Information Technology Ethics 40347 
  CE Department- Sharif University of Technology 91-92 fall - Group 1 

  Main Menu


Announcments

  1391-11-23 February 11, 2013 02:59 PM  
در پی ارسال و تثبیت نمرات نهائی درس در اداره آموزش
ضمن تشکر از دانشجویان ساعی این درس
برای 1991 بار بازدید آنها از برگه های اینترنتی این درس
و آرزوی موفقیت برای آنها
بدینوسیله اعلام میگردد این صفحات از این پس به هنگام نخواهد شد

  1391-11-17 February 05, 2013 04:50 PM  
نمرات  نهائی درس در سامانه آموزش درج گردید

  1391-11-16 February 04, 2013 11:40 PM  
نمرات و ریز نمرات نهائی درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1391-11-08 January 27, 2013 01:59 PM  
جلسه دیدن اوراق امتحانی و اعتراض به موارد احتمالی در زمان مقرر برگزار که  نتایج  آن متعاقبا اعلام خواهد شد

  1391-11-08 January 27, 2013 12:50 PM  
نمرات کوئیز های دوم و سوم استادیار درس و نمرات تمرین های دوم و سوم و چهارم درس را
در بخش نمرات مطالعه نمائید

  1391-11-07 January 26, 2013 12:43 PM  
نمرات کار انفرادی داوطلبانه اضافی
در بخش نمرات اعلام گردید

  1391-11-05 January 24, 2013 10:01 AM  
زمان و نحوه مراجعه جهت دیدن برگه های امتحانی
یکشنبه 8 بهمن ، از ساعت 10 الی 12 و 14 الی 17
اطاق 401

  1391-11-05 January 24, 2013 09:48 AM  
نمرات آزمون پایان ترم درس در بخش نمرات اعلام گردید
زمان مراجعه جهت دیدن اوراق امتحانی متعاقبا اعلام خواهد شد

  1391-11-03 January 22, 2013 11:09 AM  
آزمون پایان ترم درس در زمان مقرر انجام شد
نمرات درس متعاقبا اعلام خواهد شد

  1391-10-24 January 13, 2013 11:00 PM  
ارائه ای نمایشی در مورد منطق موقعیت را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1391-10-20 January 09, 2013 11:46 AM  
اطلاعیه دعوت به همکاری جهت استادیاری دروس در ترم آینده را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1391-10-09 December 29, 2012 12:22 PM  
برای حضور در جلسه آزمون پایان ترم کتاب باز  درس آماده شوید
نسخه کاغذی کتاب درسی را برای بخش کتاب باز امتحان حتما در جلسه امتحان همراه داشته باشید
استفاده از کتاب دیگران و یا استفاده اشتراکی از یک کتاب درسی میسر نمی باشد
قبل از شروع آزمون هر دانشجو  یک  لوح فشرده تحویل خواهد داد که بر روی آن نام   و شماره دانشجوئی  او  درج شده است
در پوشه با نام و شماره دانشجوئی خود   پوشه هائی با نام شماره تمرینها    قرار دهید. در این پوشه ها ، پروندهای حاوی پاسخ  تمرینات قرار دهید. اگر هر تمرین را بیش از یکبار تحویل داده و جواب اصلاحی گرفته اید ، در نام  این پرونده ها نوبت تحویل و تاریخ تحویل را علاوه بر شماره تمرین درج کنید . اسلایدهای   کارهای اضافی انجام شده  و مطالعه  انفرادی اضافی خود را هم با عنوان مناسب در این پوشه  درج کنید
پرونده های متنی را فقط  در قالب داک و ارائه های نمایشی را در قالب پی.پی.تی تحویل دهید. قالب پی.دی.اف پذیرفتنی نیست
بعد از نوشتن لوح فشرده،  آنرا برای قابل خواندن بودن و وجود اطلاعات بر آن امتحان کنید
نمره  ای به لوح های خالی یا غیر قابل خواندن گروه ها تعلق نخواهد گرفت
تحویل این لوح پس از پایان جلسه امتحان میسر نیست
موفق باشید

  1391-10-09 December 29, 2012 05:56 AM  
بنا بر اطلاعیه اداره  آموزش
امتحان پایان ترم درس در
روز سه شنبه 26 دیماه از ساعت 15 در اطاق 007 برگزار خواهد شد
در این آزمون کتاب باز تنها استفاده از کتاب مرجع درس یعنی نسخه کاغذی کتاب رینولدز در جلسه امتحان مجاز است

  1391-10-08 December 28, 2012 09:22 PM  
ارائه های نمایشی از   فصول هشتم و نهم کتاب درسی به روایت استادیار درس را در بخش منابع مطالعه کنید

  1391-10-06 December 26, 2012 04:14 PM  
با مراجعه به بخش منابع سایت
 چند نوشته از دکتر سعید عاملی در باره زندگی دوم را مطالعه کنید.

