Technical Presentation 40221 
  CE Department- Sharif University of Technology 91-92 Fall - Group 3 

  Main Menu


Announcments

  1391-11-23 February 11, 2013 02:59 PM  
در پی ارسال و تثبیت نمرات نهائی درس در اداره آموزش
ضمن تشکر از دانشجویان ساعی این درس
برای 3555 بار بازدید آنها از برگه های اینترنتی این درس
و آرزوی موفقیت برای آنها
بدینوسیله اعلام میگردد این صفحات از این پس به هنگام نخواهد شد

  1391-11-17 February 05, 2013 04:49 PM  
نمرات  نهائی درس در سامانه آموزش درج گردید

  1391-11-16 February 04, 2013 11:53 PM  
نمرات و ریز نمرات نهائی درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1391-11-08 January 27, 2013 01:59 PM  
جلسه دیدن اوراق امتحانی و اعتراض به موارد احتمالی در زمان مقرر برگزار که  نتایج  آن متعاقبا اعلام خواهد شد

  1391-11-07 January 26, 2013 03:33 PM  
نمرات اسلایدهای کتاب دوم ، اسلایدهای ارائه جمعی و کار اضافی داوطلبانه
بر اساس الواح فشرده تحویلی در جلسه آزمون پایان ترم و برخی رایانامه های معوق و موجه
در بخش نمرات اعلام گردید

  1391-11-05 January 24, 2013 09:58 AM  
زمان و نحوه مراجعه جهت دیدن برگه های امتحانی
یکشنبه 8 بهمن ، از ساعت 10 الی 12 و 14 الی 17
اطاق 401

  1391-11-05 January 24, 2013 06:41 AM  
نمرات پایان ترم در بخش نمرات اعلام گردید
زمان مراجعه برای دیدن برگه های آزمونها متعاقبا اعلام خواهد شد

  1391-10-23 January 12, 2013 04:21 PM  
اگر وقت اضافه دارید و علاقمندید مقاله شما 5 نمره  - یک گرید -  اضافه بگیرد
میتوانید به بخش منابع رجوع کنید و
قالب ارائه مقالات در هجدهمین کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران در اسفندماه 1391
را بردارید و مقاله خود را به این قالب درآورید و در روز آزمون پایان ترم بر روی لوح فشرده تحویل دهید

  1391-10-20 January 09, 2013 11:44 AM  
اطلاعیه دعوت به همکاری جهت استادیاری دروس در ترم آینده را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1391-10-18 January 07, 2013 03:07 PM  
این مطلب را برای آزمون پایان ترم بخوانید
فصل سوم کتاب ایران را چه کنم؟
ساماندهی و نابسامانی های توسعه علمی
با عنوان
چرا و چگونه زبان فارسی باید زبان علمی ما باشد؟
نوشته  استاد فرهیخته  دانشکده فیزیک دکتر رضا منصوری  
را از در نشانی ذکر شده در بخش پیوندها بخوانید و خود را برای  پاسخ دهی به سوالاتی در این زمینه در امتحان پایان ترم آماده کنید

  1391-10-09 December 29, 2012 12:16 PM  
برای حضور در جلسه آزمون پایان ترم کتاب باز  درس آماده شوید
نسخه کاغذی کتاب درسی را برای بخش کتاب باز امتحان حتما در جلسه امتحان همراه داشته باشید
استفاده از کتاب دیگران و یا استفاده اشتراکی از یک کتاب درسی میسر نمی باشد
قبل از شروع آزمون هر گروه یک  لوح فشرده تحویل خواهد داد که بر روی آن نام گروه و اعضائ و شماره دانشجوئی آنها و نشانی سایت گروه نوشته  شده باشد. این لوح را در طلقی قرار داده و اول جلسه تحویل دهید.
در هر لوح فشرده دو پوشه کارهای گروهی و فردی قرار خواهد داشت
در پوشه گروهی اساسنامه گروه گزارش جلسات مندرج در سایت گروه   را قرار دهید.  
در پوشه فردی پوشه هائی برای هر عضو با نام دوبخشی نام خانوادگی و شماره دانشجوئی قرار دهید
در پوشه هر فرد ، پوشه هائی برای درج  مقاله و اسلاید سخنرانی  و مطالعه انفرادی کتاب دوم و کار اضافی جبرانی قرار دهید. در این پوشه ها  در نام  این پرونده ها  اگر به دفعات برای تصحیح آنها را به استادیار درس تحویل داده اید .مستند هر بار تحویل را با نامی شامل نوبت تحویل و تاریخ تحویل   درج کنید  
پرونده های متنی را فقط  در قالب داک و ارائه های نمایشی را در قالب پی.پی.تی تحویل دهید. قالب پی.دی.اف پذیرفتنی نیست
بعد از نوشتن لوح فشرده،  آنرا برای قابل خواندن بودن و وجود اطلاعات بر آن امتحان کنید
نمره  ای به لوح های خالی یا غیر قابل خواندن گروه ها تعلق نخواهد گرفت
تعداد افراد کمی که گروه ندارند فقط میتوانند با رعایت ضوابط فوق لوح فشرده انفرادی تحویل دهند
تحویل این لوح پس از پایان جلسه امتحان میسر نیست
موفق باشید

