Software Engineering 40474 
  CE Department- Sharif University of Technology 91-92 Fall - Group 2 

  Main Menu


Announcments

  1391-11-23 February 11, 2013 02:57 PM  
در پی ارسال و تثبیت نمرات نهائی درس در اداره آموزش
ضمن تشکر از دانشجویان ساعی این درس
برای 3046 بار بازدید آنها از برگه های اینترنتی این درس
و آرزوی موفقیت برای آنها
بدینوسیله اعلام میگردد این صفحات از این پس به هنگام نخواهد شد

  1391-11-21 February 09, 2013 04:13 PM  
نمرات و ریز نمرات نهائی درس در بخش نمرات اعلام و به آموزش ارسال شد
نمرات تمرینات توسط مدرس درس داده شده است

  1391-11-08 January 27, 2013 02:01 PM  
جلسه دیدن اوراق امتحانی و اعتراض به موارد احتمالی در زمان مقرر برگزار که  نتایج  آن متعاقبا اعلام خواهد شد

  1391-11-07 January 26, 2013 01:41 PM  
نمرات مطالعه انفرادی داوطلبانه اضافی
بر اساس لوح فشرده تحویلی در جلسه امتحان پایان ترم
در بخش نمرات اعلام گردید

  1391-11-05 January 24, 2013 09:56 AM  
زمان و نحوه مراجعه جهت دیدن برگه های امتحانی
یکشنبه 8 بهمن ، از ساعت 10 الی 12 و 14 الی 17
اطاق 401

  1391-10-23 January 12, 2013 02:52 PM  
نمرات آزمون پایان ترم در بخش نمرات اعلام گردید
زمان مراجعه جهت دیدن برگه های امتحانی متعاقبا اعلام خواهد شد

  1391-10-20 January 09, 2013 11:48 AM  
اطلاعیه دعوت به همکاری جهت استادیاری دروس در ترم آینده را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1391-10-19 January 08, 2013 02:23 PM  
آزمون پایان ترم درس با حضور همه دانشجویان در زمان مقرر برگزار گردید
نتایج این آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد
بنا به درخواست دانشجویان تحویل تمرین سوم درس تا تاریخ اول بهمن ماه تمدید گردید

  1391-10-19 January 08, 2013 02:21 PM  
اسلایدهای انگلیسی فصل نهم کتاب کمک درسی با عنوان قیمت گذاری و بازار
که برای حل بخش هفتم تمرین سوم مورد نیاز است در بخش منابع قرار کرفت

  1391-10-15 January 04, 2013 10:23 PM  
زمان تحویل تمرین سوم  تا روز امتحان پایان ترم تمدید گردید

  1391-10-10 December 30, 2012 09:16 PM  
نمرات و ریز نمرات استادیار درس به سایت گروه ها در پایان آذر 91
در بخش نمرات درج گردید

  1391-10-15 January 04, 2013 09:46 PM  
برای حضور در جلسه آزمون پایان ترم کتاب باز  درس آماده شوید
نسخه کاغذی کتاب درسی را برای بخش کتاب باز امتحان حتما در جلسه امتحان همراه داشته باشید
استفاده از کتاب دیگران و یا استفاده اشتراکی از یک کتاب درسی میسر نمی باشد
قبل از شروع آزمون هر گروه یک  لوح فشرده تحویل خواهد داد که بر روی آن نام گروه و اعضائ و شماره دانشجوئی آنها و نشانی سایت گروه درج شده است
در هر لوح فشرده دو پوشه کارهای گروهی و فردی قرار خواهد داشت
در پوشه گروهی اساسنامه گروه گزارش جلسات مندرج در سایت گروه و در پوشه های مجزا با نام شماره تمرینات  پرونده های تحویل  بخش های گروهی هر تمرین را قرار دهید. در نام  این پرونده ها نوبت تحویل و تاریخ تحویل را علاوه بر شماره تمرین درج کنید
در پوشه فردی پوشه هائی برای هر عضو با نام دوبخشی نام خانوادگی و شماره دانشجوئی قرار دهید
در پوشه هر فرد ، پوشه هائی با نام شماره تمرین   قرار دهید. در این پوشه ها ، پروندهای حاوی پاسخ بخش های انفرادی تمرینات قرار دهید. در نام  این پرونده ها نوبت تحویل و تاریخ تحویل را علاوه بر شماره تمرین درج کنید و اسلایدهای سخنرانی و کارهای اضافی انجام شده مطالعه  انفرادی اضافی هر فرد را هم در این پوشه  درج کنید
پرونده های متنی را فقط  در قالب داک و ارائه های نمایشی را در قالب پی.پی.تی تحویل دهید. قالب پی.دی.اف پذیرفتنی نیست
بعد از نوشتن لوح فشرده،  آنرا برای قابل خواندن بودن و وجود اطلاعات بر آن امتحان کنید
نمره  ای به لوح های خالی یا غیر قابل خواندن گروه ها تعلق نخواهد گرفت
تحویل این لوح پس از پایان جلسه امتحان میسر نیست
موفق باشید

