Electrical Circuits 40121 
  CE Department- Sharif University of Technology Spring 90-91 - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1391-03-25 June 14, 2012 09:34 PM  
.نمرات نهایی درس در قسمت نمرات قرار گرفته است

سربلند و پیروز باشید

  1391-03-24 June 13, 2012 07:38 AM  
در قسمت نمره ها قرار گرفته اگر نسبت به آن اعتراض دارید فقط می توانید تا HSPICE نمره های تمرین سری دوم
ظهر 25ام میل بزنید.
.کسانی که رنگی شدند هم میل بزند و گرنه نمره ی آن ها صفر می شود

  1391-03-19 June 08, 2012 10:18 AM  
.نمرات پایان‌ترم بر روی سایت قرار دارد
.زمان اعتراض و دیدن برگه‌ها، روز 24م خرداد ساعت 14 تا 14:30 در اتاق 810 است

موفق باشید

  1391-03-15 June 04, 2012 09:26 PM  
سلام
.فردا سه شنبه 16 خرداد کلاس رفع اشکال ساعت 17 در کلاسِ (احتمالا) 202 برگزار می‌شود  
موفق باشید

  1391-03-15 June 04, 2012 10:04 PM  
.پاسخ کوییزهای 4، 6 و 7 در قسمت منابع قرار گرفت

  1391-03-09 May 29, 2012 10:23 PM  
.نمرات کوییز ششم در قسمت نمرات سایت قرار گرفت
زمان اعتراض فردا چهارشنبه ساعت 12 تا 12:30 در سایت است (خانم رحمتی).ا

  1391-03-06 May 26, 2012 07:08 AM  
سوالات پیشنهادی کوییز هفتم، در قسمت تمرین‌ها بارگذاری شده است

  1391-03-05 May 25, 2012 03:20 AM  
.کوییز هفتم روز دوشتبه 8 خرداد ساعت 13:30 برگزار می‌گردد
مباحث کوییز، آنالیز مدار با کمک تبدیل لاپلاس، و تشدید می باشد
موفق باشید

  1391-03-05 May 25, 2012 02:02 AM  
.نمرات کوییز پنجم در سایت قرار گرفت
زمان اعتراض روز شنبه ساعت 14:45 خواهد بود

  1391-03-05 May 25, 2012 12:05 AM  
تا فردا 5 خرداد ساعت 14 ظهر تمدید شد، ولی به کسانی که امشب بفرستند 10 نمره اضافه تعلق خواهد HSPICE تمرین سری دوم
گرفت.

  1391-02-28 May 17, 2012 01:32 PM  
.کوییز ششم روز دوشنبه 1 خرداد ساعت 14:15 برگزار می‌شود
مبحث : فصل 11 - توان در حالت دایمی سینوسی

  1391-02-27 May 16, 2012 02:45 PM  
تا 4 ام خرداد تمدید شد HSPICEبا توجه به درخواست بچه ها تمرین سری دوم
موفق باشید.

  1391-02-23 May 12, 2012 06:17 AM  
Sample HW6 has been uploaded in the assignment section.

  1391-02-22 May 11, 2012 11:48 PM  
و تمرین دوم، توضیحاتی ارایه خواهد شد HSPICE فردا شنبه در ابتدای کلاس حل تمرین، در مورد نرم‌افزار

  1391-02-17 May 06, 2012 12:30 AM  
نمرات میان‌ترم به همراه نمرات کوییز 4 در قسمت نمرات سایت قرار گرفت
زمان اعتراض و دیدن برگه‌ها (برای هر دو امتحان) روز دوشنبه انتهای کلاس درس می‌باشد
ساعت 14:45

  1391-02-16 May 05, 2012 11:53 PM  
سلام
.کوییز پنجم روز شنبه 23م اردیبهشت ساعت 14:15 برگزار می‌شود
مباحث کوییز: فصل 10(آنالیز حالت دایمی سینوسی)، تابع شبکه، پاسخ مدار به ورودی دلخواه
موفق باشید

  1391-02-11 April 30, 2012 09:37 PM  
Sample HW5 has been uploaded in the assignment section.

  1391-02-10 April 29, 2012 02:09 PM  
کلاس حل تمرین امروز یکشنبه ساعت 3 عصر کلاس 006

  1391-02-07 April 26, 2012 05:46 PM  
در قسمت تمرین ها قرار گرفته استHSPICEتمرین سری دوم
به مهلت ارسال آن  که 28 اردیبهشت می باشد توجه کنید.
به زودی یک جلسه ی آشنایی با این تمرین گذاشته خواهد شد.
موفق باشید

  1391-02-02 April 21, 2012 09:17 AM  
.کوییز 4 روز شنبه هفته آینده 9م اردیبهشت ساعت 14:15 برگزار می‌گردد. این کوییز شامل فصل‌های 8 و 9 است
موفق باشید

This is to make you feel happy :).

  1391-01-31 April 19, 2012 03:46 PM  
The midterm exam: Monday Ordibehesht the 11th in 101 - exams starts at 13:15.

  1391-01-28 April 16, 2012 01:25 PM  
Sample HW4 has been uploaded in the assignment section.

