Information Technology Ethics 40347 
  CE Department- Sharif University of Technology 92-93 Fall - Group 1 

  Main Menu


Announcments

  1392-11-19 February 08, 2014 11:03 AM  
در پی ارسال و تثبیت نمرات نهائی درس آداب فناوری اطلاعات در اداره آموزش
که یک نسخه از آن هم در بخش نمرات درج گردیده است
ضمن تشکر از دانشجویان ساعی این درس
برای 3622 بار بازدید آنها از برگه های اینترنتی این درس
و آرزوی موفقیت برای آنها
بدینوسیله اعلام میگردد   صفحات این سایت  از این پس به هنگام نخواهد شد

  1392-11-16 February 05, 2014 10:08 AM  
ریز نمرات نهائی درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1392-11-17 February 06, 2014 09:38 PM  
نمرات ارسالی به آموزش پس از بررسی اعتراضات به برگه های امتحانی  ارسال شده است
با بررسی مجدد از اعتراضات  اعلام شده موردی وارد تشخیص  داده نشد

  1392-11-16 February 05, 2014 08:52 AM  
نمرات ارسالی به آموزش پس از بررسی اعتراضات به برگه های امتحانی  
ارسال شده که در این درس پس از بررسی نمره ای تغییر نیافت

  1392-11-14 February 03, 2014 08:32 AM  
نمرات و ریز نمرات تمرین دوم (3و4) درس در دو بخش در بخش نمرات اعلام گردید

  1392-11-11 January 31, 2014 10:58 PM  
نمرات آزمون پایان ترم درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1392-11-09 January 29, 2014 05:10 AM  
زمان مراجعه جهت دیدن برگه های آزمون های  درس  
شنبه 12 بهمن ماه از ساعت 13:30 الی 16:30 اطاق 401 طبقه چهارم نمرات آزمون پایان ترم درس پیش از این جلسه اعلام خواهد شد

  1392-10-17 January 07, 2014 02:33 PM  
برای حضور در جلسه آزمون پایان ترم کتاب بسته و  جزوه باز  درس - به خواست دانشجویان - آماده شوید
استفاده از جزوات  دیگران و  استفاده اشتراکی از آنها در جلسه امتحان میسر نمی باشد
قبل از شروع آزمون هر گروه یک  لوح فشرده تحویل خواهد داد که بر روی آن نام گروه و اعضائ و شماره دانشجوئی آنها و نشانی سایت گروه درج شده است
در هر لوح فشرده دو پوشه تمرینات  و مطالعات   داوطلبانه اضافی را قرار دهید.
در پوشه مطالعه داوطلبانه اضافی پوشه هائی برای گروه با نام گروه و برای هر عضو با نام دوبخشی نام خانوادگی و شماره دانشجوئی قرار دهید و نتایج مطالعات گروهی و انفرادی داوطلبانه مصوب را در قالب پرونده های پی.پی.تی  درج کنید.
در پوشه تمرینات  در پوشه های مجزا با نام شماره هر تمرین دو پوشه بخش گروهی و بخش انفرادی را درج کنید.
در پوشه های بخش گروهی هر تمرین   پرونده های تحویل  بخش های گروهی این  تمرین را که در موعد مقرر تحویل استادیار درس داده اید را قرار دهید. در داخل  این پرونده ها     شماره پرسش تمرین  و پاسخ آن درج شده باشد.  .
در پوشه های فردی هر فرد در هر تمرین نیز  جوابهای ارسالی او برای بخش های انفرادی هر تمرین را با  پروندهای حاوی شماره پرسش و پاسخ مربوطه  بخش های انفرادی تمرینات  آن گونه که تحویل استادیار درس در موعد مقرر داده اید ، قرار دهید.  .  
پرونده های متنی را فقط  در قالب داک و ارائه های نمایشی را در قالب پی.پی.تی تحویل دهید. قالب پی.دی.اف پذیرفتنی نیست
بعد از نوشتن لوح فشرده،  آنرا برای قابل خواندن بودن و وجود اطلاعات بر آن امتحان کنید
نمره  ای به لوح های خالی یا غیر قابل خواندن گروه ها تعلق نخواهد گرفت
تحویل این لوح پس از پایان جلسه امتحان میسر نیست
هرگروه فقط و فقط یک لوح فشرده در ابتدای شروع جلسه امتحان تحویل میدهد
لوح انفرادی دریافت نمیشود
آخرین مهلت تحویل کتابهائی که از من به امانت گرفته اید در  جلسه آزمون پایان ترم  است
ارسال این اطلاعات از طریق رایانانه میسر نیست
موفق باشید

