Fundamental of Information Technology 40467 
  CE Department- Sharif University of Technology Spring 90-91 - Group 1 

  Main Menu


Announcments

  1391-04-20 July 10, 2012 05:52 PM  
نمرات نهائی به آموزش ارسال
و یک نسخه از نمرات ارسالی در بخش نمرات درج
گردید
این سایت از این تاریخ دیگر بهنگام نخواهد شد
موفق باشید

  1391-04-19 July 09, 2012 07:36 PM  
ریز نمرات نهائی درس
در بخش نمرات اعلام گردید

  1391-04-19 July 09, 2012 07:34 PM  
نمرات نهائی درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1391-04-19 July 09, 2012 07:20 PM  
نتایج بازبینی اوراق امتحانی و بررسی اعتراضات
89103798
پایان ترم از 57.5 به 62
90301724
میان ترم از 55 به 59

  1391-04-18 July 08, 2012 09:06 AM  
اطلاعیه  
برای دیدن برگه های آزمون    میان ترم جبرانی  و کوئیزها  میتوانید روز یکشنبه 18 تیرماه از ساعت 15 الی 17 شخصا به  اطاق
401
مراجعه نمائید

  1391-04-16 July 06, 2012 12:41 PM  
همه نمرات حود غیر از نمرات امتحانی را در بخش نمرات ببینید

  1391-04-13 July 03, 2012 02:54 PM  
اطلاعیه مهم
برای دیدن برگه های آزمون های میان ترم ، میان ترم جبرانی  وپایان ترم درس میتوانید روز شنبه 17 تیرماه از ساعت 15 الی 18 شخصا به  اطاق
401
مراجعه نمائید

  1391-04-13 July 03, 2012 10:36 AM  
نمرات مرتب شده و نهائی آزمون پایان ترم درس در بخش نمرات اعلام گردید
زمان مراجعه برای دیدن برگه های امتحانی متعاقبا اعلام خواهد شد

  1391-04-13 July 03, 2012 03:03 AM  
پایان اعلام لحظه ای نمرات آزمون پایان ترم

  1391-04-12 July 02, 2012 04:02 PM  
یک نوآوری در اعلام نتایج آزمونها
میتوانید از این لحظه
اعلام لحظه ای نتایج تصحیح برگه های آزمون پایانی درس
را در بخش نمرات پی بگیرید

  1391-04-11 July 01, 2012 12:57 PM  
لطفا فراموش نکنید فقط تا پایان امروز برای تحویل تمرین سوم درس مهلت دارید
ضمن ارسال یک نسخه از تمرینات انفرادی و گروهی هر گروه در قالب یک پرونده فشرده به روال قبلی به  استادیاران درس
یک نسخه از آنرا هم برای مدرس درس ارسال نمائید
لطفا تمرینات را مجزا و فردی تحویل ندهید

  1391-04-09 June 29, 2012 12:23 AM  
نمرات آزمون جبرانی میان ترم در بخش نمرات اعلام گردید

  1391-04-07 June 27, 2012 06:02 PM  
نمرات و ریز نمرات تمرین دوم از فصول 4و5و6 فناوری پیوست کتاب درسی
در بخش نمرات اعلام گردید

  1391-03-31 June 20, 2012 04:27 PM  
آزمون پایان ترم و
آزمون جبرانی میان ترم درس در زمان مقرر با حضور همه دانشجویان برگزار گردید
نمرات این دو آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد

  1391-03-28 June 17, 2012 06:41 PM  
نمرات ارائه های شفاهی مطالعات انفرادی
آقا میر 90
طاهری 60
خجسته 50
میرمحمد صادقی 50

  1391-03-26 June 15, 2012 12:01 PM  
نمرات و ریز نمرات تمرین دوم درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1391-03-26 June 15, 2012 12:00 PM  
نمرات انفرادی سایت گروه های درسی در اردیبهشت و خردادماه 91 در بخش نمرات اعلام گردید

  1391-03-24 June 13, 2012 05:48 PM  
مهلت تحویل تمرین سوم درس بمدت 15 روز تا 11/4/91
تمدید گردید

