Information Technology Project Management 40428 
  CE Department- Sharif University of Technology 91-92 Fall - Group 1 

  Main Menu


Announcments

  1391-11-23 February 11, 2013 02:58 PM  
در پی ارسال و تثبیت نمرات نهائی درس در اداره آموزش
ضمن تشکر از دانشجویان ساعی این درس
برای 5158 بار بازدید آنها از برگه های اینترنتی این درس
و آرزوی موفقیت برای آنها
بدینوسیله اعلام میگردد این صفحات از این پس به هنگام نخواهد شد

  1391-11-17 February 05, 2013 04:51 PM  
نمرات  نهائی درس در سامانه آموزش درج گردید

  1391-11-17 February 05, 2013 12:08 AM  
نمرات و ریز نمرات نهائی درس درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1391-11-08 January 27, 2013 03:42 PM  
ارزیابی استادیار درس از دانشجویان در کلاسهای حل تمرین
در بخش نمرات درج گردید

  1391-11-08 January 27, 2013 02:00 PM  
جلسه دیدن اوراق امتحانی و اعتراض به موارد احتمالی در زمان مقرر برگزار که  نتایج  آن متعاقبا اعلام خواهد شد

  1391-11-07 January 26, 2013 11:20 PM  
نمرات مطالعه انفرادی داوطلبانه اضافی
در بخش نمرات اعلام شد

  1391-11-05 January 24, 2013 10:04 AM  
زمان و نحوه مراجعه جهت دیدن برگه های امتحانی
یکشنبه 8 بهمن ، از ساعت 10 الی 12 و 14 الی 17
اطاق 401

  1391-10-20 January 09, 2013 11:47 AM  
اطلاعیه دعوت به همکاری جهت استادیاری دروس در ترم آینده را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1391-10-18 January 07, 2013 10:21 AM  
نمرات آزمون پایان ترم در بخش نمرات اعلام گردید
زمان مراجعه جهت دیدن برگه های امتحانی متعاقبا اعلام خواهد شد

  1391-10-12 January 01, 2013 05:03 PM  
آزمون پایان ترم درس در زمان و مکان مقرر با حضور همه دانشجویان برگزار گردید
نتایج این آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد

  1391-10-09 December 29, 2012 01:54 PM  
بنا بر اطلاعیه اداره  آموزش
امتحان پایان ترم درس در
روز سه شنبه 12 دیماه از ساعت 15 در اطاق 201 برگزار خواهد شد
در این آزمون کتاب باز تنها استفاده از کتاب مرجع درس یعنی نسخه کاغذی آخرین چاپ کتاب مرچوکا  در چهارده فصل (که نسخه الکترونیکی رایگان ندارد و تنها از طریق انتشارات دانشکده آقای عسکری قابل تهیه است) در جلسه امتحان مجاز است

  1391-10-09 December 29, 2012 12:15 PM  
برای حضور در جلسه آزمون پایان ترم کتاب باز  درس آماده شوید
نسخه کاغذی کتاب درسی را برای بخش کتاب باز امتحان حتما در جلسه امتحان همراه داشته باشید
استفاده از کتاب دیگران و یا استفاده اشتراکی از یک کتاب درسی میسر نمی باشد
قبل از شروع آزمون هر گروه یک  لوح فشرده تحویل خواهد داد که بر روی آن نام گروه و اعضائ و شماره دانشجوئی آنها و نشانی سایت گروه درج شده است
در هر لوح فشرده دو پوشه کارهای گروهی و فردی قرار خواهد داشت
در پوشه گروهی اساسنامه گروه گزارش جلسات مندرج در سایت گروه و در پوشه های مجزا با نام شماره تمرینات  پرونده های تحویل  بخش های گروهی هر تمرین را قرار دهید. در نام  این پرونده ها نوبت تحویل و تاریخ تحویل را علاوه بر شماره تمرین درج کنید
در پوشه فردی پوشه هائی برای هر عضو با نام دوبخشی نام خانوادگی و شماره دانشجوئی قرار دهید
در پوشه هر فرد ، پوشه هائی با نام شماره تمرین   قرار دهید. در این پوشه ها ، پروندهای حاوی پاسخ بخش های انفرادی تمرینات قرار دهید. در نام  این پرونده ها نوبت تحویل و تاریخ تحویل را علاوه بر شماره تمرین درج کنید و اسلایدهای سخنرانی و کارهای اضافی انجام شده مطالعه  انفرادی اضافی هر فرد را هم در این پوشه  درج کنید
پرونده های متنی را فقط  در قالب داک و ارائه های نمایشی را در قالب پی.پی.تی تحویل دهید. قالب پی.دی.اف پذیرفتنی نیست
بعد از نوشتن لوح فشرده،  آنرا برای قابل خواندن بودن و وجود اطلاعات بر آن امتحان کنید
نمره  ای به لوح های خالی یا غیر قابل خواندن گروه ها تعلق نخواهد گرفت
تحویل این لوح پس از پایان جلسه امتحان میسر نیست
موفق باشید