  1392-10-09 December 30, 2013 04:43 PM  
نمرات آزمون میان ترم در بخش نمرات اعلام گردید

  1392-10-07 December 28, 2013 05:07 PM  
یک سخنرانی تحلیلی در باره زندگی اخلاقی -اخلاق و تکلیف - را در بخش منابع  میتوانید بخوانید

  1392-10-07 December 28, 2013 12:29 PM  
نمرات امتحانک سوم درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1392-10-03 December 24, 2013 02:28 PM  
سی امین  جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
و کلاسهای درسی طبق تقویم آموزشی پایان یافت

  1392-10-03 December 24, 2013 02:26 PM  
مطالبی در باره حریم و امنیت شخص در رایا سپهر
را در نشانی درج شده در بخش پیوندها بخوانید

  1392-10-01 December 22, 2013 02:11 PM  
متافیزیک واقعیت مجازی مایکل هایم - معرفی کتاب و مصاحبه با مترجم
را در بخش منابع بخوانید

  1392-10-01 December 22, 2013 01:53 PM  
نمرات و ریز نمرات تمرین اول درس در محل نمرات اعلام گردید

  1392-10-01 December 22, 2013 01:27 PM  
بیست و نهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-09-26 December 17, 2013 01:46 PM  
بیست و هشتمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-09-24 December 15, 2013 03:52 PM  
از طریق خواندن مطلبی در بخش منابع در زمینه
معرفی کتابی پژوهشی در مورد مدل ارتباطی ایرانیان
با مهمترین مشخصات مدل ارتباطی ایرانیان از دیدگاه نویسنده این کتاب که حاصل کاری پژوهشی است آشنا شوید

  1392-09-24 December 15, 2013 03:28 PM  
با
انجمن ایرانی اخلاق در علوم و مهندسی از طریق وبگاه آن در نشانی زیر آشنا شوید
http://iranethics.ir/

  1392-09-24 December 15, 2013 03:07 PM  
کتاب الکترونیکی
مجموعه قوانین و مفررات
فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران را
در نشانی درج شده در بخش پیوندها ببینید

  1392-09-24 December 15, 2013 02:55 PM  
بیست و هفتمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید
صورت تمرین آخر درس -سوم و چهارم - در بخش تمرینات قرار گرفت
آخرین مهلت تحویل پاسخها : 12/10/92

  1392-09-22 December 13, 2013 08:31 PM  
برای انجام تمرین پایانی درس آماده شوید
نقدهائی بر پیش نویس منشور حقوق شهروندی
و
بقیه پیوست های تمرین آخر (سوم و چهارم) درس
را در بخش منابع بخوانید

  1392-09-20 December 11, 2013 01:24 PM  
بیست و  پنجمین جلسه درس برگزار ، ارزیابی درس انجام
سپس  
, بیست و ششمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-09-12 December 03, 2013 01:15 PM  
بیست و چهارمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار و طی آن امتحانک سوم درس گرفته  شد

  1392-09-11 December 02, 2013 02:33 PM  
مقاله آسیب‌شناسی فقدان نظام حرفه‌ای رایانه و فناوری اطلاعات در ایران و ضرورت‌های برپائی نظام مهندسی رایانش در ایران
را در بخش منابع بخوانید

  1392-09-10 December 01, 2013 05:50 PM  
بیست و سومین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-09-05 November 26, 2013 09:04 PM  
متن پیش نویس غیررسمی
منشور حقوق شهروندي
را که یکی از پرسشهای گروهی تمرین دوم درس است  در بخش منابع قرار گرفت
این منشور  را مطالعه و در گروه برای ارائه یک نقد گروهی به بحث بگذارید
نقد پاسخ شامل ارائه فهم گروه شما از منشور و بیان نقاط قوت و ضعف ان با ذکر دلیل است

  1392-09-05 November 26, 2013 04:16 PM  
راجع به شرکت براد در کلاس صحبت شد
سریعترین شرکت  سازنده ساختمانهای پیش ساخته
شرکتی مودب با فناوری های سبز و راهبرهای زیست محیطی
دو فیلم از کارهای این شرکت را از طریق نشانی های درج شده در بخش پیوندها
اگر علاقمند بودید میتوانید ببینید