  1391-10-09 December 29, 2012 06:03 AM  
بنا بر اطلاعیه اداره  آموزش
امتحان پایان ترم درس در
روزسه شنبه 19 دیماه از ساعت 15 در اطاق 103 برگزار خواهد شد
در این آزمون کتاب باز تنها استفاده از کتاب مرجع درس یعنی نسخه کاغذی و انگلیسی  آخرین چاپ کتاب پرسمن (31 فصلی )  در جلسه امتحان مجاز است

  1391-10-06 December 26, 2012 03:11 PM  
اسلایدهای مبحث شانزدهم و پایانی درس در موضوع پایان دهی شامل فصول 23 و 24 کتاب کمک درسی
در بخش منابع درج گردید

  1391-10-06 December 26, 2012 03:09 PM  
اسلایدهای مبحث 15 در س در زمینه مدیریت پیکر بندی و نگهداری و مهندسی مجدد نرم افزار شامل فصل
 بیست و دوم کتاب درسی و فصل 17 کتاب کمک درسی در بخش منابع درج گردید

  1391-10-15 January 04, 2013 10:05 PM  
اسلایدهای مبحث 14 درس در مورد آزمون نرم افزار شامل فصول 17 کتاب کمک درسی و 17 کتاب درسی و  فصل 15 کتاب کمک درسی
را در بخش منابع بخوانید

  1391-10-09 December 29, 2012 06:01 AM  
ییست و  نهمین  و آخرین  جلسه درس به عنوان جلسه فوق العاده جبرانی تعطیل اجباری آلودگی هوا در زمان مقرر برگزار گردید
و طی آن ضمن اتمام مباحث درسی ، پاسخ سوالات آزمون میان ترم داده شد

  1391-10-05 December 25, 2012 01:22 PM  
در جلسه فوق العاده فردا حتما شرکت کنید
جلسه فوق العاده جبرانی درس
بابت جلسه برگزار نشده به علت تعطیلی ناشی از آلودگی هوا
چهارشنبه 6 دیماه اطاق 202  از ساعت 13 الی  14:30
حل پرسش های آزمون میان ترم + باقیمانده مطالب درسی
کتابهائی که از من به امانت گرفته اید فردا حتما به من بازگردانید

  1391-10-05 December 25, 2012 01:19 PM  
ییست و  هشتمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-10-04 December 24, 2012 12:13 PM  
اطلاعیه بسیار مهم
کتابهائی من که نزد شماست در آخرین جلسه ای که در کلاس حضور دارید حتما به من تحویل دهید
زمان ارائه اسلایدهای کار اضافی داوطلبانه جبرانی بخشی از نمره آزمون میان ترم
تا روز آزمون نهائی تمدید گردید
تا آن روزفرصت دارید یک نسخه از اسلایدها را در لوح فشرده تمرینات که ابتدای جلسه امتحان تحویل دهید
تا همین زمان هم فرصت دارید یک نسخه از اسلایدها را برای گرفتن نمره   برای استادیار درس از طریق رایانامه ارسال کنید