  1391-10-08 December 28, 2012 08:29 PM  
نمرات انفرادی سایت های گروهی دانشجوئی در پایان آبانماه 1391
در بخش نمرات اغلام گردید

  1391-10-06 December 26, 2012 03:49 PM  
اسلایدها ی مبحث 14 و پایانی درس : پایان دهی و ارزیابی نتایج
شامل اسلایدهای کتاب درسی ، مدیریت یکپارجه سازی از گستره دانشی مدیریت پروژه و فصل پایان دهی از دکتر صدیقی
در بخش منابع درج گردید.

  1391-10-06 December 26, 2012 03:45 PM  
اسلایدهای مباحث 12 درسی : رهبری ، آداب و مدیریت منابع انسانی
شامل اسلایدهای کتاب درسی و مدیریت منابع انسانی از استاندارد گستره دانشی مدیریت پروژه
در بخش منابع قرا داده شد

  1391-10-06 December 26, 2012 03:41 PM  
اسلایدهای مباحث 12 درسی : تدارکات و برونسپاری
شامل اسلایدهای کتاب ، و اسلایدهای مدیریت تدارکات گستره دانشی مدیریت پروژه
در بخش منابع قرار گرفت

  1391-10-09 December 29, 2012 05:56 AM  
ییست و  نهمین و آخرین  جلسه درس به عنوان جلسه فوق العاده جبرانی تعطیل اجباری آلودگی هوا در زمان مقرر برگزار گردید
و طی آن ضمن اتمام مباحث درسی ، پاسخ سوالات آزمون میان ترم داده شد

  1391-10-05 December 25, 2012 01:12 PM  
در جلسه فوق العاده فردا حتما شرکت کنید
جلسه فوق العاده جبرانی درس
بابت جلسه برگزار نشده به علت تعطیلی ناشی از آلودگی هوا
چهارشنبه 6 دی ماه اطاق 202 از ساعت 10:30 الی 12
حل پرسش های آزمون میان ترم + باقیمانده مطالب درسی
کتابهائی که از من به امانت گرفته اید فردا حتما به من بازگردانید

  1391-10-05 December 25, 2012 01:01 PM  
ییست و  هشتمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-10-04 December 24, 2012 12:13 PM  
اطلاعیه بسیار مهم
کتابهائی من که نزد شماست در آخرین جلسه ای که در کلاس حضور دارید حتما به من تحویل دهید
زمان ارائه اسلایدهای کار اضافی داوطلبانه جبرانی بخشی از نمره آزمون میان ترم
تا روز آزمون نهائی تمدید گردید
تا آن روزفرصت دارید یک نسخه از اسلایدها را در لوح فشرده تمرینات که ابتدای جلسه امتحان تحویل دهید
تا همین زمان هم فرصت دارید یک نسخه از اسلایدها را برای گرفتن نمره   برای استادیار درس از طریق رایانامه ارسال کنید

  1391-10-03 December 23, 2012 01:55 PM  
اسلایدهای فصل یازدهم کتاب درسی : مدیریت تغییرات
، مقاومتها و تعارضات سازمانی را در بخش منابع بخوانید

  1391-10-03 December 23, 2012 01:56 PM  
ییست و  هفتمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-10-02 December 22, 2012 10:03 PM  
صورت تمرین چهارم و آخر درس در بخش تمرینات قرار گرفت
زمان درج صورت تمرین در سایت درس
91/10/2
مهلت تحویل
91/10/12

  1391-09-28 December 18, 2012 03:11 PM  
جدول نمایشگر گونه ارتباط معیارهای کیفی
 در بخش منابع در دسترس شماست