  1392-09-05 November 26, 2013 02:09 PM  
ارائه نمایشی کمینه ای از مدل تصمیم گیری اخلاقی جیمز رست
را در بخش منابع میتوانید بیابید

  1392-09-05 November 26, 2013 02:04 PM  
کتاب الکترونیکی
مباحث معاصر در آداب فناوری اطلاعات
را از نشانی درج شده در بخش پیوندها
برای مطالعه شخصی فرادرسی میتوانید بردارید

  1392-09-05 November 26, 2013 01:54 PM  
درس آداب فا در دانشگاه های جهان
را در بخش منابع ببینید

  1392-09-05 November 26, 2013 01:44 PM  
اسلایدهایی دانشجوئی در باره فصول 5 و 6 و 7 کتاب درسی
در بخش منابع قرار گرفت

  1392-09-05 November 26, 2013 01:17 PM  
بیست و دومین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-09-05 November 26, 2013 06:25 AM  
ارائه  ای نمایشی و دانشجوئی در مورد نرم افزارهای متن باز
در بخش منابع قرار گرفت

  1392-09-05 November 26, 2013 06:23 AM  
ارائه ای نمایشی در مورد مدل داوری اخلاقی کولین بوید
در بخش منابع قرار گرفت

  1392-09-03 November 24, 2013 09:26 PM  
بیست و یکمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-08-29 November 20, 2013 02:00 PM  
بیستمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-08-26 November 17, 2013 02:32 PM  
در ارتباط با مطلب مطروحه در کلاس درس با عنوان هوش اخلاقی
میتواند راه های پرورش هوش اخلاقی از دیدگاه میکله بوربا
را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها بخوانید

  1392-08-26 November 17, 2013 02:25 PM  
اگر به دیدگاه های دکتر علی پایا علاقمند شده اید
مصاحبه ای با ایشان با عنوان نظمی که فناوری بر ما تحمیل می کند را میتوانید در بخش منابع بخوانید

  1392-08-26 November 17, 2013 02:14 PM  
داوری اخلاقی به روایت مدل منطق موقعیت پایا
با یک مدل فرآیندی پیشنهادی برای اجرای آن در بخش منابع قرار گرفت

  1392-08-26 November 17, 2013 01:58 PM  
دستور العمل و برگه های ثبت نرم افزار در ایران برای استفاده از قانون حق تکثیر نرم افزار ایران
وقانون حمایت ازحقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای ایران  
در بخش منابع قرار گرفتند

  1392-08-26 November 17, 2013 01:47 PM  
متن قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علائم تجاری ایران
را در بخش منابع بخوانید

  1392-08-26 November 17, 2013 01:41 PM  
مقاله مقایسه نظام حمایتی از اسرار تجاری و نظام حق اختراع
را در بخش منابع بخوانید

  1392-08-26 November 17, 2013 01:31 PM  
نوزدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-08-21 November 12, 2013 03:32 PM  
یادداشت روزنامه ای
نفوذ به دنیای  انواع هکرها : ده هکر برتر جهان
در بخش منابع برای
حل سوال هفتم ، بخش هفتم تمرین اول و دوم درس بخوانید

  1392-08-21 November 12, 2013 03:25 PM  
پیش نویس قانون گردش آزاد اطلاعات ایران
طرح تکمیلی آن
و طرح دو شوری حمایت از حریم خصوصی
و لایحه حمایت از حریم خصوصی
را در بخش منابع ببینید
اگر علاقمند بودید از طریق سایت مجلس شورای اسلامی
www.majlis.ir
تصویب این قوانین را پیگیری کنید

  1392-08-21 November 12, 2013 03:10 PM  
بخشی از پیوست های تمرین اول درس را دانشجویان باید از سایت درس در ترمهای پیشین با بیابند
برای سهولت کار با مراجعه به بخش پیوند های همین سایت  و تقه زدن بر پیوستهائی که می خواهید
میتوانید به آنها دسترسی یابید

  1392-08-21 November 12, 2013 08:42 PM  
هجدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-08-20 November 11, 2013 03:50 PM  
صورت اولین تمرین درس شامل تمرینات 1و2
در بخش تمرینات قرار گرفت
مهلت نحویل پاسخ تمرین
92/9/5