  1391-01-27 April 15, 2012 10:26 PM  
. در سایت درس قرار گرفتHSPICEنمرات تمرین سری اول
موفق باشید

  1391-01-27 April 15, 2012 10:29 AM  
.نمرات کوییز سوم در سایت قرار گرفت
روز دوشنبه در انتهای کلاس درس اعتراض صورت خواهد گرفت
روز 28م ساعت 14:45 کلاس 102

  1391-01-26 April 14, 2012 02:05 AM  
پاسخ کوییز سوم در قسمت منابع قرار گرفته است

  1391-01-18 April 06, 2012 02:23 AM  
روز شنبه 19 فروردین در انتهای کلاس درس (ساعت 14:45 کلاس 102) اعتراض به برگه های کوییز دوم صورت خواهد گرفت

  1391-01-17 April 05, 2012 02:46 PM  
.کوییز سوم روز دوشنبه این هفته 21 فروردین، ساعت 14:15 برگزار خواهد شد
.مبحث کوییز از فصل های 6 و 7 است

  1391-01-15 April 03, 2012 12:36 AM  
پاسخ کوییز دوم در قسمت منابع قرار گرفته است

  1391-01-15 April 03, 2012 12:26 AM  
.نمرات کوییز دوم در سایت قرار گرفت
زمان اعتراض متعاقبا اعلام خواهد شد.

  1391-01-08 March 27, 2012 11:58 AM  
Sample HW3 has been uploaded in the assignment section.

  1391-01-07 March 26, 2012 08:04 AM  
سلام، سال نو مبارک
روز دوشنبه 14 فروردین کلاس حل تمرین به جای کلاس درس برگزار خواهد شد

  1390-12-24 March 14, 2012 01:42 AM  
No class on Saturday 27 Esfand.

  1390-12-21 March 11, 2012 04:23 PM  
.مطابق درخواست، جواب آخر سوالات پیشنهادی کوییز دوم، در قسمت تمرینات قرار گرفت

  1390-12-20 March 10, 2012 09:02 PM  
.مکان کلاس حل تمرین (شنبه‌ها سات 6 عصر) کلاس 202 است

  1390-12-19 March 09, 2012 05:57 AM  
.کوییز 2 (فصل 5) روز دوشنبه 22 اسفند ساعت 14:15 در کلاس درس برگزار خواهد شد
موفق باشید

  1390-12-18 March 08, 2012 02:24 PM  
.کلاس حل تمرین شنبه ها ساعت 6 عصر تشکیل خواهد شد. کلاس جبرانی درس نیز این هفته در ابتدای این کلاس برگزار می گردد

  1390-12-17 March 07, 2012 10:49 PM  
منبع ولتاژ وابسته را یک منبع ولتاژ مستقل با همان مقدار 2 در نظر بگیریدHSPICE توجه کنید که در سوال دوم تمرین
صورت تمرین اصلاح شد و در قسمت تمرین ها قرار گرفت

  1390-12-14 March 04, 2012 10:04 AM  
Sample HW2 has been uploaded in the assignment section.

  1390-12-12 March 02, 2012 06:59 PM  
.نمرات کوییز اول در سایت قرار گرفت
.زمان اعتراض و دیدن برگه‌ها، دوشنبه 15 اسفند ساعت 13:15 در کلاس 006 است

  1390-12-14 March 04, 2012 05:38 PM  
به مدت یک هفته تمدید شد لذا آخرین مهلت تحویل 19 اسفند می باشد HSPICE مهلت ارسال تمرین سری اول
روز دوشنبه در ابتدای(12:30) کلاس حل تمرین مطالب مربوط به این تمرین بار دیگر مرور می شود.
اگر هنوز در نصب نرم افزار مشکلی وجود دارد، تا روز دوشنبه فرصت دارید که (از طریق ایمیل یا به صورت حضوری) آن را برطرف کنید.
موفق باشید

  1390-12-09 February 28, 2012 12:00 AM  
پاسخ کوییز اول در قسمت منابع قرار گرفته است

  1390-12-08 February 27, 2012 03:28 PM  
کلاس حل تمرین دوشنبه‌ها ساعت 12 تا 13:30 در کلاس 006 برگزار می‌شود

  1390-12-06 February 25, 2012 09:58 AM  
.کوییز 1 روز دوشنبه این هفته 8 اسفند ساعت 14:15 در کلاس درس برگزار می گردد
.مباحث کوییز فصل‌های 2 تا 4 است
موفق باشید

  1390-12-03 February 22, 2012 09:54 AM  
.زمان کلاس حل تمرین به شنبه ها ساعت 12 تا 13:30 تغییر یافت. مکان، کلاس 726 خواهد بود
.البته این هفته، کلاس در هر دو روز تشکیل خواهد شد (شنبه 6م در 726 و دوشنبه 8م در 006)، در صورت امکان در هر دو کلاس شرکت نمایید

موفق باشید

  1390-12-01 February 20, 2012 10:31 PM  
در قسمت تمرین ها قرار گرفته استHSPICEتمرین سری اول
مهلت ارسال آن 12 اسفند می باشد.

  1390-11-28 February 17, 2012 09:12 PM  
Sample HW1 has been uploaded in the assignment section.

  1390-11-24 February 13, 2012 01:03 PM  
کلاس جبرانی درس روز دوشنبه 1 اسفند در ساعت 12:15 در کلاس 006 تشکیل خواهد شد

  1390-11-24 February 13, 2012 01:03 PM  
.کلاس حل تمرین دوشنبه ها ساعت 12 تا 13:30 در کلاس 006 برگزار خواهد شد

  1390-11-18 February 07, 2012 12:27 AM  
.و یک مثال در ارتباط با آن در قسمت منابع قرار گرفته استHSPICEاسلایدهای
موفق باشید

  1390-11-14 February 03, 2012 01:36 PM  
The Course Plan was uploaded into the Resources, please take a look.

Instructor:
Mahdi Jalili
(mjalili at sharif.edu)

3 Units
Saturdays and Mondays 13:30-15:00
Room: 102

 This website is visited 10785 times since February 2012. Updated Tuesday 2015-04-07 12:08