  1391-10-03 December 23, 2012 01:47 PM  
ییست و  ششمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-09-26 December 16, 2012 11:04 AM  
اسلایدهای فصل دهم کتاب درسی موضوع مباحث جلسه اخیر درس
مدیریت کیفیت شامل اسلایدهای کتاب درسی و گستره دانشی مدیریت پروژه را در بخش منابع ببینید

  1391-09-26 December 16, 2012 10:50 PM  
بیست و پنجمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
پرونده  صحیح صورت تمرین سوم درس در بخش تمرینات درج گردید

  1391-09-24 December 14, 2012 10:03 PM  
صورت تمرین سوم درس را در بخش تمرینات میتوانید مطالعه کنید
زمان درج صورت تمرین در سایت درس
91/9/24
مهلت تحویل
91/10/3

  1391-09-22 December 12, 2012 07:26 AM  
اسلایدهائی در مورد ارتباطات، ردیابی و گزارش دهی و تحلیل و تصمیم گیری در مورد شرایط اختتام پروژه  از منظر نویسنده کتاب درسی موضوع فصل نهم و مطروحه در کلاس درس ،   و استاندارد گستره  دانشی مدیریت پروژه را در بخش
منابع بخوانید
پرسش های خود در مورد این مطالب  را در گروه استادیار درس مطرح و پاسخ بگیرید

  1391-09-26 December 16, 2012 10:50 PM  
بیست و چهارمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-09-21 December 11, 2012 08:11 PM  
در صورت تمایل برای مطالعه شخصی
سه کتاب الکترونیکی جالب در موضوعات درسی را میتوانید از طریق نشانی درج شده در بخش منابع بخوانید
دانشجویان مفتونی ، منتظری  و خجسته
از این منابع برای مطالعه انفرادی داوطلبانه جبرانی میتوانند استفاده کنند

  1391-09-20 December 10, 2012 05:33 PM  
موضوعات کار انفرادی داوطلبانه جبرانی
مصوب دانشجویان را در بخش منابع بخوانید

  1391-09-20 December 10, 2012 11:59 AM  
اسلایدهائی در مورد مدیریت خطر از منظر نویسنده کتاب درسی ، دکتر صدیفی و استاندارد گستره  دانشی مدیریت پروژه را در بخش
منابع بخوانید
پرسش های خود در مورد این مطالب  را در گروه استادیار درس مطرح و پاسخ بگیرید

  1391-09-19 December 09, 2012 01:39 PM  
بیست و سومین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
منابع مطالعاتی بین متقاضیان کار اضافی داوطلبانه توزیع گردید

  1391-09-19 December 09, 2012 01:10 PM  
بیست و دومین جلسه درس در روز سه شنبه 91/9/14 بعلت آلودگی هوای تهران و اعلام تعطیلی رسمس دولتی  برگزار نگردید

  1391-09-18 December 08, 2012 04:12 PM  
ارائه نمایشی دیگری در مورد
مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه را در بخش منابع ببینید

  1391-09-18 December 08, 2012 01:37 PM  
با مفاهیم
بلوغ سازمانی در مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات
در یک ارائه نمایشی که در بخش منابع درج شده است از دیدگاه آقای انوشیروان اخوان نیاکی
یکی از خبرگان موضوعی این بحث آشنا شوید و خود را برای حضور در یک کوئیز تصادفی در این مضامین آماده کنید

  1391-09-18 December 08, 2012 01:21 PM  
اسلایدهائی در باره مطالبی از گستره های دانشی مدیریت پروژه 2004 که باهم خواندیم
را در بخش
منابع بخوانید و آماده شوید برای
دیدن بقیه اسلایدها که باید خود بخوانید و یاد بگیرید

  1391-10-05 December 25, 2012 01:03 PM  
از هم اکنون برنامه ریزی کنید
جلسه فوق العاده جبرانی درس
چهارشنبه 6 دی ماه اطاق 202 از ساعت 10:30 الی 12

  1391-09-26 December 16, 2012 10:51 PM  
بیست و دومین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
ارزشیابی ترمی درس صورت گرفت

  1391-09-11 December 01, 2012 10:09 PM  
صورت تمرین دوم در بخش تمرینات قرار گرفت
مهلت تحویل اولیه
91/9/21
مهلت تحویل نهائی
91/9/26

