Fundamental Of Programming 40153 
  CE Department- Sharif University of Technology Fall - Group 7 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1391-12-20 March 10, 2013 06:31 AM  
نمرات نهایی در قسمت Grades قرار گرفته اند.
موفق باشید و سال نو پیشاپیش مبارک

  1391-12-02 February 20, 2013 09:55 AM  
نمرات تمرینهای 4 و 5 در بخش grades قرار گرفته اند. در صورت اعتراض به نمرات حداکثر تا جمعه ایمیل بزنید.
تمامی اعتراضهای ارسال شده در حال بررسی هستند

  1391-11-24 February 12, 2013 10:14 PM  
نمرات در بخش grades قرار گرفته اند.
- تمرینهای 4 و 5 که هر یک 0.8 نمره دارند فعلا در نظر گرفته نشده اند.
- لطفا برای اعتراض به نمرات تنها از طریق ایمیل با من در تماس باشید و از مراجعه حضوری اکیدا خودداری نمایید.

  1391-11-13 February 01, 2013 10:38 PM  
زمان‌بندی تحویل حضوری فازهای اول و دوم پروژه‌ی پایانی درس، در بخش منابع قرار گرفته است

  1391-11-03 January 22, 2013 05:26 AM  
به دلیل محدودیتهایآموزشی دانشگاه، پروِه ها در زمان تعیین شده تحویل گرفته میشوند.

  1391-11-01 January 20, 2013 05:47 AM  
کلاس توجیهی پروؤه در کلاس 103 دانشکده کامپیوتر ساعت 3 امروز اول بهمن برگزار می شود.

  1391-10-30 January 19, 2013 12:48 PM  
کلاس توجیهی برای پروژه نهایی فردا ساعت 3 برگزار خواهد شد. مکان کلاس فردا اعلام خواهد شد.

  1391-10-28 January 17, 2013 02:26 PM  
قرار گرفته است. لطفا فایل راهنمای داخل آن را به دقت مطالعه فرمایید Assignments پروژه‌ی نهایی در قسمت

  1391-10-24 January 13, 2013 03:30 PM  
در امتحان پایان ترم همانطور که قبلا عنوان شده بود از مبحث تابع بازگشتی سوال می آید و ار میحث فایل سوال نمی آید.

  1391-10-22 January 11, 2013 06:11 PM  
مباحث امتحان پایان ترم

فصلهای
6
7
8
10
فصل 11 تا بخش 11-5
فصل 15 تا بخش 15-9
فصل 16 تا بخش 16-6

امتحان به صورت کتاب باز برگزار می شود.

  1391-10-22 January 11, 2013 12:58 PM  
کلاس حل تمرین - آقای عبدی - یکشنبه 10/24 ساعت 9-12 کلاس الف 17 برگزار میشود.

  1391-10-05 December 25, 2012 02:35 PM  
کلاس حل تمرین از دو مبحث آرایه و اشاره گر فردا ساعت سه تا هفت در تالار 5 برگزار میشود.
کوییز از مبحث اشاره گر در این کلاس گرفته خواهد شد.

  1391-10-04 December 24, 2012 10:02 PM  
مهلت ارسال تمرین 5 تا تاریخ جمعه 8/10/01 ساعت 23:59:59 تمدید شد. لازم به ذکر است برای این سری تمرین نیازی به ارائه توضیحات فارسی به صورت دستی نمی باشد.

  1391-09-29 December 19, 2012 01:12 PM  
کلاس فوق العاده حل تمرین پنجشنبه سی آذر در کلاس الف 7 ساعت 13 تشکیل خواهد شد. لازم به ذکر است در این کلاس حضور و غیاب به عمل خواهد آمد.

  1391-09-28 December 18, 2012 07:37 AM  
نمرات میان ترم در سایت قرار داده شدند. نمرات روی منحنی برده نشده اند. در محاسبه نمره نهایی ترم از منحنی استفاده خواهد شد.

