Advanced Programming 40244 
  CE Department- Sharif University of Technology spring - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Links
   Resources


Announcments

  1392-04-29 July 20, 2013 09:20 AM  
نمره های نهایی به آموزش ارسال شد.

  1392-04-01 June 22, 2013 09:29 PM  
با سلام

خواسته های فاز 3 بارگذاری شد

موفق باشید

  1392-03-04 May 25, 2013 10:47 AM  
به نام خدا
سلام
نمرات امتحانک پنجم وششم کلاس حل تمرین مشخص شد
برای اعتراض به این نمرات و یا رفع اشکال درسی(در رابطه با هر مبحثی به غیر از چند ریسمانی) می‌توانید
فردا یکشنبه از ساعت ۱۴ ال ۱۵ به  سایت دانشکده  مراجعه کنید
برای جواب دادن به سوالات اس تی ال امتحان پایان ترم روی مباحث جلسات پایانی
و همچنین  روی جنبه‌ی برنامه نویسی (نه مباحث داده ساختاری) اس تی ال تمرکز داشته باشید
فایل به روز شده‌ی مباحث پایانی اس تی ال  در پوشه‌ی کلاس حل تمرین را حتما مطالعه کنید

  1392-02-28 May 18, 2013 06:34 PM  
به نام خدا
سلام
سوال و جواب امتحانک ششم کلاس حل تمرین بارگزاری شد
همچنین  کد مباحث پایانی این کلاس نیز در قسمت منابع قرار گرفت
با خواندن دقیق مطالب پوشه‌ی کلاس حل تمرین در قسمت منابع
و مخصوصا مطاب جلسات پایانی  این کلاس
و همچنین تمرین عملی در محیط سی پلاس پلاس، برای جواب دادن به
سوالات اس تی ال در امتحان پایانترم آماده باشید

  1392-02-26 May 16, 2013 08:17 AM  
سلام
تمرین سری  چهارم در قسمت تمرین ها بارگذاری شده است.
مهلت ارسال تا ۳۱ اردیبهشت است.

  1392-02-21 May 11, 2013 07:10 PM  
به نام خدا
سلام
سوال و جواب امتحانک پنجم کلاس حل تمرین بارگزاری شد
برای امتحانک ششم در جلسه‌ی آخر کلاس حل تمرین آماده باشید
انشاالله در جلسه‌ی آینده صفحات زیر توسط یکی دیگر از دانشجویان ارائه خواهد شد
http://www.sgi.com/tech/stl/min.html
http://www.sgi.com/tech/stl/max.html
http://www.sgi.com/tech/stl/min_element.html
http://www.sgi.com/tech/stl/max_element.html
http://www.sgi.com/tech/stl/next_permutation.html
http://www.sgi.com/tech/stl/prev_permutation.html
http://www.sgi.com/tech/stl/nth_element.html
http://www.sgi.com/tech/stl/pair.html
http://www.sgi.com/tech/stl/random_shuffle.html
http://www.sgi.com/tech/stl/unique.html
http://www.sgi.com/tech/stl/reverse.html
و همچنین در صورت امکان توابع کاربردی و سودمند دیگری توسط بنده معرفی می‌شوند

  1392-02-20 May 10, 2013 03:39 PM  
به نام خدا
نمرات امتحانک چهارم کلاس حل تمرین مشخص شد
برای امتحانک پنجم در جلسه‌ی آینده آماده باشید
حتما از توابع اس تی ال در محیط سی پلاس پلاس استفاده کنید  و
مشکلات احتمالی خود را در کلاس مطرح کنید تا بعد از این ترم در استفاده از اس تی ال مشکل خاصی نداشته باشید

  1392-02-20 May 10, 2013 03:39 PM  
به نام خدا
نمرات امتحانک چهارم کلاس حل تمرین مشخص شد
برای امتحانک پنجم در جلسه‌ی آینده آماده باشید
حتما از توابع اس تی ال در محیط سی پلاس پلاس استفاده کنید  و
مشکلات احتمالی خود را در کلاس مطرح کنید تا بعد از این ترم در استفاده از اس تی ال مشکل خاصی نداشته باشید