  1391-09-12 December 02, 2012 11:20 AM  
بیست و یکمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-09-06 November 26, 2012 10:05 AM  
نمرات انفرادی سایت های گروهی دانشجوئی در پایان آبانماه 1391
در بخش نمرات اعلام گردید

  1391-09-03 November 23, 2012 04:47 PM  
نمرات آرمون میان ترم در بخش نمرات اعلام گردید

  1391-09-01 November 21, 2012 11:31 AM  
الگوی ارزیابی سایت های گروه های دانشجوئی درس
در بخش منابع اعلام شد

  1391-08-30 November 20, 2012 03:42 PM  
برای مطالعه شخصی به شکلی اختیاری میتوانید
همه چیز در باره استانداردهای گستره دانشی مدیریت پروژه
شامل : کتاب الکترونیکی 2008
کتاب الکترونیکی 2004
کتاب فارسی 2000
اسلایدهای ارائه استاندارد 2000
اسلایدهای مدیریت پروژه ها فا  
مبتنی بر استاندارد
بین المللی مدیریت پروژه
را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها مطالعه نمائید

  1391-09-07 November 27, 2012 09:18 AM  
بیستمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-08-29 November 19, 2012 12:51 PM  
با ارسال رایا نامه به مدرس درس
دانشجویان علاقمند و داوطلب برای طرح نظرات و انتقادات خود میتوانند در جلساته هفتگی مستمر
مدرس و استادیار درس
در روزهای دوشنبه هر هفته از ساعت 15 الی  15:30   شرکت کنند
محل جلسان اطاق 709 می باشد

  1391-08-29 November 19, 2012 08:36 AM  
جلسه نوزدهم درس در زمان مقرر برگزار گردید
ذانشجویانی که غیبت متوالی دارند مراقب عبور از مرز تعداد جلسات غیبت قانونی مجاز و امکان حذف درس باشند

  1391-08-27 November 17, 2012 08:35 PM  
لطفا جواب تمرینات را فقط برای استادیار درس ارسال کنید
و ضمنا یک نسخه هم
CC
نزد خوذتان نگهدارید

  1391-08-24 November 14, 2012 03:56 PM  
صورت ویرایش شده  تمرین یک در بخش تمرینات قرار گرفت
این صورت با ویرایش ایرادات تحریری ، توضیحات اضافی در مورد نحوه انجام تمرین و ساده سازی انجام بخشهائی از تمرین فراهم آمده است
برای کمک به انجام تمرین :  برای گروه هائی که تحویل اولیه تمرین را در زمان  مقرر( شامل  حل حداقل  یک چهارم مطالب مورد پرسش)  انجام دهند ، تاریخ دیگری به عنوان  تحویل نهائی در 7/9/91
با فرصتی ده روزه برای تکمیل تمرین
در نظر گرفته شده است
بخشی از جلسه آینده درس
به پاسخگوئی به سولات دانشجویانی که در مهلت اولیه بخشهائی از تمرین را تحویل داده اند اختصاص دارد

  1391-08-24 November 14, 2012 10:32 AM  
برای رفع اشکال تمرین یک تا ساعت 18 در اطاق 709 هستم
ابطحی

  1391-08-23 November 13, 2012 01:35 PM  
توزیع فرآیندهای گسنره دانشی مدیریت پروژه بر زیست چرخ آن
را در تصویری در بخش منابع ببینید

  1391-08-23 November 13, 2012 01:22 PM  
هجدهمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
ضمنا دانشجویانی که در دو جلسه اخیر درس غایب بوده اند مراقب باشند که در صورت عبور از تعداد جلسات مجاز و قانونی غیبت ، ناچار به حذف درس خواهند بود

  1391-08-23 November 13, 2012 01:19 PM  
اطلاعیه
دانشجویانی
که تاکنون  
نسخه اصلی کتاب درسی -چاپ چهارم - که مرجع درسی است فقط به شکل کاغذی از انتشارات قابل تهیه است
را تهیه نکرده اند (و بدون خواندن کتاب درسی آزمون میان ترم داده اند ) لازمست در اسرع وقت به این کار اقدام کنند
لازم به ذکر است نسخ الکترونیکی و ترجمه کتاب از چاپ پیشین آن است و مرجع اصلی  درس نیست
و این نسخه کاغذی  برای آزمون کتاب باز پایان ترم مورد نیاز دارند و تعداد تکثیر شده موجود در انتشارات اگر تمام شود قابل تکثیر مجدد نیست  
ضمنا انجام تمرین اول درس مستلزم تهیه این نسخه کتاب درسی است