  1391-10-09 December 29, 2012 05:52 AM  
آخرین جلسه گلاس فوق العاده درس برگزار گردید

  1391-10-09 December 29, 2012 05:51 AM  
بنا بر اطلاعیه اداره  آموزش
امتحان پایان ترم درس در
روز دوشنبه 25 دیماه از ساعت 15 در اطاق 103 برگزار خواهد شد
در این آزمون کتاب باز تنها استفاده از کتاب مرجع درس یعنی کتاب آقای روحانی در جلسه امتحان مجاز است

  1391-10-08 December 28, 2012 08:59 PM  
نمرات و ریز نمرات  انفرادی سایت های گروهی در پایان  آبانماه 91
را  در   بخش نمرات ببینید

  1391-10-06 December 26, 2012 02:44 PM  
نمرات ارائه شفاهی مقاله درسی
در بخش نمرات اعلام گردید

  1391-10-06 December 26, 2012 01:54 PM  
گروه های درسی داوطلب ارائه جمعی زمان و مکان این جلسه را فراموش نکنند
 جلسه ارائه گروهی بانکداری الکترونیکی در ایرا ن
شنبه 9 دی ماه از ساعت 8 الی 17 اطاق 202

  1391-10-06 December 26, 2012 01:52 PM  
الگوی ارزیابی سایت های گروهی در آذرماه 91
در بخش منابع اعلام گردید
این نمرات متعاقبا اعلام خواهد شد

  1391-10-06 December 26, 2012 03:15 PM  
جلسه فوق العاده و شانزدهم جبرانی درس
در زمان مقرر برگزار گردید
و طی آن ضمن اتمام مباحث درسی ، پاسخ سوالات آزمون میان ترم داده شد
ارائه شفاهی مقالات دانشجوئی تماما انجام و نتایج آن متعاقبا اعلام خواهد شد

  1391-10-06 December 26, 2012 01:46 PM  
در جلسه فوق العاده فردا  شرکت کنید
جلسه فوق العاده جبرانی درس
چهارشنبه 6 دی ماه اطاق 202 از ساعت 8 الی 10
سخنرانی های باقیمانده + حل پرسش های آزمون میان ترم  
کتابهائی که از من به امانت گرفته اید فردا حتما به من بازگردانید

  1391-10-04 December 24, 2012 03:28 PM  
اطلاعیه مهم
زمان برگزاری جلسه ارائه گروهی بانکداری الکترونیکی در ایرا ن
به درخواست همه دانشجویان با همان ترتیب قبلی از پیش اعلام شده به تاریخ زیر موکول گردید
 شنبه 9 دی ماه از ساعت 8 الی 17 اطاق 202

  1391-10-09 December 29, 2012 06:00 AM  
جلسه پانزدهم درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-10-04 December 24, 2012 12:11 PM  
اطلاعیه بسیار مهم
کتابهائی من که نزد شماست در آخرین جلسه ای که در کلاس حضور دارید حتما به من تحویل دهید
زمان ارائه اسلایدهای کار اضافی داوطلبانه جبرانی بخشی از نمره آزمون میان ترم
تا روز آزمون نهائی تمدید گردید
تا آن روزفرصت دارید یک نسخه از اسلایدها را در لوح فشرده تمرینات که ابتدای جلسه امتحان تحویل دهید
تا همین زمان هم فرصت دارید یک نسخه از اسلایدها را برای گرفتن نمره   برای استادیار درس از طریق رایانامه ارسال کنید

  1391-10-04 December 24, 2012 08:51 AM  
نمرات و ریز نمرات کوئیز ششم منزل بردنی - نوشتن شرح حال تخصصی فارسی و انگلیسی
را در بخش نمرات ببینید

  1391-10-04 December 24, 2012 08:56 AM  
نمرات و ریز نمرات کوئیز چهارم منزل بردنی درس در زمینه  نوشتن نامه های اداری  در بخش نمرات اعلام کردید

  1391-10-04 December 24, 2012 03:25 PM  
جلسه چهاردهم درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-10-05 December 25, 2012 12:58 PM  
زمان بندی جلسه ارائه گروهی بانکداری الکترونیکی در ایرا ن
در بخش منابع اعلام شد
 شنبه 9 دی ماه از ساعت 8 الی 17 اطاق 202

  1391-09-20 December 10, 2012 05:26 PM  
موضوعات کار انفرادی داوطلبانه جبرانی
مصوب دانشجویان را در بخش منابع مطالعه کنید

