Technical and Scientific Presentation 40221 
  CE Department- Sharif University of Technology Spring 92-93 - Group 1 

  Main Menu


Announcments

  1393-04-15 July 06, 2014 11:29 AM  
در پی ارسال  نمرات نهائی درس شیوه های ارائه مطالب علمی و فنی در اداره آموزش
ضمن تشکر از دانشجویان   و استادیاران ساعی این درس
برای بالغ بر 4400 بار بازدید آنها از برگه های اینترنتی این درس
و آرزوی موفقیت برای آنها
بدینوسیله اعلام میگردد   صفحات این سایت  از این پس به هنگام نخواهد شد

  1393-04-12 July 03, 2014 10:20 PM  
نمرات و ریز نمرات نهائی درس
در بخش نمرات اعلام شد

  1393-04-10 July 01, 2014 10:54 AM  
نمرات و ریز نمرات انفرادی دوم و نهائی وبگاه های گروه های درسی
در بخش نمرات اعلام شد

  1393-04-09 June 30, 2014 11:40 AM  
نمره امتحانک منزل بردنی پنج برای  دانشجو
90105872
با نظر استادیاران 105
و نمره نهائی این امتحانک برای ایشان
81.5
اصلاح گردید

  1393-04-08 June 29, 2014 02:24 PM  
نمرات لوح فشرده حاوی آخرین نسخه مقاله درسی و ارائه نمایشی آن
در بخش نمرات اعلام شد

  1393-04-07 June 28, 2014 11:56 AM  
نتایج بازبینی برگه های آزمونها و آزمونک ها
از 66 برگه بازبینی شده توسط دانشجویان به نمرات 12 برگه اعتراض گردید
نمرات تغییر یافته   هفت  دانشجوپس از بازبینی به شرح زیر است
89101091
امتحانک شش  57.5
امتحانک پنج  
منزل بردنی 84.5 و نهائی 88
90106209
امتحانک سه
منزل بردنی 90 و نهائی 85
91106138
امتحانک سه
منزل بردنی 80  و نهائی 83.5
91110622
پایان ترم  80
90106138
پایان ترم 104
90110029
پایان ترم   76.5

  1393-04-05 June 26, 2014 11:34 AM  
نمرات
تمرین اجباری یک
تمرین اختیاری و جبرانی دو
تمرین اختیاری و جبرانی سه
تمرین اختیاری و جبرانی چهار
در بخش نمرات اعلام گردید

  1393-04-04 June 25, 2014 12:31 PM  
جلسه
مراجعه جهت دیدن برگه های آزمون های  درس
در زمان مقرر برگزار و 66 برگه از آزمون ها و امتحانک های تصحیح شده درس مورد بازبینی دانشجویان واقع که از این میان به بیست برگه اعتراض کتبی گردید
نتایج بررسی این اعتراضات به زودی اعلام خواهد شد

  1393-04-02 June 23, 2014 03:59 AM  
زمان مراجعه جهت دیدن برگه های آزمون های  درس  
چهارشنبه 4 تیر ماه از ساعت 10 الی 12:30 و 13:30 الی 16:30 در اطاق  401 طبقه چهارم
1-  برای دیدن برگه ها شخصا مراجعه کنید
2- اعتراض به برگه ها در صورت ناموجه بودن نمره منفی ندارد
3- به هر برگه تا سه مورد به شکل کتبی با ذکر گونه اعتراض و نوع تقاضای بازبینی تقاضای بازبینی مجدد میسر است
4- روز و زمانهای اعلام شده برای دیدن برگه های آزمون قابل تغییر و تمدید نیست

  1393-04-02 June 23, 2014 03:52 AM  
کلیه نمرات آزمون پایان ترم درس در بخش  نمرات اعلام شد

  1393-04-01 June 22, 2014 09:46 AM  
برگه های آزمون پایان ترم درس در حال تصحیح شدن است
نمرات  به تدریج و به شکل لحظه ای  در بخش نمرات وبگاه درس درج خواهد شد

  1393-03-26 June 16, 2014 08:39 AM  
ازمون بايان ترم درس در زمان مقرر انجام شد
نتايج اين ازمون متعاقبا اعلام خواهد شد

  1393-03-25 June 15, 2014 02:35 PM  
نمرات امتحانک ششم درس در بخش نمرات اعلام شد

  1393-03-17 June 07, 2014 08:53 PM  
مطالب آزمون پایان ترم
تمامی مطالب کتاب درسی
مطالب کلاسی
مطالب وبگاه درس
سوالات آزمون میان ترم
پرسشهای امتحانک های کلاسی و منزل بردنی
مطالب تمرین یک درسی
سخنرانی های انفرادی

  1393-03-17 June 07, 2014 08:53 PM  
مطالب آزمون پایان ترم
تمامی مطالب کتاب درسی
مطالب کلاسی
مطالب وبگاه درس
سوالات آزمون میان ترم
پرسشهای امتحانک های کلاسی و منزل بردنی
مطالب تمرین یک درسی
سخنرانی های انفرادی

  1393-03-16 June 06, 2014 07:34 PM  
برای حضور در جلسه آزمون پایان ترم کتاب  , جزوه باز  درس  شیوه های ارائه مطالب علمی و فنی گروه یک آماده شوید
نسخه کاغذی کتاب درسی را برای بخش کتاب باز امتحان حتما در جلسه امتحان همراه داشته باشید
استفاده از کتاب دیگران و یا استفاده اشتراکی از یک کتاب درسی یا جزوات دیگری میسر نمی باشد
  دانشجویانی که کار اضافی و جبرانی بخشی از نمره آزمون میان ترم خود را قبلا به تصویب مدرس درس رسانده اند  تمرین چهارم و پایانی این درس را در قالب حل فصول 12 و 13 و 23 و 24 کتاب بینگهام   در قالب دست نویس درج شده بر صفحات پی.دی.اف چاپ شده با درج نام و شماره دانشجوئی و کاغذهای بهم دوخته شده به شکل کاغذی در ابتدای جلسه امتحان بهمراه  برگه های پیش نویس مقاله تصحیح شده خود  را تحویل دهند