  1391-08-23 November 13, 2012 01:19 PM  
هفدهمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-08-17 November 07, 2012 12:48 PM  
آزمون میان ترم درس در زمان مقرر برگزار گردید
نتایج این آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد

  1391-08-17 November 07, 2012 12:47 PM  
شانزدهمین   جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

پرسشهای کوئیز اول درس در کلاس حل گردید

  1391-08-14 November 04, 2012 01:46 PM  
پانزدهمین   جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-08-13 November 03, 2012 02:39 PM  
صورت تمرین اول درس در بخش تمریتات قرار گرفت
زمان درج صورت تمرین در سایت درس
91/8/13
مهلت تحویل
91/8/27

  1391-08-13 November 03, 2012 02:08 PM  
برا ی انجام تمرینات درسی آماده شوید:گام پنج
متنی فارسی بخشی از یک کتاب را لز طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها مطالعه و
با نحوه تبدیل درخت شکست کار به شبکه فعالیتی و نحوه یافتن مسیر بحرانی در آن
آشنا شوید

  1391-08-10 October 31, 2012 07:29 AM  
چهاردهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-08-10 October 31, 2012 07:27 AM  
کتاب الکترونیکی ترجمه ای از چاپ سوم کتاب درسی
را میتوانید از نشانی درج شده در بخش پیوندها بیابید

  1391-08-10 October 31, 2012 07:23 AM  
مشخصات نسخه ترجمه شده کتاب درسی
چاپ سوم را در بخش منابع میتوانید مطالعه کنید

  1391-08-10 October 31, 2012 07:15 AM  
اسلایدهای انگلیسی فصل هفتم  کتاب درسی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1391-08-08 October 29, 2012 12:09 PM  
اسلایدهای انگلیسی فصل ششم   کتاب درسی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1391-08-08 October 29, 2012 11:34 AM  
برا ی انجام تمرینات درسی آماده شوید:گام چهار
در تمرین یک باید یک امکان سنجی هم  انجام دهید
قبلا نشانی این مطالعه در همین سایت به شما داده شد اما اگر مطالعه نکرده اید اینک به بخش منابع سایت مراجه و فصل سوم گزارشی را بینید که در قالب یک طرح پژوهشی مدرس درس در سال 85 برای موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با نام
طرح امکان سنجی برپائی سامانه پاسخگوي هوشمند نقطه تجاری ايران
انجام داده است

  1391-08-08 October 29, 2012 11:20 AM  
برا ی انجام تمرینات درسی آماده شوید:گام سه
به فروشگاه های مشابه نظیر چاره در ایران
سرک بکشید و اطلاعات بیشتری بیابید
نتایج این جستجو ها را میتوانید بر برگه های شخصی در سایت گروهتان درج کنید و امتیاز بگیرید

  1391-08-08 October 29, 2012 11:19 AM  
برا ی انجام تمرینات درسی آماده شوید:گام دو
پرونده نمونه ای از نرخ های انجام کار کارشناسی در بخش فای ایران
مندرج در بخش منابع را مطالعه و با جستجو در اینترنت قیمت های روزآمد تری بدست آورید تا در پروژه استفاده کنید

  1391-08-08 October 29, 2012 11:17 AM  
برا ی انجام تمرینات درسی آماده شوید:گام یک
موضوع تمرینات درسی
طرح برپائی خدمات فروش و تحویل کالا در محل خریدار ، فروشگاه اینترنتی  
آبتین  
است که صورت تمرین یک آن به زودی در سایت درس قرار خواهد گرفت
برای شروع
درخت شکت کار پیشنهادی  استادیار درس برای برخی از فعالیتهای موضوع تمرینات درسی
را در بخش منابع مطالعه و سوالات خود را در این زمینه از ایشان بر روی گروه استادیار و دانشجویان  مطرح و پاسخ بگیرید

  1391-08-07 October 28, 2012 01:29 PM  
محل و زمان قطعی آزمون میان ترم به شرح زیر اعلام میگردد
چهارشنبه 17 آبان ماه از ساعت  13 الی 15 در محل اطاق 101

  1391-08-07 October 28, 2012 01:21 PM  
سیزدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-08-06 October 27, 2012 02:47 PM  
اسلایدهای انگلیسی فصل پنجم از چاپ چهارم و آخر کتاب درسی
را در بخش منابع ببینید

