Information Technology Strategic Management & Planning 40-448 
  CE Department- Sharif University of Technology Spring 91-92 - Group 1 

  Main Menu


Announcments

  1392-04-22 July 13, 2013 07:14 AM  
در پی ارسال و تثبیت نمرات نهائی درس مدیریت و برنامه ریزی راهبردی  فناوری اطلاعات در اداره آموزش
ضمن تشکر از دانشجویان ساعی این درس
برای 6856 بار بازدید آنها از برگه های اینترنتی این درس
و آرزوی موفقیت برای آنها
بدینوسیله اعلام میگردد   صفحات این سایت  از این پس به هنگام نخواهد شد

  1392-04-17 July 08, 2013 05:38 PM  
نمرات و ریز نمرات نهائی درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1392-04-17 July 08, 2013 05:38 PM  
نمرات و ریز نمرات تمرینات درس را در بخش نمرات ببینید

  1392-04-15 July 06, 2013 08:59 PM  
نمرات و ریز نمرات انفرادی سایت گروه های درسی
در بخش نمرات اعلام گردید

  1392-04-11 July 02, 2013 11:13 AM  
نتایج اعتراض دانشجویان به برگه های امتحانی و نمرات تغییر یافته
87111389  پایان ترم  42
88110867  میان ترم  51  پایان ترم  54  
89100349  میان ترم  75.5
89102599  میان ترم  64.5  
89103132   میان  ترم   72
89103798    میان ترم    59.5  
89104856    پایان ترم   74  
91021027   میان ترم   52   پایان ترم  57.5  
91100124    میان ترم   59.5   پایان ترم   69  

نمرات نهائی و ریز آنها به زودی اعلام می  گردد

  1392-04-06 June 27, 2013 09:03 AM  
نمرات آزمون پایان ترم درس مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات  در بخش نمرات سایت درس اعلام گردید
برای دیدن برگه های امتحانی دانشجویان میتوانند روز یکشنبه 9 تیر ماه  از ساعت 14 الی 17 به اطاق 401 در طبقه چهارم دانشکده مراجعه نمابند

  1392-03-24 June 14, 2013 07:40 AM  
جلسه حل پرسشهای آزمون  میان ترم و جلسه آزمون پایان ترم  در زمان مقرر برگزار گردید
نتایج این آزمون به زودی اعلام می گردد

  1392-03-16 June 06, 2013 10:07 PM  
نمرات آزمون میان ترم درس
در بخش نمرات اعلام گردید

  1392-03-06 May 27, 2013 07:17 AM  
جلسه فوق العاده حل پرسشهای آزمون میان ترم
برای دانشجویان علاقمند سه شنبه  21خرداد
ساعت 11
اطاق 102