  1391-10-05 December 25, 2012 01:18 PM  
ییست و  هفتمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-10-02 December 22, 2012 10:49 PM  
صورت تمرین سوم و آخر درس در بخش تمرینات قرار گرفت
زمان درج صورت تمرین در سایت درس
91/10/2
مهلت تحویل
91/10/12

  1391-09-29 December 19, 2012 08:53 AM  
نمرات و ریز نمرات استادیار درس به سایت گروه ها در آبان 91
در بخش نمرات اعلام شد

  1391-09-28 December 18, 2012 01:52 PM  
یست و  ششمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-09-26 December 16, 2012 01:12 PM  
ارائه نمایشی مبحث سیزدهم درس با عنوان  مدیریت کیفیت نرم افزار شامل
اسلایدهای فصول 14 تا 16 کتاب درسی : مفاهیم کیفیتی ، مرور نرم افزار و تضمین کیفی نرم افزار
را در بخش منابع میتوانید مطالعه کنید

  1391-09-26 December 16, 2012 01:06 PM  
بیست و پنجمین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-09-25 December 15, 2012 02:05 PM  
صورت تمرین دوم درس در بخش تمرینات قرار گرفت

زمان درج صورت تمرین در
سایت
91/9/25
مهلت تحویل
91/10/2

  1391-09-22 December 12, 2012 07:45 AM  
اسلایدهای کتاب درسی در باره معیارهای محصولات ، فرآیندها و پروژه های نرم افزاری موضوع فصول 23 و 25 کتاب درسی مطروحه در کلاس را در بخش منابع  بخوانید

  1391-10-05 December 25, 2012 01:19 PM  
بیست و چهارمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-09-20 December 10, 2012 05:31 PM  
موضوعات کار انفرادی داوطلبانه جبرانی
مصوب دانشجویان را در بخش منابع بخوانید

  1391-09-19 December 09, 2012 03:48 PM  
اسلایدهای طراحی واسط کاربر از منظر نویسندگان کتابهای درسی و کمک درسی
پرسمن و دکتر صدیقی را در بخش منابع ملاحظه نمائید
و خود را برای شرکت در کوئیزی تصادفی از مطالب مطروحه در کتاب کمک درسی
نوشته دکتر صدیقی
آماده کنید.

  1391-09-21 December 11, 2012 01:52 PM  
بیست و سومین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
منابع مطالعاتی بین متقاضیان کار اضافی داوطلبانه توزیع گردید

  1391-09-19 December 09, 2012 01:11 PM  
بیست و دومین جلسه درس در روز سه شنبه 91/9/14 بعلت آلودگی هوای تهران و اعلام تعطیلی رسمس دولتی  برگزار نگردید

  1391-09-18 December 08, 2012 03:36 PM  
اسلایدهای باقیمانده مطالب مطروحه در کلاس درس پس از آزمون میان ترم  را از بخش منابع بردارید
جمع بندی تحلیل
فصل 11.5 صدیقی
مفاهیم طراحی
فصل 8 پرسمن و فصل 12 صدیقی
طراحی معماری و طراحی مولفه ای
فصول 9 . 10  پرسمن و فصول 11و 21 صدیقی

  1391-09-18 December 08, 2012 09:49 PM  
مطالب فصول 24، 26 ، 27 و 28 کتاب با عناوین
مفاهیم مدیریت پروژه ، تخمین پروژه های نرم افزاری ، زمان بندی پروژه و مدیریت خطر
از مفاهیم مطروحه در درس تحلیل و طراحی سیتمها و مدیریت پروژه هاست که برای یاد آوری و خودآموزی میتوانید اسلایدهای این فصول را به اضافه اسلایدهای کمکی از کتاب دوم درسی
فصول 4، 5، 6 ، 7 ، و 14
با عناوین
مدیریت نیروی انسانی و مدیریت دانش
برنامه ریزی و زمان بندی
مدیریت خطر
مستند سازی
و پیاده سازی
را بعنوان منابع یادآوری و خود آموزی درس از بخش منابع بردارید
مطالب خواسته شده جهت یادگیری و شرکت در کوئیری در هفته های آتی در حد مطالب مطروحه در اسلایدها خواهد بود

