درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1390-11-12 February 01, 2012 12:05 PM  
جلسه مراجعه دانشجوئی برای دیدن اوراق امتحانی در زمان مقرربرگزار گردید
نمرات نهائی درس به زودی اعلام خاواهد شد

  1390-11-10 January 30, 2012 01:49 PM  
نمرات آزمون پایان ترم در بخش نمرات اعلام گردید
زمان مراجعه جهت دیدن برگه های آزمونها
چهارشنبه 12 بهمن از ساعت 9 الی 12 در محل آزمایشگاه فناوری اطلاعات در طبقه چهارم

  1390-11-06 January 26, 2012 10:44 PM  
نمرات کوئیز دوم درس در بخش نمرات اعلام شد.

  1390-10-25 January 15, 2012 09:36 AM  
آخرین نسخه تمرینات درسی را هر گروه در زمان و مکان اعلام شده تنها بر روی یک سی.دی تحویل دهد
در این سی دی پوشه های مجزا برای کار گروهی ، فردی با نام و شماره دانشجوئی با حروف انگلیسی قرار دهید

  1390-10-19 January 09, 2012 03:48 PM  
زمان  تحویل آخرین گونه تمرینات درس و مطالعات انفرادی مصوب بر روی لوح فشرده
تا جلسه آزمون پایان ترم درس یعنی
سه شنبه 27 دی ماه ساعت 15
تمدید گردید
بعد ازجلسه امتحان تمرینی تحویل گرفته نخواهد شد

  1390-10-17 January 07, 2012 11:23 AM  
نمرات کوئیزهای جلسات آموزشی استادیاران برای آموزش شش فصل سواد فناوری فای درس
در بخش نمرات اعلام گردید

  1390-10-07 December 28, 2011 06:50 AM  
نمرات و ریز نمرات سومین نوبت امتیاز دهی به سایت گروه های درسی در پایان آذرماه 90
در بخش نمرات اعلام گردید

  1390-10-06 December 27, 2011 01:59 PM  
آخرین جلسه درس با اتمام مطالب  درسی
حل سوالات آزمون میان ترم
انجام ارائه چهار مطالعه دانشجوئی انفرادی منتخب  
انجام  آخرین کوئیز درسی برگزار گردید
نمرات این کوئیز متعاقبا اعلام خواهد شد
تا روز آزمون میان ترم روزانه به سایت درس سر بزنید
در امتحانات پایان ترم موفق باشید

  1390-10-04 December 25, 2011 03:06 PM  
با  پروژه ملی کارت سوخت هوشمند
در بخش منابع آشنا شوید

  1390-10-02 December 23, 2011 02:46 PM  
شش ارائه نمایشی از مجموعه سخنرانی های ماهانه انجمن انفورماتیک ایران با عناوین
بازشناسی گفتار فارسی
مدیریت محتواهای چند رسانه ای
جستجوی موثر در وب
تبلیغات اینترنتی در ایران
رایانش ابری
ارزیابی راه حلهای ERP در ایران
را که مرتبط با مطالب درسی است در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-10-01 December 22, 2011 02:35 PM  
صورت تمرین سوم و آخر درس در بخش تمرینات قرار گرفت
مهلت تحویل اول : 14/10/90
مهلت تحویل نهائی : 22/10/90

  1390-09-30 December 21, 2011 10:25 AM  
اسلایدهای اتگلیسی
شش فصل پایانی کتاب درسی
و شش فصل پیوست فناوری این کتاب را
در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-09-29 December 20, 2011 01:49 PM  
اسامی غائبین امروز کلاس درس
شهسواری ، علی نیا ، طبی فخر ، پورنوری ، تشکری ، حقیقی و اسماعیلی

  1390-09-25 December 16, 2011 07:23 PM  
نمرات کوئیز در منزل
در بخش نمرات اعلام گردید

  1390-09-25 December 16, 2011 12:24 PM  
نمرات آزمون میان ترم درس را که در بخش نمرات اعلام گردیده است، ملاحظه نمائید