  1392-02-31 May 21, 2013 10:58 AM  
برای حضور در جلسه آزمون پایان ترم کتاب باز  درس آماده شوید
نسخه کاغذی کتاب درسی را برای بخش کتاب باز امتحان حتما در جلسه امتحان همراه داشته باشید
استفاده از کتاب دیگران و یا استفاده اشتراکی از یک کتاب درسی میسر نمی باشد
قبل از شروع آزمون هر گروه یک  لوح فشرده تحویل خواهد داد که بر روی آن نام گروه و اعضائ و شماره دانشجوئی آنها و نشانی سایت گروه درج شده است
در هر لوح فشرده دو پوشه تمرینات  و مطالعه انفرادی را قرار دهید.
در پوشه مطالعه انفرادی پوشه هائی برای هر عضو با نام دوبخشی نام خانوادگی و شماره دانشجوئی قرار دهید و در پوشه هر فرد اسلایدهای مطالعه انفرادی او را در صورت وجود درج کنید.
در پوشه تمرینات  در پوشه های مجزا با نام شماره هر تمرین دو پوشه بخش گروهی و بخش انفرادی را درج کنید.
در پوشه های بخش گروهی هر تمرین   پرونده های تحویل  بخش های گروهی این  تمرین را قرار دهید. در نام  این پرونده ها  نوبت تحویل و تاریخ تحویل را علاوه بر  شماره پرسش تمرین درج کنید. اگر این تحویل آخرین تحویل بدون ارسال قبلی است در  نام پرونده ارسالی  نوبت تحویل و تاریخ تحویل را حذف کنید.
در پوشه های فردی هر فرد در هر تمرین نیز  جوابهای ارسالی او برای بخش های انفرادی هر تمرین را با  پروندهای حاوی پاسخ بخش های انفرادی تمرینات قرار دهید. در نام  این پرونده ها نوبت تحویل و تاریخ تحویل را علاوه بر   شماره پرسش تمرین درج کنید . اگر این تحویل آخرین تحویل بدون ارسال قبلی است در  نام پرونده ارسالی نوبت تحویل و تاریخ تحویل را حذف کنید.
پرونده های متنی را فقط  در قالب داک و ارائه های نمایشی را در قالب پی.پی.تی تحویل دهید. قالب پی.دی.اف پذیرفتنی نیست
بعد از نوشتن لوح فشرده،  آنرا برای قابل خواندن بودن و وجود اطلاعات بر آن امتحان کنید
نمره  ای به لوح های خالی یا غیر قابل خواندن گروه ها تعلق نخواهد گرفت
تحویل این لوح پس از پایان جلسه امتحان میسر نیست
آخرین مهلت تحویل کتابهائی که از من به امانت گرفته اید این جلسه است
موفق باشید

  1392-02-31 May 21, 2013 10:20 AM  
اسلایدهای باقیمانده فصل آخر کتاب درسی
را در بخش منابع ببینید

  1392-02-31 May 21, 2013 10:16 AM  
بیست وهشتمین   و آخرین جلسه درس  در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-02-29 May 19, 2013 07:20 PM  
صورت تمرین سوم و آخر درس را در بخش تمرینات ببینید
زمان ارائه صورت تمرین
92/2/29
مهلت نهائی ارائه پاسخ تمرین با رایانامه
92/3/16

  1392-02-29 May 19, 2013 05:18 AM  
به علت کسالت  مدرس درس با پوزش
کلاس درس امروز یکشنبه 29 اردیبهشت ماه برگزار نخواهد شد
جلسه پایانی درس  انشاء الله  سه شنبه 31 اردیبهشت برگزار خواهد شد
پرسشهای آزمون میان ترم در این جلسه پاسخ داده خواهد شد

  1392-02-28 May 18, 2013 11:51 AM  
برای انجام تمرین سوم و آخر درس آماده شوید
ضمائم این تمرین را از نشانی درج شده در بخش پیوندها بردارید

  1392-02-26 May 16, 2013 11:12 AM  
بیست وهفتمین  جلسه درس ، در قالب چهارمین و آخرین جلسه فوق العاده جبرانی در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-02-25 May 15, 2013 06:42 AM  
بیست و ششمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-02-23 May 13, 2013 02:50 PM  
مجموعه ای از منابع مطالعاتی برای مطالعه شخصی در صورت نیاز شامل
ارائه نمایشی سیزده روشگان معماری سازمانی
مروری بر کتاب مرجع اسپیواک در معماری سازمانی
مدل ملی معماری سازمان ایران آی.نیف و رقیب آن در گزینش چم
سه سند راهبردی ملی با عناوین : نقشه جامع علمی کشور ، سند راهبردی جامعه اطلاعاتی کشور و سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات کشور
جهار ابزار نرم افزاری معماری سازمان
SA , EA , ADDONIS , INTERAPLAN
را میتوانید در نشانی های درج شده در بخش منابع بخوانید
برخی از این مطالب با ذکر نام در تمرین سوم درس قابل استفاده است

  1392-02-23 May 13, 2013 02:45 PM  
اسناد مکمل اجرای عملی مطالعه معماری اطلاعات سازمان شامل
سیاست نامه
بیانیه تغییر
مدلهای مرجع
را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها مطالعه نمائید

