Technical Presentation 40-221 
  CE Department- Sharif University of Technology Spring 91-92 - Group 1 

  Main Menu


Announcments

  1392-04-18 July 09, 2013 12:35 PM  
در پی ارسال و تثبیت نمرات نهائی درس شیوه های ارائه مطالب علمی و فنی در اداره آموزش
ضمن تشکر از دانشجویان ساعی این درس
برای 4983 بار بازدید آنها از برگه های اینترنتی این درس
و آرزوی موفقیت برای آنها
بدینوسیله اعلام میگردد   صفحات این سایت  از این پس به هنگام نخواهد شد

  1392-04-14 July 05, 2013 07:41 AM  
نمرات و ریز نمرات نهائی درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1392-04-13 July 04, 2013 10:41 AM  
نمرات مطالب درج  شده در لوح فشرده تحویلی در جلسه آزمون پایانی درس را در بخش نمرات میتوانید ببینید

  1392-04-12 July 03, 2013 12:25 PM  
دومین و آخرین سری نمرات  و ریز نمرات سایت های  درسی گروه ها در پایان خردادماه 92
در بخش نمرات اعلام گردید

  1392-04-12 July 03, 2013 10:29 AM  
نمرات و ریز نمرات کارگاه اسلاید سازی در بخش نمرات اعلام گردید

  1392-04-11 July 02, 2013 11:17 AM  
نتایج اعتراض دانشجویان به برگه های امتحانی و نمرات تغییر یافته
90105537  پایان ترم 72.5
90109852  پایان ترم 73.5
90110618   پایان ترم 68.5
نمرات نهائی و ریز آنها به زودی اعلام می گردد

  1392-04-04 June 25, 2013 10:32 AM  
نمرات آزمون پایان ترم درس در بخش نمرات سایت درس اعلام گردید
برای دیدن برگه های امتحانی دانشجویان میتوانند روز یکشنبه 9 تیر ماه  از ساعت 14 الی 17 به اطاق 401 در طبقه چهارم دانشکده مراجعه نمابند

  1392-03-20 June 10, 2013 01:41 PM  
جلسه حل پرسشهای آزمون  میان ترم و جلسه آزمون پایان ترم  در زمان مقرر برگزار گردید
نتایج این آزمون به زودی اعلام می گردد

  1392-03-18 June 08, 2013 05:31 AM  
به درخواست دانشجویان
جلسه فوق العاده حل پرسشهای آزمون میان ترم
برای دانشجویان علاقمند
شنبه 18خرداد
ساعت 11
در  اطاق 103
تشکیل میگردد

  1392-03-13 June 03, 2013 02:00 PM  
در حال تصحیح برگه های آزمون میان ترم شما هستم
نمرات برگه های تصحیح شده را به شکل لحظه ای در بخش نمرات میتوانید ببینید
تصحیح برگه های آزمون میان ترم پایان یافت
نمرات آزمون را در بخش نمرات سایت درس میتوانید ببینید

  1392-03-06 May 27, 2013 07:10 AM  
جلسه فوق العاده حل پرسشهای آزمون میان ترم
برای دانشجویان علاقمند
شنبه 18خرداد
ساعت 15
اطاق 102