  1391-09-20 December 10, 2012 04:09 PM  
کوئیز ششم درس را بر مبنای یرگه های تصحیح شده کوئیز پنجم که در جلسه کلاس امروز دریافت کردید
بر روی کاغذ و به شکل دست نویس انجام داده و به همراه برگه تصحیح شده کوئیز پنجم در جلسه بعدی کلاس در روز 27 دیماه تحویل دهید
دانشجویان غایب در کلاس امروز از انجام این کوئیز معاف و برای جبران از راه حل درج شده در سایت درس میتوانند استفاده کنند

  1391-09-20 December 10, 2012 04:02 PM  
با مراجعه به بخش پیوندها
در نشانی ذکر شده  نوشته ای در باره نامه نگاری اداری را مطالعه نمائید

  1391-09-27 December 17, 2012 12:37 PM  
جلسه سیزدهم درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-10-05 December 25, 2012 12:59 PM  
از هم اکنون برنامه ریزی کنید
جلسه فوق العاده جبرانی درس
و زمان ارائه سخنرانیهای باقیمانده
چهارشنبه 6 دی ماه  اطاق 202 از ساعت 8 الی10

  1391-09-18 December 08, 2012 12:16 PM  
یک فرصت تازه تر
اگر به علت غیبت در کوئیز پنجم درس شرکت نکرده اید
یا از نمره خود در آن کوئیز راضی نیستید
یا کوئیز منزل بردنی مکمل را تحویل نداده اید
یا ازکیفیت آنچه تحویل داده اید راضی نیستید
میتوانید به بخش پیوندها رجوع کنید و تمرین جبرانی درج شده در نشانی تمرین جبرانی کوئیزپنجم را که شامل فصول 4و5و16  کتاب مهارتهای دانشجوئی بینگهام با عنوان های یادداشت برداری و جمع آوری اطلاعات است را  بردارید
چاپ کرده و به شکل دست نویس بر روی این صفحات حل کنید و تا جلسه 27 آذرماه تحویل دهید
و جبران   کنید

  1391-09-18 December 08, 2012 12:16 PM  
یک فرصت دیگر
اگر به علت غیبت در کوئیز سوم درس شرکت نکرده اید
یا از نمره خود در آن کوئیز راضی نیستید
یا کوئیز منزل بردنی مکمل را تحویل نداده اید
یا ازکیفیت آنچه تحویل داده اید راضی نیستید
میتوانید به بخش پیوندها رجوع کنید و تمرین جبرانی درج شده در نشانی تمرین جبرانی کوئیز سوم را که شامل فصول 3و 15 کتاب مهارتهای دانشجوئی بینگهام با عنوان سازماندهی و برنامه ریزی است بردارید
چاپ کرده و به شکل دست نویس بر روی این صفحات حل کنید و تا جلسه 27 آذرماه تحویل دهید
و جبران   کنید

  1391-09-18 December 08, 2012 11:44 AM  
ارائه ای نمایشی در مورد اخلاق علمی در دانشگاه / بایدها و نبایدها
را دربخش منابع بخوانید و در تهیه مقاله و اسلاید سخنرانی رعایت نمائید

  1391-09-18 December 08, 2012 11:31 AM  
نمرات کوئیز تصادفی پنجم درس در بخش نمرات اعلام گردید
الگوی تصحیح این کوئیز را در بخش منابع مطالعه کنید
در جلسه آتی درس اوراق این  کوئیز به دانشجویان پس داده خواهد شده و دانشجویانی که در جلسه این اوراق را دریافت کنند تا هفته بعد فرصت دارند این کوئیز به شکل منرل بردنی انجام و به شکل دست نویس تحویل دهند تا ضمن رفع ایرادات بخشی از نمره  از دست رفته این کوئیز را بتوانند جبران کنند

  1391-09-20 December 10, 2012 03:49 PM  
جلسه دواردهم درس در زمان مقرر برگزار گردید
و ارزشیابی ترمی درس صورت گرفت

  1391-09-08 November 28, 2012 08:06 PM  
واژه‌های مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی
برای کلمات فنی زبان انگلیسی را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها
در پایگاه اینترنتی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی
ببینید

  1391-09-06 November 26, 2012 03:47 PM  
اطلاعیه مهم برای مدیران گروه های درسی
لازمست مدیران گروه ها در اسرع وقت با دعوت از استادیار درس برای حضور در یک جلسه گروهی آنها خود را آماده کنند که برای حل مشکلات گروهی و افزایش نقاط قوت کاری و کاهش نقاط ضعف در حضور همه اعضای گروه از توصیه های ایشان بهره مند شوند
در عین حال پس از برگزاری این جلسه برای حضور همه اعضای گروه در یکی از جلسات مشترک هفتگی مدرس درس با استادیار در تماس با استادیار درس برنامه ریزی کنند

  1391-09-15 December 05, 2012 04:47 PM  
جلسه یازدهم درس در زمان مقرر برگزار گردید
در این جلسه کوئیز پنجم درس گرفته شد که نتایج آن متعاقبا اعلام خواهد شد

  1391-09-05 November 25, 2012 08:40 PM  
الگوی تصحیح کوئیز سوم درس در بخش منابع درج گردید