  1390-09-23 December 14, 2011 04:45 PM  
کتاب الکترونیکی فارسی مشارکت فراگیر راهبری اینترنت را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-09-19 December 10, 2011 01:47 PM  
پیوست
P15
از پیوستهای تمرین دوم که در مجموعه پیوست ها درج نگردیده بود در داخل پوشه مربوطه درج گردید
با تشکر از آقای جعفرزاده که این قصور سهوی را یادآوری کردند

  1390-09-19 December 10, 2011 01:44 PM  
اطلاعیه مهم
دانشجویانی که مطالعه انفرادی اضافی گرفته و موضوع آنرا به تایید مدرس درس رسانده اند برای درج گزارش اول پیشرفت کار خود بر صفحه شخصی در سایت گروه درسی خود تا پایان دوشنبه 21 آذر فرصت دارند

  1390-09-11 December 02, 2011 11:43 AM  
صورت تمرین دوم در بخش تمرینات اعلام گردید
مهلت تحویل اول :20 آذر
مهلت نهائی تحویل : 26 آذر

  1390-09-06 November 27, 2011 07:18 AM  
آزمون میان ترم درس در زمان مقرر با حضور تمامی دانشجویان درس برگزار گردید
نتایج این آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد.

  1390-09-05 November 26, 2011 07:31 AM  
آزمون میان ترم درس در اطاق 202 برگزار خواهد شد

  1390-09-04 November 25, 2011 09:15 PM  
ریز سری دوم نمرات انفرادی سایت گروه های درسی در پایان آبان ماه
در بخش نمرات اعلام شد

  1390-08-22 November 13, 2011 04:21 PM  
تصاویر و نوشته هائی در مورد زیستچرخ اطلاعات را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-08-22 November 13, 2011 03:44 PM  
یک فرصت مجدد برای کسانی که در کوئیز اول شرکت نکردند یا کسانی که میخواهند امتیاز خود را بهتر کنند
کوئیز یک را انفرادی  در منزل حل کنید
و یکشنبه 29 آبان در کلاس درس تحویل دهید
صورت کوئیز موجود در بخش تمرینات را چاپ کنید
با خودکار و خط خودتان  و با واژگان ، عبارات و کلمات فارسی مندرج در اشکال ، سوالات را پاسخ دهید
میتوانید برای کسب اطمینان از صحت پاسخهایتان با استادیاران مشورت انفرادی کنید
پاسخهای مشابه برای هیچکدام از نویسندگان امتیازی ندارد و جریمه آداب نشناسی حل تمرین به آن تعلق میگیرد
انجام فعالیت فوق غیر اجباری و کاملا انتخابی توسط دانشجویان و فعالیتی جبرانی است

  1390-08-22 November 13, 2011 02:21 PM  
نمرات کوئیز امروز را در بخش نمرات مطالعه نمائید

  1390-08-22 November 13, 2011 01:07 PM  
کوئیز تصادفی درس برگزار گردید که نمرات آن متعاقبا اعلام خواهد گردید

  1390-08-21 November 12, 2011 11:42 AM  
گونه فارسی و انگلیسی ارائه نمایشی سه فصل اول آموزش سواد فناوری -بخش ضمیمه کتاب درسی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-08-21 November 12, 2011 11:25 AM  
اگر در رابطه با موضوعات درسی به مباحث شبیه سازی علاقمند شده اید
میتوانید محیط نرم افزاری ارنا را استفاده کنید
نحوه کار با محیط شبیه سازی سامانه ای ارنا
را در بخش منابع مطالعه نمائیدا