  1391-09-13 December 03, 2012 12:24 PM  
محل و زمان  کوئیز

- کوئیز شنبه €18 آذر ساعت 7:30 صبح تالار 2

  1391-09-10 November 30, 2012 10:26 AM  
کوییر فردا برگزار نخواهد شد.

  1391-09-07 November 27, 2012 11:01 AM  
محل و زمان کلاس جبرانی و کوئیز
- کلاس جبرانی پنجشنبه 9 آذر ساعت 9 کلاس 101 دانشکده کامپیوتر
- کوئیز شنبه 11 آذر ساعت 7:30 صبح تالار 2

  1391-08-27 November 17, 2012 12:38 PM  
The lectures of this course is based on slides of Dietel & Associates, Inc. Pearson Education incorporation.

  1391-08-24 November 14, 2012 09:36 AM  
حل تمرین در کلاس الف 26 ساعت 14 پنجشنبه 25 آبان برگزار می شود.

  1391-08-22 November 12, 2012 01:15 PM  
آن دسته از دانشجویانی که تمرین اول خود را به اشتباه با عنوان
HW_STDID
ارسال کردند تا پایان امروز فرصت دارند تمرین خود را با تغییر دادان نام برنامه ها (جایگزینی
STDID
با شماره دانشجویی خود)ارسال کنند.
دقت کنید در قسمت
subject
ایمیل خود کلمه
repeat
را قرار دهید.

  1391-08-22 November 12, 2012 01:11 PM  
با توجه به اینکه یک کلاس حل تمرین به صورت فوق العاده برای حل سوالات تمرین 2 در تاریخ پنجشنبه مورخ 25 آبان ساعت 14 برگزار خواهد شد لذا مهلت ارسال تمرین 2 تا پیش از شروع کلاس می باشد.
مکان کلاس متعاقبا اعلام میشود.

  1391-08-19 November 09, 2012 07:24 PM  
مهلت تحویل تمرین دوم تا ساعت 23:59 روز پنج‌شنبه 25 آبان ماه تمدید شد

  1391-08-16 November 06, 2012 12:43 PM  
محل و زمان کلاس جبرانی و کوئیز
- کلاس جبرانی پنجشنبه 18 آبان ساعت 14 کلاس الف 3
- کوئیز شنبه 21 آبان ساعت 7:30 صبح تالار 2

  1391-08-15 November 05, 2012 02:42 PM  
.قرار داده شد Assignment تمرین دوم در قسمت

  1391-08-07 October 28, 2012 11:41 AM  
چند نکته درباره تمرین سری اول
- تمرینهای 1 تا 3 را به صورت دستی تحویل دهید.
-  تمرین 4 را در قالب دو فایل جداگانه ارسال کنید.
- در تمرین 5 میتوانید از اسم یا از شماره دانشجویی استفاده کنید.

  1391-07-24 October 15, 2012 07:38 PM  
برای ارتباط دانش‌جویان با دستیاران آموزشی یک گروه برای درس در گوگل ساخته شده است که آدرس آن
https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/sharif-ce153-91921
.در گوگل دارید account میباشد. برای عضویت در این گروه نیاز به یک

  1391-07-24 October 15, 2012 07:37 PM  
.مراجعه کنید Resources / Development به قسمت Dev برای دریافت لینک کامپایلر

  1391-07-24 October 15, 2012 07:35 PM  
.قرار داده شد Assignment تمرین اول در قسمت

  1391-07-23 October 14, 2012 07:44 PM  
زمان و مکان کلاسهای حل تمرین به صورت زیر می باشد
شنبه 12-13 کلاس الف 3
دوشنبه 12-13 کلاس الف 3
سه شنبه 12-13 کلاس 201 دانشکده کامپیوتر

  1391-07-14 October 05, 2012 07:02 PM  
Happy New Semester !

Instructor:
Fatemeh Zamani
(f_zamani[at]ce.sharif.edu)

3 Units
10:30-12
Room: Hall 5

 This website is visited 16558 times since September 2012. Updated Monday 2020-09-07 09:23