  1391-03-24 June 13, 2012 04:58 PM  
برای حضور در جلسه آزمون پایان ترم کتاب باز و میان ترم جبرانی کتاب بسته  درس آماده شوید
نسخه کاغذی کتاب درسی را برای بخش کتاب باز امتحان حتما در جلسه امتحان همراه داشته باشید
قبل از شروع آزمون هر گروه یک  لوح فشرده تحویل خواهد داد که بر روی آن نام گروه و اعضائ و شماره دانشجوئی آنها و نشانی سایت گروه درج شده است
در هر لوح فشرده دو پوشه کارهای گروهی و فردی قرار خواهد داشت
در پوشه گروهی اساسنامه گروه گزارش جلسات مندرج در سایت گروه و در پوشه های مجزا با نام شماره تمرینات  پرونده های تحویل  بخش های گروهی هر تمرین را قرار دهید. در نامه این پرونده ها نوبت تحویل و تاریخ تحویل را علاوه بر شماره تمرین درج کنید
در پوشه فردی پوشه هائی برای هر عضو با نام دوبخشی نام خانوادگی و شماره دانشجوئی قرار دهید
در پوشه هر فرد ، پوشه هائی با نام شماره تمرین   قرار دهید. در این پوشه ها ، پروندهای حاوی پاسخ بخش های انفرادی تمرینات قرار دهید. در نام  این پرونده ها نوبت تحویل و تاریخ تحویل را علاوه بر شماره تمرین درج کنید و اسلایدهای سخنرانی و کارهای اضافی انجام شده مطالع انفرادی اضافی هر فرد را هم در این پوشه  درج کنید
بعد از نوشتن لوح فشرده،  آنرا برای قابل خواندن بودن و وجود اطلاعات بر آن امتحان کنید
نمره  ای به لوح های خالی یا غیر قابل خواندن گروه ها تعلق نخواهد گرفت
موفق باشید

  1391-03-09 May 29, 2012 05:01 PM  
جلسه پایانی کلاس درس با اتمام مطالب درسی برگزار گردید
یک جلسه فوق العاده  به درخواست دانشجویان در روز چهار شنبه17خرداد با موضوعات زیر در محل اطاق 402
از ساعت 12 الی 15برگزار خواهد شد که حضور در آن به شکل اختیاری با ارسال رایانامه برای اعلام حضور میسر است
ارائه جزء  پایانی فصل آخر کتاب درسی
مروری بر برخی مطالب قابل طرح در آزمون جبرانی میان ترم درس
ارائه مطالعات انفرادی دانشجوئی داوطلبانه

  1391-03-08 May 28, 2012 06:39 PM  
جلسه پاسخ دهی و تحلیل پرسشهای آزمون میان ترم از ساعت 12 الی 13:30 شنبه 6 خرداد برگزار گردید

  1391-03-03 May 23, 2012 09:24 PM  
اسلایدهای انگلیسی 6 فصل فناوری و 6 فصل پایانی کتاب درسی را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها مطالعه نمائید

  1391-03-03 May 23, 2012 09:01 PM  
فرصتی برای شما که از نمره آزمون میان ترم خود رضایت ندارید
امتحان جبرانی و دوم میان ترم درس در روز آزمون پایان ترم درس و در پایان آن به مدت 60 دقیقه و به شکل کتاب بسته برای دانشجویانی که با رایانامه برای حضور در آن اعلام آمادگی نمایند و مورد موافقت مدرس درس واقع شود میتواند برگزار شود
موضوع و مطالب این آزمون مروری بر کتاب فا و جامعه نوشته خانم و آقای لادن است که قسمت اعظم آن با مطالب کتاب درسی توربان اما از منظری متفاوت انطباق دارد
نسخه پی.دی.اف ارائه نمایشی مرور اجمالی مطالب این کتاب به زبان فارسی  در قالب پنج پرونده در نشانی درج شده  دربخش پیوندها در دسترس شماست
برای آزمون فقط مطالعه این اسلایدها کافی است و در صورت پرسش یک جلسه رفع اشکال در مورد مطالب آن بتوافق متقاضیان شرکت در این آزمون مجدد توسط مدرس درس میتواند برگزار شود
در صورت تمایل به شرکت در این آزمون مجدد با ارسال رایانامه باموضوع امتحان  مجدد فا برای شرکت در آن اعلام آمادگی تنمائید و تایید دریافت کنید

  1391-03-03 May 23, 2012 07:26 PM  
با پوزش از تاخیر در ارائه صورت تمرین
صورت تمرین سوم و آخر درس در بخش تمرینات قرار گرفت
موضوع تمرین
کاربردها ، سیما و اثرات فاوا درجهان
این تمرین تنها یک بار تحویل خواهد داشت
زمان ارائه صورت تمرین : 3 خرداد 91
مهلت نهائی ارسال پاسخ تمرین: 27/3/91