قبل از شروع آزمون برای تحویل کارهای فردی و گروهی هر گروه یک  لوح فشرده تحویل خواهد داد که بر روی آن نام گروه و اعضای و شماره دانشجوئی آنها و نشانی سایت گروه درج شده است
دانشجویانی که عضو گروهی نیستند به اتفاق در قالب گروه بی نام پرونده های رایانه ای زیر را تحویل خواهند داد
محتوای هر لوح فشرده شامل دو پوشه  کارهای گروهی و کارهای فردی باید باشد
در پوشه کارهای گروهی ، گروه هائی که ارائه گروهی داوطلبانه انجام و آنرا ارائه کرده اند دو گونه اولیه اسلایدهای ارائه گروهی که ارائه داده اند و نسخه ویرایش شده آنرا تحویل دهند
در پوشه کارهای انفرادی اعضای گروه  در پوشه های مجزا با نام دوبخشی نام خانوادگی و شماره دانشجوئی هر دانشجو نسخه نهائی مقاله در قالب ورد و نسخه اولیه و تصحیح شده اسلایدهای سخنرانی فردی خود را درج نمایند
پرونده های متنی را فقط  در قالب داک و ارائه های نمایشی را در قالب پی.پی.تی تحویل دهید. قالب پی.دی.اف پذیرفتنی نیست
بعد از نوشتن لوح فشرده،  آنرا برای قابل خواندن بودن و وجود اطلاعات بر آن امتحان کنید
نمره  ای به لوح های خالی یا غیر قابل خواندن گروه ها تعلق نخواهد گرفت
تحویل این لوح پس از پایان جلسه امتحان میسر نیست
هرگروه فقط و فقط یک لوح فشرده در ابتدای شروع جلسه امتحان تحویل میدهد
لوح انفرادی دریافت نمیشود
آخرین مهلت تحویل کتابهائی که از من به امانت گرفته اید در  جلسه آزمون پایان ترم  است
ارسال این اطلاعات از طریق رایانانه میسر نیست
موفق باشید

  1393-03-12 June 02, 2014 11:10 AM  
سیزدهمین جلسه کلاس درس به شکل فوق العاده و جلسه پایانی کلاسهای درس در قالب جلسه حل پرسشهای آزمون میان ترم و رفع اشکال
از ساعت 12 الی 13 برگزار گردید

  1393-03-10 May 31, 2014 02:28 PM  
نمرات و ریز نمرات سخنرانی های فردی در ارائه گروهی داوطلبانه
در بخش نمرات اعلام شد

  1393-03-10 May 31, 2014 01:57 PM  
نمرات پیش نویس دست نویش مقالات سخنرانی های دانشجوئی انجام شده تا کنون
در بخش نمرات اعلام شد

  1393-03-10 May 31, 2014 10:27 AM  
برگه نمره دهی به مقالات متقاضی ویرایش در بخش منابع قرار گرفت
استادیاران بر اساس این مدل مقالات را ویرایش می کنند

  1393-03-10 May 31, 2014 10:25 AM  
اطلاعیه مهم

مقالات و اسلایدهای سخنرانی خود را جهت ویرایش به استادیار گروه خود ارسال نمائید و بر گروه مباحثه درسی با استادیاران زمان این ارسال را اعلام نمائید

دانشجویانی که در گروه های دانشجوئی عضو نیستند مقاله و اسلایدهای تصحیح شده خود را جهت ویرایش به استادیار ارشد درس ارسال نمایند تا ایشان آنها را بین استادیاران توزیع کنند که در این مورد ایشان بر گروه مباحثه با دانشجویان زمان ارسال مقاله جهت ویرایش به استادیار را اعلام خواهند نمود

ویرایش و امتیاز دهی مقاله در هرنوبت تصحیح بر اساس برگه نمره دهی ویرایش که پیش نویس مقالات بر اساس آن ارزیابی شده و در وبگاه درس موجود است صورت خواهد گرفت و به همراه مقاله اصلاح شده به دانشجو عودت داده خواهد شد

  1393-03-10 May 31, 2014 03:09 PM  
نمرات و ریز نمرات ارائه گروهی داوطلبانه درس ، حاصل جلسه سیزدهم و فوق العاده  و 5 ساعته برگزار شده در روز پنجشنبه  93/3/8
با تشکر از دانشجویان علاقمند شرکت کننده  - 14 نفر - در بخش نمرات اعلام شد
علت تغییر برخی رتبه های فردی و گروهی اشتباه محاسبه ریز نمرات دانشجویان اکبری و جواهری بود که با پوزش در این اعلام نهائی اصلاح گردید

  1393-03-07 May 28, 2014 02:10 PM  
با استفاده از نشانی درج شده در بخش پیوندها
اسلایدهای نمایشی ارائه های گروهی دانشجویان
در ترمهای پیشین در موضوع ابعاد مهندسی حرفه ای با مرجعیت کتاب مهندس حرفه ای دکتر معماریان را ببینید

  1393-03-07 May 28, 2014 01:20 PM  
نمرات نهائی مدرس درس به سخنرانی های دانشجوئی و ریز نمرات را  در بخش نمرات وبگاه درس میتوانید ببینید

  1393-03-07 May 28, 2014 12:45 PM  
دوازدهمین  و آخرین جلسه عادی درس  در زمان مقرربرگزار شد
چهار سخنرانی دانشجوئی انجام شد
جلسه سیزدهم و  فوق العاده اول درس جهت  ارائه گروهی داوطلبانه اختیاری پنجشنبه 8 خرداد  از ساعت 13 الی 17
در اطاق 007
تشکیل خواهد شد
دانشجویانی که ارائه گروهی ندارند هم میتوانند با حضور در این جلسه تا سقف 60 درصد نمره این ارائه را با ایفای نقش های مخالف
مرور گر و داور به دست آورند
جلسه چهاردهم و فوق العاده دوم درس برای حل پرسشهای آزمون میان ترم درس دوشنبه 12 خرداد ساعت 12 الی 12:30 در اطاق 202 برگزار خواهد شد

  1393-03-04 May 25, 2014 12:28 PM  
سری اول نمرات انفرادی وبگاه های گروه های درسی در بخش نمرات اعلام شد
تغییرات زیر از سوی استادیاران در الگوی امتیاز دهی داده شده است
۱) جلسه با استادیار درس معادل دو جلسه معمولی است. یعنی در قسمت‌های درج موضوعات جلسات و درج گزارش جلسات این جلسات امتیازی معادل امتیاز سایر جلسات دارند.
۲) در قسمت پست در گروه استادیاران، در صورت شرکت در هر نظرسنجی  برای تشکیل کلاس ۳ نمره درنظر گرفته شد. همچنین سوالات غیر علمی و غیرضروری ۳ نمره و سوالات علمی ۷ نمره را به خود اختصاص دادند.