  1392-08-19 November 10, 2013 02:12 PM  
آخرین پیوست    تمرین اول درس
ترجمه فصل اول کتاب مارتین در زمینه آداب و اخلاق مهندسی
را در بخش منابع ببینید

  1392-08-19 November 10, 2013 02:11 PM  
پیوست های تمرین اول درس
گزارش اصول آدابی در سطح راهبرد در شرکت براد چین
را در بخش منابع ببینید

  1392-08-19 November 10, 2013 02:28 PM  
هفدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-08-16 November 07, 2013 02:37 PM  
آزمون میان ترم درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-08-14 November 05, 2013 06:56 PM  
به خواست دانشجویان
صورت امتحانک های اول و دوم درس
در بخش منابع قرار گرفت

  1392-08-14 November 05, 2013 01:23 PM  
شانزدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-08-12 November 03, 2013 02:54 PM  
یادداشت پژوهشی
جرائم رایانه ای ، ادله رقمی ، حمایت از حریم خصوصی و امنیت فضای تولید وتبادل اطلاعات
را در زمینه معرفی کتابهائی به زبان فارسی در این حوزه ها را در بخش منابع بخوانید

  1392-08-12 November 03, 2013 02:27 PM  
معرفی کتابهائی به زبان فارسی در زمینه اخلاق ، آدلب و فناوری اطلاعات
را در بخش منابع بخوانید

  1392-08-12 November 03, 2013 02:24 PM  
اسلایدهائی در باره اخلاق حرفه ای  که قسمت های اصلی آن برگرفته از کتب استاد پژوهشگر آقای دکتر احد فرامرز قراملکی است را در بخش منابع ببینید

  1392-08-12 November 03, 2013 02:00 PM  
متن کامل قانون جرائم رایانه ای ایران
را در بخش منابع ببینید

  1392-08-14 November 05, 2013 01:22 PM  
پانزدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-08-14 November 05, 2013 01:22 PM  
پنجمین و آخرین  گروه درسی دانشجویان با نام نوفا با عضویت
شمسی
زرقامی پرست
آقائی
تشکیل گردید

  1392-08-11 November 02, 2013 06:50 PM  
چهارمین گروه انشجوئی درس با مشخصات زیر تشکیل گردید
نام گروه : گروپفا
نام اعضا:رامتین رسولی
سهیل سپاسی
مهیار قرائیان

  1392-08-11 November 02, 2013 11:37 AM  
نمرات امتحانک دوم درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1392-08-07 October 29, 2013 03:02 PM  
گروه "آپفا" (آداب پژوهان فناوری اطلاعات
به عنوان سومین گروه انشجوئی درس با حضور و عضویت  دانشجویان زیر
-بهنام حیدری
 -عماد قاسمی نراقی
-امید زراعتکار
تشکیل گردید

  1392-08-07 October 29, 2013 02:38 PM  
یادداشت پژوهشی
تر افزار ، خشک افزار و نیک افزار ، و انجام کار ناب در رایاسپهر
را در بخش منابع بخوانید
و ضمن آن با کتابهای  آقای دکتر
احد فرامرز قراملکی
استاد الهیات دانشگاه تهران و پژوهشگر معتبر اخلاق حرفه ای آشنا شوید

  1392-08-07 October 29, 2013 01:49 PM  
لایحه پیشنهادی دولت در زمینه آزادی اطلاعات را در بخش منابع بخوانید و از طریق وبگاه مجلس شورای اسلامی نتایج تصویب انرا  پیگیری و در کلاس مطرح نمائید

  1392-08-07 October 29, 2013 01:38 PM  
گزارش
حمایت از داده - حمایت قانونی از حریم اشخاص در فضای سایبر
را در بخش منابع بخوانید

  1392-08-07 October 29, 2013 01:26 PM  
اسلایدهائی در باره چهار فصل اول کتاب درسی به زبان فارسی را در نشانی درج شده در بخش پیوندها ببینید

  1392-08-07 October 29, 2013 01:21 PM  
چهاردهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-08-06 October 28, 2013 03:50 PM  
گزارش نشست اخلاق در عصر مدرن را در بخش منایع سایت بخوانید

  1392-08-05 October 27, 2013 03:32 PM  
دومین گروه انشجوئی درس با نام
گروه پیشفا با عضویت ۳ نفر تشکیل گردید

