Computer Workshop 40108 
  CE Department- Sharif University of Technology 92-93-1 - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1392-11-04 January 24, 2014 05:31 PM  
با سلام

نمره نهایی درس در قسمت نمرات قرار گرفت است

موفق باشید

  1392-09-25 December 16, 2013 08:45 AM  
با سلام
امتحان شفاهی گروه پنجم روز چهارشنبه ۵ دی در محل کلاس کارگاه می باشد

  1392-09-25 December 16, 2013 08:08 AM  
با سلام

امتحان پایان ترم همه گروه ها به طور همزمان به شرح زیر برگزار خواهد شد

زمان: یکشنبه 1 دی 92 ساعت 12:30 الی 13:30
مکان: ابن سینا - الف 17، 19، 22، 25

سوالات امتحان از موضوعات مشخص شده در سیلابس درس بوده و به صورت تستی یا چندکلمه ای خواهد بود.

امتحان پایان ترم نمره اضافه خواهد داشت که می تواند برای جبران کسری تمرینات و امتحان تایپ اعمال شود. عکس این مورد، یعنی جبران کسری پایان ترم از روی نمره اضافه تمرین و تایپ ممکن نیست.

موفق باشید.

  1392-09-20 December 11, 2013 02:57 AM  
با سلام

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند که امتحان گروه پنجم در دو مرحله اخذ خواهد شد.
مرحله اول: این مرحله فقط مختص گروه پنجم می باشد. در این مرحله از کلیه دانشجویان در مورد مطالب گفته شده به صورت شفاهی سوال خواهد شد. این امتحان شامل موارد زیر است:
1- Microsoft office Word
2- Microsoft office Excel
3- Microsoft office PowerPoint
4- Linux commands
5- Latex
6- Advance Windows
از هر دانشجو به مدت ۲۰ دقیقه امتحان اخذ خواهد شد. در این امتحان از کلیه موارد بالا سوال پرسیده خواهد شد و لازم است دانشجوبان به کلیه مطالب بیان شده در جزوات مربوطه مسلط باشند.

مرحله دوم: شامل امتحان کتبی و امتحان تایپ می باشد که همزمان با سایر گروه ها اخذ خواهد شد.

تاریخ امتحانات اعلام خواهد شد و لازم است دانشجوبان در صورت نیاز از هم اکنون اقدام به تمرین مفاد امتحانی نمایند.

با آرزوی موفقیت.

  1392-09-11 December 02, 2013 09:11 AM  
فایل دستورالعمل جلسه دهم آپلود شد

  1392-09-11 December 02, 2013 09:11 AM  
فایل دستورالعمل جلسه نهم آپلود شد

  1392-08-25 November 16, 2013 03:53 AM  
فایل  دستور العمل جلسه  هشتم (لاتک) آپلود شد

  1392-08-18 November 09, 2013 05:15 AM  
فایل  دستور العمل جلسه  هفتم آپلود شد

  1392-08-11 November 02, 2013 07:01 AM  
امتحان تایپ با استفاده از نرم افزار تایپ مَستر برگزار خواهد شد. لازم است دانشجویان با محیط این نرم افزار آشنا باشند. فایل نصبی این برنامه در قسمت منابع وجود دارد

  1392-08-11 November 02, 2013 06:58 AM  
فایل جلسه ششم آپلود شده است

  1392-07-27 October 19, 2013 09:04 AM  
فایل  دستور العمل جلسه چهارم آپلود شد

  1392-07-27 October 19, 2013 09:07 AM  
Dear students,
Typemaster was uploaded in the "Resources/Tools" section. Practice typing skill for the exam.
--

  1392-07-20 October 12, 2013 09:10 AM  
فایل  دستور العمل جلسه سوم آپلود شد

  1392-07-13 October 05, 2013 09:16 AM  
فایل  دستور العمل جلسه دوم آپلود شد

  1392-07-06 September 28, 2013 09:11 AM  
فایل  دستور العمل جلسه اول آپلود شد

  1392-07-06 September 28, 2013 09:01 AM  
سیلابس درس در بخش مراجع آپلود شد

  1392-07-03 September 25, 2013 10:55 AM  
لیست دستیاران آموزش به ترتیب روزها
شنبه ها : آقای رستمی
یکشنبه ها :‌ خانم سرکاری
دوشنبه ها :‌ آقای رازیان
سه شنبه ها : خانم ایزدی
چهار شنبه ها :‌ آقای عباسی
کلیه کلاس ها در ساعت مقرر (۱۳- ۱۶) برگزار خواهند شد

  1392-07-03 September 25, 2013 07:13 AM  

کلاسهای درس کارگاه کامپیوتر از روز شنبه ششم مهرماه در محل سایت دانشکده واقع در طبقه سوم برگزار خواهد شد.

  1392-06-30 September 21, 2013 06:53 AM  

سال تحصیلی جدید مبارک!

Instructor:
Morteza Amini
(amini [AT] sharif)

3 Units
Room: CE Site
 This website is visited 11112 times since September 2013. Updated Monday 2020-09-07 09:26