  1393-03-03 May 24, 2014 11:00 AM  
نمرات پیش نویس دست نویش مقالات سخنرانی های دانشجوئی انجام شده تا کنون
در بخش نمرات اعلام شد

  1393-02-31 May 21, 2014 12:39 PM  
الگوی نقد پیش نویس دست نویس مقاله ارائه شفاهی
در بخش منابع درج شد
نقد مقالات را از روز شنبه سوم خرداد بعد از ساعت 14:30 میتوانید دریافت نمائید

  1393-02-31 May 21, 2014 12:04 PM  
نمرات مدرس درس به سخنرانی های دانشجوئی و ریز نمرات را هر هفته پس از برگزاری کلاس درس در بخش نمرات وبگاه درس میتوانید ببینید

  1393-02-31 May 21, 2014 11:32 AM  
لطفا همه کتابهائی که به امانت نزد شماست در جلسه 7/3/93 به من تحویل دهید

  1393-03-03 May 24, 2014 01:21 PM  
سخنرانان جلسه آینده
چهارشنبه
93/3/7
دانشجویان
قدیری
جوادی
فتحی زاده
صباغیان
قطبی
امینیان
ضمن آمادگی برای ارائه سخنرانی خود  
لازمست تا قبل از پایان روز دوشنبه
93/3/5
دست نویس پیش نویس مقاله خود را برای کسب مجوز سخنرانی در اختیار مدرس درس قرار دهند
دانشجویانی که تا این تاریخ پیش نویس مقاله خود را در قالب درست گفته شده در درس تحویل ندهند مجوز سخنرانی دریافت نخواهند کرد

  1393-02-31 May 21, 2014 11:27 AM  
یازدهمین جلسه درس  در زمان مقرربرگزار شد
سه سخنرانی دانشجوئی انجام شد
غایببین این جلسه و هر جلسه؟
زهرا منتظری
امینیان
روز خوش
حسینی
فتحی زاده

  1393-02-27 May 17, 2014 01:48 PM  
اطلاعیه
محل کلیه جلسات اضافی ، فوق العاده و جبرانی درس اطاق 202 می باشد
جلسه حل پرسشهای آزمون میان ترم درس دوشنبه 12 خرداد ساعت 12 الی 12:30 اطاق 202

  1393-02-25 May 15, 2014 06:59 PM  
نمرات نهائی امتحانک های کارسوق دوم درس در بخش نمرات اعلام شد
نمرات و ریزنمرات امتحانک منزل بردنی کارسوق دوم درس هم  در بخش نمرات اعلام شد
الگوی تصحیح امتحانک منزل بردنی کارسوق دوم درس را در بخش منابع میتوانید ببینید

  1393-02-24 May 14, 2014 02:48 PM  
نمرات و رتبه های نهائی امتحانک کلاسی و منزل بردنی کارسوق پنجم در بخش نمرات اعلام گردید

  1393-02-24 May 14, 2014 01:42 PM  
نمرات و رتبه های نهائی امتحانک کلاسی-منزل بردنی کارسوق چهارم در بخش نمرات اعلام گردید

  1393-02-24 May 14, 2014 12:42 PM  
نمرات مدرس درس به سخنرانی های دانشجوئی و ریز نمرات را هر هفته پس از برگزاری کلاس درس در بخش نمرات وبگاه درس میتوانید ببینید

  1393-02-31 May 21, 2014 11:02 AM  
با توافق و تصمیم نهائی دانشجویان حاضر در جلسه امروز زمان دو جلسه فوق العاده درس به شرح زیر تعیین گردید
جلسه جایگزین جلسه آخر کلاس درس در روز 14خرداد که تعطیل است
چهارشنبه 7 خرداد از ساعت 16 ال 18
جلسه فوق العاده ارائه گروهی داوطلبانه اختیاری پنجشنبه 8 خرداد  از ساعت 13 الی 17
در اطاق 202
تشکیل خواهد شد

  1393-02-24 May 14, 2014 12:27 PM  
سخنرانان جلسه آینده
چهارشنبه
93/2/31
دانشجویان
حمیدیان
مونا هادی برحق طلب
خانعلی زاده
امیری
ضمن آمادگی برای ارائه سخنرانی خود  
لازمست تا قبل از پایان روز دوشنبه
93/2/29
دست نویس پیش نویس مقاله خود را برای کسب مجوز سخنرانی در اختیار مدرس درس قرار دهند
دانشجویانی که تا این تاریخ پیش نویس مقاله خود را در قالب درست گفته شده در درس تحویل ندهند مجوز سخنرانی دریافت نخواهند کرد

  1393-02-24 May 14, 2014 12:34 PM  
دهمین جلسه درس  در زمان مقرربرگزار شد
سه سخنرانی دانشجوئی انجام شد
غایببین این جلسه
زهرا منتظری
امیری
قدیری
امینیان
بهجتی
روز خوش
حسینی
حمیدیان
فتحی زاده

  1393-02-22 May 12, 2014 11:58 AM  
نمایش گفتاری یا گفتار-نمایش   (Talk Show)
  گونه ای از ارائه نمایشی است که در قالب سخنرانی فردی بر صحنه ای در فضائی  عمومی برای ارائه یک موضوع تجربی یا تحقیقی از سوی خبرگان به اجرا گذارده میشود.  نمونه ای از این نمایش های گفتاری  در زمینه حسس ششم فناورانه را از طریق نشانی
درج شده در بخش پیوندها و بر گرفته از وبگاه اینترنتی
TED
ببینید. سپس میتوانید  با جستجوی اینترنتی و مطالعه منابع مکتوب مشخصات و تعاریفی
از این گونه ارائه را بر برگه های شخصی خود در وبگاه گروهتان درج کنید تا در نمره پایانی وبگاه های گروه ها که در 15 خردادماه داده خواهد شد  برایتان امتیاز فردی داشته باشد . ضمنا اولین نمره وبگاه های گروه ها بر اساس اطلاعات آنها تا 15 اردیبهشت به زودی اعلام خواهد شد..

  1393-02-22 May 12, 2014 11:32 AM  
ارائه نمایشی اخلاق علمی در دانشگاه ها : باید ها و نباید ها
 در بخش منابع درج گردید
از الگوها و توصیه های اخلاقی این ارائه در نگارش مطالب و تمرینات این درس استفاده نمائید

  1393-02-22 May 12, 2014 11:09 AM  
صورت  و زمان تحویل چهار تمرین درس  ( تمرین یک اجباری و سه تمرین بعدی اختیاری ) در بخش تمرینات اعلام گردید
موضوع این تمرینات فصول کتاب کاری مهارتهای دانشجوئی بینگهام  است که از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها در دسترس شماست
تنها انجام تمرین  اول - که قبلا اعلام شده بود - برای همه دانشجویان اجباری است
و انجام تمرینهای دو ، سه و چهار اختیاری و داوطلبانه است
که برای دانشجویانی که قصد کسب مهارت از طریق تمرین دارند یا  از نمرات خود راضی نیستند یا قصد افزایش نمره خود را دارند  به شکل کار اضافی داوطلبانه حالت جبرانی دارد و به درخواست آنان (در آستانه مهلت حذف تکدرس)  اعلام شده است
تمامی این تمرینات در زمانهای اعلام شده تحویل بدون امکان تمدید زمانی تحویل باید بر برگه های چاپ شده صورت تمرینات و درج پاسخها به شکل دست نویس تکمیل و تحویل گردد.

