Software Engineering 40474 
  CE Department- Sharif University of Technology 90-91 Fall - Group 1 

  Main Menu


Announcments

  1390-11-26 February 15, 2012 06:08 PM  
نمرت و ریز نمرات درسدر بخش نمرات اعلام گردید
نمرات به آموزش ارسال شد
از این تاریخ این سایت بهنگام نخواهد شد
موفق باشید

  1390-11-26 February 15, 2012 06:08 PM  
جلسه مراجعه دانشجوئی برای دیدن اوراق امتحانی در زمان مقرربرگزار گردید
نمرات نهائی درس به زودی اعلام خواهد شد

  1390-11-10 January 30, 2012 01:50 PM  
زمان مراجعه جهت دیدن برگه های آزمونها
چهارشنبه 12 بهمن از ساعت 9 الی 12 در محل آزمایشگاه فناوری اطلاعات در طبقه چهارم

  1390-11-09 January 29, 2012 03:40 PM  
نمرات آزمون پایان ترم در بخش نمرات اعلام گردید
زمان مراجعه برای دیدن برگه های امتحانی متعاقبا اعلام خواهد شد

  1390-11-06 January 26, 2012 11:52 AM  
نمرات کوئیز دوم درس شامل 4 کوئیز و 74 نمره در بخش نمرات اعلام گردید

  1390-10-25 January 15, 2012 09:36 AM  
آخرین نسخه تمرینات درسی را هر گروه در زمان و مکان اعلام شده تنها بر روی یک سی.دی تحویل دهد
در این سی دی پوشه های مجزا برای کار گروهی ، فردی با نام و شماره دانشجوئی با حروف انگلیسی قرار دهید

  1390-10-19 January 09, 2012 08:25 PM  
بنا بر درخواست دانشجویان
آخرین مهلت تحویل لوح فشرده تمرینات درس و ارائه نمایشی مطالعات انفرادی مصوب
تا روز سه شنبه 27 دی تمدید گردید
زمان تحویل ساعت 15:30 الی 16:30
محل تحویل اطاق 201
این مهلت به هیچ عنوان قابل تمدید نبوده و قبل و پس از آن لوح فشرده تحویل گرفته نخواهد شد
نسخه نهائی تمرینات را از طیق پست الکترونیکی  به مدرس درس ارسال ننمائید که تصحیح نخواهد شد

  1390-10-19 January 09, 2012 03:36 PM  
زمان تحویل تمرینات درس و مطالعات انفرادی مصوب بر روی لوح فشرده
چهارشنبه 21 دی ماه ساعت 13:30 الی 14:30
اطاق 709

  1390-10-17 January 07, 2012 11:26 AM  
آزمون پایان ترم درس در زمان مقرر برگزار گردید
نمرات این آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد
تحویل حضوری لوح فشرده حاوی آخرین گونه تمرینات رسی در 20 دیماه فراموش نشود

  1390-10-06 December 27, 2011 01:53 PM  
آخرین جلسه درس با اتمام مطالب  درسی
حل سوالات آزمون میان ترم
برگزاری آخرین کوئیز درسی برگزار گردید
نمرات این کوئیز متعاقبا اعلام خواهد شد
تا روز آزمون میان ترم روزانه به سایت درس سر بزنید
در امتحانات پایان ترم موفق باشید

  1390-10-03 December 24, 2011 04:55 PM  
ریز نمرات انفرادی سایت گروه های درسی در آبان و آذرماه را در بخش نمرات مطالعه نمائید

  1390-10-03 December 24, 2011 02:12 PM  
صورت تمرین سوم و آخر درس را در بخش تمرینات مطالعه نمائید
مهلت تحویل : 20/10/90

  1390-10-02 December 23, 2011 02:55 PM  
ارائه نمایشی
آزمون پذیرش برای نرم افزارهای تولید شده توسط پیمانکاران
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-10-02 December 23, 2011 02:50 PM  
ارائه  نمایشی
استانداردهاي توليد نرم افزارو مقايسه تطبيقي استانداردهاي آزمون و كنترل كيفيت
را در بخش منابع مطالعه نمئید