  1391-10-15 January 04, 2013 10:15 PM  
مفاهیم باقیمانده درس که در جلسات  پایانی درس عرضه خواهد شد
طراحی واسط کاربر
معیارهای محصولی ، فرآیندی و پروژه ای
کیفیت نرم افزار
آزمون نرم افزار
مدیریت پیکر بندی و نگهداری
پایان دهی
فصول 30 و 31 و 32 کتاب درسی با عنوان مفاهیم پیشرفته برای مطالعه شخصی اختیاری است و از اجزای مطالب این درس
نیست . کتاب پرسمن برای دو درس مهندسی نرم افزار 1و 2 نوشته شده است . کتاب درس تحلیل و طراحی ویتن کتاب پر محتوا ئی برای آن درس است
بخش های پایانی کتاب پرسمن همیشه شامل فصل هلئی برای نگاه به آینده است
اگر کنجکاو شده اید اسلایدهای فصول 30 و 31و 32 کتاب پرسمن در چاپ قبلی 2004 را برای مطالعه شخصی در بخش منابع ببینید

  1391-09-18 December 08, 2012 12:46 PM  
از هم اکنون برنامه ریزی کنید
جلسه فوق العاده جبرانی درس
چهارشنبه 6 دیماه از ساعت 13 الی 14:30

  1391-09-12 December 02, 2012 01:11 PM  
بیست و دومین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
ارزشیابی ترمی درس صورت گرفت

  1391-09-11 December 01, 2012 06:32 PM  
صورت تمرین یک  و پیوست های آن در بخش تمرینات قرار گرفت
زمان تحویل تمرین
91/9/20

  1391-09-12 December 02, 2012 01:11 PM  
بیست ویکمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-09-04 November 24, 2012 12:00 PM  
نمرات آزمون میان ترم در بخش نمرات اعلام گردید

  1391-09-01 November 21, 2012 11:34 AM  
الگوی ارزیابی سایت های گروه های دانشجوئی درس
در بخش منابع اعلام شد

  1391-09-12 December 02, 2012 01:11 PM  
بیستمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-08-29 November 19, 2012 12:52 PM  
با ارسال رایا نامه به مدرس درس
دانشجویان علاقمند و داوطلب برای طرح نظرات و انتقادات خود میتوانند در جلساته هفتگی مستمر
مدرس و استادیار درس
در روزهای دوشنبه هر هفته از ساعت 16 الی  16:30   شرکت کنند
محل جلسان اطاق 709 می باشد

  1391-08-29 November 19, 2012 08:38 AM  
جلسه نوزدهم درس در زمان مقرر برگزار ,
و طی آن آزمون میان ترم درس گرفته شد
نمرات این آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد

  1391-08-27 November 17, 2012 09:50 PM  
یادآوری
غیر از مطالب مطروحه در کلاس و سایت درس و کوئیزها
از کتاب درسی - کاغذی و چاپ هفتم - فصول  یک تا هشت
از کتاب کمک درسی - کتاب فارسی دکتر صدیقی - فصول یک تا سه و ده
از مطالب آزمون میان ترم است

  1391-08-27 November 17, 2012 08:13 AM  
اسلایدهای انگلیسی فصول 4 و 5و 6و 7و 8 چاپ هفتم و آخر کتاب درسی
در بخش منابع قرار گرفت

  1391-08-29 November 19, 2012 08:37 AM  
هجدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-08-23 November 13, 2012 01:30 PM  
نمرات کوئیز دوم کلاسی درس
در بخش نمرات اعلام گردید

  1391-08-21 November 11, 2012 04:35 PM  
هفدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-08-17 November 07, 2012 12:54 PM  
شانزدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
کوئیز دوم درس برگزار شد

محل و زمان قطعی آزمون میان ترم به شرح زیر یادآوری میگردد
یکشنبه 28 آبان ماه از ساعت 15 الی 16:30 در محل اطاق 204

