Digital Design 40212 
  CE Department- Sharif University of Technology 1 - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1392-11-07 January 27, 2014 03:20 PM  
ریز نمرات درس بر تابلو اعلانات اتاق 615 دانشکده کامپیوتر نصب شده است

  1392-10-17 January 07, 2014 11:12 AM  
نمرات کوییز چهارم و پنجم در بخش مربوطه قابل مشاهده است

  1392-09-30 December 21, 2013 03:08 PM  
جلسه روز سه شنبه 26 آذر مطالب زیر تدریس شد که باید برای امتحان پایان ترم مطالعه شود:
Quine–McCluskey الگوریتم
Race
Glitch
Hazard
راه حل برطرف کردن Glitch
و ...

  1392-09-26 December 17, 2013 02:48 PM  
کوییز 4 و 5 هر دو با هم در روز یکشنبه اول دی ماه برگزار می شود. حتما شرکت نمایید

ضمنا برای مشاهده برگه میان ترم به اینجانب مراجعه کنید، که در صورت بروز هر گونه اشتباه در نمره دادن یا شمارش اصلاح صورت گیرد

باتشکر

  1392-09-24 December 15, 2013 02:29 PM  
نمرات میان ترم در صفحه مربوطه قابل مشاهده است

  1392-09-17 December 08, 2013 02:10 PM  
اسلاید های فصل 7 در بخش منابع موجود است
همچنین صفحه مربوط به تمرینها بروز رسانی شد. بالاخص برای تمرینهای سری 6 و 7 به این بخش مراجعه شود

  1392-09-16 December 07, 2013 11:49 AM  
نمره های کوئیز سوم در صفحه مربوطه قابل مشاهده است

  1392-09-12 December 03, 2013 02:32 PM  
کوئیز چهارم روز 24 آذر از فصل 6 کتاب مانو می باشد. به تقویم مراجعه شود

  1392-08-28 November 19, 2013 02:49 PM  
کوئیز سوم روز 10 آذر از فصل 5 کتاب مانو می باشد. به تقویم مراجعه شود

  1392-08-28 November 19, 2013 02:49 PM  
تاریخ امتحان میان ترم روز سه شنبه 19 آذر راس ساعت 3 بعد از ظهر در کلاس الف 12 و تا آخر فصل 5 کتاب مانو می باشد. به تقویم مراجعه شود

  1392-08-26 November 17, 2013 04:47 AM  
نمره های کوئیز دوم در صفحه مربوطه قابل مشاهده است

  1392-08-04 October 26, 2013 07:15 AM  
کلاس های حل تمرین
دوشنبه ها ساعت 1:30 الی 3 کلاس 402
202 سه شنبه ها ساعت 4:30 الی 6 کلاس
چهارشنبه ها ساعت 1:30 الی 3 کلاس 103

Instructor:
Bayat Sarmadi
(sbayat@sharif.edu)

3 Units
3:00-4:30
Room: الف 12
 This website is visited 4154 times since October 2013. Updated Monday 2020-09-07 09:25