  1390-09-30 December 21, 2011 11:54 AM  
اسلایدهای باقیمانده مطالب گفته شده کتب درسی و کمک درسی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-09-29 December 20, 2011 01:52 PM  
اسامی غائبین امروز کلاس درس
مومنیان ، آریان ، حاجی ربنده ، رنگریزیان ، طیبی فر  فرنوش و نصیر زاده

  1390-09-19 December 10, 2011 01:47 PM  
اطلاعیه مهم
دانشجویانی که مطالعه انفرادی اضافی گرفته و موضوع آنرا به تایید مدرس درس رسانده اند برای درج گزارش اول پیشرفت کار خود بر صفحه شخصی در سایت گروه درسی خود تا پایان دوشنبه 21 آذر فرصت دارند

  1390-09-17 December 08, 2011 11:32 PM  
صورت تمرین دوم درس را در بخش تمرینات مطالعه نمائید
مهلت نهائی تحویل تمرین دوم 28/9/90
است

  1390-09-06 November 27, 2011 04:52 AM  
با پوزش از دانشجویان کلاس امروز درس 6 آذرماه بعلت ضرورت حضور در همایش (آموزش و مهارتهای انسانی)ششمین همایش ملی تجارت الکترونیکی برگزار نخواهد شد

  1390-08-25 November 16, 2011 05:21 AM  
نتایج و نمرات آزمون میان ترم در بخش نمرات اعلام گردید

  1390-08-22 November 13, 2011 01:09 PM  
آزمون میان ترم درس برگزار گردید
که نتایج آن متعاقبا اعلام خواهد شد

  1390-08-20 November 11, 2011 07:02 PM  
نمرات اولین کوئیز درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1390-08-18 November 09, 2011 07:01 PM  
اسلایدهای انگلیسی مطالب تدریس شده تا میان ترم در بخش منابع قرار گرفت

  1390-08-18 November 09, 2011 07:01 PM  
فصول کتاب درسی برای امتحان میان ترم
1,2,4,5,6,7,8,9,11
فصول کتاب کمک درسی دکتر صدیقی
1,2,3,4,8,10,11.5,12,13
اسلایدهای مربوطه به زبان انگلیسی بر روی بخش منابع سایت درج خواهد شد
از فصل 8 کتاب کمک درسی فقط بخش استاندارد گفته شد بخش کیفیت مربوط به بعد از میان ترم است

  1390-08-18 November 09, 2011 03:50 PM  
تمرین اول : تحلیل مهندسی و مهندسی تحلیل
را در بخش تمرینات مطالعه و پاسخ دهید
مهلت تحویل  تمرین :           28    آبان   1390

  1390-08-18 November 09, 2011 01:18 PM  
از طریق بخش پیوندها و در نشانی درج شده
استانداردهای مهندسی نرم افزار ایران را مشاهده نمائید

  1390-08-17 November 08, 2011 09:45 AM  
کوئیز تصادفی درس یکشنبه 15 آبان ماه در کلاس درس برگزار گردید
نمرات کوئیز متعاقبا اعلام خواهد شد

  1390-08-09 October 31, 2011 11:22 AM  
آزمون میان ترم درس در روز یکشنبه 22 آبان در ساعت درس و در محل کلاس درس به شکل کتاب بسته برگزار خواهد شد

  1390-08-04 October 26, 2011 03:51 PM  
نمرات و
ریز نمرات سری اول نمرات انفرادی سایت گروهی - مهرماه
را در بخش نمرات مطالعه نمائید