  1393-02-20 May 10, 2014 11:26 AM  
گذر واژه پوشه و پرونده های نسخه فشرده الکترونیکی کتاب مهارت های دانشجوئی بینگهام موضوع تمرین یک درس
29192ar

  1393-02-19 May 09, 2014 04:57 PM  
سخنرانان جلسه آینده
چهارشنبه  93/2/24
دانشجویان
 جواهری
حسینی
قوامی مدق
عبادی نژاد
ضمن آمادگی برای ارائه سخنرانی خود  
لازمست تا قبل از پایان روز دوشنبه
93/2/22
دست نویس پیش نویس مقاله خود را برای کسب مجوز سخنرانی در اختیار مدرس درس قرار دهند
دانشجویانی که تا این تاریخ پیش نویس مقاله خود را در قالب درست گفته شده در درس تحویل ندهند مجوز سخنرانی دریافت نخواهند کرد

  1393-02-19 May 09, 2014 04:29 PM  
تمرین شماره یک
برای انجام این تمرین ابتدا از نشانی درج شده در بخش پیوندها  ، کتاب کار خانم و آقای بینگهام را با نام مهارتهای دانشجوئی بردارید و این پرونده را بازگشائی کنید و از پروندهای پی.دی.اف موجود در آن بخشهای مربوط به تمرین یک را به شرح زیر بردارید  
1-1-شناخت توانائیها و پرورش مهارتها
پرونده پی.دی اف 2-14 شامل فصول 2 و 14 کتاب
1-2- سازماندهی و برنامه ریزی
پرونده پی.دی.اف 3-15  شامل فصول 3 و 15 کتاب
تمرینات این چهار فصل 2و14و3و15
را به  شکل دست نویس حل کرده و در روز چهارشنبه  93/2/24 در کلاس درس تحویل دهید

  1393-02-17 May 07, 2014 07:23 PM  
نمرات مدرس درس به سخنرانی های دانشجوئی و ریز نمرات را هر هفته پس از برگزاری کلاس درس در بخش نمرات وبگاه درس میتوانید ببینید
نمرات امتحانک  سوم کلاسی ، منزل بردنی و نهائی در بخش نمرات قرار گرفت

  1393-02-17 May 07, 2014 05:51 PM  
نهمین جلسه درس  در زمان مقرربرگزار شد
دو سخنرانی دانشجوئی انجام شد
غایببین این جلسه
زهرا منتظری
جوادی
صدر نژاد
منتظری شاتوری
امینیان
بهجتی
روز خوش
حسینی
فتحی زاده
صباغیان
آرامون

  1393-02-10 April 30, 2014 02:37 PM  
سخنرانان جلسه آینده
دانشجویان
  بهجتی‌نجف‌آبادی
 امینیان
 مهرتاش
 جندقی میبدی
ضمن آمادگی برای ارائه سخنرانی خود در درس شیوه های ارائه مطالب علمی و فنی در چهارشنبه 17/2/93
لازمست تا قبل از پایان روز دوشنبه
دست نویس پیش نویس مقاله خود را برای کسب مجوز سخنرانی در اختیار مدرس درس قرار دهند

  1393-02-10 April 30, 2014 02:29 PM  
نمرات مدرس درس به سخنرانی های دانشجوئی و ریز نمرات را هر هفته پس از برگزاری کلاس درس در بخش نمرات وبگاه درس میتوانید ببینید
در خوانش نمرات و ریز نمرات دانشجویان در جلسه هشتم کلاس درسی اشتباهات زیر ناخواسته صورت گرفت
نمرات آقایان سخاوت و علیمی به جای هم خوانده شد
جمع نمرات خانم موحد راد  به جای 49  ، 52 اعلام گردید که با پوزش از نامبردگان در برگه نمرات درج شده در وبگاه این موارد اصلاح شد

  1393-02-10 April 30, 2014 02:46 PM  
هشتمین جلسه درس  در زمان مقرربرگزار شد
چهار سخنرانی دانشجوئی انجام شد
پاسخ امتحانک منزل بردنی کارسوق پنجم  درس از 19 دانشجوی تحویل دهنده پاسخها جهت تصحیح دریافت  شد
غایببین این جلسه
زهرا منتظری
قدیری
بهجتی
روز خوش
آرامون
حسینی
حمیدیان
فتحی زاده
صباغیان

  1393-02-08 April 28, 2014 01:16 PM  
مقاله ای از مدرس درس حاصل یک پژوهش دانشگاهی و ارائه شده در یک کنفرانس علمی و چاپ شده در یک مجله علمی با موضوع
طراحي ، نمونه سازی و بکارگیری يك محيط پژوهش الكترونيكي
را در بخش منابع بخوانید

  1393-02-08 April 28, 2014 01:05 PM  
ارائه ای  نمایشی از یک کارگاه شرح حال تخصصی نویسی در دانشگاه پردو
در بخش منابع وبگاه درس درج گردید

  1393-02-08 April 28, 2014 12:47 PM  
ارائه نمایشی راهنمای ارائه گروهی و مدل و برگه ارزیابی آن
در بخش منابع وبگاه درس درج گردید

  1393-02-08 April 28, 2014 12:04 PM  
الگوی ارزیابی سایت گروه های درسی
در ترم دوّم 93-92
شامل ریز نمرات ارزیابی هر عضو گروه درسی  در ارزیابی ادواری سایت های گروه های درسی
را در بخش منابع مطالعه کنید و با اعمال تغییرات لازم بر مبنای این الگو در وبگاه گروه و برگه های شخصی و فردی آن خود را آماده دریافت نمره ای خوب در نیمه این ماه بابت وبگاه گروهتان نمائید

  1393-02-06 April 26, 2014 07:07 PM  
نکاتی در باره پایان نامه تحصیلی و آشنائی با یک
کتاب ترجمه ای در این زمینه را در بخش منابع بخوانید