  1391-03-03 May 23, 2012 03:04 PM  
جلسه حل تمرین درس در روز شنبه 6 خرداد از ساعت 12 الی 13 به حل سوالات آزمون میان ترم اختصاص دارد
محل موقت این جلسه اطاق 402 می باشد

  1391-03-02 May 22, 2012 06:25 PM  
نمرات و ریز نمرات بخش گروهی تمرین دوم د رس
در بخش نمرات اعلام گردید
نمرات انفرادی و نمره نهائی تمرین دوم متعاقبا اعلام خواهد شد

  1391-03-02 May 22, 2012 06:16 PM  
نمرات و ریز نمرات تمرین یک درس را در بخش نمرات مطالعه نمائید

  1391-02-31 May 20, 2012 07:52 AM  
نمرات و ریز نمرات کوئیز سوم از فصول 5 و 6 پیوست فناوری کتاب درسی
در بخش نمرات اعلام گردید

  1391-02-24 May 13, 2012 04:54 PM  
نمرات کوئیز جامع فا از فصول بخش فناوری پیوست کتاب درسی در بخش نمرات اعلام گردید

  1391-02-20 May 09, 2012 07:57 PM  
با انجمن  
کامپیوتر ایران
مجری کنفرانس های سالیانه کامپیوتر ایران با نوزده سال حضور چشمگیر و برگزاری هفده دوره کنفرانس سالیانه کامپیوتر ایران در نشانی
http://csi.org.ir
انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران در نشانی
http://ieca.ir/
و انجمن ايرانی اخلاق در علوم وفناوری در نشانی
http://www.iranethics.ir/
آشنا شوید

  1391-02-20 May 09, 2012 07:46 PM  
با ماهنامه تکفا در نشانی
http://www.irannsr.org/services/magzin_takfa/_sub_menu_/0/_menu_/0/مجله-تکفا.html
آشنا شوید

  1391-02-20 May 09, 2012 07:41 PM  
با شورای عالی اطلاع رسانی در نشانی
http://www.scict.ir/
شورای عالی انفورماتیک در نشانی
http://www.shci.ir
و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشانی
https://www.ict.gov.ir/
مؤسسه تحقيقات ارتباطات و فناوري اطلاعات در نشانی
http://www.erict.ac.ir/
آشنا شوید

  1391-02-20 May 09, 2012 07:34 PM  
با سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
از طریق  درگاه آن در نشانی زیر آشنا شوید
http://www.irannsr.org/

  1391-02-20 May 09, 2012 07:29 PM  
انجمن انفورماتیک ایران
اولین و پر سابقه ترین انجمن رایانه ای کشور با سابقه ای 33 ساله دوماهنامه گزارش کامپیوتر را تا شماره 201 منتشر کرده است
تارگاه اینترنتی این انجمن را در نشانی
http://isi.org.ir/
ببینید و در صورت تمایل به عضویت دانشجوئی این انجمن درآیید

  1391-02-20 May 09, 2012 07:24 PM  
جهت
آشنائی با شورای عالی فضای مجازی
مقاله
حاکمان محتوا در زمستان اینترنت
درج شده در صفحات 9 الی 13 هفته نامه عصر ارتباط شماره 449 مورخ 26/1/91
را از طریق نشانی های درج شده در بخش پیوندها مطالعه کنید
خوشبختانه جناب آقای دکتر رسول جلیلی استاد و همکار دانشکده ای ما عضو این شورا هستند که عضویت ایشان را در این شورا تبریک میگوئیم
هفته نامه خبری ، اطلاع رسانی ، ،آموزشی و پژوهشی عصر ارتباط
وزین ترین هفته نامه به زبان فارسی در کشور است که نسخه الکترونیکی آن هر هفته در قالبی شکیل در اینترنت منتشر و به شکل کاغذی در دکه های روزنامه فروشی عرضه میشود
نشانی سایت با کیفیت این نشریه عبارتست از
http://www.asreertebat.com/
که از آرشیوی غنی و کاربر پسند برخوردار است
که منبع خوبی برای کسب اخبار روزآمد فا در ایران و جهانست