  1392-02-31 May 21, 2013 11:11 AM  
برای حضور در جلسه آزمون پایان ترم کتاب باز  درس آماده شوید
نسخه کاغذی کتاب درسی را برای بخش کتاب باز امتحان حتما در جلسه امتحان همراه داشته باشید
استفاده از کتاب دیگران و یا استفاده اشتراکی از یک کتاب درسی میسر نمی باشد
قبل از شروع آزمون هر گروه یک  لوح فشرده تحویل خواهد داد که بر روی آن نام گروه و اعضائ و شماره دانشجوئی آنها و نشانی سایت گروه درج شده است
در   لوح فشرده هر گروه  دو پوشه کار گروهی  و کار  انفرادی را قرار دهید.
در پوشه کار گروهی دو پوشه با نام های ارائه گروهی و کار اضافی گروهی قرار دهید. در پوشه ارائه گروهی ، چه ارائه گروهی انجام داده و چه انجام نداده باشید میتوانید اسلایدهای این ارائه را اگر تهیه کرده اید ، قرار دهید. در پوشه کار اضافی گروهی اگر در این زمینه کاری با اطلاع و تصویب مدرس درس انجام داده اید کار انجام شده را درج کنید.
در پوشه کار  انفرادی پوشه هائی برای هر عضو با نام دوبخشی نام خانوادگی و شماره دانشجوئی قرار دهید و در پوشه هر فرد آخرین نسخه اصلاح شده اسلایدهای سخنرانی و مقاله  سخنرانی خود را قرار دهد. به این دو پروندهمیتوانید پرونده متنی بیفزائید و در آن دفعاتی که اسلایدها و مقاله خود را برای تصحیح به استادیاران ارسال کرده اید و پاسخ گرفته و اصلاح کرده اید را درج کنید . در این پوشه هر فرد اگر کاری اضافی و داوطلبانه با تصویب مدرس درس انجام داده است میتواند آنرا به پوشه انفرادی خود اضافه کند.
پرونده های متنی را فقط  در قالب داک و ارائه های نمایشی را در قالب پی.پی.تی تحویل دهید. قالب پی.دی.اف پذیرفتنی نیست
بعد از نوشتن لوح فشرده،  آنرا برای قابل خواندن بودن و وجود اطلاعات بر آن امتحان کنید
نمره  ای به لوح های خالی یا غیر قابل خواندن گروه ها تعلق نخواهد گرفت
تحویل این لوح پس از پایان جلسه امتحان میسر نیست
آخرین مهلت تحویل کتابهائی که از من به امانت گرفته اید این جلسه است
موفق باشید

  1392-02-31 May 21, 2013 09:42 AM  
هجدهمین  و آخرین جلسه درس در قالب پنجمین  جلسه فوق العاده جبرانی جلسه برگزار نشده یکشنبه 29/2/92در روز
دوشنبه 30/2/92 از ساعت 13:30 الی 16 برگزار گردیدو سخنرانی های شفاهی باقیمانده دانشجویان انجام گردید
نمرات ارائه شفاهی در بخش نمرات اعلام گردیده است

  1392-02-31 May 21, 2013 09:43 AM  
به علت کسالت  مدرس درس با پوزش
کلاس درس امروز یکشنبه 29 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد
با توجه به اتمام مطالب درسی حضور در جلسه پایانی درس تنها برای دانشجویانی که سخنرانی انفرادی خود را انجام نداده اند اجباری خواهد بود

این جلسه فردا  دوشنبه 30اردیبهشت  از ساعت 13:30 الی 15 در اطاق 007 برگزار خواهد شد
 پرسشهای  آزمون میان ترم در این جلسه پاسخ داده خواهد شد

  1392-02-31 May 21, 2013 09:43 AM  
هفدهمین جلسه درس در قالب چهارمین  فوق العاده جبرانی در زمان مقرر  برگزار گردید

  1392-02-23 May 13, 2013 07:31 AM  
نمرات کوئیز چهارم درس -نامه نگاری اداری
در بخش نمرات اعلام گردید

  1392-02-22 May 12, 2013 02:02 PM  
شانزدهمین جلسه درس  در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-02-21 May 11, 2013 12:23 PM  
نمرات سخنرانی های دانشجوئی  تا کنون برگزار شده
در بخش نمرات اعلام گردید که به هنگام خواهد شد

  1392-02-21 May 11, 2013 12:07 PM  
پانزدهمین جلسه درس در قالب سومین جلسه فوق العاده جبرانی در زمان مقرر 19/2/92 برگزار گردید

  1392-02-21 May 11, 2013 12:03 PM  
نمرات کوئیز جبرانی پنجم درس -شرح حال تخصصی منزل بردنی
در بخش نمرات اعلام گردید

  1392-02-15 May 05, 2013 11:39 AM  
چهاردهمین جلسه درس  در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-02-12 May 02, 2013 11:41 AM  
سیزدهمین جلسه درس در قالب دومین  جلسه فوق العاده جبرانی در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-02-12 May 02, 2013 11:35 AM  
نمرات ارائه گروهی داوطلبانه در بخش نمرات اعلام شد

