Design of Algorithms 40354 
  CE Department- Sharif University of Technology Fall - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources
   Piazza


Announcments

  1391-10-14 January 03, 2013 02:13 PM  
تمرین عملی چهارم روی سایت درس قرار گرفته است.

  1391-10-06 December 26, 2012 05:48 AM  
پنج شنبه ساعت 8 برای مسابقه ای سی ام و کوئیز در سایت دانشکده حاضر باشید

  1391-10-03 December 23, 2012 02:37 PM  
مجموعه سوالات کوئیز سوم روی سایت درس قرار گرفته است

  1391-09-21 December 11, 2012 02:55 PM  
زمان ازمون نهایی 1 بهمن ساعت 15 می باشد.

  1391-09-15 December 05, 2012 04:07 AM  
پروژه عملی سوم روی سایت درس قرار گرفته است.

  1391-09-13 December 03, 2012 01:14 PM  
به علت تعطیلی دانشگاه ، ازمون ای سی ام این هفته لغو و به هفته
پایانی موکول شد. برنامه جدید درس، تمرین و کوئیز ها در قسمت
Resource
آمده است.

  1391-09-09 November 29, 2012 04:54 PM  
امتحان برنامه نویسی روز 16 آذر به صورت اینترنتی برگزار می شه. همون طور که می دونید این امتحان
به سبک امتحان های ای.سی.ام و درقالب تیم های  3 نفره برگزار می شود. لطفا بعد از تشکیل یک تیم
سه نفره، حداکثر تا روز دوشنبه به عنوان یک تیم در سایت زیر ثبت نام کنید:
acm.sharif.edu
لطفا توجه کنید که در صورت عدم ثبت نام، امکان شرکت
در امتحان وجود ندارد و برای این قسمت نمره 0 دریافت می کنید.

برای تمرین، می تونید بعد از ثبت، به محیط زیر وارد بشید:
ACM_Training
یک روز قبل از امتحان اصلی، می تونید در همین سایت در یک مسابقه آزمایشی شرکت کنید.

برای آشنایی بیشتر با قوانین امتحان، می تونید از سایت زیر استفاده کنید:
http://www.win.tue.nl/~wstomv/contests/acm-icpc-rules-summary.html

  1391-08-23 November 13, 2012 01:53 PM  
ازمون  میان ترم در تالار 3 برگزار خواهد شد.

  1391-08-22 November 12, 2012 02:18 PM  
زمان ازمون میان ترم ساعت 6 روز سه شنبه 23 ابان خواهد بود.
محل ازمون کلاس های طبقه اول دانشکده می باشد

  1391-08-10 October 31, 2012 10:34 AM  
تمرین عملی دوم روی سایت درس قرار  گرفته است

  1391-08-09 October 30, 2012 06:01 PM  
حتما در گروهی که در
Piazza
ایجاد شده عضو شوید.  تمرین ها و نمره ها در این  گروه به شما ارسال می شود

  1391-08-02 October 23, 2012 05:58 AM  
یک سایت مفید

http://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/Algorithms.html

  1391-07-30 October 21, 2012 02:27 PM  
تمرین تحویلی اول روی سایت قرار گرفته است

  1391-07-12 October 03, 2012 10:51 AM  
تمرین سری اول در بخش تمرین ها قرار گرفته است. کوئیز  این سری 18 مهر گرفته خواهد شد.

Instructor:
abam
(aabaam@gmail.com)

3 Units
Lecture Class: Sundays & Tuesdays, 16:30 - 18:00 pm
Room: 101

 This website is visited 5246 times since October 2012. Updated Monday 2020-09-07 09:21