  1391-08-06 October 27, 2012 02:21 PM  
یازدهمین ودوازدهمین جلسه کلاس درس در زمانهای مقرر برگزار  گردید

نمرات کوئیز یک در بخش نمرات اعلام گردید

  1391-07-26 October 17, 2012 01:54 PM  
بزرگراه طبقاتی صدر در تهران در دست احداث است
پروژه ای بزرگ با ابعاد مدیریتی پیچیده
شاید ساعتی هم به دلیل اجرای این پروژه در این بزرگراه در تراکم آمد و شد گرفتار شده اید
از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها میتوانید اسلایدها و فیلمی در این باره ببینید
و پس از بحثی گروهی صورتی از دشواریهای مدیریت این پروژه را در برگه گروهی سایت گروهتان قرار دهید
کاملا داوطلبانه و غیر اجباری

  1391-07-26 October 17, 2012 10:47 AM  
هفتمین و آخرین گروه درسی با نام فناوران 90 تشکیل گردید

  1391-07-26 October 17, 2012 10:02 AM  
ششمین گروه درسی با نام
iTech
تشکیل گردید

  1391-07-25 October 16, 2012 02:16 PM  
پنجمین گروه درسی با نام فناوران ایده گستر تشکیل گردید

  1391-07-25 October 16, 2012 01:52 PM  
چهارمین گروه درسی با نام
ITPM
تشکیل گردید

  1391-07-25 October 16, 2012 01:50 PM  
دهمین جلسه درس برگزار گردید
اولین کوئیز درسی گرفته شد
نمرات این کوئیز متعاقبا اعلام خواهد شد

  1391-07-24 October 15, 2012 05:16 PM  
سومین گروه درسی با نام پیشمپفا
تشکیل گردید

  1391-07-24 October 15, 2012 04:55 PM  
دومین گروه درسی با نام فرافا تشکیل گردید

  1391-07-24 October 15, 2012 04:47 PM  
اسلایدهای انگلیسی 5 فصل اول چاپ سوم و قبلی کتاب درسی
در بخش منابع قرار گرفت

  1391-07-24 October 15, 2012 04:34 PM  
اسلایدهای انگلیسی فصل چهارم از چاپ چهارم و آخر کتاب درسی
در بخش منابع قرار گرفت

  1391-07-24 October 15, 2012 03:28 PM  
با توجه به عدم امکان برگزاری آزمون میان  ترم درس در محل کلاس درس
و زمانها و کلاسهای خالی در دسترس ،  محل و زمان قطعی آزمون میان ترم به شرح زیر اعلام میگردد
چهارشنبه 17 آبان ماه از ساعت 13 الی 15 در محل اطاق 101

  1391-07-24 October 15, 2012 03:27 PM  
جلسه نهم درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-07-23 October 14, 2012 09:48 AM  
به بخش منابع سایت این درس در اجرای قبلی آن یعنی ترم اول 90-89  از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها رجوع کنید وبه مطالعه موارد زیر پردازید :

•   مشخصات نسخه ترجمه شده کتاب درسی
• نسخه الکترونیکی کتاب گستره دانش مدیریت پروژه 2004
• نسخه الکترونیکی کتاب گستره دانش مدیریت پروژه 2008
• نحوه و نتایج یک مطالعه امکان سنجی
• نمونه هائی از حق الزحمه های رایج در بخش نرم افزار در ایران و نحوه محاسبه آنها
• قراردادهای فا در ایران
• اسلایدهای جالبی در باره مدیریت پروژه های فا
• مقاله ای در زمینه مدیریت تکاملی پروژه ها را که در کنفرانس مدیریت پروژه در سال 87 ارائه شده است

  1391-07-22 October 13, 2012 01:46 PM  
به بخش منابع سایت این درس در اجرای قبلی آن یعنی ترم اول 91-90 از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها رجوع کنید وبه مطالعه موارد زیر پردازید :
• نسخه الکترونیکی کتاب فارسی گستره دانش مدیریت پروژه 2000
• توزیع فرآیندهای گسنره دانشی مدیریت پروژه بر زیست چرخ آن
• یک استاندارد عملی برای نحوه ترسیم ساختارهای شکست کار
• پنج درخت شکست کار در رابطه با موضوع تمرینات درسی