  1392-02-09 April 29, 2013 09:36 AM  
دوازدهمین جلسه درس  در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-02-05 April 25, 2013 01:33 PM  
یازدهمین جلسه درس در قالب اولین جلسه فوق العاده جبرانی در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-02-04 April 24, 2013 10:39 AM  
برگه های ارزیابی ارائه های جمعی فردا و هفته آینده را در بخش منابع ببینید

  1392-02-04 April 24, 2013 09:22 AM  
محل برگزاری کلاسهای فوق العاده درس در پنجشنبه ها 5، 12 ،19 و 26 اردیبهشت در ساعات معمول کلاسهای عادی درس به تصمیم دانشکده به اطاق 102 انتقال یافت

  1392-02-04 April 24, 2013 09:20 AM  
برای حضور در جلسه فوق العاده جبرانی اول در روز 5شنبه 5 اردیبهشت ساعت 13 الی 15 در اطاق 102  آماده شوید
قسمتی از برنامه این جلسه ارائه گروهی از مطالعه جمعی در موضوع مطالعه روند فاوا در جهان و ارائه گروه های زیر خواهد بود
گروتندیک - اسپارا - متفکرین

  1392-02-03 April 23, 2013 02:26 PM  
برای دیدن نمرات کوئیز سوم درس میتوانید به بخش نمرات مراجعه کنید
دهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-01-31 April 20, 2013 01:58 PM  
برای آشنائی با یکی از قالب هائی که میتوانید نسخه نهائی مقاله خود را به آن شکل تحویل دهید
قالب ارائه مقاله در آخرین کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران
را در بخش منابع ببینید

  1392-01-31 April 20, 2013 01:55 PM  
مقاله ای در باره تحقیق الکترونیکی را در بخش منابع بخوانید

  1392-01-31 April 20, 2013 01:52 PM  
یک مقاله دبستانی را در بخش منابع بخوانید

  1392-01-31 April 20, 2013 01:51 PM  
اسلایدهای یک کارگاه آموزشی مقاله نویسی را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها ببینید

  1392-01-31 April 20, 2013 01:45 PM  
از کارگاه آموزش ارائه شفاهی در بخش منابع بازدید کنید

  1392-01-31 April 20, 2013 12:52 PM  
برگه ارزیابی سخنرانیهای شفاهی دانشجویان
در بخش منابع ببینید و با معیارهائی که سخنرانی شما بر اساس آنها ارزیابی خواهد شد آشنا شوید

  1392-01-31 April 20, 2013 12:26 PM  
برنامه نهائی ارائه های فردی و گروهی را
در بخش تقویم سایت بخوانید

  1392-01-27 April 16, 2013 11:19 AM  
الگوی امتیاز دهی به کوئیز سوم در بخش منابع اعلام گردید
نمرات این کوئیز متعاقبا اعلام خواهد شد

  1392-01-27 April 16, 2013 11:14 AM  
نمرات کوئیز دوم درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1392-01-27 April 16, 2013 10:39 AM  
الگوی امتیاز دهی به کوئیز دوم درس
الگوی امتیاز دهی کوییز 2:
سوال 1:
ذکر 5 مورد در شاخه اصلی، هر مورد 3 امتیاز، ذکر 5 مورد زیر شاخه ، هرکدام 2 امتیاز ، 5 مورد برگ هرکدام 1 امتیاز مجموعا 30 امتیاز

سوال 2:
حذف 3 مورد مناسب، 15 امتیاز
ذکر 5 مورد جایگزین 15 امتیاز
دسته بندی مناسب موارد، 15 امتیاز
ذکر شیوه پاسخدهی و امتیاز دهی مناسب 10 امتیاز
طرح 3 سوال متناسب 15 امتیاز
مجموعا 70 امتیاز
نمرات این کوئیز متعاقبا اعلام خواهد شد

  1392-01-27 April 16, 2013 10:02 AM  
درخواست گزوه های درسی دانش آرا و کاوش جهت ارائه گروهی در روز پنجشنبه 12/2/92 پذیرفته و در تقویم سایت درس درج گردید

  1392-01-26 April 15, 2013 08:15 PM  
برنامه جدید زمان بندی اجرای درس را در بخش تقویم
Calendar
ببینید