  1391-02-20 May 09, 2012 04:26 PM  
با سخنران مدعو کلاس یکشنبه 24 اردیبهشت درس مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فا در اطاق 202 از ساعت 15:15 الی 16:15
جناب آقای رضا کرمی
در موضوع
روندهای نو در مدیریت معماری سازمانی
از طریق برگه اینترنتی ایشان در نشانی
http://rezakarami.ir/?page_id=2
آشنا شوید
و برای آمادگی حضور در این سخنرانی مقاله
معماری سازمانی فناوری اطلاعات از نگاه مدیران
را در بخش  منابع مطالعه نمائید

  1391-02-20 May 09, 2012 04:00 PM  
کتاب تمرینات چند رسانه ای توربان و اشکال رنگی کتاب درسی
را از نشانی درج شده در بخش پیوندها بردارید

  1391-02-19 May 08, 2012 09:16 PM  
نمرات آزمون میان ترم درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1391-02-19 May 08, 2012 05:59 PM  
دیدگاه
الکترونیک یا الکترونیکی؟
نوشته شده در شماره 201 ماهنامه گزارش کامپیوتر ، نشریه  انجمن انفورماتیک ایران انتشار یافته در  بهمن و اسفند 1390 را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1391-02-19 May 08, 2012 05:29 PM  
مقاله سامان: سامانه ای مدیریار برای عرضه خدمات اطلاعاتی  برپایه مطالعه راهبردی مدیریت منابع دانشی سازمان
پذیرفته و عرضه شده در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت اطلاعات و دانش در 1386را در بخش منابع مظالعه نمائید

  1391-02-19 May 08, 2012 01:41 PM  
نمرات کوئیز دوم فصول فناوری در بخش نمرات اعلام گردید

  1391-02-17 May 06, 2012 07:50 PM  
مقاله پیشینه،کمّیت سنجی و آسیب شناسی آموزشهای دانشگاهی ایران در محیط الکترونیکی و راه‏حلهای بهبود آن
ارائه شده در هفدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران در اسفندماه 1390
و انتشاریافته در شماره 201 نشریه گزارش کامپیوتر ماهنامه انجمن انفورماتیک ایران اسفندماه 1390
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1391-02-17 May 06, 2012 07:47 PM  
مقاله
رایانش، عنوانی برای برنامه تحول در آموزشهای دانشگاهی مهندسی رایانه و فناوری اطلاعات
ارائه شده در هفدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران در اسفندماه 1390
و انتشاریافته در شماره 201 نشریه گزارش کامپیوتر ماهنامه انجمن انفورماتیک ایران اسفندماه 1390
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1391-02-12 May 01, 2012 08:14 PM  
تصاویری از آینده  احتمالی رایانش فراگیر را در نشانی درج شده در بخش پیوندها میتوانید ببینید

  1391-02-11 April 30, 2012 11:10 AM  
صورت تمرین دوم فصول فناوری پیوست کتاب درسی در بخش تمرینات قرار گرفت
آخرین مهلت مجاز تحویل پاسخ تمرین : 91/2/26

  1391-02-10 April 29, 2012 07:42 PM  
پیوست های تمرین سوم و آخر درس را که به زودی اعلام خواهد شد را
درپنج پوشه و نه سند شامل آماری از
GITR  ,  OECD , ITU , ECONOMIST , WSIS , EUROPE
از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها میتوانید ثبت و مطالعه نمائید
اطلاعات هر پوشه میتواند موضوع یک مطالعه انفرادی باشد اگر علاقمند بودید تا پایان هفته با رایانامه به مدرس درس خبر دهید یید انجام بگیرید

  1391-02-10 April 29, 2012 06:48 PM  
ترجمه ای قابل قبول از مطالبی مشابه مطالب فصل پنجم کتاب درسی را ازطریق بخش پیوندها میتوانید ببینید

  1391-02-10 April 29, 2012 06:02 PM  
مقاله
طراحي و تولید سامانه رایانه ای مولدآداب نامه های سازماني با امکان سنجش ميزان تحقق و بهبود
را در بخش منابع بخوانید

  1391-02-10 April 29, 2012 05:24 PM  
در قسمت منابع مطلب بهره هوشی رقمی را مطالعه و تا پایان هفته بر برگه شخصی خود در سایت گروهتان بنویسید از نظر شما بهره هوشی رقمی چیست؟

  1391-02-04 April 23, 2012 11:54 PM  
نمره های انفرادی سایت های گروه های درسی در نوبت دوم فروردین 91
در بخش نمرات اعلام شد