  1391-10-06 December 26, 2012 03:54 PM  
مقاله پارادوکس مدارا را در بخش منابع بخوانید

  1391-10-09 December 29, 2012 05:54 AM  
ییست و  نهمین  و آخرین جلسه درس به عنوان جلسه فوق العاده جبرانی تعطیل اجباری آلودگی هوا در زمان مقرر برگزار گردید
و طی آن ضمن اتمام مباحث درسی ، پاسخ سوالات آزمون میان ترم داده شد

  1391-10-05 December 25, 2012 01:17 PM  
ییست و  هشتمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
در جلسه فوق العاده فردا حتما شرکت کنید
جلسه فوق العاده جبرانی درس
بابت جلسه برگزار نشده به علت تعطیلی ناشی از آلودگی هوا
چهارشنبه 6 دی ماه اطاق 202 از ساعت 15 الی 16:30
حل پرسش های آزمون میان ترم + باقیمانده مطالب درسی
کتابهائی که از من به امانت گرفته اید فردا حتما به من بازگردانید

  1391-10-04 December 24, 2012 12:21 PM  
نمرات کوئیز شماره 3 منزل بردنی
درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1391-10-04 December 24, 2012 12:12 PM  
اطلاعیه بسیار مهم
کتابهائی من که نزد شماست در آخرین جلسه ای که در کلاس حضور دارید حتما به من تحویل دهید
زمان ارائه اسلایدهای کار اضافی داوطلبانه جبرانی بخشی از نمره آزمون میان ترم
تا روز آزمون نهائی تمدید گردید
تا آن روزفرصت دارید یک نسخه از اسلایدها را در لوح فشرده تمرینات که ابتدای جلسه امتحان تحویل دهید
تا همین زمان هم فرصت دارید یک نسخه از اسلایدها را برای گرفتن نمره   برای استادیار درس از طریق رایانامه ارسال کنید

  1391-10-04 December 24, 2012 09:26 AM  
ارائه  نمایشی از   فصل هفتم کتاب درسی به روایت استادیار درس را در بخش منابع مطالعه کنید

  1391-10-03 December 23, 2012 01:45 PM  
ضمائم تمرین چهارم شامل
مقاله آداب نامه های سنجش پذیر
ارائه نمایشی آداب شبکه های اجتماعی
زندگی دوم
و رایانش سبز را
در بخش منابع قبل از انجام تمرین بخوانید

  1391-10-05 December 25, 2012 01:15 PM  
ییست و  هفتمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-10-02 December 22, 2012 09:16 PM  
صورت تمرین چهارم در بخش تمرینات قرار گرفت
زمان درج صورت تمرین در سایت درس
91/10/2
مهلت تحویل
91/10/12

  1391-10-02 December 22, 2012 08:50 PM  
از هم اکنون برنامه ریزی کنید
جلسه فوق العاده جبرانی درس
چهارشنبه 6 دی ماه از ساعت 15 الی    16:30

  1391-10-03 December 23, 2012 01:33 PM  
یست و  ششمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-09-26 December 16, 2012 10:54 AM  
بیست و پنجمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-10-04 December 24, 2012 04:26 PM  
نتایج کوئیز دوم   درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1391-09-24 December 14, 2012 07:14 PM  
نمرات و ریز نمرات استادیار درس به تمرین یکم  درس را در بخش نمرات مطالعه نمائید

  1391-09-24 December 14, 2012 04:55 PM  
صورت تمرین سوم درس را از بخش تمرینات بردارید
زمان درج صورت تمرین در سایت درس
91/9/24
مهلت تحویل
91/10/3

  1391-09-24 December 14, 2012 09:40 AM  
پنج پیوست تمرین سوم را در بخش منابع مطالعه و برای انجام این تمرین قبل از دریافت صورت آن آماده شوید