  1392-02-22 May 12, 2013 02:26 PM  
بیست و پنجمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-02-21 May 11, 2013 03:04 PM  
با پایان یافتن مهلت تقاضای موضوع برای مطالعه انفرادی داوطلبانه با نمره اضافی
میتوانید اسامی دانشجویان و یک مرجع در زمینه موضوع مطالعاتی که در اختیارشان قرار گرفته است را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها ببینید

  1392-02-21 May 11, 2013 12:10 PM  
بیست و چهارمین جلسه درس ( در قالب سومین جلسه فوق العاده جبرانی) در زمان مقرر 19/2/92 برگزار گردید

  1392-02-18 May 08, 2013 12:29 PM  
بیست و سومین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-02-16 May 06, 2013 02:10 PM  
صورت تمرین دوم درس در بخش تمرینات قرار گرفت
زمان ارائه صورت تمرین 16/2/91
مهلت نهائی پاسخ دهی با رایانامه 23/2/92

  1392-02-16 May 06, 2013 11:36 AM  
مقاله مدرس درس در مورد برنامه ریزی راهبردی فا را  در بخش منابع مطالعه نمائید

  1392-02-16 May 06, 2013 11:33 AM  
ارائه نمایشی طرح راهبردی فای شهرداری تهران
را برای پاسخ دهی به بخشی از پرسشهای تمرین دوم درس در بخش منابع مطالعه نمائید

  1392-02-16 May 06, 2013 10:09 AM  
اسلایدهای کارگاه پنج روزه آموزش برنامه ریزی راهبردی فای سازمان
را در نشانی درج شده در بخش پیوندها بخوانید

  1392-02-16 May 06, 2013 08:33 AM  
برای انجام تمرین دوم درس آماده شوید
پانزده مقاله فارسی در زمینه راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات چاپ شده در   شماره  202 ماهنامه گزارش کامپوتر نشریه انجمن انفورماتیک ایران منتشره در فروردین و ادیبهشت ماه 1391
از بخش منابع میتوانید
بردارید و بین اعضاء گروهتان جهت مطالعه و ارائه چکیده در گروه تقسیم کرده و برای انجام  بخشهای گروهی تمرین دوم درس آماده شوید

  1392-02-16 May 06, 2013 07:58 AM  
منابع مطالعاتی که در اختیار دانشجویان متقاضی مطالعه انفرادی داوطلبانه قرار گرفته است را میتوانید
از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها ببینید

  1392-02-16 May 06, 2013 03:41 AM  
نمرات کوئیز دوم درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1392-02-15 May 05, 2013 11:32 AM  
بیست و دومین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-02-12 May 02, 2013 11:45 AM  
بیست و  یکممین  جلسه درس در قالب دومین  جلسه فوق العاده جبرانی در زمان مقرر برگزار  گردید

  1392-02-09 April 29, 2013 09:38 AM  
بیستمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-02-05 April 25, 2013 01:44 PM  
نوزدهمین جلسه درس در قالب اولین جلسه فوق العاده جبرانی در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-02-04 April 24, 2013 09:34 AM  
محل برگزاری کلاسهای فوق العاده درس در پنجشنبه ها 5، 12 ،19 و 26 اردیبهشت در ساعات معمول کلاسهای عادی درس به تصمیم دانشکده به اطاق 102 انتقال یافت

  1392-02-04 April 24, 2013 09:34 AM  
برای حضور در جلسه فوق العاده جبرانی اول درس  در روز 5شنبه 5 اردیبهشت ساعت 10:30 الی 12 در اطاق 102 آماده شوید

  1392-02-05 April 25, 2013 01:44 PM  
هفدهمین  و هجدهمین جلسه درس  در زمان مقرر برگزار گردید
کوئیز دوم درس گرفته شد
و برای انجام کوئیز منزل بردنی دانشجویان حاضر در جلسه به عنوان کوئیز سوم درس برنامه ریزی گردید