  1391-09-05 November 25, 2012 07:52 PM  
نمرات کوئیز سوم درس در بخش نمرات اعلام گردید
الگوی نمره دهی این تمرین متعاقبا اعلام خواهد شد
کوئیز چهارم درس انجام منزل بردنی
TAKE HOME
کوئیز سوم است
در جلسه این هفته کوئیز تصحیح و نمره داده شده را دریافت می کنید
بر اساس ایرادات نوشته شده صورت نهائی دو نامه را بر برگه ای جدا با خط خوب خود می نویسید و بهمراه برگه کوئیز سه که نزد شماست  هفته آینده در جلسه بعدی کلاس درس تحویل میدهید
توجه کنید دو نامه را نمیتوانید از ابتدا و به گونه ای متفاوت با جوابی که در تمرین سوم نوشته اید بنویسید  بلکه باید دو نامه ای را که نوشته بودید بر اساس ایرادات گرفته شده تصحیح کنید
بدیهی است غایب کوئیز سوم از انجام کوئیز چهارم به این ترتیب محروم است

  1391-09-05 November 25, 2012 08:38 PM  
اطلاعیه بسیار مهم
1- تحویل مقاله سخنرانی تکوینی است و پس از چندین بار ارسال و اصلاح توسط استادیار نسخه نهائی پذیرفتنی است
2- همه دانشجویان ، چه آنها که پیش نویس ارسال کرده و یا نکرذه اند تا 15 آذرماه  فرصت دارند نسخه اول مقاله خود را به استادیار درس ارسال نمایند
3- با توجه به شبهاتی که در مورد پیش نویس ارسالی برخی دانشجویان در مورد اخذ مستقیم یا نسخه برداری غیر قانونی از منابع موجود نویسندگان دیگر که نقض کننده قانون حق تکثیر مولفان است وجود دارد همه دانشجویان ین تذکر خیر خواهانه را  جدی تلقی کرده و در نسخ ارسالی مقالات از انجام این عمل غیر اخلاقی - که در نوبت های بعدی  میتواند با افشای عمومی هشدار دهنده همراه باشد - پرهیز کنند

  1391-09-05 November 25, 2012 12:16 PM  
نمرات انفرادی سایت گروه های درسی در پایان آبان ماه 1391 در بخش نمرات اعلام گردید

  1391-09-01 November 21, 2012 01:13 PM  
نحوه ارائه گروهی  چهار وجهی
و مدل ارزیابی آن را
که موضوع کار گروهی داوطلبانه با نمره اضافی در زمینه وضعیت بانکداری الکترونیکی در ایران است را در بخش منابع مطالعه کنید

  1391-09-01 November 21, 2012 01:06 PM  
(OneNote)منابعی آموزشی در مورد
را در بخش منابع بخوانید

  1391-09-01 November 21, 2012 11:30 AM  
الگوی ارزیابی سایت های گروه های دانشجوئی درس
در بخش منابع اعلام شد

  1391-08-29 November 19, 2012 04:04 PM  
یادداشت پژوهشی
الکترونیک یا الکترونیکی؟
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1391-08-29 November 19, 2012 03:44 PM  
جلسه دهم درس در زمان مقرر برگزار گردید
کوئیز سوم درس برگزار گردید که نتایج آن متعاقبا اعلام خواهد شد
غائب  این جلسه
سپاسی
سری دوم سخنرانیهای دانشجوئی توسط آقایان فاضلی نیا و  مهتابی انجام گردید
دانشجویان :   نظری ، منتظری ، معصومی و ذوالفقاری  
برای سخنرانی در سری سوم سخنرانی ها در هفته آینده آماده باشند

  1391-08-29 November 19, 2012 12:49 PM  
با ارسال رایا نامه به مدرس درس
دانشجویان علاقمند و داوطلب برای طرح نظرات و انتقادات خود میتوانند در جلساته هفتگی مستمر
مدرس و استادیار درس
در روزهای دوشنبه هر هفته از ساعت 14:30 الی 15 شرکت کنند
محل جلسان اطاق 709 می باشد

  1391-08-29 November 19, 2012 08:25 AM  
چنانچه از نمره آزمون میان ترم خود راضی نیستید این اطلاعیه را بخوانید

چنانچه از تلاش خود و نمره میان ترم رضایت نداشته و قصد جبران دارید
با ارسال یک رایانامه به مدرس درس برای انجام یک کار گروهی داوطلبانه اضافی که امکان جبران 75 درصدی نمرم آزمون میان ترم را میدهد اعلام آمادگی نمائید
موضوع این کار گروهی در گروهی جدید متشکل از همه متقاضیان موضوع زیر است
مقذمات برپائی حافظه سازمانی عناوین ، مجریان ، اساتید راهنما ، نمرات و مدت انجام پایان نامه های کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده

  1391-08-27 November 17, 2012 12:55 PM  
نمرات آزمون میان ترم در بخش نمرات اعلام گردید