  1391-09-21 December 11, 2012 01:42 PM  
بیست و چهارمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-09-21 December 11, 2012 01:40 PM  
نمرات کوئیز اول استادیار درس
در بخش نمرات اعلام گردید

  1391-09-20 December 10, 2012 05:29 PM  
موضوعات کار انفرادی داوطلبانه جبرانی
مصوب دانشجویان را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1391-09-19 December 09, 2012 01:16 PM  
ارائه ای نمایشی در زمینه نرم افزارهای متن باز
را در بخش منابع میتوانید مطالعه کنید

  1391-09-19 December 09, 2012 01:38 PM  
بیست و سومین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
منابع مطالعاتی بین متقاضیان کار اضافی داوطلبانه توزیع گردید
کوئیز دوم درس در این جلسه گرفته شد
شرکت کنندگان در این کوئیز در صورت تمایل برای جبران احتمالی بخشی از نمره کوئیز میتوانند صورت کوئیز منزل بردنی معادل را که شامل پاسخگوئی به همه سوالات است از بخش تمرینات برداشته ، چاپ کرده و با پاسخ دهی از طریق درج دست  نویس در محل های خالی پاسخ خود را در روز 26 دیماه در کلاس تحویل دهند
غایبین این جلسه به شرح زیربه علت غیبت در جلسه کوئیز  از این امکان جبرانی نمیتوانند استفاده کنند
دانش پور
بیگی

  1391-09-19 December 09, 2012 01:09 PM  
بیست و دومین جلسه درس در روز سه شنبه 91/9/14 بعلت آلودگی هوای تهران و اعلام تعطیلی رسمس دولتی  برگزار نگردید

  1391-09-18 December 08, 2012 01:11 PM  
اخلاق علمی در دانشگاهی / بایدها و نبایدها
از نگاه دکتر کیارش بازرگان را  در قالب یک ارائه نمایشی در بخش منابع ببینید

  1391-09-18 December 08, 2012 01:07 PM  
ارائه هائی نمایشی از شش فصل کتاب درسی به روایت استادیار درس را در بخش منابع مطالعه کنید
منتظر بقیه اسلایدها باشید

  1391-09-13 December 03, 2012 12:07 PM  
صورت تمرین دو در بخش تمرینات قرار گرفت
زمان درج صورت تمرین در سایت درس
91/9/12
مهلت تحویل
91/9/22

  1391-09-19 December 09, 2012 01:24 PM  
بیست و دومین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
ارزشیابی ترمی درس صورت گرفت

  1391-09-12 December 02, 2012 11:21 AM  
بیست و یکمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-09-01 November 21, 2012 10:47 AM  
چند خبر در مورد شبکه های اجتماعی امروزی را در بخش منابع بخوانید

  1391-08-30 November 20, 2012 01:15 PM  
بیستمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-08-29 November 19, 2012 03:58 PM  
ترجمه فصل اول کتاب مارتین در زمینه آداب و اخلاق مهندسی
را در بخش منابع بخوانید و برای کوئیزی در این زمینه آماده شوید

  1391-08-29 November 19, 2012 12:50 PM  
با ارسال رایا نامه به مدرس درس
دانشجویان علاقمند و داوطلب برای طرح نظرات و انتقادات خود میتوانند در جلساته هفتگی مستمر
مدرس و استادیار درس
در روزهای دوشنبه هر هفته از ساعت  15:30 الی 16 شرکت کنند
محل جلسان اطاق 709 می باشد

  1391-08-29 November 19, 2012 08:31 AM  
چنانچه از تلاش خود و نمره اخذ شده در آزمون میان ترم رضایت نداشته و قصد جبران دارید با ارسال یک رایانامه به مدرس درس برای یک کار انفرادی داوطلبانه که به شما امکان جبران تا 60 درصدی نمره آزمون میان ترم را میدهد ، اعلام آمادگی نمائید

  1391-10-06 December 26, 2012 02:48 PM  
نوزدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-08-27 November 17, 2012 08:33 PM  
لطفا جواب تمرینات را فقط برای استادیار درس ارسال کنید
و ضمنا یک نسخه هم
CC
نزد خوذتان نگهدارید

  1391-08-25 November 15, 2012 08:54 PM  
نمرات آزمون میان ترم در بخش نمرات اعلام شد