  1390-08-21 November 12, 2011 11:22 AM  
اگر در مسیر حل تمرین اول به مباحث دولت الکترونیکی  علاقه مند شده اید
مقاله ای در این زمینه را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-08-20 November 11, 2011 09:54 PM  
اسلایدهای انگلیسی شش فصل اول کتاب درسی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-08-20 November 11, 2011 08:43 PM  
با پیشنهاد دانشجویان زیر در مورد انجام مطالعه انفرادی موافقت شد
اسماعیلی
مصطفی زاده
پورنوری
خوانین زاده
جعفر زاده
تشکری
رمضانی
خالصی
زمان درج گزارشهای کار انجام شده در برگه های شخصی سایت گروهی
8/28 : تعریف کار و هدف و دستاوردهای تحقیق و صورت منابع
9/8 : گزارش پیشرفت کار 1
9/20 : گزارش پیشرفت کار 2
9/30 : گزارش نهائی (بر روی سایت) و اسلایدهای فارسی ( ارسال با پست الکترونیکی به مدرس درس

  1390-08-18 November 09, 2011 05:39 PM  
مهلت تحویل اولیه  تمرین یک تا 28/8 و مهلت تحویل نهائی آن تا 2/9 تمدید گردید
زمان بندی همه تمرینات در بخش تمرینات اعلام گردید

  1390-08-17 November 08, 2011 09:29 AM  
به خواست  همه دانشجویان درس بر اساس برگه امضاء شده تحویلی توسط خانم پیروزی
آزمون میان ترم درس در روزیکشنبه ششم  آذر  در ساعت درس و در محل کلاس درس به شکل کتاب بسته برگزار خواهد شد
معترضین احتمالی  به زمان درخواستی به نماینده دانشجویان (خانم پیروزی) مراجعه کنند

  1390-08-10 November 01, 2011 08:33 AM  
تمرین شماره یک درس در بخش تمرینات درج گردید
زمان تحویل 18/8/90

  1390-08-08 October 30, 2011 01:32 PM  
سری اول نمرات انفرادی سایت گروه های درسی در پایان مهرماه
و ریز این نمرات را در بخش نمرات مطالعه نمائید

  1390-08-04 October 26, 2011 04:20 PM  
اسلایدهای ارائه شده در کلاس چهارشنبه استادیاران -فصل اول فناوری
کتاب درسی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-08-02 October 24, 2011 01:27 PM  
اگر در فصل سوم به مباحث مدیریت دانش علاقمند شده اید مقاله مدل خلق و سهیم سازی دانش در سازمانها
که با یک مطالعه موردی در مورد سازمانهای ایرانی همراه است را در بخش منابع مطالعه نمائید
بد نیست بدانیدچهارمین کنفرانس ملی مدیریت دانش ایران نیز بهمن ماه امسال در تهران برگزار خواهد شد
نشانی سایت کنفرانس به شرح زیر است
http://www.kmiran.com/km2010/index.php
و این مقاله از این سایت برداشته شده است

  1390-08-02 October 24, 2011 11:37 AM  
چنانچه به مبحث پایگاه های داده ای چند بعدی و مخازن داده ای علاقمند شده اید میتوانیداز بخش منابع  مخزن داده ای پالو را برداریدو نصب کند و کار با آن را بیاموزید. راهنمای این کار هم در بخش منابع قرار داده شده است

  1390-08-02 October 24, 2011 09:37 AM  
مطلبی در مورد تضمین اطلاعات و خدمات را در بخش منابع بخوانید

  1390-08-02 October 24, 2011 09:33 AM  
اگر میخواهید ایران و جهان را در بخش فاوا در کنار هم ببینید  
گزارش بررسی نظام جامع مدیریت فناوری اطلاعات در ایران و جهان
را در بخش منابع مطالعه کنید

  1390-08-02 October 24, 2011 09:32 AM  
حالا میتوانید در بخش منابع آشنائی اولیه با فاوا در ایران پیدا کنید و
گزارشهای
پیشنه فاوا در ایرا ن تا سال 1382
وضعیت رقومی ایران در سال 1383
سیمای فاوا در ایران در سال 1385
را بخوانید

