2-Fundamental Of Programming 40153 
  CE Department- Sharif University of Technology - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1392-12-17 March 08, 2014 10:53 AM  
آزمونک دوم در بخش تمارین آپلود شد

  1392-11-30 February 19, 2014 08:23 AM  
آزمونک اول در بخش تمارین آپلود شد،
آخرین مهلت تحویل: سوم اسفند

به نکات موجود در آن اکیدا توجه فرمایید.

  1392-11-30 February 19, 2014 08:22 AM  
سلام

به سایت درس مبانی برنامه‌سازی خوش آمدید.

جزئیاتی در مورد درس:
اولا چون تمامی تمارین به صورت اینترنتی بارگذاری خواهند شد، نیاز است که پیوسته به سایت درس، یعنی همین سایت و سایت پیاتزای درس سر بزنید تا از آخرین اخبار و تمارین باخبر شوید.

معرفی کتاب اصلی درس و اسامی و ایمیل دستیاران آموزشی را در بخش
syllabus
خواهید یافت.
برای دیدن تمارین و دانلود کردن آن‌ها به بخش
Assignments
رجوع کنید، حواستان به مهلت تحویل باشد.
برای دیدن نمرات خود به بخش
Grades و
برای دیدن تقویم آموزشی درس به بخش
Calendar
مراجعه نمایید
.
بخش
links و resources
نیز حاوی مطالب کمکی و نرم‌افزارهای مورد نیاز برای این درس خواهد بود.

اکیدا توصیه می‌کنم سوالات خود را فقط و فقط در سایت پیاتزا بپرسید، حتما جواب خواهید گرفت، از زدن ایمیل به دستیاران درس اکیدا خودداری کنید، مگر زمانی که به شما گفته شود.

شاد باشید و. برقرار
به امید ترمی خوب

Instructor:
Omid Jafarinezhad
(jafarinezhad [at] ce [dot] sharif [dot] edu)

3 Units

 This website is visited 3657 times since February 2014. Updated Monday 2020-09-07 09:27