  1391-08-23 November 13, 2012 01:15 PM  
هجدهمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-08-23 November 13, 2012 01:17 PM  
اطلاعیه مهم
دانشجویانی
که تاکنون نسخه کاغذی کتاب درسی را که برای آزمون کتاب باز پایان ترم حتما لازمست را تهیه نکرده اند و احتمالا بدون خواندن کتاب درسی در آزمون میان ترم درس شرکت کرده اند
لازمست این کتاب را که به تعداد تکثیر شده و در انتشارات موجود است تهیه نمایند لازم به ذکر است که در صورت تمام شدن این کتب امکان تکثیر مجدد آنها نیست.

  1391-08-21 November 11, 2012 10:18 AM  
آزمون میان ترم درس در زمان مقرر و در کلاس درس - در هفدهمین جلسه- برگزار و نتایج آن متعاقبا اعلام خواهد شد

  1391-08-17 November 07, 2012 12:46 PM  
شانزدهمین   جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
پرسشهای کوئیز یک در کلاس حل گردید

محل و زمان قطعی آزمون میان ترم به شرح زیر یادآوری میگردد
یکشنبه 21 آبان ماه از ساعت 9 الی 10:30 در محل اطاق 006

  1391-08-14 November 04, 2012 01:45 PM  
پانزدهمین   جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غائبین جلسه مزبور به شرح درج شده در گروه استادیار درس قبل از حضور در جلسه آتی ضمن ارسال رایانامه برای مدرس درس و توضیح علت غیبت مجوز ادامه حضور در کلاسهای بعدی درس را دریافت کنند

  1391-08-13 November 03, 2012 10:23 PM  
صورت تمرین شماره یک درس در بخش تمرینات قرار گرفت
زمان درج صورت تمرین در سایت درس
91/8/13
مهلت تحویل
91/8/27

  1391-08-10 October 31, 2012 07:31 AM  
چهاردهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-08-07 October 28, 2012 01:19 PM  
سیزدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-08-07 October 28, 2012 01:17 PM  
محل و زمان قطعی آزمون میان ترم به شرح زیر اعلام میگردد
یکشنبه 21 آبان ماه از ساعت 9 الی 10:30 در محل اطاق 006

  1391-08-06 October 27, 2012 03:55 PM  
با مراجعه به بخش منابع
دو صورت از دانشگاه هائی که همزمان درس آداب فا را در سالهای2008 و 2012 ارائه کرده و می کنند ملاحظه نمائید
این لیست ها را استادیاران درس تهیه کرده اند
لیست 2012 ناقص است میتوانید لیست کامل تری تهیه کنید و در گروه استادیار درس اعلام و نمره اضافه بگیرید؟

  1391-08-06 October 27, 2012 03:41 PM  
کتاب فارسی راهنمای امنیت فناوری اطلاعات
را از نشانی درج شده در بخش پیوندها برای مطالعه شخصی بردارید
هریک از چهار مستند اخیری که در اختیار شما قرار گرفته است را میتوانید به عنوان موضوع مطالعه انفرادی اضافی خود انتخاب کرده و در پایان ترم یک مجموعه اسلاید در آن زمینه شامل آخرین مسائل در این زمینه در ایران و جهان را تحویال داده و نمره اضافی دریافت نمائید
به این منظور نامه اعلام داوطلبی خود را به مدرس درس ارسال و تاییدیه آغاز کار  بگیرید

  1391-08-06 October 27, 2012 03:32 PM  
کتاب قوانین و مقررات مصوب فا در ایران
از نشانی درج شده در بخش پیوندها بر دارید

  1391-08-06 October 27, 2012 03:28 PM  
گزارش و مطالعه شورای عالی انفورماتیک ایران  در سال 1381 با عنوان
حمایت از داده - حمایت قانونی از حریم اشخاص در فضای سایبر
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1391-08-06 October 27, 2012 03:21 PM  
قانون مصوب جرائم رایانه ای ایران در بهمن ماه 1388  را از نشانی مندرج در بخش پیوندها بردارید

  1391-08-06 October 27, 2012 03:15 PM  
آدرس محل درج اسلایدهای  انگلیسی چهار فصل اول کتاب درسی در زیر آمده است که می توانیدآنها را به شکل لحظه ای  مشاهده نمایید