  1391-07-20 October 11, 2012 12:23 PM  
برای تشکیل گروه درسی
تشکیل جلسه
تدوین و تصویب اساسنامه گروه
انتخاب و اعلام نام مدیر گروه
ایجاد سایت گروه درسی و اعلام همه این موارد با رایانامه به مدرس درس  
تا دوشنبه25 مهرماه فرصت دارید

  1391-07-20 October 11, 2012 12:20 PM  
در هفته پیش رو کوئیز خواهیم داشت

  1391-07-20 October 11, 2012 12:20 PM  
زمان بندی دریافت و تحویل پاسخ تمرین های درسی را در بخش تمرینات ملاحظه نمائید

  1391-07-18 October 09, 2012 04:25 PM  
اسلایدهای انگلیسی سه فصل اول چاپ چهارم و آخر کتاب درسی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1391-07-18 October 09, 2012 02:57 PM  
جلسه هشتم درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-07-17 October 08, 2012 05:35 PM  
جلسات ششم و هفتم درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-07-15 October 06, 2012 11:30 AM  
اولین گروه درسی با نام مدیران آینده تشکیل گردید
لطفا برای گرفتن کتاب کاغذی درس به انتشارات مراجعه نمائید

  1391-07-12 October 03, 2012 11:13 AM  
گروه مباحثه استادیار
خانم طیبی فر
و دانشجویان درس
در نشانی درج شده در فهرست خدمات این صفحه - سمت چپ- صفحه ، گزینه نهم
برپا گردید
با ارسال  تقاضای عضویت در این گروه به عضویت آن درآیید و پرسشهای خود را با استادیار درس مطرح و پاسخ بگیرید
و به اطلاعیه های ایشان در مورد کلاسهای تمرین در این گروه توجه کنید

  1391-07-10 October 01, 2012 03:39 PM  
الگوی ارزیابی سایت های گروه های درسی  در ترم پیش را در نشانی زیر میتوانید مطالعه کنید
چنانچه در این الگو در این ترم تغییراتی را لازمی دانید به من اطلاع دهید
http://ce.sharif.edu/courses/90-91/1/ce467-1/resources/root/group-site-ev-model-final.pdf

  1391-07-11 October 02, 2012 02:01 PM  
در اسرع وقت گروه های درسی 4 نفره را تشکیل ، سایت گروه را ایجاد و نشانی سایت گروه درسی خود را برای مدرس درس
ارسال نمائید
این سایت هر ماهه بر اساس مدل ارزیابی که اعلام خواهد شود مورد داوری قرار خواهد گرفت
این سایت باید دارای برگه های درج فعالیتهای فردی و گروهی و صورت و نتایج جلسات ، اساسنامه کار گروهی با درج شرایط اخراج اعضای کم کار و به زبان فارسی باشد برای برپائی سایت از مطالب زیر میتوانید استفاده کنید
راهنمای انجام کار گروهی ، راهنمای ایجاد سایت گروه درسی و دو اساسنامه نمونه کار گروهی را در نشانی های زیر مطالعه نمائید
راهنمای انجام کار گروهی
http://ce.sharif.edu/courses/89-90/1/ce467-1/index.php?section=resources&file=resources&cmd=changeDir&id=Groupware
راهنمای ایجاد سایت گروه درسی
http://ce.sharif.edu/courses/89-90/1/ce467-1/resources/root/Google-Sitesx.pdf
دو اساسنامه نمونه کار گروهی
http://ce.sharif.edu/courses/89-90/1/ce467-1/index.php?section=resources&file=resources&cmd=changeDir&id=assasnameh

  1391-07-09 September 30, 2012 01:57 PM  
اولین جلسه حل تمرین درس
شامل آموزش مهارتی کار با
MSPROJECT
در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-07-09 September 30, 2012 01:55 PM  
جلسه پنجم درس همراه با معارفه دانشجویان با استادیار درس برگزار گردید

  1391-07-09 September 30, 2012 04:55 AM  
کلاس تمرین درس
آموزش مهارتی
MSPROJECT
امروز ساعت 12:15 الی 13:15 در محل اطاق 007
توسط استادیار درس برقرار است

  1391-07-09 September 30, 2012 01:54 PM  
با دسترسی به آخرین نسخه همگانی نرم افزار
MS_PROJECT
خود را برای شرکت در کلاسهای مقدماتی آموزش این نرم افزار که در تمرینات درسی از آن استفاده خواهیم کرد و توسط استادیار درس در کلاسهای تمرین با اطلاع قبلی بر روی سایت درس همین روزها شروع خواهد شد آماده کنید