  1391-10-05 December 25, 2012 01:00 PM  
جلسه نهم درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-08-22 November 12, 2012 10:27 AM  
نمرات کوئیز دوم درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1391-08-21 November 11, 2012 04:14 PM  
برگه ارزیابی سخنرانی های دانشجوئی این ترم درس
را در بخش منابع مطالعه و بعنوان سخنران یا شنونده برای ارزیابی این سخنرانیها که از فردا آغاز خواهد شد آماده شوید

  1391-08-20 November 10, 2012 11:47 AM  
موضوعات انتخابی دانش‌جویان برای مقاله-سخن‌رانی، و ارایه‌ی انفرادی از کتاب دوم و گروه داوطلب برای ارائه جمعی در موضوع بانکداری الکترونیکی در ایران امروز
در بخش منابع اعلام شد
نظرات احتمالی  خود در این زمینه را در گروه مباحثه با استادیار درس مطرح نمائید

  1391-08-20 November 10, 2012 11:39 AM  
مقاله خواندنی نوشتن و ارائه مقاله علمی
را در بخش منابع بخوانید

  1391-08-20 November 10, 2012 11:30 AM  
سخن رانان دوشنبه این هفته
  اول مجید رحیمی‌نژاد       کاربردهای حافظه‌ی سازمانی
دوم علی یادگاری      پیشینه و آینده‌ی جرایم رایانه‌ای در ایران

  1391-08-20 November 10, 2012 07:53 AM  
برنامه زمان بندی سخنرانی های دانشجویان جهت ارائه مقاله علمی
در بخش منابع اعلام گردید
دانشجویان برای ارائه سخنرانی از همین هفته آماده باشند

  1391-08-20 November 10, 2012 07:49 AM  
آزمون میان ترم درس در زمان مقرر با حضور تمامی دانشجویان درس برگزار گردید
نتایج این آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد

  1391-08-17 November 07, 2012 12:43 PM  
جلسه هشتم درس در زمان مقرر برگزار گردید
کوئیز دوم درس در قالب آموزش کارگاهی مقاله نویسی برگزار گردید


محل و زمان قطعی آزمون میان ترم به شرح زیر یادآوری میگردد
پنجشنبه 18آبان ماه از ساعت 10 الی 12 در محل اطاق 101

  1391-08-15 November 05, 2012 11:07 AM  
اگر علاقمند به یادگیری مهارتی مقاله نویسی هستید پیام زیر را بخوانید

آموزش مهارتی مقاله نویسی-راهنمی مقاله پژوهشی نویسی شریف-نمونه ای از قالبهای استاندارد مقاله نویسی در کنفرانس های داخلی
در پرونده ای که نشانی گونه فشرده آن در بخش پیوندها درج شده است مطالعه نمائید

  1391-08-15 November 05, 2012 09:24 AM  
مطالعه این پیام  برای کسانی که راجع به نوشتن شرح حال تخصصی نیازمند دانستن مطالبی بیش از آنچه در کلاس مطرح میشود ندارند ضروری نیست
ارائه نمایشی کارگاهی آموزشی در زمینه نوشتن شرح حال تخصصی در دانشگاه پردو
را در بخش منابع میتوانید مطالعه کنید

  1391-08-14 November 04, 2012 08:10 PM  
مطالعه این پیام برای دانشجویانی که در جلسه کلاس حاضر بوده و مطالب مطروحه را با حضور فعال شنیده و آموخته اند ضرورتی ندارد

با مراجعه به بخش پیوندها میتوانید مطالب مطروحه در زمینه گزارش و چکیده نویسی
را بخوانید و فرا بگیرید

  1391-08-08 October 29, 2012 03:49 PM  
مطالعه این پیام اختیاری است

جلسه هفتم درس در زمان مقرربرگزارگردید

  1391-10-05 December 25, 2012 01:00 PM  
مطالعه این پیام اختیاری است
دانشجویان علاقه مند  
میتوانند مقاله جالب زبان بدن را  از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها مطالعه کنند

  1391-08-08 October 29, 2012 03:47 PM  
مطالعه این پیام برای دانشجویانی که کوئیز یک را به شکل منزل بردنی هم انجام دادند مفید  است

دو گونه برگه متفاوت برای ارزیابی سخنرانی علمی را در بخش منابع مطالعه نمائید
دانشجویانی که کوئیز یک را برای جبران نمره به شکل منزل بردنی انجام دادند
و متاسفانه پاسخ همه  آنها نادرست بود
در فرصتی مجدد میتوانند با مطالعه این دو برگه و نظرات اصلاحی و بهبودی خود برگه ای با فرمت مشابه و کامل در ورد طراحی و مجددا تا روز آزمون میان ترم تحویل دهند
سایر دانشجویان با انجام داوطلبانه این کار میتتوانند نمره اضافی دریافت کنند

  1391-08-08 October 29, 2012 03:50 PM  
مطالعه این پیام ضروری است

محل و زمان قطعی آزمون میان ترم به شرح زیر اعلام میگردد
پنجشنبه 18آبان ماه از ساعت 10 الی 12 در محل اطاق 101

