Digital Electronics 40312 
  CE Department- Sharif University of Technology 91-2 - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1392-04-20 July 11, 2013 04:37 PM  
نمرات نهائی در سامانه آموزش ثبت اولیه شده است
ریز نمرات روز شنبه 22 تیر ساعت 11 در پشت درب اتاق 607 اعلام خواهد شد
دانشجویان می توانند برای دیدن اوراق خود روز یکشنبه 23 تیر از ساعت 12 تا 14 به اینجانب مراجعه کنند
منظوری

  1392-04-03 June 24, 2013 05:28 PM  
پروژه و مستندات را می‌توانید تا فردا ساعت 10 صبح (قبل از اولین تحویل) بفرستید

  1392-04-03 June 24, 2013 04:42 PM  
سلام
.ساعت تحویل حضوری هر گروه در قسمت منابع قرار گرفته است
.اگر با ساعت تعیین شده مشکلی دارید، تا ساعت 8 صبح فردا به بنده(کریمی) ایمیل بزنید
.لطفا چند دقیقه قبل از تحویل، لپ‌تاپ خود را آماده و به آقای برومند در سایت مراجعه کنید
با تشکر

  1392-04-03 June 24, 2013 05:27 AM  
.نوشتن مستندات برای پروژه نمره‌ی اضافی دارد

  1392-03-31 June 21, 2013 01:28 PM  
.نمرات تمرین‌های سوم و پنجم در سایت قرار دارد

  1392-03-29 June 19, 2013 09:04 AM  
سلام

.مهلت ارسال پروژه تا پایان روز دوشنبه سوم تیر تمدید شد

.تحویل حضوری پروژه صبحِ روز چهارم تیر انجام خواهد شد، و واقعا دیرتر از آن امکان پذیر نمی‌باشد

لطفا یک نفر از اعضای گروه (یک‌نفره یا دونفره) تا پایان روز جمعه 31م به بنده (کریمی) ایمیل بزند و نام اعضای گروه را ذکر کند
زمان بندیِ روز سه‌شنبه، براساس گروه‌های ارسال شده خواهد بود

موفق باشید

  1392-03-19 June 09, 2013 01:31 PM  
.کد مربوط به کلاس امروز، در قسمت منابع قرار گرفته است

  1392-03-18 June 08, 2013 01:58 PM  
.کلاس فردا ساعت 12:30 در 202 برگزار می‌شود

  1392-03-17 June 07, 2013 04:37 PM  
کلاس توضیح در مورد پروژه (برای افرادی که مایل به انجام پروژه هستند) روز یکشنبه 19م ساعت 12 ظهر برگزار می‌شود.
اگر با این ساعت مشکلی دارید، لطفا به بنده (کریمی) ایمیل بزنید و ساعات آزاد خود را نیز بفرمایید
با تشکر

  1392-03-16 June 06, 2013 06:35 PM  
سلام

پروژه‌ی اختیاری درس در قسمت تمرین‌ها بارگذاری شده است، کتابخانه‌ی موردنظر نیز در قسمت منابع قرار دارد
مهلت ارسال آن تا ساعت 12 ظهر روز 1 تیر است
این پروژه را می‌توانید به صورت تک‌نفره یا دونفره انجام دهید
در صورت تک‌نفره انجام دادن آن، نمره‌ی بهتری دریافت خواهید کرد

موفق باشید

  1392-03-15 June 05, 2013 01:02 PM  
.امتحان پایان‌ترم فردا صبح (16م) ساعت 9:00 در کلاس 102 برگزار می‌شود

.تمرین پنجم را علاوه بر تحویل حضوری سر جلسه‌ی امتحان، تا فردا شب می‌توانید برای بنده (کریمی) بفرستید
.موفق باشید

  1392-03-13 June 03, 2013 01:12 PM  
محل تشکیل کلاس 202

  1392-03-12 June 02, 2013 04:22 PM  
.کلاس فردا 13م ساعت 18 برگزار می‌شود

  1392-03-12 June 02, 2013 06:33 AM  
.محل تشکیل کلاس امروز 726 است

  1392-03-11 June 01, 2013 03:36 PM  
.سلام
.کلاس رفع اشکال از مبحث ترانزیستورهای دوقطبی روز 12م (فردا) ساعت 13 برگزار می‌شود

  1392-03-09 May 30, 2013 11:58 AM  
،با تشکر از دوستانی که تا به حال نظر داده‌اند
:لطفا نظرات خود را در مورد این ساعات نیز بفرمایید

:دوشنبه 13م
ساعت 9 تا 12
ساعت 1 تا 3

(در صورتی که با این ساعات مشکل دارید)

  1392-03-08 May 29, 2013 02:05 AM  
سلام
.کلاس رفع اشکال برای پایان‌ترم در دو روز 12م و 13م برگزار خواهد شد
مبحث در روز 12م ترانزیستورهای دوقطبی، و در روز 13م مروری بر بقیه‌ی مباحث است
:روز 13م کلاس ساعت 6 عصر خواهد بود، برای روز 12م لطفا از بین گزینه‌های زیر آن‌هایی را که مشکل دارید به بنده (کریمی) ایمیل بزنید
صبح 10 تا 12
عصر 1 تا 3
عصر 3 تا 5
عصر 5 تا 7

.نظرات خود را تا ساعت 12 ظهر روز 11م بفرستید

  1392-03-06 May 27, 2013 07:45 PM  
.تمرین پنجم بارگذاری شده است
.زمان تحویل آن 16م خرداد است