  1392-01-31 April 20, 2013 06:27 AM  
دانشجویان
افضل ، رسولی  
برای گرفتن مجوز سخنرانی در روز یکشنبه 1/2/92
باید پیش نویس مقاله موضوع سخنرانی خو د را تا قبل از ظهر روز قبل به استاد درس ارسال نموده و مجوز سخنرانی دریافت دارند

  1392-01-26 April 15, 2013 08:30 AM  
لطفا تا پایان هفته
گروه هائی که بر روی کار گروهی داوطلبانه برای ارائه جمعی  با نمره اضافی در موضوع
روندهای آتی صنعت رایانه و فا در جهان
تاکنون کاری انجام داده و قصد ادامه و ارائه دارند برای تعیین زمان ارائه در یکی از روزهای 5 یا 12 اردیبهشت اعلام آمادگی با ارسال رایانامه به استاد درس بنمایند

  1392-02-03 April 23, 2013 02:26 PM  
با توجه به فشردگی مدت ترم جاری و حذف دو هفته تحصیلی و اعلام جلسات فوقالعاده جبرانی
برنامه جدید سخنرانیها ی دانشجوئی با انتقال
سخنرانیهای 5 خرداد به 19 اردیبهشت و
دوازده خرداد به 26 اردیبهشت با حداقل تغییرات صورت گرفت
برنامه جدید در بخش تقویم
Calendar
اعلام گردید
نهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-01-24 April 13, 2013 06:51 AM  
اطلاعیه بسیار مهم
برنامه کلاسهای فوق العاده جبرانی درس
با توجه به کوتاه شدن دو هفته ای ترم تحصیلی با اعلام معاونت آموزشی ، کلاسهای فوق العاده جبرانی درس شیوه های ارائه مطالب علمی و فنی در ساعت معمولی کلاس یعنی 13 الی 15 بعد از ظهر  طی چهار جلسه در چهار پنجشنبه متوالی مورخ پنجم ، دوازدهم ، نوزدهم و بیست و ششم اردیبهشت ماه در محل اطاق 201 تشکیل خواهد شد که حضور دانشجویان در این کلاسها ضروری است. کلاسهای عادی درس طبق زمان ، محل و به روال قبلی تا پایان اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. زمان جدید آزمون پایان ترم درس با اعلام آموزش نوزدهم خرداد ماه خواهد بود.

  1392-01-22 April 11, 2013 12:30 PM  
آزمون میان ترم درس در زمان مقرر برگزار گردید
نتایج این آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد

  1392-01-19 April 08, 2013 03:09 PM  
زمان آزمون میان ترم
پنجشنبه 22 فروردین 1392 ساعت 14
اطاق 102

  1392-01-19 April 08, 2013 03:25 PM  
هشتمین جلسه درس ( اولین جلسه  در سال جدید )  دیروز یکشنبه 18 فروردین ماه برگزار گردید

  1392-01-18 April 07, 2013 02:55 PM  
چرا و چگونه زبان فارسی باید زبان علمی ما باشد؟
این مقاله خواندنی را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها بخوانید

  1392-01-18 April 07, 2013 02:48 PM  
آموزش مهارتی مقاله نویسی-راهنمای مقاله پژوهشی نویسی شریف-نمونه ای از قالبهای استاندارد مقاله نویسی در کنفرانس های داخلی
را در یک کارگاه آموزشی مقاله نویسی از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها بخوانید

  1392-01-18 April 07, 2013 02:41 PM  
اسلایدهای فارسی اساتید دیگر در مورد کتاب درسی
را از طریق نشانی های درج شده در بخش پیوندها مطالعه کنید

  1392-01-18 April 07, 2013 02:35 PM  
مبانی نامه نگاری اداری را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها بخوانید

  1392-01-31 April 20, 2013 12:21 PM  
اصول گزارش نویسی و چکیده نویسی مفاهیم و روشها
با گذر واژه
29191ar
را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها بخوانید

  1392-01-18 April 07, 2013 02:00 PM  
یادداشت فنی
الکترونیک یا الکترونیکی؟
را در بخش منابع بخوانید

