Programming Languages: Design and Implementation 40364 
  CE Department- Sharif University of Technology Fall 92-93 - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1392-11-06 January 26, 2014 04:16 PM  
لیست نهایی ریزنمره‌های تمرین‌ها و پروژه در قسمت نمره‌ها قرار دارد.

  1392-11-06 January 26, 2014 01:25 AM  
فایل محاسبات نمره نهایی در بخش نمرات بارگذاری شده است
ایزدی

  1392-11-04 January 24, 2014 11:08 PM  
نمرات امتحان پایان ترم در فایلی همراه با نمرات سه امتحان بین ترم در بخش نمرات  بارگذاری شده است
ایزدی

  1392-10-28 January 18, 2014 01:00 AM  
نمره‌های تمرین دوم هسکل به فایل نمره‌ها اضافه شد

  1392-10-20 January 10, 2014 08:23 PM  
نمره‌های تمرین سری اول هسکل به فایل نمره‌های تمرین‌ها اضافه شد.

  1392-10-19 January 09, 2014 11:21 AM  
نمرات امتحانک سوم در بخش نمرات بارگذاری شده است
ایزدی

  1392-10-08 December 29, 2013 10:49 AM  
دانشجویان عزیز
امتحان پایان ترم شامل موارد زیر است
الف- از کتاب فصلهای یک، سه، شش، هفت، هشت، نه و ده
ب- اسلایدهای بارگذاری شده در بخش منابع شامل پنج فایل فشرده شده که با شماره های جلسات یک تا ده نامگذاری شده است

طبیعتا تاکید بیشتری بر مطالبی خواهد بود که در آزمونک ها مورد سووال قرار نگرفته اند

موفق باشید
ایزدی

  1392-10-03 December 24, 2013 10:41 AM  
فایل مربوط به پروژه به قسمت تمرین‌ها اضافه شده‌است

  1392-09-29 December 20, 2013 08:14 PM  
پروژه‌ی درس در قسمت تمرین‌ها قرار داده‌شده است.

  1392-09-18 December 09, 2013 01:46 PM  
مجموعه ای از سوالات پیشنهادی از محتوای فصول شش و هفت کتاب در بخش منابع بارگذاری شده است.
با تشکر از دستیاران محترم
ایزدی

  1392-09-09 November 30, 2013 02:43 PM  
اسلایدهای سری پنج وشش در بخش منابع بارگذاری شده است
ایزدی

  1392-09-03 November 24, 2013 12:22 PM  
نمرات امتحانک دوم در بخش نمرات بارگذاری شده است. موفق باشید
ایزدی

  1392-08-28 November 19, 2013 08:45 PM  
کد کلاس‌های حل‌تمرین هسکل در قسمت منابع قرار داده‌شده است.

  1392-08-28 November 19, 2013 02:25 AM  
تمرین سری سوم هسکل در قسمت تمرین‌ها قرار داده شده است.

  1392-08-22 November 13, 2013 05:49 PM  
نمرات کویز اول در قسمت نمرات قابل‌دست‌رسی است.
هم‌چنین جواب سوال‌های برنامه‌نویسی در قسمت منابع بارگذاری شده است

  1392-08-21 November 12, 2013 04:16 PM  
نسخه‌ی اصلاح‌شده‌ی تمرین دوم هسکل در قسمت تمرین‌ها بارگذاری شده‌است.

  1392-08-19 November 10, 2013 09:01 PM  
تمرین سری دوم هسکل در قسمت تمرین‌ها بارگذاری شد.

هم‌چنین تمرین سری اول باز هم تمدید شد و مهلت ارسال آن یک‌شنبه آینده است. به این ترتیب یک‌شنبه‌ی آینده‌ی مهلت ارسال هر دو تمرین اول و دوم خواهد بود.

  1392-08-11 November 02, 2013 09:12 PM  
تمرین عملی اول از مبحث هسکل در قسمت تمرین‌ها قرار داده شده است.
هم‌چنین فایل stylingGuidelines در قسمت resources بارگذاری شده‌است.

  1392-08-05 October 27, 2013 05:02 PM  
تمرین عملی دوم از مبحث اسکیم در قسمت تمرین‌ها قرار داده‌شده است.

  1392-08-01 October 23, 2013 09:28 AM  
فایل کتاب درس و اسلایدهای ارایه شده در کلاس در بخش منابع بارگذاری شده است. پسورد فایلها در کلاس اعلام شد. موفق باشید

  1392-07-26 October 18, 2013 11:19 PM  
جلسه‌ی اول کلاس حل تمرین فردا از ساعت ۱۳:۳۰ تا ساعت ۱۵:۰۰ در کلاس ۲۰۲ یا کلاس ۲۰۴ دانش‌کده برگزار خواهد شد.

  1392-07-23 October 15, 2013 11:57 AM  
تمرین عملی اول با موضوع اسکیم در قسمت تمرین‌ها اضافه شده است.

Instructor:
Dr. Mohammad Izadi
(Izadi@sharif.edu)

3 Units
 This website is visited 5957 times since October 2013. Updated Tuesday 2015-04-07 12:06