  1392-02-17 May 07, 2013 03:34 PM  
توضیحات فاز دو پروژه بارگزاری شد

  1392-02-14 May 04, 2013 06:50 PM  
به نام خدا
سلام
سوالات و جواب امتحانک چهارم کلاس حل تمرین در قسمت منابع بارگزاری شد
برای جلسه‌ی آینده صفحات
http://www.sgi.com/tech/stl/Vector.html
http://www.sgi.com/tech/stl/Deque.html
را به دقت مطالعه کرده و سوالات خود را در ابتدای جلسه‌ی آینده مطرح کنید
انشا الله در جلسه‌ی آینده صفحات
http://www.sgi.com/tech/stl/List.html
http://www.sgi.com/tech/stl/bitset.html
ارائه و امتحانک پنجم گرفته خواهد شد

  1392-02-12 May 02, 2013 12:46 PM  
به نام خدا
نمرات امتحانک سوم کلاس حل تمرین در قسمت منابع قرار گرفت
برای امتحانک چهارم در جلسه‌ی آینده‌ی کلاس حل تمرین آماده باشید

  1392-02-10 April 30, 2013 05:28 PM  
به نام خدا

سلام

افرادی که در هر زمینه ای در این درس سوال دارند و یا مفهومی را خوب متوجه نشده اند شنبه‌ها
ساعت ۴:۱۵ تا ۵ به کلاس ۷۲۶ مراجعه کنند

  1392-02-08 April 28, 2013 03:41 PM  
سلام
تمرین سری سوم در بخش تمرین ها بارگذاری شد.
مهلت ارسال تا 15 اردیبهشت است.

  1392-02-07 April 27, 2013 06:28 PM  
سوال و جواب امتحانک سوم کلاس حل تمرین ، بارگزاری شد

  1392-02-07 April 27, 2013 04:50 PM  
به نام خدا

سلام
صفحه‌ی
http://www.sgi.com/tech/stl/basic_string.html
را با دقت مطالعه کرده و از امکانات رشته‌ی اس تی ال
در زبان سی پلاس پلاس استفاده کنید و سوالات خود را در ابتدای جلسه‌ی آینده‌ی حل تمرین مطرح کنید
انشاالله در جلسه‌ی آینده صفحات
http://www.sgi.com/tech/stl/Vector.html
http://www.sgi.com/tech/stl/Deque.html
ارائه خواهند شد و در پایان کلاس امتحانک چهارم گرفته می‌شود

  1392-02-01 April 21, 2013 03:48 PM  
خواسته های فاز یک بارگذاری شد

  1392-01-31 April 20, 2013 06:12 PM  
به نام خدا
سلام

صفحات
http://www.sgi.com/tech/stl/Slist.html
http://www.sgi.com/tech/stl/stack.html
http://www.sgi.com/tech/stl/queue.html
http://www.sgi.com/tech/stl/priority_queue.html
را کامل و به دقت مطالعه کنید و سوالات خود را در جلسه‌ی آینده‌ی کلاس حل تمرین مطرح کنید
توجه داشته باشید مرتبه‌ی زمانی توابع و توجیه آنها اهمیت ویژه ای دارد
و بدون دانستن این مرتبه ها، استفاده‌ی درست و استاندارد از اس تی ال ممکن نیست
همچنین یک مثال از تعریف هرم کمینه و استفاده از تابع مقایسه در قسمت منابع قرار داده شده
این کد را نیز مطالعه و اجرا کنید
انشا الله جلسه‌ی آینده‌ی کلاس حل تمرین صفحه‌ی
http://www.sgi.com/tech/stl/basic_string.html
ارائه خواهد شد و در انتهای کلاس امتحانک معوقه گرفته خواهد شد

  1392-01-26 April 15, 2013 02:22 PM  
سلام
زمان تحویل یری دوم تمرین ها تا 2 اردیبهشت تمدید شد.
موفق باشید.

  1392-01-24 April 13, 2013 05:35 PM  
سلام
صفحات زیر را به دقت و به طور کامل مطاله کنید
http://www.sgi.com/tech/stl/Map.html
http://www.sgi.com/tech/stl/pair.html
انشا الله جلسه‌ی آینده‌ی کلاس حل تمرین مطالب مربوط به
slist(لیست پیوندی یک طرفه)
priority_queue(صف اولویت یا هرم)
stack(پشته)
queue(صف)
در اس جی آی مورد بررسی قرار خواهد گرفت
همچنین به یاری خدا جلسه‌ی بعد ابتدای کلاس (ساعت ۵) امتحانک سوم کلاس حل تمرین برگزار خواهد شد

  1392-01-22 April 11, 2013 07:38 AM  
سلام
نمرات امتحانک دوم کلاس حل تمرین در بخش منابع قرار گرفت و همچنین صورت جواب این امتحانک اصلاح شد

  1392-01-19 April 08, 2013 08:01 PM  
سلام
نمرات تمرین اوا بر روی سایت قرار گرفت
اعتراضات خودتون رو تا آخر این هفته(24 فروردین) به
MKazemi92@gmail.com
میل بزنید.