  1392-01-18 April 07, 2013 01:58 PM  
مقاله خواندنی نوشتن و ارائه مقاله علمی
را در بخش منابع بخوانید

  1392-01-18 April 07, 2013 01:57 PM  
ارائه نمایشی کارگاهی آموزشی در زمینه نوشتن شرح حال تخصصی در دانشگاه پردو
را در بخش منابع بخوانید

  1392-01-17 April 06, 2013 11:23 AM  
با توجه به تعطیل رسمی هفته آینده و عدم برگزاری کلاس درس و ضرورت مرور مابقی مطالب کتاب درسی برای آزمون میان ترم
سخنرانی های جلسه فردا به شرح زیر به جلسات 11 ، 14  15 و 16 منتقل میشود و فردا ارائه دانشجوئی نخواهیم داشت و جلسه کلاس به ارائه مطالب درسی اختصاص دارد
برنامه جدید سخنرانی ها را در بخش تقویم
Calendar
میتوانید ببینید
چهار تغییر انجام شده در زمان بندی ارائه های دانشجوئی به شرح زیر است و بقیه سخنرانیها در زمانهای از پیش اعلام شده و بدون تغییر برگزار خواهد شد
ابواحسنی   8/2/92
اربابی     29/2/92
اسماعیلی    5/3/92
آل احمد    12/3/92
برای گرفتن مجوز انجام سخنرانیتا ساعت چهارده روزقبل از سخنرانی فرصت دارید آخرین نسخه پیشنویس مقاله خود را برای مدرس درس به نشانی رایانامه
abtahi@sharif.edu
نموده و تا پایان روز مجوزسخنرانی دریافت دارید
در صورت عدم ارسال پبیشنویس مقاله علاوه بر عدم امکان انجام سخنرانی تمامی نمرات ارائه مقاله و سخنرانی را از دست خواهید داد
مهلت از پیش  اعلام شده ارائه پیش نویس مقاله برای تعیین ایرادات به استادیاران برای کسانی است که میخواهند ازکمک استادیاران برای بهبود مقالات خود استفاده کنند تغییر این زمان در محدوده اختیارات استادیاران است

  1392-01-14 April 03, 2013 01:25 PM  
اولین سری نمرات انفرادی سایت های گروه های درسی در پایان اسفندماه 91
در بخش نمرات اعلام گردید

  1392-01-14 April 03, 2013 01:08 PM  
سال نو مبارک

  1391-12-27 March 17, 2013 03:19 PM  
زمان آزمون میان ترم
پنجشنبه 22 فروردین 1392 ساعت 14

  1391-12-27 March 17, 2013 02:40 PM  
هفتمین و آخرین جلسه درس در سال جاری  امروز  یکشنبه 27 اسفندماه  برگزار گردید

  1391-12-26 March 16, 2013 01:48 PM  
اطلاعیه مهم
ششمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
هفتمین و آخرین جلسه درس در سال جاری فردا  یکشنبه 27 اسفندماه  حتما برگزار خواهد شد

  1391-12-22 March 12, 2013 09:50 PM  
پیشنهاد یک کار داوطلبانه با نمره اضافی
امروز چهارشنبه 22 اسفند در چارچوب هجدهمین کنفرانس سالیانه انجمن کامپیوتر که در حال حاضر در دانشکده در دست برگزاری است
از ساعت 14 الی 16 در سالن خوارزمی نشستی تخصصی در باره آموزش دانشگاهی رایانه و فا برگزار خواهد شد
چنانچه علاقمند هستید میتوانید در این نشست  شرکت نمائید و گزارشی از آن برای گرفتن نمره اضافی تهیه کنید
اگر تصمیم گرفتید با رایانامه قبل از شروع نشست به من اطلاع دهید و گزارش نشست را تا پایان روز شنبه 26 اسفند بر برگه های شخصی خود در سایت گروهتان درج نمائید سپس بمن با رایاانامه حبر دهید تا با توجه به کیفیت گزارش شما به آن نمره اضافه دهم

  1391-12-15 March 05, 2013 11:22 AM  
اطلاعیه مهم
جلسه پایانی درس در سال جاری یکشنبه 27 اسفندماه  حتما برگزار خواهد شد