نگار خجسته

،شهنه پور

و  رویا جوادی

  1392-08-05 October 27, 2013 03:22 PM  
سیزدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-08-19 November 10, 2013 02:10 PM  
پیوست های تمرین اول درس
ارائه نمایشی دکتر کیارش بازرگان
اخلاق علمی در دانشگاه ها : باید ها  و نباید ها
را در بخش منابع ببینید

  1392-08-04 October 26, 2013 01:14 PM  
پیوست های تمرین اول درس
مقالات دکتر عاملی
که در سایت درس درج شده است

  1392-08-04 October 26, 2013 01:01 PM  
پیوست های تمرین اول درس
یادداشت روان شناسی قضاوتهای اخلاقی
را در بخش منابع بخوانید

  1392-08-04 October 26, 2013 12:45 PM  
پیوست های تمرین اول درس
مقاله در آمدی بر اخلاق کامپیوتر و اطلاعات از دومین کنفرانس شهر الکترونیکی را در بخش منابع مطالعه کنید

  1392-08-04 October 26, 2013 12:40 PM  
پیوست های تمرین اول درس
خبر هویت لمسی را در بخش منابع مطالعه و ادله نویسنده را واکاوی کنید

  1392-08-04 October 26, 2013 12:39 PM  
پیوست های تمرین اول درس
سوگند نامه مهندسی پیشنهادی استاد ارجمند  جناب آقای دکترمهدی بهادری نژاد
http://sina.sharif.edu/~bahadori/
را در بخش منابع مطالعه و با مطالعه و جستجوی بیشتر نیاز به آن نظیر سوگندنامه دانش آموختگان پزشکی را بررسی کنید

  1392-08-04 October 26, 2013 01:15 PM  
با مطالعه مطالب زیر به عنوان بخشی از پیوست های تمرین اول درس که صورت آنرا به زودی دریافت خواهید کرد
در بخش منابع سایت مطالعه کنید و برای انجام این تمرین آماده شوید
1- پرونده نمونه هائی از اسناد آدابی سازمانی
2- واژه نامه کتاب نگاهی به فلسفه اخلاق در سده بیستم
3- مقاله تحليل محتواي منشورهاي اخلاقي سازمان های ایران
4- مقاله سامانه رایانه ای مولد آداب نامه های سازمانی با امکان سنجش میزان تحقق و بهبود

  1392-08-01 October 23, 2013 12:18 PM  
گروه
فرافا
با عضویت
مهسا لطفی
 محیا مفتونی
 کارون راشدی نیا
 امیر فاضلی نیا
به عنوان اولین گروه درسی دانشجوئی تشکیل گردید
دانشجویان در اسرع وقت به تشکیل گروه اقدام و نام گروه و اعضای آنرا که برای انجام تمرین اول درس ضروری است به مدرس درس با رایانمه اعلام نمایند

  1392-08-05 October 27, 2013 03:22 PM  
دوازدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-07-28 October 20, 2013 03:49 PM  
ارائه ای نمایشی از ترجمه کتاب مبانی مفاهیم اخلاقی نوشته رابینسون و گارات
که مروری پیشینه گرا بر مباحث فلسفی اخلاق غربی به عنوان  سواد عمومی است را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها ببینید

  1392-07-28 October 20, 2013 03:36 PM  
مقاله سامانه رایانه ای مولد آداب نامه های سازمانی با امکان سنجش میزان تحقق و بهبود
موضوع پایان نامه  کارشناسی آقای نفری ، دانشجو و استاد یار پیشین این درس که اینک به تحصیل در خارج از کشور برای اخذ درجه دکتری اشتغال دارند را در بخش منابع بخوانید

  1392-07-28 October 20, 2013 02:40 PM  
واژه ها ، قیود و افعال مناسب اسناد آدابی
را در بخش منابع بخوانید

  1392-07-28 October 20, 2013 03:37 PM  
تحليل محتواي منشورهاي اخلاقي سازمان های ایران
مقاله ای از  دانشجو و استادیار پیشین این درس که اینک در حال اخذ درجه دکتری در خارج از کشور هستند را در بخش منابع مطالعه نمائید

  1392-07-28 October 20, 2013 02:20 PM  
واژه نامه کتاب نگاهی به فلسفه اخلاق در سده بیستم را در بخش منابع بخوانید