  1391-07-08 September 29, 2012 04:23 PM  
اسلاید های فصل اول کتاب درسی را در بخش منابع میتوانید ببینید

  1391-07-08 September 29, 2012 04:22 PM  
یادداشت هائی در باره مطالعه
CHAOS
را  در سالهای 2009 و 2011 در بخش منابع مطالعه نمائید

  1391-07-08 September 29, 2012 04:22 PM  
مقاله مدرس درس با عنوان
یک زیست چرخ ترکیبی و تجمیعی وطرح درسی دانشگاهی
برای
"مدیریت پروژه های فنّاوری اطلاعات"
که باعث تعریف و ارائه این درس با این محتوا گردید را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1391-07-08 September 29, 2012 04:20 PM  
ارائه نمایشی مروری بر مفاهیم پایه سازمان و ساختارهای سازمانی را از طریق نشانی درج شده در بخش منابع مطالعه نمائید

  1391-06-29 September 19, 2012 04:10 PM  
یک ارائه نمایشی در مورد برخی تعاریف پایه درمدیریت
را دربخش منابع میتوانید ببینید

  1391-06-29 September 19, 2012 04:05 PM  
اگر به ویژگهای مدیریت پروژه در شرکت براد علاقمند شده اید دو ارائه نمایشی در این مورد را در بخش پیوندها میتوانید ببینید

  1391-06-29 September 19, 2012 04:01 PM  
برای دسترسی به نشانی نسخه الکترونیکی گونه پیشین کتاب درسی به بخش پیوندها رجوع کنید
نسخه کاغذی گونه جدید کتاب درسی در حال تکثیر است
با قسمت انتشارات پیگیری نمائید

  1391-06-28 September 18, 2012 01:21 PM  
جلسه دوم  درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-06-27 September 17, 2012 04:05 PM  
عناوین سر فصل های مطالب درسی به تفکیک جلسات و تاریخ ارائه در بخش
Calendar
این صفحات قرار گرفت

  1391-06-27 September 17, 2012 03:23 PM  
صورت تمرینات درس در بخش
Assignments
و نمرات دانشجویان در بخش
Grades
در این صفحه درج خواهد شد

  1391-06-27 September 17, 2012 03:19 PM  
در بخش پیوندها
LINKS
درفهرست خدمات برگه های اینترنتی درس    
میتوانید لز طریق نشانی های درج شده به اطلاعاتی خارج از این صفحات دسترسی یابید
از جمله اینک بعنوان دسترسی به اطلاعات ارائه این درس در ترمهای پیشین
میتوانید از طریق نشانی درج شده به این صفحات  
دست  یابید

  1391-06-27 September 17, 2012 02:26 PM  
در گزینه  بخش مباحثه
Discussion Area
در  خدمات صفحه  اینترنتی درس
میتوانید موارد مورد نظر خود را به شکل پرسش یا پاسخ   مطرح کرده و از هم درسان خود ، استادیاران  یا مدرس درس پاسخ گرفته و به گفتگو در مباحث درسی بپردازید

  1391-06-27 September 17, 2012 02:12 PM  
جلسه اول درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-06-25 September 15, 2012 02:54 PM  
محل تشکیل کلاسهای درس اطاق 202 است

  1391-06-27 September 17, 2012 03:01 PM  
طرح درس مصوب
برنامه درسی
زمان بندی ارائه مطالب درسی
در بخش منابع
RESOURCES
اعلام گردید
اولین جلسه درس در روز یک شنبه 26 شهریور تشکیل خواهد شد

  1391-06-20 September 10, 2012 03:09 PM  
به نام خدا
به صفحات  اینترنتی درس مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات گروه یک در ترم  اول سال تحصیلی 92-91 خوش آمدید
اطلاعات تکمیلی شامل طرح درس، برناهه درسی و زمان بندی ارائه مطالب متعاقبا در این صفحات درج خواهد شد

Instructor:
Seyed Ebrahim Abtahi
(abtahi[at]sharif.edu)

3 Units
Sunday & Tuesday : 10:30 - 12
Room: 202

 This website is visited 10186 times since September 2012. Updated Monday 2020-09-07 09:21