  1392-01-19 April 08, 2013 07:56 PM  
با سلام
تمرین سری دوم بر روی قسمت تمرین سایت قرار گرفت.

  1392-01-18 April 07, 2013 05:43 PM  
سلام
دانشجویانی که جلسات گذشته کلاس حل تمرین را غایب بوده‌اند و یا در زمینه‌ی اس تی ال یا دیگر مباحث سی پلاس پلاس سوال خصوصی دارند می‌توانند قبل از شروع کلاس حل تمرین به کلاس ۷۲۶ مراجعه کنند

  1392-01-18 April 07, 2013 04:53 PM  
سلام
دانشجویان عزیز برای جلسه آینده‌ی کلاس حل تمرین صفحه‌ی
http://www.sgi.com/tech/stl/set.html
را به طور دقیق و کامل مطالعه کرده و یکایک توابع آن را در کد سی پلاس پلاس
به کار برده و نتیجه‌ی آن را با نتیجه‌ی مورد انتظارشان مقایسه نمایند
توجه داشته باشید در صورتی که مطالب جلسه‌ی قبل و جلسه‌ی آینده را به خوبی دنبال نکنید
تا حد زیادی از دنبال کردن مابقی مبحث اس تی ال باز خواهید ماند

  1392-01-17 April 06, 2013 07:42 PM  
سلام
سوال و جواب امتحانک دوم  کلاس حل تمرین در قسمت منابع بارگذاری شد

  1392-01-16 April 05, 2013 10:00 PM  
دوستانی که پیک نوروزی را انجام دادند باید در تحویل حضوری هم شرکت کنند تا نمره آن منظور شود. برای گرفتن نوبت به لینک زیر رفته و آدرس میل خود را در نوبت های خالی وارد کنید.
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Anl6J-EEdDugdHVoODBhTHhoMjZsY2lFSmpTN1FzZFE&usp=sharing
عدم شرکت در تحویل حضوری و تعیین نوبت سبب از دست رفتن کل نمره شما میشود.

  1392-01-16 April 05, 2013 07:16 PM  
فایل کلیت پروژه پایان ترم در قسمت تمرینات بارگزاری شده.
برای اشنایی بیشتر با پروژه و آمادگی برای تحویل فاز یک لطفا به دقت مطالب نوشته شده را مطالعه کنید.
خواسته های ما برای فاز اول پروژه طبق جدول زمانبندی بارگزاری خواهد شد

  1391-12-28 March 18, 2013 12:22 PM  
سلام
سوال و جواب و نمرات امتحانك اول كلاس حل تمرين بارگذاري شد
افرادي كه جلسه‌ي آينده  در اين كلاس ارائه دارند قبل از ساعت 5 در كلاس حاضر باشند و همچنين به صفحه‌ي
SGI
مربوطه تسلط كافي را داشته باشند
انشاالله در انتهاي جلسه‌ي آينده امتحانك ديگري گرفته خواهد شد كه نمره اش 4 برابر نمره‌ي يك امتحانك عادي است
همچنين قرار بر اين شد كه بعد از اين حضور و غياب نمره اي نداشته باشد و نمره‌ي كلاس حل تمرين محدود به ارائه و امتحانك
ها باشد

  1391-12-24 March 14, 2013 09:38 AM  
فایل های کمکی برای انجام راحت تر پروژه عید بزودی بارگزاری خواهد شد

  1391-12-20 March 10, 2013 08:03 PM  
پیک نوروزی در قسمت تمارین بارگزاری شد.
برای اطلاعات بیشتر هر چند وقت به قسمت منابع رجوع کنید

  1391-12-20 March 10, 2013 07:55 AM  

تغییر محل کلاس در تاریخ سه شنبه 23 اسفند

به دلیل تعطیلی دانشکده در تاریخ ذکر شده، کلاس راس ساعت 7:30 در الف 19 (کلاس 19 ابن سینا) تشکیل خواهد شد.