  1391-08-14 November 04, 2012 01:47 PM  
پانزدهمین   جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غائبین جلسه مزبور به شرح درج شده در گروه استادیار درس قبل از حضور در جلسه آتی ضمن ارسال رایانامه برای مدرس درس و توضیح علت غیبت مجوز ادامه حضور در کلاسهای بعدی درس را دریافت کنند

  1391-08-10 October 31, 2012 07:32 AM  
چهاردهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-08-07 October 28, 2012 01:26 PM  
محل و زمان قطعی آزمون میان ترم به شرح زیر اعلام میگردد
یکشنبه 28 آبان ماه از ساعت 15 الی 16:30 در محل اطاق 204

  1391-08-07 October 28, 2012 01:25 PM  
سیزدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-08-06 October 27, 2012 02:38 PM  
اسلایدهائی فارسی در باره فصول اول و دوم کتاب درسی
را در بخش منابع بخوانید

  1391-08-06 October 27, 2012 02:36 PM  
اسلایدهای انگلیسی فصول 4 و 5 از چاپ هفتم و آخر کتاب درسی
را از نشانی درج شده در بخش پیوند ها بردارید

  1391-08-06 October 27, 2012 02:29 PM  
اسلایدهای فصل سوم و دهم کتاب کمک درسی مطروحه در کلاس درس
را در بخش منابع ببینید

  1391-08-06 October 27, 2012 02:03 PM  
نمرات کوئیز اول درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1391-08-06 October 27, 2012 02:18 PM  
یازدهمین ودوازدهمین جلسه کلاس درس در زمانهای مقرر برگزار و کوئیز اول درسی گرفته شد
نمرات کوئیز یک استادیار درس در زمینه کلاسهای حل تمرین آموزش
EA
در بخش نمرات اعلام گردید

  1391-07-26 October 17, 2012 02:13 PM  
ارائه نمایشی
  گستره دانشی مهندسی نرم افزار
را به عنوان یک استاندارد در بخش منابع مطالعه نمائید

  1391-07-26 October 17, 2012 02:10 PM  
اگر علاقمندید در باره قابلیت ها و نحوه ترسیم نمودارهای
USE CASE
اطلاعات بیشتری کسب کنید از بخش منابع میتوانید کتاب الکترونیکی
Writing_Effective_Use_Cases
را بردارید و نگاه کنید

  1391-07-25 October 16, 2012 01:49 PM  
دهمین جلسه درس برگزار گردید
اولین کوئیز درسی گرفته شد

  1391-07-24 October 15, 2012 03:32 PM  
جلسه نهم درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-07-24 October 15, 2012 12:56 PM  
اطلاعیه مهم
مدیران گروه های درسی نماینده گروه را برای یادگیری
UML
و آموزش آن در گروه ها به دیگران تا پایان امروز به استادیار درس برای برگزاری کلاس در اسرع وقت معرفی کنند

  1391-07-23 October 14, 2012 01:25 PM  
اطلاعیه
مدیران هر یک از دو گروه درسی حداکثر تا پایان روز دوشنبه یک نفر نماینده برای حضور در جلسه آموزش
UML
به استادیار در س معرفی کنند تا آنها آموزش عملی دیده و سپس آنرا در گروه به اعضای گروه منتقل و سپس تمرین مربوطه را انجام و تا پایان هفته تحویل دهند

  1391-07-22 October 13, 2012 02:24 PM  
متن گفتگوهای جلسات مباحثه گروه تولید مثال کتاب درسی را در نشانی درج شده در بخش پیوندها میتوانید بیابید
این مجموعه شامل 15 گفتگو مرتبط با هفت فصل اول کتاب درسی است که چهار جلسه آنرا تا به حال پی گرفته ایم

  1391-07-20 October 11, 2012 12:11 PM  
در هفته پیش رو کوئیز خواهیم داشت

  1391-07-20 October 11, 2012 12:11 PM  
زمان بندی دریافت و تحویل پاسخ تمرین های درسی را در بخش تمرینات ملاحظه نمائید

  1391-07-20 October 11, 2012 12:08 PM  
دومین گروه درسی با نام پیشگامان آغاز بکار کرد