  1392-02-03 April 23, 2013 07:49 AM  
گزارشات و مستندات مطالعه معماری سازمان میراث فرهنگی را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها میتوانید بخوانید

  1392-01-27 April 16, 2013 04:14 PM  
با مراجعه به قسمت منابع مطلبی در مورد مدلهای همترازی بخوانید

  1392-01-27 April 16, 2013 11:40 AM  
با توجه به فشردگی ترم
تعداد تمرینات درس از چهار تمرین به سه تمرین کاهش یافت و محتوای تمرین سوم به شکل جزئی در تمرین چهارم ادغام گردید
زمان بندی جدید ارائه سه تمرین درس را در بخش تمرینات ببینید

  1392-01-27 April 16, 2013 10:10 AM  
شانزدهمین جلسه درس  در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-01-27 April 16, 2013 09:27 AM  
نسخه کاغذی کتاب درسی برای دانشجویانی که با تاخیر برای تهیه آن اقدام کرده اند با تعرفه قیمتی قبلی برای چاپ مجدد به انتشارات ارسال شده است از ابتدای هفته آینده تهیه این کتاب ، که برای آزمون کتاب بسته پایان ترم حتما به آن نیاز دارید را پیگیری کنید

  1392-01-26 April 15, 2013 08:42 PM  
برنامه جدید زمان بندی اجرای درس را در بخش تقویم
Calendar
ببینید

  1392-01-24 April 13, 2013 07:08 AM  
برنامه کلاسهای فوق العاده جبرانی دروس
با توجه به کوتاه شدن دو هفته ای ترم تحصیلی با اعلام معاونت آموزشی ، کلاسهای فوق العاده جبرانی درس مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات در ساعت معمولی کلاس یعنی 10:30  الی 12 صبح طی چهار جلسه در چهار پنجشنبه متوالی مورخ پنجم ، دوازدهم ، نوزدهم و بیست و ششم اردیبهشت ماه در محل اطاق 201 تشکیل خواهد شد که حضور دانشجویان در این کلاسها ضروری است. کلاسهای عادی درس طبق زمان ، محل و به روال قبلی تا پایان اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. زمان جدید آزمون پایان ترم درس با اعلام آموزش بیست و دوم  خرداد ماه خواهد بود.

  1392-01-22 April 11, 2013 12:31 PM  
آزمون میان ترم درس در زمان مقرر برگزار گردید
نتایج این آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد

  1392-01-21 April 10, 2013 09:40 AM  
پانزدهمین جلسه درس  دیروز سه شنبه 20 فروردین ماه برگزار گردید

  1392-01-19 April 08, 2013 03:16 PM  
چهاردهمین جلسه درس ( اولین جلسه  در سال جدید )  دیروز یکشنبه 18 فروردین ماه برگزار گردید

  1392-01-18 April 07, 2013 01:44 PM  
ارائه نمایشی
معرفی برخی از انواع مطالعات راهبردی
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1392-01-17 April 06, 2013 01:06 PM  
ضوابط نمره دهی تمرینات
را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1392-01-17 April 06, 2013 12:17 PM  
به درخواست دانشجویان تاریخ تحویل تنها بخش گروهی تمرین یک تا 21/1/92 تمدید گردید

  1392-01-17 April 06, 2013 07:34 AM  
نمرات کوئیز اول درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1392-01-14 April 03, 2013 01:28 PM  
سال نو مبارک

  1392-01-19 April 08, 2013 03:17 PM  
زمان آزمون میان ترم
پنجشنبه 22 فروردین 1392 ساعت 10
اطاق 102

  1391-12-27 March 17, 2013 03:15 PM  
کتاب فارسی و الکترونیکی مقدمه ای بر معماری سازمانی را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها بخوانید
وبا مبانی این دانش آشنا شوید

  1391-12-27 March 17, 2013 02:43 PM  
سیزدهمین و آخرین جلسه درس در سال جاری  امروز  یکشنبه 27 اسفندماه  برگزار گردید