  1392-07-28 October 20, 2013 02:10 PM  
نمونه هائی از اسناد آدابی سازمانی در ایران و جهان را در بخش منابع مطالعه و برای انجام تمرین اول درس آماده شوید

  1392-07-28 October 20, 2013 01:15 PM  
یازدهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار و طی آن امتحانک دوم درس گرفته  شد

  1392-07-24 October 16, 2013 10:29 AM  
دانشجویانی که تا کنون به عضویت گروه مباحثه استادیاران و دانشجویان درس در نیامده اند
در اسرع وقت به این کار اقدام کنند

  1392-07-23 October 15, 2013 02:05 PM  
با مطالعه آگهی هک یا آزمون نفوذ و مطالعه دقیق سایر مطالب مندرج در سایت درس ، مطالعه مطروحه در کلاس درس و دو فصل اول کتاب درسی خود را برای شرکت در کوئیز بعدی درس و انجام تمرین اول درس آماده کنید

  1392-07-23 October 15, 2013 01:49 PM  
دهمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار  شد

  1392-07-23 October 15, 2013 01:28 PM  
اطلاعیه مهم
آزمون میان ترم درس از ساعت 10 الی 12
روز پنجشنبه 16 آبان در اطاق 101
برگزار خواهد شد

  1392-07-22 October 14, 2013 02:39 PM  
نمرات امتحانک اول درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1392-07-21 October 13, 2013 01:28 PM  
گر تاکنون  کتاب درسی را تهیه نکرده اید
لطفا در اسرع وقت برای داشتن امکان انجام تمرینات و شرکت در آزمون کتاب باز پایان ترم  درس
با مراجعه به آقای عسگری در انتشارات دانشکده نسخه پی.دی.اف کتاب درسی را تهیه  نمائید

  1392-07-21 October 13, 2013 01:27 PM  
نهمین جلسه کلاس درسی در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-07-20 October 12, 2013 09:39 PM  
خبر  جرایم اخلاقی دومین جرم اینترنتی کشور
را در بخش منابع بخوانید

  1392-07-20 October 12, 2013 04:43 PM  
با
شرح حال و مقالات دکتر سعید رضا عاملی
از طریق اطلاعات درج شده در بخش منابع آشنا شوید

  1392-07-23 October 15, 2013 01:47 PM  
زمان ، ساعت  ، محل و گونه آزمون میان ترم درس به قرار زیر است
پنجشنبه 16 آبان ماه
ساعت 10 الی 12
اطاق 101
کتاب بسته

  1392-09-12 December 03, 2013 01:14 PM  
هشتمین جلسه درس در زمان مقرر برگزار و طی آن امتحانک اول درس گرفته شد

  1392-09-12 December 03, 2013 01:12 PM  
هفتمین جلسه درس در زمان مقرر بر اساس برنامه درسی برگزار گردید

  1392-07-14 October 06, 2013 08:15 AM  
از طریق نشانی درج شده در فهرست خدمات سایت درس به گروه مباحثه دانشجویان با استادیار درس بپیوندید

  1392-07-09 October 01, 2013 02:12 PM  
یادداشت
آیا کبوتران «صفر و یک» مقصراند؟
را در بخش منابع بخوانید

  1392-07-09 October 01, 2013 01:31 PM  
ششمین جلسه درس در زمان مقرر بر اساس برنامه درسی برگزار گردید

  1392-07-07 September 29, 2013 02:27 PM  
پنجمین جلسه درس در زمان مقرر بر اساس برنامه درسی برگزار گردید

  1392-07-07 September 29, 2013 07:00 AM  
دیدگاه
از دانش آموخته مهندسی تا مهندس حرفه ای
را در بخش منابع بخوانید

  1392-07-06 September 28, 2013 03:57 PM  
گزارش هوش رقمی را در بخش منابع بخوانید و با ابعاد دیگری از شکاف رقمی آشنا شوید

  1392-07-06 September 28, 2013 03:11 PM  
با پیشینه آداب فناوری اطلاعات از طریق دکتر جمال خانی جزنی نویسنده اولین کتاب فارسی اخلاق و فناوری اطلاعات
در بخش منابع آشنا شوید