  1392-03-05 May 26, 2013 09:39 PM  
سلام
همانطور که روز 4 شنبه سر کلاس حل تمرین گفته شد، روز دوشنبه 6 خرداد ساعت 12 کلاس حل تمرین برگذار خواهد شد

  1392-02-31 May 21, 2013 04:45 PM  
.فردا کلاس حل تمرین برگزار می‌شود

  1392-02-24 May 14, 2013 02:18 PM  
.برگزار می‌شود CMOS فردا چهارشنبه کلاس حل تمرین از مبحث

  1392-02-22 May 12, 2013 10:55 AM  
کلاس حل تمرین روز دوشنبه ساعت 17 در کلاس 006 (یا 007) برگزار خواهد شد

  1392-02-20 May 10, 2013 05:06 PM  
سلام
تمرین سری چهارم در قسمت تمرین‌ها بارگذاری شده است
.مهلت تحویل آن سه‌شنبه 24 اردیبهشت در کلاس درس است

که در کلاس حل تمرین به آن اشاره شد، یک فایل آموزشیNMOSبه دلیل کمبود وقت کلاس حل تمرین، برای مبحث منطق شبه
تهیه و در قسمت منابع درس بارگذاری شده است
این مبحث در کلاس حل تمرین روز دوشنبه (که متعاقبا اعلام خواهد شد) توضیح داده می‌شود

  1392-02-17 May 07, 2013 06:18 PM  
.فردا کلاس حل تمرین برگزار می‌شود

  1392-02-10 April 30, 2013 01:44 PM  
سلام
.برگزار می‌شود PMOS و  NMOS چهارشنبه 11م کلاس حل تمرین در مورد ترانزیستورهای

  1392-02-06 April 26, 2013 02:06 PM  
سلام
،تمرین سوم  در قسمت تمرین‌ها قرار گرفته
مهلت تحویل آن سه شنبه 10 اریبهشت  
.در سر کلاس است

  1392-02-05 April 25, 2013 08:01 AM  
.برگزار می‌شود TTL روز دوشنبه 9م ساعت 17 تا 19 کلاس حل تمرین در مورد
محل کلاس اتاق 006 (یا 007) است

  1392-02-03 April 23, 2013 10:24 AM  
سلام
روز چهارشنبه کلاس حل تمرین در مورد
DTL (74,74S,74LS)
TTL
برگزار خواهد شد RTL و مروری بر

  1392-01-24 April 13, 2013 03:49 PM  
در قسمت منابع گذاشته شد HSPICE لینک دانلود نرم‌افزار

در مورد تمرین دوم، می‌توانید عکس (خوانای) تمرین خود را نیز بفرستید

  1392-01-23 April 12, 2013 03:57 PM  
سلام
:زمان و مکان تحویل تمرین دوم در روز شنبه
ساعت 12 تا 12:30 سایت
ساعت 18 تا 18:30 همکف
کریمی

  1392-01-20 April 09, 2013 11:00 AM  
.روز چهارشنبه کلاس حل تمرین از مبحث ترانزیستورهای دوقطبی برگزار خواهد شد
(ساعت 12 کلاس 202)

  1392-01-13 April 02, 2013 08:26 AM  
سلام
عیدتون مبارک
،تمرین اول عملی در قسمت تمرین‌ها بارگذاری شده
.مهلت تحویل آن چهارشنبه 28 فروردین 1392 است
قرار داده شده است HSPICE همچنین در قسمت منابع چند فایل آموزشی و راهنما برای
به مشکل برخوردید، به Hspice در صورتی که برای دانلود کردن نرم افزار
ایمیل بزنید amirali.boroumand@gmail.com

  1392-01-13 April 02, 2013 07:50 AM  
سلام
،تمرین دوم (در مورد ترانزیستورهای دوقطبی) در قسمت تمرین‌ها بارگذاری شده
.مهلت تحویل آن شنبه 24 فروردین 1392 است
.ساعت و مکان تحویل بعدا اعلام می‌شود

  1391-12-22 March 12, 2013 03:34 PM  
سلام
تمرین‌های خود را تا پایان امروز (سه‌شنبه) به استاد، و یا فردا چهارشنبه بین ساعت 11 تا 12 در سایت به من تحویل دهید. این آخرین مهلت تحویل تمرین است
در ضمن کلاس حل تمرین نیز تشکیل نخواهد شد
کریمی

  1391-12-20 March 10, 2013 08:11 PM  
.پاسخ کوییز اول در قسمت منابع قرار گرفت

  1391-12-15 March 05, 2013 12:10 PM  
صحبت خواهد شد HSPICE در کلاس حل تمرین این هفته، ادامه‌ی مبحث دیود و هم‌چنین نرم‌افزار

  1391-12-12 March 02, 2013 05:26 PM  
Homework1 is uploaded. see Assignments
Deadline: 1391/12/20

  1391-12-08 February 26, 2013 10:17 AM  
سلام
.کلاس حل تمرین چهارشنبه‌ها ساعت 12-1 در کلاس 202 برگزار می‌شود
فردا (9 اسفند) اولین جلسه کلاس است

Instructor:
manzuri
(manzuri@sharif.edu)

3 Units
9:00 to 10:30
Room: 201

 This website is visited 8136 times since February 2013. Updated Monday 2020-09-07 09:23