  1391-08-08 October 29, 2012 03:46 PM  
مطالعه این پیام برای کسانی که دیدن اسلایدهای کتاب درسی را به خواندن آن ترجیح میدهند  مناسب  است

اسلایدهای فارسی اساتید دانشگاه های دیگر در مورد کتاب درسی  ارائه آقای دکتر روحانی را از طریق نشانی های درج شده در بخش
پیوند ها ببینید

  1391-08-06 October 27, 2012 02:23 PM  
جلسه ششم  کلاس درسی در زمان مقرر برگزار گردید  


چهارمین گروه درسی با نام امن تشکیل گردید

  1391-07-26 October 17, 2012 01:38 PM  
اطلاعیه
از این پس عناوین پیشنهادی خود برای موضوعات مقاله و سخنرانی
کار انفرادی در موضوع کتاب دوم درس را برای تایید به نشانی رایانامه استادیار درس
shayan.afrasiabi@gmail.com
ارسال نمائید و تایید بگیرید
تایید های مدرس درس بر پیشنهادات قبلی دانشجویان در اختیار ایشان قرار گرفته و معتبر  است
در هر مورد سه عنوان فارسی با اولویت با حداقل یک مرجع مطالعاتی یا ارجاع به فصول کتاب دوم درخواست های شما را تشکیل میدهد
از ارسال عناوین کلی بپرهیزید
پیشنهاد تشکیل گروه و ارسال نشانی سایت گروه برای کار گروهی ارائه چند وجهی در موضوع بانکداری الکترونیکی در ایران را کما فی السابق برای مدرس درس ارسال نمائید
برای راهنمائی در مورد انتخاب عناوین مطلب جهت ارائه انفرادی عناوینی توسط استادیار درس پیشنهاد و در بخش منابع سایت درسی درج شده است که در صورت لزوم میتوانید از آن استفاده کنید

  1391-07-26 October 17, 2012 10:19 AM  
سومین گروه درسی با نام سرو تشکیل گردید

  1391-07-25 October 16, 2012 02:04 PM  
دومین گروه درسی با نام شریفا تشکیل گردید
شما را به دیدن سایت این گروه دعوت می کنم

  1391-07-24 October 15, 2012 03:25 PM  
جلسه پنجم کلاس درسی در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-07-24 October 15, 2012 03:29 PM  
با توجه به عدم امکان برگزاری آزمون میان  ترم درس در محل کلاس درس
و زمانها و کلاسهای خالی در دسترس و توافق با دانشجویان حاضر در کلاس درس محل و زمان قطعی آزمون میان ترم به شرح زیر اعلام میگردد
پنجشنبه 18آبان ماه از ساعت 10 الی 12 در محل اطاق 101

  1391-07-24 October 15, 2012 11:40 AM  
توجه فرمائید
موضوع سخنرانی شفاهی و مقاله یکی است
و ه همراه پیشنهاد عنوان برای هر عنوان حداقل یک منبع که اجمالا مطالعه شده باید معرفی شود

  1391-07-22 October 13, 2012 12:52 PM  
برای فراگیری نحوه مناسب ساختن اسلاید برای ارائه های نمایشی به مطلب
نحوه ساختن اسلایدهای مناسب ارائه های علمی و فنی
که در بخش منابع ارائه این درس در ترم اول 89-88 درج شده است
از طریق نشانی درج شده در قسمت پیوندها رجوع کنید
در بخش منابع این سایت مطالب جالب دیگری نیز هست از جمله
اگر به آموزش فنون نوآوری علاقمند شده اید حتما مطلب
اسلایدها ئی در زمینه فنون نوآوری بکمک رایانه  را
بخوانید و با الگوی
TRIZ
آشنا شوید
اگر احساس نیاز به نرم افزاری برای یادداشت برداری در زمان تحقیق برای تمرینات درسی احساس می کنید حتما مطالب
(OneNote)منابعی آموزشی در مورد
حتما ببینید و اگرلازم دیدید از طریق گروه استادیار درس از ایشان بخواهید این نرم افزار و کار با آنرا در یک جلس کارگاهی به شما یاد دهند

  1391-07-22 October 13, 2012 12:26 PM  
به بخش منابع سایت این درس در اجرای قبلی آن یعنی ترم دوم 90-89 از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها رجوع کنید وبه مطالعه موارد زیر پردازید :
• مقایسه الفبای خطوط زبانهای گوناگون از نظر درک اشتراکات انتزاعی
• ضرورت‏های فارسی‏گوئی، فارسی‏نویسی و فارسی‏خوانی
• ارائه نمایشی کارگاه ارائه شفاهی
• الگوئی برای ارائه گروهی مطالب علمی و فنی
• یادداشتی در معرفی واژه رایانه
• انحطاط زبانی در روزگار ما
• قواعد نگارش خط فارسی
• یک مقاله دبستانی
• یک مقاله و ارائه قابل قبول دانشجوئی در این درس