  1392-07-06 September 28, 2013 02:26 PM  
آقای مهدی بلباسی به عنوان استادیار درس  انتخاب و نشانی رایانامه تماس ایشان  در سایت درس درج گردید

  1392-07-02 September 24, 2013 01:42 PM  
چهارمین جلسه درس در زمان مقرر بر اساس برنامه درسی برگزار گردید

  1392-07-02 September 24, 2013 06:14 AM  
برای مرور مطالب مطروحه در جلسات پیشین درس
مقاله چارچوبی برای آموزش دروس دانشگاهی اخلاق در فناوری اطلاعات
در بخش منابع مطالعه نمائید

  1392-07-01 September 23, 2013 03:52 PM  
این ترم تلاش خواهیم کرد برخی پژوهشگران ایرانی حوزه های  اخلاق و آداب فنوری اطلاعات و مهندسی حرفه ای شامل اساتید
جمال خانی جزنی
سعید رضا عاملی  
احد فرامرز قرا ملکی
حسین معماریان
پرویز شهریاری
و حسینعلی رحمتی
را از طریق آثارشان به شما معرفی کنیم
در این نوبت میتوانید از طریق  مطالعه مصاحبه  و یادداشت درج شده در وب نبشت آقای رحمتی مندرج در بخش منابع سایت درس با
دیدگاه های ایشان آشنا شوید
نشانی وب نبشته های ایشان را از نشانی آن درج شده در بخش پیوندها با نام اندکی اندیشه میتوانید بردارید

  1392-07-01 September 23, 2013 08:35 AM  
سومین جلسه درس در زمان مقرر بر اساس برنامه درسی برگزار گردید

  1392-07-01 September 23, 2013 08:32 AM  
دومین جلسه درس در زمان مقرر بر اساس برنامه درسی برگزار گردید

  1392-06-26 September 17, 2013 06:26 AM  
با مراجعه به بخش منابع میتوانید آشنائی مقدماتی با
نوربرت وینر
مبدع دانش گردانش  یا سیبرنتیک
و از اولین واضعان نظریه اخلاق رایانه ای بیابید

  1392-06-25 September 16, 2013 04:28 PM  
نوشته دکتر مصطفی ملکیان
با عنوان
آیا زندگی اخلاقی عقلانی است؟
را در بخش منابع میتوانید بخوانید

  1392-06-25 September 16, 2013 04:23 PM  
بخش نمرات
Grades
درس راه اندازی
و  مشخصات دانشجوان در آن درج گردید

  1392-06-25 September 16, 2013 04:23 PM  
بخش ارائه صورت و زمان بندی  پاسخ دهی به تمرینات در گزینه
Assignments
راه اندازی شد

  1392-06-25 September 16, 2013 04:23 PM  
از طریق نشانی های درج شده در بخش پیوندها
Links
میتوانید سایت های اجرای این درس در شش نوبت پیشین طی   شش سال گذشته  را ببینید

  1392-06-25 September 16, 2013 04:22 PM  
تقویم اجرای درس بر اساس زمان جلسات و آزمونها ، ارائه صورت تمرینات و مهلت پاسخدهی به آنها در بخش
Calendar
درج  گردید

  1392-07-01 September 23, 2013 08:35 AM  
اولین جلسه درس در زمان مقرر بر اساس برنامه درسی برگزار گردید

  1392-06-23 September 14, 2013 03:26 PM  
مراجع و مدل ارزیابی درس در محتوای درس
Syllabus
درج گردید

  1392-06-23 September 14, 2013 03:18 PM  
گروه مباحثه درس راه اندازی شد
Discission Area

  1392-06-23 September 14, 2013 07:13 AM  
برنامه زمان بندی جلسات درسی در بخش منابع اعلام گردید
ریز برنامه درسی متعاقبا اعلام خواهد شد

  1392-06-19 September 10, 2013 04:06 PM  
به وبگاه درس آداب فناوری اطلاعات  در ترم اول 93-92 خوش آمدید
به زودی در این صفحات برنامه درسی و زمان بندی اجرای آن اعلام خواهد شد
اولین جلسه درس در روز یکشنبه 24 شهریور برگزار خواهد شد

Instructor:
Seyed Ebrahim Abtahi
(abtahi[at]sharif[dot]edu)

3 Units
Sunday & Tuesday 15:00 - 16:30
Room: 202

 This website is visited 7018 times since September 2013. Updated Monday 2020-09-07 09:26