  1390-08-02 October 24, 2011 09:38 AM  
با سیمای فاوا درجهان از نگاه آمار های معتبر بین المللی از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها آشنا شوید
از موضوعات این گزارشات میتوانید حوزه ای برای مطالعه انفرادی خود  تعیین و پیشنهاد کنید

  1390-07-30 October 22, 2011 12:50 PM  
در کلاس استادیاران فصولی که دو نفر در دو روز ارائه میکنند مشابه است و دانشجویان بین شنبه و چهارشنبه حق انتخاب دارند

  1390-07-30 October 22, 2011 11:19 AM  
برنامه زمان بندی ارائه کلاسهای استادیاران در مورد شش فصل فناوری ضمیمه انتهائی کتاب درسی را در  بخش منابع مطالعه نمائید
علت برگزاری کلاسها در روزهای شنبه و چهارشنبه نبودن کلاس خالی در زمانهای دیگر بوده است وگرنه در گروه استادیاران برنامه تنظیم شده برای ارائه کلاسها در روزهای یکشنبه و سه شنبه را هم میتوانید ببینید

  1390-07-30 October 22, 2011 08:03 AM  
اطلاعیه مهم
کلاسهای آموزش شش فصل مباحث فناوری انتهای کتاب درسی که سه فصل اول آن جزئی از مطالب آزمون میان ترم خواهد بود
بر اساس برنامه تفصیلی که از سوی استادیار ارشد درس در گروه استادیاران درس اعلام خواهد شد
در روزهای شنبه هر هفته از ساعت 12:15 الی 13:15 در اطاق 102
و در روزهای چهارشنبه هر هفته در همان ساعت در اطاق 007 برگزار خواهد گردید

  1390-07-27 October 19, 2011 06:43 PM  
ارائه ای نمایشی در مورد ویزای الکترونیکی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-07-27 October 19, 2011 06:41 PM  
اسلایدهای دو فصل یک و دو فناوری کتاب درسی  را در نشانی
http://ce.sharif.edu/courses/89-90/1/ce467-1/index.php?section=resources&file=resources&cmd=changeDir&id=TG01-TG02
و اسلایدهای  فارسی و انگلیسی فصل سوم فناوری را در نشانی
http://ce.sharif.edu/courses/89-90/1/ce467-1/index.php?section=resources&file=resources&cmd=changeDir&id=TG03-slides
و اسلایدهای این سه فصل در ارائه اول و دوم  دو ترم پیش را دربخش منابع مرور کنید

  1390-07-27 October 19, 2011 06:42 PM  
اسلایدهای  انگلیسی دو فصل یک و دو   کتاب درسی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-07-27 October 19, 2011 06:02 PM  
کوئیز تصادفی از سه فصل اول آموزش فناوری ر انتهای کتاب درسی  در راه است آماده باشید

  1390-07-27 October 19, 2011 05:59 PM  
پس از مطالعه مطالب درج شده در سایت درسی نظر خو د را در مورد هریک از مطالب  در برگه شخصی خود در سایت گروهتان درج کنید

  1390-07-27 October 19, 2011 05:58 PM  
کتاب درسی تکثیر شده و در انتشارات آماده توزیع است لطفا در اسرع وقت برای تهیه آن اقدام نمائید

  1390-07-26 October 18, 2011 02:40 PM  
الگوی ارزیابی سایت  گروه های درسی را در بخش منابع مطالعه کنید و سایت گروه خود را بر این اساس به روز کنید
اولین نمره سایت به هر دانشجو بر اساس این الگو در پایان این ماه داده خواهد شد

  1390-07-25 October 17, 2011 08:33 AM  
نشانی سایت گروه درسی فاواش  نغییر نمود
آدرس را در سایت گروه خودتان اصلاح نمائید

  1390-07-20 October 12, 2011 02:46 PM  
در فهرست اصلی سایت درس نشانی گروه استادیاران درس درج شده است
با مراجعه به آن و تقاضای عضویت از برنامه کمک استادان ، جلسات کلاسهای آموزشی و تمرین ، امکان رفع اشکال درسی استفاده نمائید