  1391-12-14 March 04, 2013 09:27 PM  
جدول مفایسه ای مدلهای ارتباطی
را در بخش منابع میتوانید مطالعه کنید

  1391-12-14 March 04, 2013 05:34 PM  
جهت آماده شدن برای مطالعه و ارائه گروهی که بخشی از تمرینات این درس است
ابتدا یک ارائه نمایشی
و برگه ارزیابی ارائه گروهی را در بخش منابع ببینید
سپس میتوانید در همین بخش دو کتاب الکترونیکی از بانک جهانی در مورد آخرین آمار فا در جهان را برای موضوع ارائه جمعی خود مطالعه کنید

  1391-12-14 March 04, 2013 05:00 PM  
سخنرانی نمایشی
Talk Show
گونه ای از ارائه شفاهی یک نفره برای خبرگانی است که توانائی نوآوری های ویژه در ارائه نمایشی دارند
نمونه های قابل قبولی از این نوع ارائه را در سایت
TED
میتوانید ببینید
اگر به این زمینه علاقمند شدید که درباره مشخصات ، ویژگیها و نحوه این ارائه به عنوان کار اضافی داوطلبانه تحقیق کنید با رایا نامه مدرس درس را در جریان قرار داده و پس از گرفتن تایید کار خود را آغاز کنید
یک نمونه ازاین سخنرانی ها را در نشانی درج شده در قسمت پیوندها با نام حس ششم در فا میتوانید ملاحظه نمائید

  1391-12-14 March 04, 2013 12:51 PM  
تعاریفی از ارتباطات را در بخش منابع بخوانید

  1391-12-21 March 11, 2013 05:38 PM  
حوزه سخنراتی دانشجویان زیر با انتخاب خودشان به شرح زیر تغییر کرد
90106103  هندسه شکنه ای
90110823  نظریه انتقادی
90105515  پسانو گرائی
90105497  انسان شناسی
زبان و تفکر  90109874
90105407  زمان

  1391-12-13 March 03, 2013 03:15 PM  
پنجمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار و دومین کوئیز تصادفی درس در این جلسه گرفته شد که نمرات آن به زودی اعلام خواهد شد

  1391-12-12 March 02, 2013 02:00 PM  
نمرات کوئیز یک کلاسی
در بخش نمرات
Grades
اعلام گردید

  1391-12-11 March 01, 2013 09:27 PM  
الگوی ارزیابی سایت های گروهی و نمره فردی ادواری دانشجویان
را در بخش منابع مطالعه و با بهبود های لازم و رفع نقائص و افزودن موارد واجد نمره
سایت را آماده گرفتن نمره مطلوب در پایان اسفندماه نمائید

  1391-12-09 February 27, 2013 08:30 PM  
نشانی گروه  گفتگو و رفع اشکال با استادیاران درس
تصحیح گردید
این گروه را از طریق نشانی درج شده در فهرست سایت میتوانید ببینید
با ارسال رایانامه به این گروه تقاضای خود را برای عضویت ارسال و پس از پذیرش عضویت
در گروه به گفتگو و رفع اشکال بپردازید

  1391-12-09 February 27, 2013 07:29 PM  
چهارمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-12-09 February 27, 2013 07:26 PM  
گروه  گروتندیک به عنوان  آخرین و ششمین گروه درسی با عضویت دانشجویان
آل احمد ، رضائی ، کریمی و کسنوی
آغاز به کار
ازسایت این گروه  ازطریق نشانی درج شده در فهرست سایت بازدید نمایید

  1391-12-07 February 25, 2013 10:01 AM  
گروه  متفکرین به عنوان  پنجمین گروه درسی با عضویت دانشجویان
قدیری
عسگری
عزتی
شایسته
آغاز به کار
 ازسایت این گروه  ازطریق نشانی درج شده در فهرست سایت بازدید نمایید

  1391-12-07 February 25, 2013 09:13 AM  
گروه گفتگو و رفع اشکال با استادیاران درس
تشکیل گردید
این گروه را از طریق نشانی درج شده در فهرست سایت میتوانید ببینید
با ارسال رایانامه به این گروه تقاضای خود را برای عضویت ارسال و پس از پذیرش عضویت
در گروه به گفتگو و رفع اشکال بپردازید