  1393-02-06 April 26, 2014 01:54 PM  
سخنرانان این هفته
دانشجویان
علیمی
موحد راد
اکبری رکن آبادی
صدر نژاد  
آرامون
ضمن آمادگی برای ارائه سخنرانی خود در درس شیوه های ارائه مطالب علمی و فنی در چهارشنبه این هفته
لازمست تا قبل از پایان روز دوشنبه
دست نویس پیش نویس مقاله خود را برای کسب مجوز سخنرانی در اختیار مدرس درس قرار دهند

  1393-02-06 April 26, 2014 01:51 PM  
نمرات امتحانک کلاسی کارسوق پنجم در بخش نمرات اعلام گردید

  1393-02-06 April 26, 2014 01:50 PM  
نمرات امتحانک کلاسی کارسوق دوم در بخش نمرات اعلام گردید

  1393-02-06 April 26, 2014 01:15 PM  
نمرات امتحانک منزل بردنی و نمرات نهائی کارسوق یکم درس اعلام شد

  1393-02-06 April 26, 2014 10:14 AM  
استادیاران اختصاصی و مشورتی  گروه های درسی داوطلب مطالعه کاراضافی برای ارائه گروهی به صورت زیر مشخص شدند
گروه تن ‌سخن: خانم معرفت
گروه فن ‌رانان: خانم نادری
گروه فن ‌گستر: خانم قهرمانی
گروه نماد  پژوه: خانم فهیمی‌فر

  1393-02-03 April 23, 2014 06:18 PM  
هفنمین جلسه درس  در زمان مقرربرگزار شد
سه سخنرانی دانشجوئی انجام شد
برکه های تصحیح شده امتحانک پنجم کلاسی درس به همراه صورت سوالات منزل بردنی این امتحانک به دانشجویان تحویل شد

  1393-02-02 April 22, 2014 04:33 AM  
نمرات آزمون میان ترم درس در بخش نمرات اعلام شد

  1393-01-30 April 19, 2014 12:25 PM  
سخنرانان این هفته
دانشجویان
منتظری
نوری
علیمی
سخاوت
ضمن آمادگی برای ارائه سخنرانی خود در درس شیوه های ارائه مطالب علمی و فنی در چهارشنبه این هفته
لازمست تا قبل از پایان روز دوشنبه
دست نویس پیش نویس مقاله خود را برای کسب مجوز سخنرانی در اختیار مدرس درس قرار دهند

  1393-01-27 April 16, 2014 02:52 PM  
برگه ارزیابی سخنرانی های شفاهی را در بخش منابع بخوانید و با توجه به معیارهای آن خود را برای ارائه سخنرانی آماده کنید

  1393-01-27 April 16, 2014 12:40 PM  
اگر هنوز قنع نشده اید که زبان فارسی باید زبان علمی ما باشد
بخش سوم کتاب
ایران را چه کنم ؟
ساماندهی و نابسامانی های توسعه علمی
با نام
چرا و چگونه زبان فارسی باید زبان علمی ما باشد
نوشته استاد گرانقدر دانشکده فیزیک جناب آقای دکتر رضا منصوری را
از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها بخوانید
و اگر باز هم قانع نشدید یادداشت پژوهشی مدرس درس با عنوان
ضرورت فارسی گوئی ، فارسی نویسی و فارسی خوانی در گفتگوها ، نوشتارها ، مطالعات و آموزشهای بخش فاناوری اطلاعات کشور
را در بخش منابع وبگاه درس بخوانید

  1393-01-27 April 16, 2014 12:20 PM  
اگر علاقمند هستید در مورد مقاله نویسی بیشتر بدانید از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها به همین نام میتوانید به آنها دسترسی پیدا کنید

  1393-01-27 April 16, 2014 12:14 PM  
اگر به محتوای این درس علاقمند شده اید و برای مطالعه شخصی ، اختیاری و اضافی خارج از درس
به مطالعه کتابهای جدید علاقه دارید
کتاب   نوشتن : راهنمائی برای عصر رقمی
را به شکل الکترونیکی از نشانی درج شده در بخش پیوندها بردارید و بخوانید
گذر واژه  کتاب
29191ar

  1393-01-27 April 16, 2014 12:03 PM  
با عنوان گونه هائی از ارائه کتبی
از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها
مطالب فشرده مفیدی در زمینه های
گزارش نویسی
نگارش نامه اداری
چکیده نویسی
میتوانید بیاموزید و برای امتحانک منزل بردنی پنجم در هفته آینده آماده شوید

  1393-01-27 April 16, 2014 11:41 AM  
ششمین جلسه درس برگزار شد
طی این جلسه  کارسوق و امتحانک پنجم درس  در زمینه نوشتن شرح حال تخصصی ، نگارش نامه اداری و چکیده نویسی برگزار  
و   پاسخ امتحانک منزل بردنی چهارم درس دریافت  شد

  1393-01-21 April 10, 2014 12:50 PM  
خودرا برای  ارائه پیش نویس مقاله و انجام سخنرانی   آماده کنید : مجموعه ارائه های نمابسی و نمونه مقاله و ارائه را در بخش منابع بخوانید

  1393-01-21 April 10, 2014 12:38 PM  
دانشجویان
منتظری
نوری
علیمی
و سخاوت
براای ارائه سخنرانی های خود در اولین جلسه سخنرانیها در روز چهارشنبه 3/2/93
آماده باشند
این دانشجویان تا پایان ساعات اداری دوشنبه اول اردیبهت  برای تکمیل و ارسال پیش نویس مقاله خود به مدرس درس و کسب مجوز سخنرانی فرصت دارند
ضمنا اسلایدهای سخنرانی خود را نیز برای   ویرایسش تا این تاریخ به استادیاران درس میتوانند ارسال کنند

  1393-01-21 April 10, 2014 12:32 PM  
آزمون میان ترم درس در زمان مقرر برگزار گردید و صورت امتحانک چهارم منزل بردنی که  گونه کلاسی آن ناتمام اجرا شده بود توزیع گردید . زمان تحویل آن 26/1/92
غایبین این آزمون
بهجتی
آرامون
حسینی
فتحی زاده

  1393-01-20 April 09, 2014 07:26 PM  
چهارمین گروه دانشجوئی درس با نام نماد پژوه
با حضور دانشجویان
علیرضا امیری - سید حیدر جوادی - سید محمد
 مسعود صدرنژاد - صدرا علیمی - برنا قطبی
تشکیل گردید
موضوع پژوهش گروهی، نماد ها و نشانه ها میباشد.
وبگاه اینترنتی این گروه را در نشانی درج شده در فهرست خدمات وبگاه درس ببینید