Section 1 : http://www.docstoc.com/docs/94691966/Ethics-in-Information-Technology_-Second-Edition


section  2: http://www.docstoc.com/docs/120190141/Ethics-in-Information-Technology-Third-Edition-(PowerPoint-download)#


section 3: http://www.docstoc.com/docs/74219334/Ethics-in-Information-Technology


section 4: http://www.docstoc.com/docs/81341989/Ethics-in-Information-Technology-Third-Edition-(PowerPoint)

  1391-08-06 October 27, 2012 03:08 PM  
اسلایدهائی فارسی در مورد چهار فصل اول کتاب درس
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1391-08-06 October 27, 2012 02:19 PM  
یازدهمین ودوازدهمین جلسه کلاس درس در زمانهای مقرر برگزار گردید

نمرات کوئیز یک را در بخش نمرات بینید

  1391-07-26 October 17, 2012 02:42 PM  
این کتاب هم خواندنی است
مباحث معاصر در آداب و فناوری اطلاعات
شاید برای  آرشیو شخصی شما از مباحث درسی کتاب مناسبی باشد
در بخش منابع    میتوانید این کتاب را ببینید

  1391-07-26 October 17, 2012 02:26 PM  
در صورت تمایل برای اطلاعات عمومی
میتوانید کتاب الکترونیکی
جهان مجازی و جنایتکاری را در بخش منابع ورق بزنید

  1391-07-25 October 16, 2012 01:48 PM  
دهمین جلسه درس برگزار گردید
اولین کوئیز درسی گرفته شد
نمرات این کوئیز متعاقبا اعلام خواهد شد

  1391-07-24 October 15, 2012 03:31 PM  
جلسه نهم درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-07-23 October 14, 2012 02:00 PM  
تجربه بنگاه براد پیشرو سرعت در تولید را در بخش منابع مطالعه و نحوه درج اهداف آدابی به عنوان اهداف راهبردی در این بنگاه را رصد کنید

  1391-07-22 October 13, 2012 01:28 PM  
مروری بر برخی از مفاهیم درسی برای دانشجویانی که پس از ترمیم ثبت نام کرده اند
را در صورت نیاز در بخش منابع مطالعه کنید

  1391-07-22 October 13, 2012 01:11 PM  
به بخش منابع سایت این درس دریکی دیگر از  اجرهای قبلی آن یعنی ترم دوم 87-86 از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها رجوع کنید وبه مطالعه موارد زیر پردازید
• یک سوگند نامه مهندسی پیشنهادی دکتر بهادری نژاد
• یادداشت یک مهندس حرفه ای
• چند نمونه منشور،آداب نامه،مرامنامه و آئین نانه اخلاقی حرفه ای
• نمونه هائی از منشورهای اخلاقی سازمانهای ایرانی
• اخلاق کار در اسلام از دکتر سید حسن نصر

  1391-07-22 October 13, 2012 01:02 PM  
به بخش منابع سایت این درس در اجرای قبلی آن یعنی ترم اول 91-90 از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها رجوع کنید وبه مطالعه موارد زیر پردازید
• آیا نیازی به تشکیل نظام مهندسی فناوری اطلاعات در کشور هست؟
• تر افزار ، خشک افزار و نیک افزار ، و انجام کار ناب در رایاسپهر
• تحليل محتواي منشورهاي اخلاقي سازمان های ایران  
• کتاب الکترونیکی مقررات و قوانین فاوا در ایران

  1391-07-20 October 11, 2012 12:02 PM  
در هفته پیش رو کوئیز خواهیم داشت

  1391-07-20 October 11, 2012 12:01 PM  
زمان بندی دریافت و تحویل پاسخ تمرین های درسی را در بخش تمرینات ملاحظه نمائید

  1391-07-18 October 09, 2012 02:57 PM  
جلسه هشتم درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-07-17 October 08, 2012 05:34 PM  
جلسات ششم و هفتم درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-07-15 October 06, 2012 04:05 PM  
لطفا جهت تهیه کتاب درسی به انتشارات مراجعه کنید