  1391-12-06 February 24, 2013 04:31 AM  
گروه  پیرا  به عنوان چهارمین گروه درسی با عضویت دانشجویان
 جلالی ، سخاوت ، مصباح و ستوده
آغاز به کار کرد
ازسایت این گروه  ازطریق نشانی درج شده در فهرست سایت بازدید نماید

  1391-12-06 February 24, 2013 04:28 AM  
گروه  اسپارا  به عنوان سومین گروه درسی با عضویت دانشجویان
   رهبر ، اربابی ، رسولی و احمدیان مقدم
آغاز به کار کرد
ازسایت این گروه  ازطریق نشانی درج شده در فهرست سایت بازدید نماید

  1391-12-06 February 24, 2013 04:22 AM  
گروه  کاوش  به عنوان دومین  گروه درسی با عضویت دانشجویان
    قربانی ، افضل ، ربیعی  و ابوالحسنی
آغاز به کار کرد
ازسایت این گروه  ازطریق نشانی درج شده در فهرست سایت بازدید نماید

  1391-12-06 February 24, 2013 04:16 AM  
گروه  دانش آوا  به عنوان اولین گروه درسی با عضویت دانشجویان
امیر اعلم الهدی، سهند مظفری، شقایق اسماعیلی، بهاره سلمانی

آغاز به کار کرد
ازسایت این گروه  ازطریق نشانی درج شده در فهرست سایت بازدید نماید

  1391-12-05 February 23, 2013 03:54 PM  
اطلاعیه بسیار مهم
امروز آخرین مهلت تشکیل گروه های درسی و ایجاد سایت کار گروهی با مستندات مربوطه و اعلام نشانی سایت گروه به مدرس درس برای گرفتن تایید و رسمیت یافتن گروه است
به  این علت که تاخیر بیش از این مانع انجام به موقع و زمان بندی شده تمرینات درس است
از فردا به ازای هر روز تاخیر 25  نمره از صد امتیاز ارزیابی سایت گروه ها در اسفندماه به عنوان جریمه کسر خواهد شد که این نمره در پایان چهارشنبه صفر خواهد شد
کسانی که تا چهارشنبه تشکیل گروه خوذ را اعلام ننمایند
در گروه های اجباری به انتخاب مدرس درس به عنوان دانشمندان کم فرصت سازمان داده شده و چنانچه تا شنبه هفته آینده در این چارچوب اقدام به برپائی گروه نکنند نمرات فردی و گروهی تمرینات درس را از دست خواهند داد
سایت های گروهی تان را ترجیحا بر روی
CE
برپا نمائید

  1391-11-30 February 18, 2013 12:43 PM  
اگر علاقه مند هستید با یادداشت برداری رایانه ای آشنا شوید
از طیق نشانی درج شده دربخش پیوندها  مستنداتی در معرفی نرم افزار
OneNote
را میتوانید مطالعه کنید

  1391-11-30 February 18, 2013 12:37 PM  
برای آشنائی باکتب فارسی انواع گونه های تحقیق از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها جلد این کتابها را ببینید

  1391-12-09 February 27, 2013 07:05 PM  
اگر به دیدگاه های دو بونو در آموزش شیوه های تفکر علاقمند شده اید
در نشانی درج شده در بخش پیوندها پرونده
2-ce-innovaion.zip
را  
ببینید

  1391-11-30 February 18, 2013 11:57 AM  
اگر به مباحث آموزش فنون نوآوری علاقمند شده اید
برای مطالعه شخصی میتواند از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها با نام
آموزش شهودی لوگو
کتاب الکترونیکی طوفان ذهنی نوشته سیمور پاپرت
محیط نرم افزاری ویندوز لوگو و
محیط استارلوگو را از طریق مستندات درج شده ببینید و بخوانید