  1391-12-26 March 16, 2013 01:55 PM  
سیزدهمین و آخرین جلسه درس در سال جاری فردا یکشنبه 27 اسفندماه برگزار خواهد شد

  1391-12-26 March 16, 2013 01:55 PM  
با کمپانی براد و چشم انداز آن
از طریق مراچعه به بخش منابع و مطالعه تکمیلی در سایت آن آشنا شده و چشم انداز آنرا  برگه شخصی خود در سایت گروه
بررسی و تحلیل کنید

  1391-12-22 March 12, 2013 11:49 AM  
دوازدهمین جلسه درس در زمان مقرر با حضور اکثریت دانشجویان علاقمند برگزار گردید
جلسه پایانی درس در سال جاری یکشنبه 27 اسفندماه  حتما برگزار خواهد شد
دانشجویان حاضر در جلسه امروز میتوانند طی امروز ، فردا و پس فردا با مراجعه به طبقه همکف دانشکده در محل نمایشگاه کنفرانس هجدهم سالانه انجمن کامپیوتر ایران حاضر شده و با دیدن ارائه نمایشی نحوه ، برنامه و نتایج اجرای مطالعه راهبردی فای  شهرداری تهران ضمن، مصاحبه با مسئولان غرفه، مطالعه اسناد مربوطه  به ارائه یک تحلیل شخصی از کیفیت و نتایج این کاراقدام کنند. تا نتایج را بتوانند به عنوان یک کار اختیاری داوطلبانه به شکل یک ارائه نمایشی،  پس از گرفتن تایید مدرس با رایانامه ، تحویل دهند و  نمره اضافی بگیرند.

  1391-12-20 March 10, 2013 12:33 PM  
اطلاعیه مهم
جلسه پایانی درس در سال جاری یکشنبه 27 اسفندماه  حتما برگزار خواهد شد
جلسه ماقبل پایانی درس در روز سه شنبه 22 اسفند در  اطاق 007 حتما برگزار خواهد شد  ،

  1392-01-17 April 06, 2013 12:15 PM  
صورت تمرین اول درس در بخش تمرینات قرار گرفت
یازدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-12-20 March 10, 2013 08:35 AM  
مشخصات  تمرین اول درس  
زمینه پرسش ها
اصول و مدلهای مدیریت و برنامه ریزی راهبردی
شامل مطالب مطروحه در کلاس درس و سایت درس و
زمان ارائه صورت تمرین
91/12/20
آخرین مهلت تحویل  بخش گروهی و  انفرادی با رایانامه
92/1/17

  1391-12-19 March 09, 2013 05:30 AM  
گام چهارم و آخر برای آمادگی پاسخ دهی به پرسشهای تمرین یکم درس
مقاله فارسی
برنامه ریزی استراتژیک شهرهای الکترونیکی
را در نشانی درج شده در بخش پیوندها در گروهتان بخوانید و تحلیل کنید

  1391-12-15 March 05, 2013 03:06 PM  
دهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-12-15 March 05, 2013 11:20 AM  
اطلاعیه مهم
جلسه پایانی درس در سال جاری یکشنبه 27 اسفندماه  حتما برگزار خواهد شد
جلسه ماقبل پایانی درس در روز سه شنبه 22 اسفند حتما برگزار خواهد شد و چنانچه اطاق 202 اشغال باشد ، اطاق 007 به این منظور به عنوان جایگزین رزرو شده است

  1391-12-14 March 04, 2013 02:47 PM  
گام سوم
فصلی از یک کتاب با عنوان "راهبرد بعنوان خلق آینده بنگاه
را در بخش منابع بخوانید
و اگر به کتاب علاقمند شدید در بخش مباحثقه سایت یادداشت بگذارید تا کتاب الکترونیکی کامل و بسیار خواندنی را دریافت دارید