  1391-07-20 October 11, 2012 02:02 PM  
مدیریت زمان تنها شیوه ، نحوه استفاده مفید و ثمربخش  از زمان محدود اما پر فرصت در اختیار ماست
به بخش تمرینات مراجعه کنید و زمان بندی قطعی فعالیتهای تمرینی درسی خود را یاد داشت و بر اساس زمان بندی جزئی تر آنچه را از شما خواسته شده به موقع انجام دهید
موفق باشید

  1391-07-18 October 09, 2012 04:05 PM  
اولین گروه درسی با نام
یک + 3
تشکیل گردید
از سایت گروه بازدید نمائید

  1391-07-17 October 08, 2012 05:30 PM  
نمرات اولین کوئیز تصادفی درس که در جلسه چهارم - امروز- برگزار گردید در بخش نمرت اعلام شد
چنانچه از نمره خود راضی نیستید پس از مشاهده صورت کوئیز در بخش منابع به شکل منزل بردنیو  داوطلبانه  الگوئی ابداعی برای تصحیح اوراق این کوئیز بیندیشید ، در برگه ای بنویسید و در جلسه آینده تحویل دهید در نوشتن جواب این تمرین ضوابط نگارش فنی بر اساس کتاب درسی را رعایت کنید
نمره بیشینه شما از این تمرین و نمره گرفته شده از این کوئیز به عنوان نمره نهائی کوئیز در نظر گرفته خواهد شد

  1391-07-17 October 08, 2012 05:25 PM  
جلسات سوم و چهام درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-07-15 October 06, 2012 04:04 PM  
لطفا جهت تهیه کتاب درسی به انتشارات مراجعه کنید
برای تشکیل گروه درسی تا پایان این هفته فرصت دارید

  1391-07-12 October 03, 2012 11:14 AM  
گروه مباحثه استادیار
آقای شایان افراسیابی
و دانشجویان درس
در نشانی درج شده در فهرست خدمات این صفحه - سمت چپ- صفحه ، گزینه نهم
برپا گردید
با ارسال  تقاضای عضویت در این گروه به عضویت آن درآیید و پرسشهای خود را با استادیار درس مطرح و پاسخ بگیرید
و به اطلاعیه های ایشان در مورد کلاسهای تمرین در این گروه توجه کنید

  1391-07-10 October 01, 2012 03:38 PM  
الگوی ارزیابی سایت های گروه های درسی  در ترم پیش را در نشانی زیر میتوانید مطالعه کنید
چنانچه در این الگو در این ترم تغییراتی لازم میدانید لطفا به من اعلام نمائید
http://ce.sharif.edu/courses/90-91/1/ce467-1/resources/root/group-site-ev-model-final.pdf

  1391-07-11 October 02, 2012 02:00 PM  
در اسرع وقت گروه های درسی 4 نفره را تشکیل ، سایت گروه را ایجاد و نشانی سایت گروه درسی خود را برای مدرس درس
ارسال نمائید
این سایت هر ماهه بر اساس مدل ارزیابی که اعلام خواهد شود مورد داوری قرار خواهد گرفت
این سایت باید دارای برگه های درج فعالیتهای فردی و گروهی و صورت و نتایج جلسات ، اساسنامه کار گروهی با درج شرایط اخراج اعضای کم کار و به زبان فارسی باشد برای برپائی سایت از مطالب زیر میتوانید استفاده کنید
راهنمای انجام کار گروهی ، راهنمای ایجاد سایت گروه درسی و دو اساسنامه نمونه کار گروهی را در نشانی های زیر مطالعه نمائید
راهنمای انجام کار گروهی
http://ce.sharif.edu/courses/89-90/1/ce467-1/index.php?section=resources&file=resources&cmd=changeDir&id=Groupware
راهنمای ایجاد سایت گروه درسی
http://ce.sharif.edu/courses/89-90/1/ce467-1/resources/root/Google-Sitesx.pdf
دو اساسنامه نمونه کار گروهی
http://ce.sharif.edu/courses/89-90/1/ce467-1/index.php?section=resources&file=resources&cmd=changeDir&id=assasnameh

  1391-07-10 October 01, 2012 12:35 PM  
آخرین آمار بانکداری الکترونیکی ایران به نقل از سایت بانک مرکزی
را جهت استفاده در تمرین گروهی داوطلبانه در بخش منابع مطالعه نمائید

  1391-07-10 October 01, 2012 12:31 PM  
برای مطالعه اولی در مورد موضوع مقاله و سخنرانی خود در زمینه حافظه سازمانی از طریق نشانی درج شده در بخش پیوند ها
یک پایان نامه به زبان فارس و چند مقاله و نوشته رامیتوانید مطالعه نمائید

  1391-07-10 October 01, 2012 12:12 PM  
گروه مباحثه استادیار
آقای شایان افراسیابی
و دانشجویان درس
در نشانی درج شده در فهرست خدمات این صفحه - سمت چپ- صفحه ، گزینه نهم
برپا گردید
با ارسال  تقاضای عضویت در این گروه به عضویت آن درآیید و پرسشهای خود را با استادیار درس مطرح و پاسخ بگیرید
و به اطلاعیه های ایشان در مورد کلاسهای تمرین در این گروه توجه کنید

