Digital Electronics 40312 
  CE Department- Sharif University of Technology - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1391-04-19 July 09, 2012 09:30 AM  
نمرات امتحان پایان ترم اعلام شد
برای دیدن اوراق می توانید روزهای دوشنبه و سه شنبه 19 و 20 تیر از ساعت 10 الی 12 به دفتر من مراجعه کنید. نمرات نهائی بعدازظهر روز سه شنبه به آموزش ارسال می شود
منظوری

  1391-04-08 June 28, 2012 01:16 PM  
نمرات تمرین 2و تمرین کلاس در قسمت نمرات قرار گرفت. ‏

  1391-03-27 June 16, 2012 01:23 PM  
سلام

نمرات میان ترم در قسمت نمرات قرار گرفت.

موفق باشید

  1391-03-21 June 10, 2012 01:33 PM  
پروژه نهایی درس در بخش تمرینات بارگذاری شده است.
به مهلت پروژه دقت کنید. تمدید نخواهد شد.

موفق باشید

  1391-03-10 May 30, 2012 12:51 AM  
تمرین 4 در قسمت تمرین ها قرار گرفت.‏

  1391-02-25 May 14, 2012 12:26 AM  
تمرین 3 در قسمت تمرین ها قرار گرفت.‏

  1391-02-05 April 24, 2012 02:36 AM  
تمرین 2 در قسمت تمرین ها قرار گرفت. ‏

  1391-01-16 April 04, 2012 12:53 AM  
نمره تمرین 1 در بخش Grades قرار گرفت.
   موفق باشید

  1391-01-13 April 01, 2012 05:50 PM  
Quiz1 grades has been uploaded in Grades section.

  1391-01-06 March 25, 2012 07:55 PM  
Your first assignment of HSPICE has been added in Assignments section.

  1390-12-24 March 14, 2012 03:41 PM  
سلام
منابع و راهنماهای مربوط به Hspice در بخش Resourses قرار گرفت.
برای دانلود HSpice به لینک در بخش منابع مراجعه کنید.

موفق باشید

  1390-12-15 March 05, 2012 04:45 PM  
در سوال آخر تمرین سری اول مقدار مقاومت ها را ۱۰۰ اهم در نظر بگیرید.

  1390-12-09 February 28, 2012 11:43 PM  
کوییز اول روز یکشنبه 21 اسفند برگزار خواهد شد. به دلیل زیاد بودن تعداد دانشجویان، دانشجویان به دو گروه تقسیم شده اند. گروه اول در ساعت  7:30 صبح و گروه دوم در ساعت 8:15 امتحان خواهند داد.  افراد دو گروه در بخش
resources
اعلام شده اند.‏

موفق باشید

  1390-12-09 February 28, 2012 11:40 PM  
Your first assignment has been uploaded.
-- Mirzadeh

Instructor:
manzuri
(manzuri@sharif.edu)

3 Units
Sundays and Tuesdays 7:30 to 9:00
Room: 201

 This website is visited 10554 times since February 2012. Updated Tuesday 2015-04-07 12:08