  1390-07-20 October 12, 2011 02:31 PM  
در صورت تمایل میتوانید با مشخصات دو کتاب فارسی در زمینه مدیریت  خدمات فناوری اطلاعات که  با عنوان
چارچوب های استاندارد برای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
(از آی.تی.آی.ال تا کوبیت)
در شماره اخیر -198- ماهنامه گزارش کامپیوتر نشریه انجمن انفورماتیک ایران در شهریور ماه امسال انتشار یافته است
در بخش منابع آشنا شوید . چنانچه به موضوع علاقمند شدید میتوانید از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها با انجمن مدیریت خدمات فای انگلستان  آشنا شوید
اگر علاقمند بودید از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها میتوانید به سایت انجمن انفورماتیک ایران اولین انجمن علمی رشته خودتان سری بزنید و اگر علاقمند بودید به عضویت دانشجوئی این انجمن درآیید

  1390-07-18 October 10, 2011 01:03 PM  
ششمین و آخرین گروه درسی دانشجوئی با نام فاوا یار آغاز به کار کرد

  1390-07-18 October 10, 2011 06:14 AM  
دو نمودار در مورد نرخ و پهنای باند دسترسی به اینترنت در جهان را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-07-20 October 12, 2011 04:55 PM  
نشانی نسخه الکترونیکی ترجمه فارسی کتاب فناوري اطلاعات براي مديريت: دگرگوني سازمان ها در اقتصاد ديجيتالي (ويرايش پنجم، دوره 3 جلدي
کتاب دیگری از نویسنده کتاب درسی
را در بخش منابع بخوانید

  1390-07-16 October 08, 2011 08:29 PM  
خبر
ده میلیارد تومان برای زیر ساخت هوش تجاری
را در بخش منابع مطالعه  کنید
و با عصر ارتباط اولین هفته نامه رشته خود در زبان فارسی آشنا شوید
سپس به بخش پیوندها مراجعه کنید و از طریق نشانی سایت این هفته نامه مسنمرا در جریان خبرهای فاوا در ایران قرار بگیرید
نشانی خبرهای هفتگی این نشریه را در زمینه علائق تان  در برگه شخصی در سایت گروهتان میتوانید درج کنبد

  1390-07-16 October 08, 2011 08:17 PM  
اگر با مطالعه زندگی استیو جابز به زندگی بزرگان رشته خودتان علاقمند شدید در صورت علاقه شخصی و برای مطالعه در اوقات فراغت بر روی رایانه لوحی خود در بخش پیوندهای درس
کتاب بزرگان دانش رایانه را از نشانی مربوطه بارگذاری کنید و ورق بزنید
کتابی است بنظر من بشدت خواندنی نظر شما چیست؟

  1390-07-16 October 08, 2011 05:35 PM  
استیو جابز بنیانگذار کمپانی اپل درگذشت
در بخش منابع میتوانید مطالبی در مورد او بخوانید
در برگه شخصی میتوانید ارزش مالی ابتدائی و امروزی شرکت اپل را پس از استخراج تحلیل کنید
اگر قصد اینکار را داشتید در بخش گفتگو مباحثه سایت درس اعلام کنید تا فرد دیگری به شکل تکراری این کار را نکند

  1390-07-13 October 05, 2011 02:21 PM  
نشانی گروه درسی فاواش همان نشانی قبلی است
https://sites.google.com/site/sharifitcourse/home

  1390-07-12 October 04, 2011 02:59 PM  
دانشجویان زیر که گروه خود را اعلام نکرده اند ، اعضای گروه ششم و درس هستند که با تشکیل جلسه ، نوشتن اساسنامه و ایجاد سایت گروه و اعلام نشانی آن به مدرس درس  میتوانند این گروه را تشکیل و آغاز به فعالیت نمایند
شهسواری ،صدری،پورنوری و امین منصور