  1391-12-09 February 27, 2013 07:11 PM  
دومین جلسه درس
به علت تعطیل رسمی برگزار نگردید
اما جلسه سوم درس امروز
در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-11-28 February 16, 2013 04:27 PM  
تقویم تفصیلی درس را در بخش تقویم
Calendar
مطالعه و زمان سخنرانی خود را یادداشت نموده و از هم اکنون با زمان بندی مناسب خود را برای این سخنرانی آماده کنید
نتایج مرحله ای این فعالیت ها را بر برگه شخصی خود در سایت گروه درج کنید و ماهیانه امتیاز بگیرید

  1391-11-25 February 13, 2013 04:56 PM  
در اسرع وقت گروه های درسی چهار نفره را تشکیل ، سایت گروه را ایجاد و نشانی سایت گروه درسی خود را برای مدرس درس
ارسال نمائید
این سایت هر ماهه بر اساس مدل ارزیابی که اعلام خواهد شود مورد داوری قرار خواهد گرفت
این سایت باید دارای برگه های درج فعالیتهای فردی و گروهی و صورت و نتایج جلسات ، اساسنامه کار گروهی با درج شرایط اخراج اعضای کم کار و به زبان فارسی باشد برای برپائی سایت از مطالب زیر میتوانید استفاده کنید
راهنمای انجام کار گروهی ، راهنمای ایجاد سایت گروه درسی و دو اساسنامه نمونه کار گروهی را در نشانی های زیر مطالعه نمائید
راهنمای انجام کار گروهی
http://ce.sharif.edu/courses/89-90/1/ce467-1/index.php?section=resources&file=resources&cmd=changeDir&id=Groupware
راهنمای ایجاد سایت گروه درسی
http://ce.sharif.edu/courses/89-90/1/ce467-1/resources/root/Google-Sitesx.pdf
دو اساسنامه نمونه کار گروهی
http://ce.sharif.edu/courses/89-90/1/ce467-1/index.php?section=resources&file=resources&cmd=changeDir&id=assasnameh

  1391-11-25 February 13, 2013 04:52 PM  
کتاب مهارتهای دانشجوئی خانم بینگهام یک کتاب کاری مناسب برای این درس بنظر میرسد
اولین کار گروهی شما پس از ورق زدن انفرادی این کتاب در نشانی درج شده در بخش پیوندها
Links
اعلام نظر اجمالی در برگه کار گروهی سایت گروه شما در این مورد پس بحث گروهی و توصیه نحوه استفاده مناسب از آن در برنامه درسی یا بی توجهی به آن با ذکر دلیل است
اما قبل از آن باید گروه چهار نفره درسی تان را تشکیل دهید
به این منظور اطلاعیه بعدی را هم بخوانید

  1391-11-24 February 12, 2013 12:18 PM  
از سایت های پیشین این درس در ده ترم ارائه طی سالهای 84 تا کنون در نشانی های درج شده در بخش پیوندها
Links
بازدید نمائید

  1391-11-23 February 11, 2013 11:18 PM  
برنامه درسی و زمان بندی ارائه آن در بخش منابع اعلام گردید

  1391-11-16 February 04, 2013 11:27 PM  
اولین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
برنامه و زمان بندی مطالب درسی پس از اخذ نظرات مشورتی دانشجویان در اوایل هفته آینده در سایت درس اعلام خواهد شد

  1392-01-17 April 06, 2013 11:05 AM  
اولین جلسه کلاس درس فردا یکشنبه 15 بهمن تشکیل خواهد شد
رمان آزمون میان ترم
پنجشنبه 22 فروردین 1392 ساعت 14

  1391-11-11 January 30, 2013 09:20 AM  
محل کلاسها تعیین گردید
اطاق 202
زمان آزمون پایان ترم درس
ساعت 15 روز دوم تیرماه 1392

  1391-10-20 January 09, 2013 12:58 PM  
به نام بهترین سرآغاز
به صفحات اینترنتی درس شیوه های ارائه مطالب علمی و فنی
در ترم دوم سال تحصیلی 92-91
در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
خوش آمدید
برنامه درسی و زمان بندی اجرای آن در طول ترم به زودی در این صفحات اعلام خواهد شد
ابطحی

Instructor:
Seyed Ebrahim abtahi
(abtahi[at]sharif.edu)

3 Units
Tuesday 13 - 15
Room: 202

 This website is visited 10443 times since January 2013. Updated Monday 2020-09-07 09:24