  1393-01-20 April 09, 2014 12:38 PM  
پنجمین جلسه درس برگزار شد
طی این جلسه  کارسوق و امتحانک چهارم درس برگزار  
و   پاسخ امتحانک منزل بردنی سوم درس دریافت و به علت عدم  اتمام کارسوق چهار برای شرکت کنندگان در این کارسوق امتحانک چهارم منزل بردنی شد

  1393-01-17 April 06, 2014 04:13 PM  
درخت موضوعی یا نقشه ذهنی یا شبکه مطالب یک پژوهش چیست ؟
مطلبی در این زمینه را در بخش منابع بخوانید

  1393-01-15 April 04, 2014 10:28 AM  
اگر کتاب درسی آقای دکتر روحانی را تا کنون تهیه نکرده اید در اسرع وقت این کار را انجام
دهید زیرا همه مطالب این کتاب از موارد امتحانی آزمون میان ترم است
برای تسهیل در خواندن این کتاب دو مجموعه اسلاید نمایشی در مورد این کتاب را که  اساتید دیگر دانشگاه ها تهیه کرده اند را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها میتوانید بخوانید

  1393-01-15 April 04, 2014 09:43 AM  
عناوین و زمان بندی نهائی سخنرانی های دانشجوئی  در بخش نمرات اعلام گردید . سخنرانان می باید با ارسال پیش نویس مقاله خود برای انجام سخنرانی مجوز دریافت نمایند . برای ارسال پیش نویس مقاله سخنرانان تا دو روز قبل از تاریخ سخنرانی خود فرصت دارند. سخنرانانی که مجوز دریافت نکنند از انجام سخنرانی محروم میشوند
امتحانک منرل بردنی سوم را بر اساس این موضوع نهائی و مصوب باید تحویل دهید
امتحانک کلاسی چهارم درس در کارسوق چهارم در جلسه  چهارشنبه 20 فروردین بر مبنای همین موضوع صورت خواهد گرفت
خود را برای آزمون میان ترم در روز پنجشنبه آماده کنید
مطالب آزمون میان ترم بر اساس مطالب مطروحه در کلاس درس تمامی مطالب کتاب درسی  ، مطالب ارائه شده در کارسوقها و امتحانک های کلاسی و منزل بردنی و مطالب  وبگاه درس صورت خواهد گرفت
روز و ساعت  و محل آزمون میان ترم درس را بیاد بیاورید
پنجشنبه 21 فرورددین 1393
ساعت 11 الی 13
اطاق 101

  1393-01-10 March 30, 2014 01:44 PM  
آغاز سال نو بر شما مبارک باد

  1392-12-25 March 16, 2014 01:40 PM  
موضوع پژوهش  داوطلبانه اضافی گروه  تن سخن
زبان بدن
تصویب شد

  1392-12-25 March 16, 2014 01:39 PM  
سومین گروه دانشجوئی درس با نام تن سخن
با حضور دانشجویان
 زهرا خان علی زاده
رسا قوامی
زهرا منتظری
شاهین روز خوش
امین صباقیان
تشکیل گردید
وبگاه اینترنتی این گروه را در نشانی درج شده در فهرست خدمات وبگاه درس ببینید

  1392-12-25 March 16, 2014 01:14 PM  
موضوع پژوهش  داوطلبانه اضافی  گروه فن رانان
بیان اندیشه در موسیقی
تصویب شد

  1392-12-25 March 16, 2014 01:15 PM  
موضوع  پژوهش  داوطلبانه اضافی گروه فن گستر
تند خوانی تصویب شد

  1392-12-24 March 15, 2014 09:40 PM  
اطلاعیه مهم
دانشجویانی که موضوعات اعلام شده  و انتخاب شده از گزینه های خود را برای سخنرانی نمی پسندند
میتواند با مسئولیت شخصی هر موضوعی را برای پژوهش ، سخنرانی و مقاله خود انتخاب کنند
تنها باید موضوع انتخابی خود را به همراه یک منبع معتبر برای انجام آن تا پایان سه شنبه این هفته با رایا نامه به مدرس درس اطلاع دهند
و امتحانک منزل بردنی سوم را بر مبنای این موضوع انجام دهند
بدیهی است کارهای دیگران   یا کارهای انجام شده یا در حال انجام در دروس دیگر توسط دانشجو پذیرفتنی نیست و به عنوان تقلب علمی با آن برخورد خواهد شد
کسانی که تا پایان سه شنبه موضوع دلخواه خود را به همراه یک مرجع معتبر با رایا نامه اطلاع ندهند  یعنی موضوع اعلام شده پژوهش خود را پذیرفته و باید امتحانک منزل بردنی سه را بر مبنای آن انجام دهند
لطفا زمان سخنرانی خود را هر چه زودتر با سه اولویت اطلاع دهید

  1392-12-23 March 14, 2014 10:47 PM  
دومین گروه دانشجوئی درس با نام فن رانان
با حضور دانشجویان
 محمد حسین سخاوت
* بهزاد مهرتاش

* عرفان نوری
* علی امینیان
تشکیل گردید
وبگاه اینترنتی این گروه را در نشانی درج شده در فهرست خدمات وبگاه درس ببینید

  1392-12-23 March 14, 2014 10:40 PM  
عناوین نهائی سخنرانیهای دانشجوئی که بر اساس پیشنهادات اولویت دار دانشجویان انتخاب شده است
را در بخش منابع ببینید و
امتحانک منزل بردنی سوم درس را بر مبنای آن انجام دهید
اگر در جلسه امتحانک کلاسی سوم غایب بوده اید و صورت امتحانک سوم منزل بردنی را دریافت نکرده اید و با رایانامه متقاضی دریافت آن شوید

  1392-12-23 March 14, 2014 07:42 PM  
چهارمین جلسه درس به اضافه اولین جلسه جبرانی درس در روز چهارشنبه 92/12/21 از ساعت 12 الی 16 برگزار و
طی آن کارسوق و امتحانک سوم درس برگزار  
و   پرسش های  امتحانک منزل بردنی سوم درس برای انجام در ایام عید  به دانشجویان داده شد
غایبین جلسه
بهجتی
جوادی
گنجی زاده
روز خوش