  1391-02-03 April 22, 2012 07:21 PM  
صورت تمرین دوم در بخش تمرینات قرار گرفت
رایانش شبکه ای و فاوا در ایران
زمان ارائه صورت تمرین : 3 اردیبهشت 91
زمان تحویل اولیه : 12/2/91
زمان تحویل نهائی : 22/2/91

  1391-01-30 April 18, 2012 04:52 PM  
مطلب
در باره مفهوم پارادایم و پارادایم فریمن در باره فا
را در بخش منابع بخوانید

  1391-01-27 April 15, 2012 07:43 PM  
موضوعاتی برای مطالعه انفرادی
شبیه سازی با
ARENA
سنجش از دور با
ARCINFO
سامانه اطلاعات جغرافیائی با
ARCGIS
نمونه ای از نتایج مطالعه انفرادی در این زمینه ها که در مورد
ARENA
انجام شده است را میتوانید در بخش منابع ببینید

  1391-01-27 April 15, 2012 06:12 PM  
نرم افزاری برای دورکاری
TEAMVIEWARE
را در بخش منابع بیابید
معرفی انواع و مقایسه نرم افزارهای رایج دور کاری موضوع خوبی برای مطالعه انفرادی است

  1391-01-27 April 15, 2012 05:33 PM  
از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها
تصاویری در باره زیستچرخ اطلاعات
را میتوانید ببینید و بیاد بیاورید

  1391-01-26 April 14, 2012 07:37 PM  
سایتی در مورد کتاب درسی را در بخش پیوندها میتوانید ببینید

  1391-01-26 April 14, 2012 07:32 PM  
از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها
نرم افزار عمومی پالو به عنوان یک مخزن داده ای را میتوانید بیابید و در صورت علاقه نصب کنید و با توجه به راهنمای آن با آن کار کنید
اگر تاریخ استفاده از این مفت ابزار سرآمده گونه ای جدید از آن را از طریق اینترنت بیابید
اگر علاقه مند بودید تولید توابع هوش تجاری بکمک پالو میتواند یک موضوع مطالعه انفرادی باشد

  1391-01-26 April 14, 2012 07:24 PM  
نشانی
اسلایدهای انگلیسی شش فصل اول کتاب درسی
را میتوانید در بخش پیوندها بیابید

  1391-01-25 April 13, 2012 02:06 AM  
ریز نمرات تمرین اول از سه فصل سواد فناوری
پیوستهای  کتاب درسی
در بخش نمرات درج گردید

  1391-01-25 April 13, 2012 02:02 AM  
ریز نمرات تمرین اول از سه فصل سواد فناوری
پیوست های کتاب درسی در بخش نمرات اعلام گردید

  1391-01-22 April 10, 2012 06:35 PM  
نمرات کوئیز یک - منزل بردنی
و کوئیز یک سواذ فناوری پیوست کتاب درسی فصول یک دو  
در بخش نمرات اعلام گردید
یک نمره جاافتاده به علت عدم درج نام بر جواب کوئیز یک منزل بردنی
89108728       4.75

  1391-01-20 April 08, 2012 05:17 PM  
اطلاعیه مطالعه انفرادی
دانشجویان داوطلب برای انجام مطالعه
تا پایان این هفته فرصت دارند عنوان و اولویت ار موضوعات جزئی پیشنهادی خود را با ذکر مشخصات مهمترین منابع تا پایان این هفته برای مدرس درس ارسال ئ در صورت دریافت تایید کار خود را آغاز نمایند
به شرط انجام تکوینی این مطالعه و درج نتایج تحقیق هر پانزده روز یکبار بر برگه شخصی در سایت گروه درسی و ارسال ارائه نمایشی تحقیق به زبان فارسی با درج مشخصات کامل منابع تا شنبه ششم خرداد نمره ااضافی بین صفر تا دو نمره به آنان تعلق خواهد گرفت. در صورت انتخاب بعنوان تحقیق برگزیده در جلسه آخر کلاس درس به آنان فرصت  ارائه حضوری شفاهی داده خواهد شد  که نیم نمره اضافی خواهد داشت.