  1391-07-10 October 01, 2012 06:42 PM  
گروه مباحثه استادیار
آقای سینا جعفر زاده
و دانشجویان درس
در نشانی درج شده در فهرست خدمات این صفحه - سمت چپ- صفحه ، گزینه نهم
برپا گردید
با ارسال  تقاضای عضویت در این گروه به عضویت آن درآیید و پرسشهای خود را با استادیار درس مطرح و پاسخ بگیرید
و به اطلاعیه های ایشان در مورد کلاسهای تمرین در این گروه توجه کنید

  1391-07-09 September 30, 2012 06:55 AM  
جلسه پنجم درس در زمان مقرر برگزار گردید
توجه نمائید این درس در ترمیم حذف نخواهد شد
و با همین تعداد دانشجوی ثبت نامی ادامه خواهد یافت

  1391-07-08 September 29, 2012 04:07 PM  
منشور و موازین اخلاقی پژوهش از انتشارات اخیر  وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
را میتوانید در بخش منابع مطالعه کنید

  1391-07-08 September 29, 2012 04:06 PM  
مفهوم کلمات کلیدی اخلاقی را از طریق دو واژه نامه انگلیسی به انگلیسی (کتاب) و انگلیسی به فارسی (ضمیمه کتاب) را در بخش منابع میتوانید مطالعه و در صورت لزوم در مطالعه کتابها از آنها استفاده کنید

  1391-07-08 September 29, 2012 04:04 PM  
دو یاد داشت روزنامه ای زیر را میتوانید در بخش منابع بخوانید
آیا زندگی اخلاقی عقلانی است ؟
به شهودهای اخلاقی مان اعتماد کنیم ؟

  1391-07-08 September 29, 2012 04:02 PM  
برای مطالعه شخصی و به شکل اختیاری میتواند مقاله یا مقالاتی از اولین همایش اخلاق و فناوری اطلاعات که در 1384 در تهران برگزار شده است را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها بخوانید

  1391-06-29 September 19, 2012 03:06 PM  
مقاله مدرس درس برای تولید محتوا و ارائه نوبت اول این درس را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1391-06-28 September 18, 2012 01:20 PM  
جلسه دوم درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-06-27 September 17, 2012 03:52 PM  
عناوین سر فصل های مطالب درسی به تفکیک جلسات و تاریخ ارائه در بخش
Calendar
این صفحات قرار گرفت

  1391-06-27 September 17, 2012 03:23 PM  
صورت تمرینات درس در بخش
Assignments
و نمرات دانشجویان در بخش
Grades
در این صفحه درج خواهد شد

  1391-06-27 September 17, 2012 03:10 PM  
در بخش پیوندها
LINKS
درفهرست خدمات برگه های اینترنتی درس    
میتوانید لز طریق نشانی های درج شده به اطلاعاتی خارج از این صفحات دسترسی یابید
از جمله اینک بعنوان دسترسی به اطلاعات ارائه این درس در ترمهای پیشین
میتوانید از طریق نشانی درج شده به این صفحات  
دست  یابید

  1391-06-27 September 17, 2012 02:25 PM  
در گزینه  بخش مباحثه
Discussion Area
در  خدمات صفحه  اینترنتی درس
میتوانید موارد مورد نظر خود را به شکل پرسش یا پاسخ   مطرح کرده و از هم درسان خود ، استادیاران  یا مدرس درس پاسخ گرفته و به گفتگو در مباحث درسی بپردازید

  1391-06-27 September 17, 2012 02:12 PM  
جلسه اول درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-06-25 September 15, 2012 02:53 PM  
محل تشکیل کلاس درس اطاق 006 است

  1391-06-27 September 17, 2012 03:00 PM  
طرح درس مصوب
برنامه درسی
زمان بندی ارائه مطالب درسی
در بخش منابع
RESOURCES
اعلام گردید
اولین جلسه درس در روز یکشنبه 26 شهریور تشکیل خواهد شد

  1391-06-20 September 10, 2012 03:06 PM  
به نام خدا
به صفحات  اینترنتی درس آداب فناوری اطلاعات گروه یک در ترم اول سال تحصیلی 92-91 خوش آمدید
اطلاعات تکمیلی شامل طرح درس، برناهه درسی و زمان بندی ارائه مطالب متعاقبا در این صفحات درج خواهد شد

Instructor:
Seyed Ebrahim Abtahi
(abtahi [at] sharif.edu)

3 Units
Sunday & Tuesday : 9 - 10:30
Room: 006

 This website is visited 8616 times since September 2012. Updated Monday 2020-09-07 09:23