  1392-12-24 March 15, 2014 12:28 PM  
مهلت امتحانک منزل بردنی دو تا ساعت 12 روز سه شنبه 27 اسقفند تمدید شد
پرونده صوتی را برای خانم نادری استادیار ارشد درس ارسال کنید
متن محاوره سخنرانی خود را به شکل دست نویس از ساعت 12 الی 12:30 روز سه شنبه 27 اسفند به مدرس درس تحویل دهید
در صورت عدم امکان تحویل حضوری دسن نویس متن سخنرانی انجام شده خود را در قالب پرونده ای تصویری یا پویش شده برای استادیار ارشد درس ارسال کنند

  1392-12-19 March 10, 2014 12:51 PM  
موضوعات جدید کار داوطلبانه با نمره اضافی برای گروه های در حال تشکیل ارائه گروهی داوطلبانه
در هریک از زمینه های زیر یک کتاب مرجع به زبان فارسی از سوی مدرس درس در اختیار گروه داوطلب قرار خواهد گرفت
1- شکوه سخن : اولین کتاب ارائه در  قرن  ها قبل از میلاد مسیح
2- خط و شخصیت - گابریا بوشاتو
3-متن مجازی-سعید رضا عاملی
4-آخرین سخنرانی - در ستایش زندگی-رندی پاش
مهارتهای خواندن-تند خوانی - بهرام طوسی-5
6-زبان فارسی معیار -ناصرقلی سارلی
7-تاریخ خط - آلبرتین گاور
8-نمادها و نشانه ها - آلفرد هوهنه گر
9-غلط ننویسیم - ابوالحسن نجفی
10- ریشه های فرهنگی ارتباط در ایران - مهدی محسنیان راد
11-مبادی سواد بصری -داندیس
12-بیان اندیشه در موسیقی - سیدنی فینکلشتاین
13-پلاستی سیته - اثر تجسمی در زندگی روزمره شما
14- نوشتن خلاق - گابریله ال. ریکو
15-خطابه - پیتر دیکسون
16- روشهای تحقیق در فناوری اطلاعات - جانان لازار
17- اخلاق صوری - هری.ج.گنسلر
18-پژوهش و ارائه در مهندسی - رضا صفا بخش
19-چگونه کتاب بخوانیم - آدلر ، ون دورن
20-زبان بدن - دیوید لوئیس

  1392-12-18 March 09, 2014 05:19 AM  
با توجه  به دو جلسه تعطیل ناخواسته شروع ترم برگزاری دو جلسه جبرانی برای درس ضروری است که یک جلسه آن باید قبل از پایان سال برگزار شود
به علت عدم اجماع دانشجویان در مورد زمان این جلسه به ناچار زمان جلسه در قالب آخرین جلسه کلاس در سال جاری
در نظر گرفته شد
بنابراین این کلاس چهارشنبه این هفته 21 اسفند از ساعت 12 الی 16 برگزار خواهد شد
برنامه این جلسه چنین خواهد بود
ساعت 12 الی 13 مطالب درسی لازم برای امتحانک و کارسوق سوم درس گفته خواهد شد
ساعت 13:15 الی 14:45 کارسوق سوم درس برای ارائه گزینه های دانشجویان برای موضوعات سخنرانی خود برگزار خواهد شد
از ساعت 15 الی 16 مطالب درسی باقیمانده تدریس خواهد شد

  1392-12-17 March 08, 2014 05:10 PM  
کتاب فارسی الکترونیکی بزرگان دانش رایانه به عنوان یکی از زمینه های سخنرانیهای درسی و یک منبع اولیه برای آن را در بخش منابع ببینید

  1392-12-17 March 08, 2014 05:07 PM  
اصول نگارش خط فارسی را در بخش منابع بخوانید و بیاموزید

  1392-12-17 March 08, 2014 03:34 PM  
برای تشکیل گروه های درسی مهلت پیشنهاد در حال اتمام است اگر قصد انجام کار گروهی داوطلبانه دارید تا پایان هفته اعلام و با نوشتن اساسنامه ، تعیین عنوان گروه و ارسال نشانی وبگاه گروه اعلام آمادگی نمائید
گروه های چهار نفره فقط پذیرش میشوند

  1392-12-17 March 08, 2014 03:39 PM  
با نظر دانشجویان عنوان سخنرانی ها و مقالات درس از سه موضوع زیر قابل گزینش است
فناوری های اطلاعاتی نو
بزرگان دانش رایانه
پژوهشگران  معاصر ایران
موضوع انتخابی باید به تایید مدرس درس برسد و عنوان نهائی سخنرانیها پس از امتحانک بعدی درس اعلام خواهد شد
در زمینه های دوم و سوم سبد موضوعات در امتحانک بعدی در اختیار شما قرار خواهد گرفت
برای هریک از سه زمینه فوق 9 سخنرانی در نظر گرفته خواهد شد.

  1392-12-17 March 08, 2014 03:22 PM  
لطفا در اسرع وقت نسبت به پیشنهاد زمان سخنرانی خود با رایانامه به مدرس درس اقدام کنید و تایید بگیرید
زمانهای تخصیص یافته در بخش نمرات به روز میشود و در هر روز تنها چهار سخنرانی میسر است برای تعیین زمان سه تاریخ با اولویت به مدرس درس پیشنهاد کنید و تاایید بگیرید
لطفا در مورد زمان جلسه فوق العاده درس در گروه مباحثه با استادیاران هم اعلام نظر نمائید

  1392-12-16 March 07, 2014 09:32 PM  
صورت امتحانک دوم منزل بردنی درس
در بخش تمرینات قرار گرفت
تا شنبه 24 اسفندماه برای تحویل پاسخ ها فرصت دارید.

  1392-12-14 March 05, 2014 10:22 PM  
اولین گروه دانشجوئی درس با نام فن گستر
با حضور دانشجویان
سعیده اکبری رکن آبادی
پگاه جندقی
سمیرا جواهری
مهدیه موحدراد
مونا هادی برحق طلب
تشکیل گردید
وبگاه اینترنتی این گروه را در نشانی درج شده در فهرست خدمات وبگاه درس ببینید

  1392-12-14 March 05, 2014 04:32 PM  
زمان بندی سخنرانی های شفاهی درس بر اساس اعلام داوطلبانه دانشجویان در بخش نمرات اعلام گردید

  1392-12-14 March 05, 2014 04:20 PM  
نمرات امتحانک کلاسی کارسوق اول درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1392-12-14 March 05, 2014 04:08 PM  
سومین جلسه درس در زمان مقرر برگزار و
طی آن کارسوق و امتحانک دوم درس برگزار  
و ضمن ارائه برگه های تصحیح شده امتحانک یک کلاسی و الگوی تصحیح آن ، سوالات امتحانک منزل بردنی یک به دانشجویان داده شد