  1391-07-08 September 29, 2012 03:47 PM  
اگر به مطالب ارائه شده در درس در باره آموزش شیوه های فکر کردن به ویژه آموزش شیوه های تفکر خلاق یا جانبی علاقمند شده اید
با مراجع به بخش پیوندها و دسترسی به ارائه نمایشی عرضه شده در این زمینه  مشخصات کتابهای فارسی و انگلیسی
ادوارد دو بونو
را میتوانید ببینید

  1391-07-09 September 30, 2012 02:00 PM  
جلسه دوم درس در زمان مقرر برگزار گردید
برای اآمادگی برای انجام
تمرین انفرادی درس
تهیه گزارشی تکوینی - یک ارائه نمایشی به زبان فارسی- در مورد محتوای یک فصل انتخابی از کتاب جدید کمکی
درس
نوشتن در عصر رقمی
که در قسمت پیوند ها نشانی آن درج شده استفاده کنید

  1391-06-29 September 19, 2012 03:39 PM  
چناچه علاقمند شده اید با محیط های لوگو و نرم افزارهائی نظیر ویندوز لوگو و استارلوگو کمی کار کنید و سپس با فلسفه لوگو آشنا شوید در بخش پیوندها این سه مجموعه را در بخش آشنائی با لوگو میتوانید بیابید و با تقه زدن بر روی پیوندهای مربوطه به این مجموعه ها دست یابید

  1391-06-29 September 19, 2012 03:13 PM  
اگر به مبحث آموزش فنون نوآوری از طریق یادگیری شهودی بکمک محیط لوگو علاقمند شده اید گزارش مدرسه لوگو را در بخش منابع بخوانید

  1391-06-29 September 19, 2012 03:11 PM  
چناچه قصد دارید با تشکیل گروه درسی فعالیت ارائه گروهی داوطلبانه را با نمره اضافی انجام دهید ارائه نمایشی آینده بانکداری را در بخش منابع ببینید

  1391-06-27 September 17, 2012 03:40 PM  
عناوین سر فصل های مطالب درسی به تفکیک جلسات و تاریخ ارائه در بخش
Calendar
این صفحات قرار گرفت

  1391-06-27 September 17, 2012 03:22 PM  
صورت تمرینات درس در بخش
Assignments
و نمرات دانشجویان در بخش
Grades
در این صفحه درج خواهد شد

  1391-06-27 September 17, 2012 02:57 PM  
در بخش پیوندها
LINKS
درفهرست خدمات برگه های اینترنتی درس    
میتوانید لز طریق نشانی های درج شده به اطلاعاتی خارج از این صفحات دسترسی یابید
از جمله اینک بعنوان دسترسی به اطلاعات ارائه این درس در ترمهای پیشین
میتوانید از طریق نشانی درج شده به این صفحات  
دست  یابید

  1391-06-27 September 17, 2012 02:22 PM  
در گزینه  بخش مباحثه
Discussion Area
در  خدمات صفحه  اینترنتی درس
میتوانید موارد مورد نظر خود را به شکل پرسش یا پاسخ   مطرح کرده و از هم درسان خود ، استادیاران  یا مدرس درس پاسخ گرفته و به گفتگو در مباحث درسی بپردازید

  1391-06-27 September 17, 2012 02:11 PM  
جلسه اول درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-06-27 September 17, 2012 07:46 AM  
محل تشکیل کلاس درس اطاق 202 است

  1391-06-25 September 15, 2012 12:18 PM  
گروه دوم درس بعلت عدم تکمیل کمینه ظرفیت احتمالا حذف خواهد شد از  دانشجویان گروه دو درخواست میشود در ترمیم در گروه یک یا سه ثبت نام کنند
لطفا مجددا برنامه درسی و زمان بندی ارائه مطالب را که بر  اساس زمان گروه سه بهنگام شده است را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1391-06-27 September 17, 2012 02:59 PM  
طرح درس مصوب
برنامه درسی
زمان بندی ارائه مطالب درسی
در بخش منابع
RESOURCES
اعلام گردید
اولین جلسه گروه سوم درس در روز د وشنبه 27 شهریور تشکیل خواهد شد

  1391-06-21 September 11, 2012 05:52 AM  
به نام خدا
به صفحات  اینترنتی درس  شیوه های ارائه مطالب علمی و فنی گروه دو در ترم اول سال تحصیلی 92-91 خوش آمدید
اطلاعات تکمیلی شامل طرح درس، برناهه درسی و زمان بندی ارائه مطالب متعاقبا در این صفحات درج خواهد شد

Instructor:
Seyed Ebrahim Abtahi
(abtahi [at] sharif.edu)

3 Units
Monday : 16:30 - 18:30
Room: 202

 This website is visited 9072 times since September 2012. Updated Monday 2020-09-07 09:21