  1391-07-18 October 09, 2012 04:29 PM  
اسلایدهای انگلیسی سه فصل اول چاپ هفتم و آخر کتاب درسی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1391-07-18 October 09, 2012 02:57 PM  
جلسه هشتم درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-07-17 October 08, 2012 05:36 PM  
جلسات ششم و هفتم درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-07-15 October 06, 2012 04:09 PM  
اولین گروه درسی با نام پیشگام آغاز بکار کرد

  1391-07-15 October 06, 2012 04:06 PM  
لطفا جهت تهیه کتاب درسی به انتشارات مراجعه کنید
برای تشکیل گروه درسی تا پایان این هفته فرصت دارید

  1391-07-11 October 02, 2012 02:43 PM  
این سایت را ببینید
http://www.mhhe.com/engcs/compsci/pressman/olc_linkedcontent/casetools.htm

  1391-07-11 October 02, 2012 02:04 PM  
الگوی ارزیابی سایت های گروه های درسی  در ترم پیش را در نشانی زیر میتوانید مطالعه کنید
چنانچه در این الگو در این ترم تغییراتی لازم میدانید لطفا به من اعلام نمائید
http://ce.sharif.edu/courses/90-91/1/ce467-1/resources/root/group-site-ev-model-final.pdf

  1391-07-11 October 02, 2012 02:03 PM  
در اسرع وقت گروه های درسی 5 یا 6 نفره را تشکیل ، سایت گروه را ایجاد و نشانی سایت گروه درسی خود را برای مدرس درس
ارسال نمائید
این سایت هر ماهه بر اساس مدل ارزیابی که اعلام خواهد شود مورد داوری قرار خواهد گرفت
این سایت باید دارای برگه های درج فعالیتهای فردی و گروهی و صورت و نتایج جلسات ، اساسنامه کار گروهی با درج شرایط اخراج اعضای کم کار و به زبان فارسی باشد برای برپائی سایت از مطالب زیر میتوانید استفاده کنید
راهنمای انجام کار گروهی ، راهنمای ایجاد سایت گروه درسی و دو اساسنامه نمونه کار گروهی را در نشانی های زیر مطالعه نمائید
راهنمای انجام کار گروهی
http://ce.sharif.edu/courses/89-90/1/ce467-1/index.php?section=resources&file=resources&cmd=changeDir&id=Groupware
راهنمای ایجاد سایت گروه درسی
http://ce.sharif.edu/courses/89-90/1/ce467-1/resources/root/Google-Sitesx.pdf
دو اساسنامه نمونه کار گروهی
http://ce.sharif.edu/courses/89-90/1/ce467-1/index.php?section=resources&file=resources&cmd=changeDir&id=assasnameh

  1391-07-09 September 30, 2012 03:03 PM  
اگر در فکر معماری نرم افزارها هستید
کتاب الکترونیکی
معماری سامانه های کاربردی با استانداردهای مایکروسافت
بر اساس محیط
.NET
را میتوانید در بخش منابع بیابید

  1391-07-09 September 30, 2012 02:52 PM  
مرور وتحلیل روشهای تولید چابک نرم افزار
کتابی است الکترونیکی در زمینه تولید چابک نرم افزار اگر علاقمندید میتوانید آنرا از بخش منابع بردارید و بخوانید

  1391-07-09 September 30, 2012 01:49 PM  
جلسه پنجم درس همراه با معارفه با استادیار درس برگزار گردید

  1391-07-08 September 29, 2012 04:42 PM  
اسلاید های فصول یک و دو کتاب درسی را در بخش منابع میتوانید مطالعه کنید

  1391-07-08 September 29, 2012 04:41 PM  
اسلایدهای فارسی فصل دوم کتاب دوم درسی را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1391-07-08 September 29, 2012 04:43 PM  
استادیار درس برای آموزش به شما و انجام تمرینات شما با توافق با من عاقبت ابزار
EA
را انتخاب نموده
که نسخه  همگانی این نرم افزار را میتواند از نشانی درج شده در بخش پیوندها بردارید و نصب و مطالعه کنید و برای کلاسهای تمرین آموزشی آن که همین روزها - با اطلاع قبلی بر روی سایت درس - آغاز خواهد شد آماده شوید