  1391-12-19 March 09, 2013 11:00 AM  
کلاس آموزش گرافیک یکشنبه ساعت 16:30 تا 18:30 در کلاس 006 دانشکده برگزار میشود.
آموزش گرافیک و شرح تکلیف عید از محتویات کلاس فرداست.
شرکت در کلاس الزامی نیست ولی حضور در کلاس مسهل انجام تکلیف عید است !!!

  1391-12-15 March 05, 2013 06:39 PM  
دانشجویانی که قبلا با داده ساختارها آشنایی نداشتند می توانند از طریق
لینکی که در قسمت منابع قرار داده شده، عملکرد داده ساختارها را به صورت گرافیکی مشاهده کنند

  1391-12-15 March 05, 2013 06:09 PM  
سلام

دانشکده شنبه ها ظهر کلاس خالی برای برگزاری کلاس های حل تمرین نداشت

بنابراین زمان و مکان کلاس حل تمرین تغییری نمی کند
شنبه ها ساعت ۵ تا ۶ کلاس ۷۲۶
شرکت در یک ربع پایانی این کلاس الزامی است

همچنین قرار است در طول ترم چندین کلاس مقطعی برای گرافیک گذاشته شود
انشا الله اولین کلاس گرافیک روز یکشنبه بیستم اسفند ماه از ساعت ۴:۳۰ تا ۶ در کلاس ۰۰۶ برگزار می شود

  1391-12-13 March 03, 2013 06:27 PM  
سلام
با توجه به این که پرسش و پاسخ در گروپ جی میل انجام می شود از دانشجویان تقاضا می شود تا هرچه سریع تر در گروپ زیر عضو شوند:
AP_2013_spring@googlegroup.com

  1391-12-12 March 02, 2013 05:31 PM  
سلام

متاسفانه امروز به دلیل عدم درست شدن پروژکتور امکان برگزاری امتحانک کلاسی وجود نداشت
صورت امتحانک امروز در قسمت منابع بارگذاری شد
خواهشند آن را مطالعه کرده و در صورتی که سوالی از آن داشتید ابتدای جلسه‌ی حل تمرین آینده سوالتان را بپرسید

  1391-12-10 February 28, 2013 12:26 PM  
دانشجویانی که کمتر با اس تی ال آشنایی دارند و همچنین دانشجویانی که جلسه ‌ی قبل در کلاس حل تمرین حضور نداشتند
قبل از کلاس حل تمرین، مطالب مربوط به وکتور را در لینک
http://www.sgi.com/tech/stl/Vector.html
مرور کرده و حتما به موقع در کلاس حضور یابند

  1391-12-10 February 28, 2013 09:37 AM  
نمرات کوییز خود را میتوانید از آدرس زیر دنبال کنید
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Anl6J-EEdDugdDYyMDkzSWpqcGl3cEh1aEFsaFU4NUE&

  1391-12-10 February 28, 2013 09:37 AM  
سلام

انشاالله فردا ۸ ام اسفند، سر کلاس، زمان دو کلاس حل تمرین مشخص می شود
از آن به بعد دیگر تغییر زمان این کلاس ها مقدور نیست

  1391-12-10 February 28, 2013 09:36 AM  
شرکت به موقع در کلاس حل تمرین الزامی است

  1391-12-10 February 28, 2013 09:36 AM  

اولین جلسه کلاس حل تمرین

اولین جلسه کلاس حل تمرین در تاریخ یکشنبه ششم اسفندماه برگزار خواهد شد.

  1391-12-10 February 28, 2013 09:36 AM  

تمرین سری اول

تمرین سری اول با تاریخ تحویل 15 اسفند 1392 در بخش تمرینها قرار داده شده است.

  1391-12-10 February 28, 2013 09:36 AM  

تاریخ و محل کلاس حل تمرین

کلاس حل تمرین هر یکشنبه ساعت 12:00 الی 13:00، در اتاق 402 برگزار می شود.

Instructor:
آرش توکل (Arash Tavakkol)
(mylastname at ce)

3 Units
یکشنبه - سه شنبه 7:30 الی 9:00
Room: 201

 This website is visited 8591 times since February 2013. Updated Monday 2020-09-07 09:24