  1391-12-14 March 04, 2013 02:38 PM  
گام دوم برای آمادگی فهم تمرین یک و پاسخ دهی به آن
یک ارائه نمایشی در مورد تحلیل سوات جهانگردی الکترونیکی و
مقاله ای در باره تحلیل راهبردی سوات عرضه شده دردومین کنفرانس شهر الکترونیکی - خرداد ماه 1388
را در بخش منابع به دقت بخوانید و به ویژه در مقاله نحوه انتخاب راهبرها ، اولویت بندی آنها به کمک مدل را برای حل تمرین و حل مسائل امتحانات بیاموزید و در گروه به یکدیگر یاد دهید

  1391-12-14 March 04, 2013 02:31 PM  
به تدریج برای دریافت صورت تمرین یک و پاسخ دهی به آن آماده شوید بهمین منظور ابتدا
از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها
شش مطلب  فارسی در مورد مدیریت و برنامه ریزی راهبردی با عناوین
واژه نامه برنامه ریزی راهبردی
مقاله نگرشی بر برنامه ریزی راهبردی
مقاله تفکر راهبردی
مقاله جلوگیری از شکست در برنامه ریزی راهبردی
مقاله تدوین راهبرد بدون قابلیت اجرا یعنی نظریه پردازی
و مقاله عدم قطعیت در برنامه ریزی و مدیریت راهبردی ایرانی
را به دقت بخوانید

  1391-12-14 March 04, 2013 02:24 PM  
اگر کماکان علاقمند هستید بیشتر در مورد بنامه ریزی راهبردی بدانید
اسلایدهای یک کارگاه در این زمینه را در بخش منابع ببینید

  1391-12-14 March 04, 2013 02:17 PM  
اگر به اصل اسلایدهای رنگی کلاس علاقه دارید میتوانید آنرا در سایت اجرای پیشین این درس در دو ترم پیش ببینید و یا به نسخه ای از آن که در بخش منابع این سایت درج شده مراجعه کنید

  1391-12-14 March 04, 2013 12:59 PM  
برای مرور برخی از مفاهیمی که در باره مدیریت و برنامه ریزی راهبردی در کلاس بحث شد
برخی از مدلهای برنامه ریزی و مدیریت راهبردی به روایت کتب تالیفی یا ترجمه ای فارسی
در بخش منابع ببینید

  1391-12-13 March 03, 2013 03:18 PM  
نهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار و اولین کوئیز تصادفی درس در این جلسه گرفته شد که نمرات آن به زودی اعلام خواهد شد

  1391-12-11 March 01, 2013 09:33 PM  
الگوی ارزیابی سایت های گروهی و نمره فردی ادواری دانشجویان
را در بخش منابع مطالعه و با بهبود های لازم و رفع نقائص و افزودن موارد واجد نمره
سایت را آماده گرفتن نمره مطلوب در پایان اسفندماه نمائید

  1391-12-10 February 28, 2013 08:32 PM  
گروه  کاوش 91 به عنوان آخرین و هفتمین  گروه درسی با عضویت دانشجویان
مسعودی
شیوائی
شیخ زادگان
قاسمی
آغاز به کار کرد
ازسایت این گروه  ازطریق نشانی درج شده در فهرست سایت بازدید نماید

  1391-12-10 February 28, 2013 05:36 PM  
گروه  نسل آینده  به عنوان ششمین گروه درسی با عضویت دانشجویان
شهنه پور
جعفر زاده
اسماعیلی
یادگاری
معصومی
آغاز به کار کرد
ازسایت این گروه  ازطریق نشانی درج شده در فهرست سایت بازدید نماید

  1391-12-10 February 28, 2013 05:22 PM  
گروه  ماها استراتژیک  به عنوان پنجمین گروه درسی با عضویت دانشجویان
برزگری
صدری
قهرمانی
شمسی
آغاز به کار کرد
ازسایت این گروه  ازطریق نشانی درج شده در فهرست سایت بازدید نماید