  1391-01-20 April 08, 2012 04:52 PM  
بنا به درخواست و توافق دانشجویان حاضر در کلاس امروز درس
زمان و محل آزمون میان ترم کتاب بسته درس به شرح زیر تعیین گردید
پنجشنبه 31 فروردین ماه 1391 از ساعت 12:15الی 114:15 در محل اطاق 102 دانشکده

  1391-01-16 April 04, 2012 01:21 AM  
صورت تمرین یک در بخش تمرینات قرار گرفت موضوع
مدیریت اطلاعات ، دولت الکترونیکی ، تجارت الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی
زمان ارائه صورت تمرین :  16فروردین 91
زمان تحویل اولیه : 25 فروردین 91
زمان تحویل نهائی : اول اردیبهشت 91

  1391-01-15 April 03, 2012 07:20 PM  
یاد داشت خبری
وضعیت فناوری اطلاعات ایران و جهان در سال جدید
را در بخش منابع بخوانید

  1391-01-15 April 03, 2012 11:01 AM  
نمرات کوئیز یک حضوری از بیست  را
در بخش نمرات ملاحظه نمائید

  1391-01-15 April 03, 2012 10:25 AM  
پیشینه اتصال ایران به اینترنت
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1391-01-15 April 03, 2012 08:34 AM  
با تبریک آغاز سال نو
کلاس درس امروز سه شنبه 15 فروردین به علت کسالت مدرس تشکیل نخواهد شد

  1390-12-24 March 14, 2012 07:07 PM  
مشاورین گروه های درسی از بین استادیاران درس به شرح زیر تعیین شدند
گروه کنکاش : آقای محمد امین منصور
گروه  فرا فا : خانم یعقوبی
گروه پیشفا : خانم خوانین زاده
گروه علم و فناوری نو : آقای آرمان حقیقی
گروه شریف آی تک : آقای سینا جعفر زاده
گروه آیتک 91 : آقای آرمان شهبازیان
گروه فناوران 90 : آقای محمد چگینی
گروه فاواریف : آقای روزبه کتابی

  1390-12-24 March 14, 2012 02:46 PM  
نمرات و
ریز نمرات انفرادی سایت های گروه های درسی در نوبت اول اسفند ماه 90
را دربخش نمرات میتوانید ببینید

  1390-12-22 March 12, 2012 12:27 PM  
زمان ارائه ، مهلت ارائه اولیه و نهائی تمرینات درسی در بخش تمرینات اعلام شد

  1390-12-22 March 12, 2012 12:07 PM  
برای جبران بخشی از نمره ای که احتمالا در کوئیز یک از دست داده اید میتواند نسخه منزل بردنی این کوئیز را از بخش منابع برداشته
و حل کنید ودر جلسه آخر کلاس سه شنبه 24 اسفند تحویل دهید

  1390-12-21 March 11, 2012 06:32 PM  
اولین کوئیز تصادفی درس برگزار گردید

  1390-12-20 March 10, 2012 08:05 PM  
سه پیوست تمرین یک شامل مطالبی در موضوعات
دولت الکترونیکی
تجارت الکترونیکی
بانکداری الکترونیکی
را در نشانی درج شده در بخش پیوندها مطالعه کنید
صورت تمرین یک متعاقبا اعلام خواهد شد

  1390-12-20 March 10, 2012 04:51 PM  
اگر به مباحث درسی علوم و مهندسی رایانه علاقمند شده اید
به شکل اختیاری میتوانید از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها
نسخه الکترونیکی فارسی کتاب بزرگان دانش رایانه را بخوانید
و با زندگی و نوآوریهای پانزده دانشمند معتبر علوم رایانه آشنا شوید
این عیدی شماست برای ایام تعطیل
سال نو مبارک

  1390-12-20 March 10, 2012 03:12 PM  
اسلایدهای سخنرانی
آینده بانکداری الکترونیکی در ایران
برگزار شده در دومین نشست تخصصی هفدهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران در روز چهارشنبه 17 اسفندماه 90 را
در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-12-13 March 03, 2012 04:34 PM  
اسلایدهای سه فصل اول ضمیمه سواد فناوری کتاب درسی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-12-13 March 03, 2012 03:36 PM  
مدل امتیاز دهی سایت های گروه های درسی اصول فناوری اطلاعات در ترم دوم 91-90
در بخش منابع قرار گرفت

  1390-12-13 March 03, 2012 10:00 AM  
جلسه امروز کلاس حل تمرین را فراموش نکنید

  1390-12-08 February 27, 2012 06:27 PM  
برای تشکیل گروه  های 4 نفره با اعضای انتخابی تنها تا پایان هفته فرصت دارید

