Digital System Design 40223 
  CE Department- Sharif University of Technology Spring - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Links
   Resources


Announcments

  1393-03-27 June 17, 2014 08:44 AM  
دو نمونه سوال امتحانی پایانترم در بخش منابع قرار گرفت.
موفق باشید

  1393-03-13 June 03, 2014 04:09 AM  
لیست پروژه های مربوط به
Evolvable Hardware
در قسمت تمرینات قرار گرفت.
موفق باشید

  1393-03-10 May 31, 2014 05:16 PM  
تمرین شماره  شش در قسمت تمرینات قرار گرفت.
موفق باشید

  1393-03-07 May 28, 2014 04:06 AM  
تمرین شماره  پنج در قسمت تمرینات و راهنمای آشنایی با ابزار سنتز در قسمت منابع قرار گرفت.
موفق باشید

  1393-03-04 May 25, 2014 06:46 PM  
پاسخ سوالات امتحان میان ترم در قسمت منابع قرار گرفت.
موفق باشید

  1393-02-14 May 04, 2014 05:10 PM  
یک نمونه سوال امتحانی میانترم در بخش منابع قرار گرفت.
موفق باشید

  1393-02-05 April 25, 2014 11:51 AM  
ورکشاپ آموزش ابزار سنتز
Synopsys Design Compiler
روز شنبه 1393/02/06 برگزار می گردد.
موفق باشید

  1393-01-30 April 19, 2014 12:53 PM  
تمرین شماره چهار در قسمت تمرینات قرار گرفت.
موفق باشید

  1393-01-23 April 12, 2014 03:47 PM  
فایل
IEEE Language Reference Manual
در قسمت منابع قرار گرفت.

  1393-01-22 April 11, 2014 08:21 AM  
موعد تحویل تمرین شماره سه (پیک شادی) تا روز دوشنبه 1393/01/25 تمدید شد.

  1392-12-23 March 14, 2014 08:18 AM  
موعد تحویل تمرین شماره دو تا روز دوشنبه 1392/12/26 تمدید شد.
همچنین روز شنبه 1392/12/24 جلسه حل تمرین، به منظور رفع اشکال تمرین شماره دو (طراحی با ای اس ام) و تمرین شماره سه (پیک شادی) برگزار می گردد.

  1392-12-17 March 08, 2014 01:39 PM  
تاریخ امتحان میان ترم روز دوشنبه 15 اردیبهشت 1393 برگزار خواهد شد.

  1392-12-17 March 08, 2014 01:37 PM  
با توجه به درخواست تعدادی از دانشجویان، موعد تحویل تمرین شماره یک (تاخیر جمع کننده چهار بیتی) تا روز دوشنبه 1392/12/19 تمدید شد.

  1392-12-10 March 01, 2014 05:07 PM  
با توجه به درخواست تعدادی از دانشجویان، موعد تحویل تمرین شماره صفر تا روز شنبه 1392/12/17 تمدید شد.

  1392-12-04 February 23, 2014 08:09 AM  
ورکشاپ آموزش ابزار
Modelsim
روز شنبه 1392/12/10 برگزار می گردد.
موفق باشید

  1392-12-04 February 23, 2014 04:53 AM  
تمرین شماره صفر در قسمت تمرینات قرار گرفت.
موفق باشید

  1392-11-22 February 11, 2014 03:49 PM  
ورکشاپ آموزش ابزار کوارتوس روز شنبه 1392/11/26 برگزار می گردد.
موفق باشید

  1392-11-22 February 11, 2014 03:48 PM  
به صفحه درس طراحی سیستم های دیجیتال خوش آمديد
طى رأى گيرى انجام شده، كلاس های حل تمرين روزهاى شنبه از ساعت ١٢ الى ١٣ در كلاس ١٠١ برگزار مي شود.
تمام اعلانات بر روی این صفحه قرار داده خواهد شد، بنابراین سعى كنيد این صفحه را مدام چک کنید تا از تمامى برنامه ها مطلع باشيد.

Instructor:
Alireza Ejlali
(ejlali [at] sharif.edu)

3 Units
Saturday & Monday [13:30-15]
Room: 101

 This website is visited 5678 times since February 2014. Updated Monday 2020-09-07 09:28