  1391-12-09 February 27, 2013 08:06 PM  
هشتمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-12-09 February 27, 2013 08:05 PM  
هفتمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
غائبین
صدری
وافی
برزگری

  1391-12-06 February 24, 2013 12:33 PM  
گروه ایران استراتژیک به عنوان چهارمین گروه درسی با عضویت دانشجویان
امیر مظاهری
علی جز ناظمیان
مصطفی وافی
روح الله کظیمی
آغاز به کار کرد
ازسایت این گروه  ازطریق نشانی درج شده در فهرست سایت بازدید نماید

  1391-12-05 February 23, 2013 03:55 PM  
اطلاعیه بسیار مهم
امروز آخرین مهلت تشکیل گروه های درسی و ایجاد سایت کار گروهی با مستندات مربوطه و اعلام نشانی سایت گروه به مدرس درس برای گرفتن تایید و رسمیت یافتن گروه است
به  این علت که تاخیر بیش از این مانع انجام به موقع و زمان بندی شده تمرینات درس است
از فردا به ازای هر روز تاخیر 25  نمره از صد امتیاز ارزیابی سایت گروه ها در اسفندماه به عنوان جریمه کسر خواهد شد که این نمره در پایان چهارشنبه صفر خواهد شد
کسانی که تا چهارشنبه تشکیل گروه خوذ را اعلام ننمایند
در گروه های اجباری به انتخاب مدرس درس به عنوان دانشمندان کم فرصت سازمان داده شده و چنانچه تا شنبه هفته آینده در این چارچوب اقدام به برپائی گروه نکنند نمرات فردی و گروهی تمرینات درس را از دست خواهند داد
سایت های گروهی تان را ترجیحا بر روی
CE
برپا نمائید
سایت های گروهی تان را ترجیحا بر روی
CE
برپا نمائید

  1391-12-02 February 20, 2013 08:24 PM  
گروه فرا فا به عنوان سومین گروه درسی با عضویت دانشجویان
مهسا لطفی
محیا مفتونی
امیر فاضلی نیا
محمد طاهری
آغاز به کار کرد
ازسایت این گروه  ازطریق نشانی درج شده در فهرست سایت بازدید نماید

  1391-12-02 February 20, 2013 08:20 PM  
گروه پویش به عنوان دومین گروه درسی با عضویت خانمها  
نیلوفر پیروزی
 رویا جوادی
 پرستو علی نیا
سیده طاهره یعقوبی
آغاز به کار کرد
ازسایت این گروه  ازطریق نشانی درج شده در فهرست سایت بازدید نماید

  1391-12-02 February 20, 2013 10:48 AM  
ششمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-11-30 February 18, 2013 02:36 PM  
گروه پیشگام 92 به عنوان اولین گروه درسی با عضویت آقایان
محمد چگینی
روزبه کتابی
آرمان شهبازیان
حسام شاهرخی
آغاز به کار کرد
ازسایت این گروه  ازطریق نشانی درج شده در فهرست سایت بازدید نماید

  1391-11-30 February 18, 2013 02:37 PM  
تصاویری از کتاب  استراتژی نمای 360 درجه
را با مراجعه به بخش پیوند ببینید
و خود را آماده ادامه بحث کلاسی در زمینه مبانی مفاهیم راهبردی نمائید

  1391-11-30 February 18, 2013 02:10 PM  
چنانچه بعد از ترمیم درس را گرفته اید یا در کلاس درس  حاضر شده اید
با مراجعه به بخش پیوندها و عنوان واژه شناسی مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فا
از طریق مراجعه به نشانی مربوطه با  نمونه هائی از تعریف برخی واژه ها به عنوان زبان مشترک آشنا شوید

  1391-11-29 February 17, 2013 12:38 PM  
پنجمین جلسه درس در زمان مقرر  برگزار گردید

  1391-11-28 February 16, 2013 02:01 PM  
ریز تقویم درس را در بخش تقویم
Calendar
ببینید