  1390-12-06 February 25, 2012 10:11 AM  
فراموش نکنید و به دوستانتان بگوئید
اولین جلسه کلاس حل تمرین درس فناوری اطلاعات  امروز شنبه ششم اسفندماه ساعت
12:15 در کلاس 204* برگزار خواهد شد.
مطالب ارائه شده در این کلاس مربوط به فصل اول راهنمای فناوری خواهد بود که
ضمیمه کتاب درسی می باشد

  1390-12-05 February 24, 2012 12:39 PM  
الگوی ارزیابی سایت های گروه های درسی  در ترم پیش را در نشانی زیر میتوانید مطالعه کنید
چنانچه در این الگو در این ترم تغییراتی داده شد به اطلاع شما خواهد رسیذ
http://ce.sharif.edu/courses/90-91/1/ce467-1/resources/root/group-site-ev-model-final.pdf

  1390-12-05 February 24, 2012 12:28 PM  
نشانی مطالبی در باره مقدمات درس
را میتوانید در بخش پیوندها بیابید

  1390-12-04 February 23, 2012 08:29 PM  
کلاسهای حل تمرین استادیاران
شنبه ها از ساعت 12 الی 13 اطاق 204

  1390-12-04 February 23, 2012 07:39 PM  
نشانی نسخه الکترونیکی ترجمه فارسی  کتاب دیگری از نویسنده کتاب درسی را میتوانید در بخش پیوندها بیابید و بخوانید

  1390-12-04 February 23, 2012 06:51 PM  
در اسرع وقت گروه های درسی را تشکیل ، سایت گروه را ایجاد و نشانی سایت گروه درسی خود را برای مدرس درس
ارسال نمائید
این سایت هر ماهه بر اساس مدل ارزیابی که اعلام خواهد شود مورد داوری قرار خواهد گرفت
این سایت باید دارای برگه های درج فعالیتهای فردی و گروهی و صورت و نتایج جلسات ، اساسنامه کار گروهی با درج شرایط اخراج اعضای کم کار و به زبان فارسی باشد برای برپائی سایت از مطالب زیر میتوانید استفاده کنید
راهنمای انجام کار گروهی ، راهنمای ایجاد سایت گروه درسی و دو اساسنامه نمونه کار گروهی را در نشانی های زیر مطالعه نمائید
راهنمای انجام کار گروهی
http://ce.sharif.edu/courses/89-90/1/ce467-1/index.php?section=resources&file=resources&cmd=changeDir&id=Groupware
راهنمای ایجاد سایت گروه درسی
http://ce.sharif.edu/courses/89-90/1/ce467-1/resources/root/Google-Sitesx.pdf
دو اساسنامه نمونه کار گروهی
http://ce.sharif.edu/courses/89-90/1/ce467-1/index.php?section=resources&file=resources&cmd=changeDir&id=assasnameh

  1390-12-04 February 23, 2012 06:28 PM  
از طریق نشانی های درج شده در بخش پیوندها میتوانید پنج سایت پیشین اجرای این درس در ترم های گذشته را ببینید

  1390-12-04 February 23, 2012 06:13 PM  
پیامها و پرسش های خود در مورد درس را در بخش مباحثات درج کنید

  1390-12-04 February 23, 2012 05:39 PM  
عناوین مطالب جلسات کلاس درس را در بخش تقویم مطالعه نمائید

  1390-12-04 February 23, 2012 05:08 PM  
عناوین تمرینات درسی را در بخش تمرینات ببینید

  1390-12-04 February 23, 2012 05:02 PM  
در گروه استادیاران درس عضو شوید
http://groups.google.com/group/it90-2

  1390-12-04 February 23, 2012 04:57 PM  
برنامه زمان بندی ارائه مطالب درسی
و
برنامه درس را
در بخش منابع مطالعه نمائید

  1390-11-15 February 04, 2012 12:21 PM  
به برگه اینترنتی درس اصول  فناوری اطلاعات در ترم دوم سال تحصیلی 91-90 خوش آمدید
برنامه درسی  و زمان بندی جلسات متعاقبا اعلام خواهد شد

Instructor:
Seyed Ebrahim Abtahi
(abtahi[at]sharif.edu)

3 Units
Sunday & Tuesday 10:30 - 12
Room: 103

 This website is visited 13304 times since February 2012. Updated Tuesday 2015-04-07 12:08