  1390-08-02 October 24, 2011 11:42 AM  
در نشانی زیر میتوانید ابزار مهندسی بکمک رایانه ویژوال پارادایم را بردارید و اگر مناسب دیدید بعنوان نرم افزاری که باید یرای گروه خود انتخاب میکردید از آن استفاده کنید
http://ce.sharif.edu/~abtahi/SAD28990/CASE-tools/

  1390-08-02 October 24, 2011 11:23 AM  
کتاب استانداردهای مهندسی نرم افزار  آژانس هوائی اروپا
و گونه جدید این استانداردها برای حوزه های اصلی مهندسی نرم افزار را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-07-27 October 19, 2011 06:46 PM  
کوئیز تصادفی در راه است

  1390-07-27 October 19, 2011 06:46 PM  
پس از مطالعه مطالب درج شده در سایت درسی نظر خو د را در مورد هریک از مطالب  در برگه شخصی خود در سایت گروهتان درج کنید

  1390-07-26 October 18, 2011 02:42 PM  
الگوی ارزیابی سایت  گروه های درسی را در بخش منابع مطالعه کنید و سایت گروه خود را بر این اساس به روز کنید
اولین نمره سایت به هر دانشجو بر اساس این الگو در پایان این ماه داده خواهد شد

  1390-07-25 October 17, 2011 07:57 AM  
سومین گروه درسی با نام نوآور تشکیل گردید

  1390-07-23 October 15, 2011 03:23 PM  
دومین گروه درسی با نام نوین گستر تشکیل گردید

  1390-07-20 October 12, 2011 04:59 PM  
نمودار و ارائه  نمایشی پیکره دانش مهندسی نرم افزار را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-07-18 October 10, 2011 06:24 AM  
در بخش پیوندها مطالعه کننید مهندس نرم افزار کیست؟

  1390-07-20 October 12, 2011 04:46 PM  
نشانی نسخه ترجمه ای    از گونه های پیشین کتاب درسی این درس  را در  بخش پیوندها میتوانید ببینید

  1390-07-17 October 09, 2011 09:36 AM  
با مراجعه به سایت استاد ارجمند جناب آقای دکتر محسن صدیقی مشکنانی
که نشانی آن در بخش پیوندها درج شده است
میتوانید از اسلایدهای کتاب ارزشمند ایشان به نام به سوی تولید بهتر نرم افزار - اصول مهندسی نرم افزار استفاده نمائید
و سپس در صورت لزوم این کتاب ارزشمند را تهیه نمائید

  1390-07-16 October 08, 2011 07:49 PM  
اولین گروه درسی با نام کنکاش تشکیل گردید

  1390-06-30 September 21, 2011 02:20 PM  
با فردریک بروکز و کتاب نفر-ماه افسانه ای او در بخش منابع آشنا شوید

  1390-06-30 September 21, 2011 02:05 PM  
راهنمای تشکیل گروه ، ایجاد سایت گروه و اساسنامه های نمونه کار گروهی را در نشانی زیر مطالعه نمائید
http://ce.sharif.edu/courses/89-90/1/ce428-1/index.php?section=resources&file=resources&cmd=changeDir&id=Teamwork

  1390-06-30 September 21, 2011 06:30 AM  
از طریق نشانی نسخه الکترونیکی کتاب درسی در بخش پیوندها میتوانید این کتاب را رایگان تهیه کنید

  1390-06-28 September 19, 2011 03:37 PM  
در بخش پیوندها در گروه منابع درسی به نشانی سایت کتاب درسی میتوانید رجوع کنید

  1390-06-23 September 14, 2011 08:30 AM  
به  برگه اینترنتی درس مهندسی نرم افزار در ترم اول سال تحصیلی 91-90 خوش آمدید
برنامه درسی و زمان بندی ارائه آن متعاقبا در این برگه اعلام خواهد شد

Instructor:
Seyed Ebrahim Abtahi
(abtahi at sharif.edu)

3 Units
Sunday & Tuesday : 15- 16:30
Room: 202

 This website is visited 199 times since September 2011. Updated Monday 2020-09-07 09:19