  1391-11-28 February 16, 2013 01:23 PM  
سومین جلسه درس به علت تعطیلی رسمی برگزار نشد اما چهارمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-11-28 February 16, 2013 01:20 PM  
زمان بندی ارائه صورت تمرینات درسی و آخرین مهلت پاسخ دهی به آنها و اجمال زمینه های پرسش در بخش تمرینات
Assignments
اعلام گردید

  1391-11-25 February 13, 2013 05:00 PM  
در اسرع وقت گروه های درسی چهار نفره را تشکیل ، سایت گروه را ایجاد و نشانی سایت گروه درسی خود را برای مدرس درس
ارسال نمائید
این سایت هر ماهه بر اساس مدل ارزیابی که اعلام خواهد شود مورد داوری قرار خواهد گرفت
این سایت باید دارای برگه های درج فعالیتهای فردی و گروهی و صورت و نتایج جلسات ، اساسنامه کار گروهی با درج شرایط اخراج اعضای کم کار و به زبان فارسی باشد برای برپائی سایت از مطالب زیر میتوانید استفاده کنید
راهنمای انجام کار گروهی ، راهنمای ایجاد سایت گروه درسی و دو اساسنامه نمونه کار گروهی را در نشانی های زیر مطالعه نمائید
راهنمای انجام کار گروهی
http://ce.sharif.edu/courses/89-90/1/ce467-1/index.php?section=resources&file=resources&cmd=changeDir&id=Groupware
راهنمای ایجاد سایت گروه درسی
http://ce.sharif.edu/courses/89-90/1/ce467-1/resources/root/Google-Sitesx.pdf
دو اساسنامه نمونه کار گروهی
http://ce.sharif.edu/courses/89-90/1/ce467-1/index.php?section=resources&file=resources&cmd=changeDir&id=assasnameh

  1391-11-25 February 13, 2013 05:00 PM  
نشانی نسخه انگلیسی و الکترونیکی کتاب درسی و مشخصات یک ترجمه فارسی از آن
را در بخش پیوندها بیابید

  1391-11-24 February 12, 2013 12:32 PM  
با مراجعه به بخش پیوندهای سایت
Links
میتوانید از سایت های شش نوبت ارائه  پیشین این درس طی سالهای 85 الی 90 بازدید نمائید

  1391-11-23 February 11, 2013 11:22 PM  
برنامه درسی و زمان بندی ارائه آن در بخش منابع اعلام گردید

  1391-11-17 February 05, 2013 04:48 PM  
دومین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1391-11-16 February 04, 2013 11:28 PM  
اولین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
برنامه و زمان بندی مطالب درسی پس از اخذ نظرات مشورتی دانشجویان در اوایل هفته آینده در سایت درس اعلام خواهد شد

  1391-12-27 March 17, 2013 03:17 PM  
اولین جلسه کلاس درس فردا یکشنبه 15 بهمن تشکیل خواهد شد
رمان آزمون میان ترم
پنجشنبه 22 فروردین 1392

  1391-11-11 January 30, 2013 09:16 AM  
محل کلاسها تعیین گردید
اطاق 202
زمان آزمون پایان ترم
ساعت 15 روز ششم تیرماه 1392

  1391-10-27 January 16, 2013 04:14 PM  
زمانهای کلاس درس به روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 10:30 الی 12 انتقال یافت

  1391-10-20 January 09, 2013 10:48 AM  
به نام بهترین سرآغاز
به صفحات اینترنتی درس مدیریت و برنامه ریزی راهبردی  فناوری اطلاعات  
در ترم دوم سال تحصیلی 92-91
در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
خوش آمدید
برنامه درسی و زمان بندی اجرای آن در طول ترم به زودی در این صفحات اعلام خواهد شد
ابطحی

Instructor:
Seyed Ebrahim Abtahi
(abtahi[at]sharif.edu)

3 Units
Sunday & Tuesday 10:30 - 12
Room: 202

 This website is visited 10812 times since January 2013. Updated Monday 2020-09-07 09:24