  1391-07-08 September 29, 2012 04:36 PM  
اگر به اصطلاح نفر ماه و مفاهیم وابسته آن علاقمند شده اید کتاب
نفرماه افسانه ای آقای بروکز را
به عنوان یکتاب افسانه ای در مهندسی نرم افزار از نشانی درج شده در بخش پیوندها بردارید و بخوانید

  1391-07-08 September 29, 2012 04:34 PM  
اگر به روشگان چابک تولید نرم افزار علاقمند شده اید
مدل
SCRUM
برای انجام آن را در قالب  یک راهنمای کاربر
از نشانی درج شده در بخش پیوندها بردارید

  1391-07-08 September 29, 2012 12:58 PM  
با تصمیم آموزش
کلاسهای درس از این پس در اطاق 204 دانشکده برگزار خواهد شد

  1391-06-29 September 19, 2012 04:27 PM  
اسلایدهای فصل اول کتاب دوم درس مطروحه در کلاس را از نشانی درج شده در بخش پیوندها میتوانید بردارید

  1391-06-29 September 19, 2012 04:26 PM  
یک نمونه
ابزار کیس
Visual Paradigm
را از نشانی درج شده در بخش پیوندها بردارید و آنرا نصب کنید و اعلام نظر نمائید با استفاده از آن برای اانجام تمرینات موافقیدیا خیر

  1391-06-29 September 19, 2012 04:24 PM  
نسخه الکترونیکی کتاب درسی را از نشانی درج شده در بخش پیوندها بردارید
و نسخه کاغذی این کتاب را از انتشارات تهیه کنید

  1391-06-28 September 18, 2012 01:22 PM  
جلسه دوم  درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-06-27 September 17, 2012 04:16 PM  
عناوین سر فصل های مطالب درسی به تفکیک جلسات و تاریخ ارائه در بخش
Calendar
این صفحات قرار گرفت

  1391-06-27 September 17, 2012 03:24 PM  
صورت تمرینات درس در بخش
Assignments
و نمرات دانشجویان در بخش
Grades
در این صفحه درج خواهد شد

  1391-06-27 September 17, 2012 02:39 PM  
در بخش پیوندها
LINKS
درفهرست خدمات برگه های اینترنتی درس    
میتوانید لز طریق نشانی های درج شده به اطلاعاتی خارج از این صفحات دسترسی یابید
از جمله اینک بعنوان دسترسی به اطلاعات ارائه این درس در ترمهای پیشین
میتوانید از طریق نشانی درج شده به صفحات این درس
در ترم
اول 91-90
دست  یابید

  1391-06-27 September 17, 2012 02:28 PM  
در گزینه  بخش مباحثه
Discussion Area
در  خدمات صفحه  اینترنتی درس
میتوانید موارد مورد نظر خود را به شکل پرسش یا پاسخ   مطرح کرده و از هم درسان خود ، استادیاران  یا مدرس درس پاسخ گرفته و به گفتگو در مباحث درسی بپردازید

  1391-06-27 September 17, 2012 02:13 PM  
جلسه اول درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-06-27 September 17, 2012 03:01 PM  
طرح درس مصوب
برنامه درسی
زمان بندی ارائه مطالب درسی
در بخش منابع
RESOURCES
اعلام گردید
اولین جلسه درس در روز یک شنبه 26 شهریور تشکیل خواهد شد

  1391-06-20 September 10, 2012 03:18 PM  
به نام خدا
به صفحات  اینترنتی درس مهندسی نرم افزار گروه دو در ترم اول سال تحصیلی 92-91 خوش آمدید
اطلاعات تکمیلی شامل طرح درس، برناهه درسی و زمان بندی ارائه مطالب متعاقبا در این صفحات درج خواهد شد

Instructor:
Seyed Ebrahim Abtahi
(abtahi [at] sharif.edu)

3 Units
Sunday & Tuesday : 15 - 16:30
Room: 204

 This website is visited 9951 times since September 2012. Updated Monday 2020-09-07 09:21