  1392-12-12 March 03, 2014 12:22 PM  
نخستین مسابقه سخنرانی شریف برای اولین بار در ایران
خبر کامل را در بخش منابع بخوانید

  1392-12-11 March 02, 2014 03:53 PM  
نوزدهمین کنفرانس سالیلنه انجمن کامپپیوتر ایران روزهای سه شنبه تا پنجشنبه این هفته در دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد
برنامه های این کنفرانس به پیوست این  رایانامه است
چنانچه داوطلب تهیه گزارشی از فعالیتهای این کنفرانس شامل
مراسم افتتاحیه و اختتامیه
کارگاه ها
میزگردها
یا نشست های علمی هستید با   رایانامه اعلام آمادگی نمائید
آموزش مقدماتی تهیه گزارش کنفرانس توسط خانم خجسته از همکاران آزمایشگاه فناوری اطلاعات فردا دوشنبه به شما داده شود
داوطلبان با توافقی که با جناب آقای دکتر شمس دبیر کنفرانس صورت گرفته بدون ثبت نام میتوانند در کنفرانس شرکت کنند

  1392-12-07 February 26, 2014 01:44 PM  
دومین جلسه درس در زمان مقرر برگزار و
طی آن کارسوق و امتحانک اول درس برگزار  گردید

  1392-12-04 February 23, 2014 03:54 PM  
گروه مباحثه با استادیاران درس در سایت پیازا راه اندازی و دانشجویان درس به عضویت این گروه در آمدند
با فعال ساختن حساب خود از طریق رایانامه ای که دریافت کرده اید
میتوانید در این گروه از طریق نشانی درج شده در فهرست خدمات وبگاه درس به گفتگو بپردازید

  1392-12-04 February 23, 2014 03:14 PM  
منابعی برای مطالب مطروحه درس -1
کتبی فارسی در باره تحقیق و انواع آن
فنون تفکر جانبی ادوارد دو بونو
سیمور پاپرت ، لوگو ،استارلوگو و طوفانهای ذهنی
TRIZ - Creax Innovation Suite
را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها ببینید

  1392-12-04 February 23, 2014 06:58 AM  
اطلاعیه مدیریت خوابگاه ها
با سلام

خدمت کلیه اعضای محترم هیأت علمی

    احتراماً به استحضار می رساند کلیه خوابگاه های دانشجویی تا ساعت 18 روز دوشنبه مورخ 92/12/26 باز می باشد و در صورت تمایل دانشجویان به اقامت  در روز 27 اسفند با هماهنگی با سرپرستان خوابگاه ها قابل تمدید می باشد. در سال جدید از ساعت 8 صبح مورخ 93/1/15 پذیرای دانشجویان خواهد بود البته در صورتی که دانشجو زودتر از این تاریخ مراجعه نماید امکان ورود به خوابگاه ها را دارد ولی تأسیسات گرمایشی آن  از شامگاه 14 فروردین قابل استفاده خواهد بود.

برخی همکاران، دانشجویان و اینجانب معتقدم که خوابگاه ها باید تا آخرین روز یعنی 29 اسفندماه باز باشد اما چند عامل زیر باعث می گردد تا این مدیریت، خوابگاه ها را یک یا دو روز زودتر تعطیل نماید:

اولاً بخش عمده ای از دانشجویان بنا به دلیل نبودن بلیط برگشت و یا سایر عوامل چندین روز خوابگاه ها را ترک می نمایند و عملا تعداد بسیار اندکی تا روزهای پایانی می مانند و این حضور اندک سبب برخی ناامنی ها (نظیر گم شدن وسایل غائبین) می شود.

دوم اینکه امسال خوابگاه ها برای مبارزه اساسی با حشره ساس به دو مرحله سمپاشی کامل نیاز دارند که به فاصله 10 الی 12 روز این کار باید انجام شود و پس از سمپاشی حداقل تا 24 ساعت نباید افراد تردد داشته باشند.

همچنین لازم به ذکر است تنها خوابگاه دانشجویان دکتری مصلی‌نژاد در ایام عید باز می‌باشد و دانشجویان پسر سایر خوابگاه ها در صورت ضرورت می توانند نزد دوستان خود به این خوابگاه بروند یا اینکه از نمازخانه آن استفاده نمایند.

متأسفانه درایام عید امکان اقامت دانشجویان دختر در خوابگاه‌ها مقدور نمی باشد.

                                                                   باتشکر

  1392-11-30 February 19, 2014 11:34 AM  
اولین جلسه درس در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-11-30 February 19, 2014 08:21 AM  
روز و ساعت غیرقابل تغییر و محل آزمون میان ترم درس را بیاد بسپارید
پنجشنبه 21 فرورددین 1392
ساعت 11 الی 13
اطاق 101

  1392-11-29 February 18, 2014 02:46 PM  
نشانی های وبگاه های درس در دوازده نوبت پیشین ارائه از 92-84
را در بخش پیوندها
Links
ببینید

  1392-11-29 February 18, 2014 02:31 PM  
در بخش تقویم
Calendar
وبگاه درس نشانی زمان و محتوای مطالب جلسات درس را ببینید

  1392-11-29 February 18, 2014 02:22 PM  
در اطاق گفتگوی درس  
Discussion Area
میتوانید موارد مورد نظر خود را به شکل پرسش یا پاسخ   مطرح کنید

  1392-11-25 February 14, 2014 10:01 PM  
تفصیل برنامه درسی و زمان بندی ارائه آن در بخش منابع وبگاه درس اعلام گردید

  1392-11-23 February 12, 2014 10:56 AM  
به علت تعطیلات اجباری 16 و 23 بهمن جهت برگزاری آزمون کارشناسی ارشد
اولین جلسه کلاس درس  چهارشنبه 30 بهمن تشکیل خواهد شد

  1392-11-09 January 29, 2014 07:14 PM  
اولین جلسه کلاس درس  چهارشنبه 16 بهمن تشکیل خواهد شد

  1392-11-09 January 29, 2014 07:11 PM  
به نام بهترین سرآغا ز
به صفحات اینترنتی درس شیوه های ارائه مطالب علمی و فنی
در ترم دوم سال تحصیلی93-92
در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف تهران
خوش آمدید
برنامه درسی و زمان بندی اجرای آن در طول ترم به زودی در این صفحات اعلام خواهد شد
ابطحی

Instructor:
seyed ebrahim abtahi
(abtahi[at]sharif[dot]edu)

2 Units
Wednesday 13 - 15
Room: 202

 This website is visited 6938 times since January 2014. Updated Monday 2020-09-07 09:28