  1390-07-12 October 04, 2011 01:09 PM  
پنجمین گروه درسی دانشجوئی با نام کاوش تشکیل گردید

  1390-07-11 October 03, 2011 08:45 AM  
چهارمین گروه درسی دانشجوئی با نام دفا تشکیل گردید

  1390-07-09 October 01, 2011 07:35 AM  
سومین گروه درسی دانشجوئی با نام پویش تشکیل گردید

  1390-07-08 September 30, 2011 07:04 PM  
دومین گروه درسی به نام فاواش تشکیل گردید

  1390-07-03 September 25, 2011 05:03 PM  
مقاله تحول سواد در جامعه اطلاعاتي
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-07-03 September 25, 2011 05:01 PM  
جدول انطباق سنجی برنامه درسی فعلی دوره کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات دانشکده
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-07-03 September 25, 2011 04:58 PM  
دیدگاه های ژراردن در زمینه ارزش اطلاعات
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-07-03 September 25, 2011 04:53 PM  
با کلود شانون مبدع نظریه اطلاعات در بخش منابع بیشتر آشنا شوید

  1390-07-03 September 25, 2011 04:50 PM  
با نوربرت وینر پدر علم سیبرنتیک  در بخش منابع آشنا شوید

  1390-07-03 September 25, 2011 04:43 AM  
برای درک بهترتعاریف و  تفاوت حوزه های دانشی فناوری اطلاعات ، مهندسی رایانه،علوم رایانه،مهندسی نرم افزار و سامانه های اطلاعاتی -مطالب مطروحه در جلسه دوم کلاس درس- گزارش گروه کاری مشترک تدوین برنامه درسی
ACM & IEEE
در سال 2005 را باعنوان
IT,CE,CS,SE,IS
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-07-02 September 24, 2011 12:21 PM  
اولین گروه درسی دانشجوئی با نام شریفا تشکیل گردید
با تشکر از اعضای این گروه
به سایت این گروه از طیق فهرست اصلی سایت درس میتوانید رجوع کنید

  1390-06-30 September 21, 2011 03:50 PM  
زمان بندی ارائه مطالب درسی طی جلسات کلاس را در بخش تقویم مطالعه نمائید

  1390-06-30 September 21, 2011 02:04 PM  
راهنمای تشکیل گروه ، ایجاد سایت گروه و اساسنامه های نمونه کار گروهی را در نشانی زیر مطالعه نمائید
http://ce.sharif.edu/courses/89-90/1/ce428-1/index.php?section=resources&file=resources&cmd=changeDir&id=Teamwork

  1390-06-28 September 19, 2011 03:19 PM  
گونه دوم
برنامه پیشنهادی درس و برنامه زمان بندی اجرای آن را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-06-27 September 18, 2011 02:15 PM  
منتظر پیامهای شما در بخش گفتگوی سایت درس هستم

  1390-06-27 September 18, 2011 02:14 PM  
در بخش پیوندها با اتصال به سایتی در مورد مولف کتاب درسی به منابع بسیاری از جمله اسلایدهای کتاب درسی دسترسی یابید

  1390-06-27 September 18, 2011 01:55 PM  
عنوان مطالب جلسات را در بخش تقویم ببینید

  1390-06-27 September 18, 2011 01:15 PM  
برنامه پیشنهادی درس و برنامه زمان بندی اجرای آن را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-06-23 September 14, 2011 08:08 AM  
به  برگه اینترنتی درس   فناوری اطلاعات در ترم اول سال تحصیلی 91-90 خوش آمدید
برنامه درسی و زمان بندی ارائه آن متعاقبا در این برگه اعلام خواهد شد

Instructor:
Seyed Ebrahim Abtahi
(abtahi at sharif.edu)

3 Units
Sunday & Tuesday : 9- 10:30
Room: 204

 This website is visited 15360 times since September 2011. Updated Monday 2020-09-07 09:19