Information Technology Strategic Management & Planning 40448 
  CE Department- Sharif University of Technology Spring 92-93 - Group 1 

  Main Menu


Announcments

  1393-04-15 July 06, 2014 11:23 AM  
در پی ارسال  نمرات نهائی درس مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات در اداره آموزش
ضمن تشکر از دانشجویان  و استادیاران  این درس
برای بالغ بر 3100 بار بازدید آنها از برگه های اینترنتی این درس
و آرزوی موفقیت برای آنها
بدینوسیله اعلام میگردد   صفحات این سایت  از این پس به هنگام نخواهد شد

  1393-04-12 July 03, 2014 10:37 PM  
نمرات و ریز نمرات نهائی درس در بخش نمرات اعلام شد

  1393-04-12 July 03, 2014 02:13 PM  
نمرات و ریز نمرات بخش های گروهی تمرین یک و دو  درسی
در بخش نمرات اعلام شد

  1393-04-11 July 02, 2014 07:08 PM  
نمرات دوم و نهائی انفرادی سایت های گروه های درسی
در بخش نمرات اعلام شد

  1393-04-10 July 01, 2014 10:59 AM  
نمرات اصلاحی استادیاران از نمرات انفرادی تمرینات یک و دو
دانشجویان
87105138
تمرین انفرادی دوم  130
89105709
تمرین انفرادی دوم 450
88103474
تمرین انفرادی اول  290

  1393-04-07 June 28, 2014 11:47 AM  
نتایج بازبینی برگه های آزمونها و آزمونک ها
از 20 برگه بازبینی شده توسط دانشجویان به نمرات 7 برگه اعتراض گردید
نمرات تغییر یافته  دو دانشجوپس از بازبینی به شرح زیر است
88105186
پایان ترم  73.5
88104713
پایان ترم  70

  1393-04-04 June 25, 2014 01:21 PM  
نمرات و ریز نمرات بخش های انفرادی تمرین  دو  درسی
در بخش نمرات اعلام شد

  1393-04-04 June 25, 2014 01:08 PM  
نمرات و ریز نمرات بخش های انفرادی تمرین یک درسی
در بخش نمرات اعلام شد

  1393-04-04 June 25, 2014 12:49 PM  
نمرات امتحانک ششم درس در بخش نمرات اعلام شد

  1393-04-04 June 25, 2014 12:31 PM  
جلسه
مراجعه جهت دیدن برگه های آزمون های  درس
در زمان مقرر برگزار و بیست برگه از آزمون ها و امتحانک های تصحیح شده درس مورد بازبینی دانشجویان واقع که از این میان به   هفت  برگه اعتراض کتبی گردید
نتایج بررسی  این اعتراضات به زودی اعلام خواهد شد

  1393-04-02 June 23, 2014 04:03 AM  
زمان مراجعه جهت دیدن برگه های آزمون های  درس  
چهارشنبه 4 تیر ماه از ساعت 10 الی 12:30 و 13:30 الی 16:30 در اطاق  401 طبقه چهارم
1-  برای دیدن برگه ها شخصا مراجعه کنید
2- اعتراض به برگه ها در صورت ناموجه بودن نمره منفی ندارد
3- به هر برگه تا سه مورد به شکل کتبی با ذکر گونه اعتراض و نوع تقاضای بازبینی تقاضای بازبینی مجدد میسر است
4- روز و زمانهای اعلام شده برای دیدن برگه های آزمون قابل تغییر و تمدید نیست

  1393-03-31 June 21, 2014 07:11 AM  
کلیه نمرات آزمون پایان ترم در بخش نمرات اعلام گردید
زمان مراجعه برای دیدن برگه های آزمونهای درس متعاقبا اعلام خواهد شد

  1393-03-29 June 19, 2014 01:53 PM  
برگه های آزمون پایان ترم درس در حال تصحیح شدن است
نمرات  به تدریج و به شکل لحظه ای  در بخش نمرات وبگاه درس درج خواهد شد

  1393-03-26 June 16, 2014 08:40 AM  
ازمون بايان ترم درس در زمان مقرر انجام شد
نتايج اين ازمون متعاقبا اعلام خواهد شد

  1393-03-17 June 07, 2014 08:57 PM  
مطالب آزمون پایان ترم
تمامی مطالب کتاب درسی
مطالب کلاسی
مطالب وبگاه درس
سوالات آزمون میان ترم
پرسشهای امتحانک های کلاسی
مطالب تمرین یک   و دو  درسی

  1393-03-16 June 06, 2014 08:03 PM  
برای حضور در جلسه آزمون پایان ترم کتاب  , جزوه باز  درس  مدیریت و برنامه ریزی راهبردی آماده شوید
نسخه کاغذی کتاب درسی را برای بخش کتاب باز امتحان حتما در جلسه امتحان همراه داشته باشید
استفاده از کتاب دیگران و یا استفاده اشتراکی از یک کتاب درسی یا جزوات دیگری میسر نمی باشد
 قبل از شروع آزمون برای تحویل کارهای فردی و گروهی هر گروه یک  لوح فشرده تحویل خواهد داد که بر روی آن نام گروه و اعضای و شماره دانشجوئی آنها و نشانی سایت گروه درج شده است
 محتوای هر لوح فشرده شامل دو پوشه تمرین یک و تمرین دو  
برای ارائه کارهای گروهی و کارهای فردی باید باشد
هریک از دو پوشه تمرین یک و دو شامل دو پوشه بخش گروهی و بخش انفرادی باید باشد
در پوشه های بخش گروهی تمرین یک و دو پاسخ ارسالی  بخش گروهی این تمرینات به استادیاران درس درج شود
در پوشه های بخش انفرادی تمرین یک و دو پاسخ دانشجویان عضو هر گروه به  بخش های انفرادی تمرینات یک و دو که به استادیاران درس ارسال شده است   در پوشه های مجزا با نام دوبخشی نام خانوادگی و شماره دانشجوئی هر دانشجو را درج نمایند
پرونده های متنی را فقط  در قالب داک   تحویل دهید. قالب پی.دی.اف پذیرفتنی نیست
بعد از نوشتن لوح فشرده،  آنرا برای قابل خواندن بودن و وجود اطلاعات بر آن امتحان کنید
نمره  ای به لوح های خالی یا غیر قابل خواندن گروه ها تعلق نخواهد گرفت
تحویل این لوح پس از پایان جلسه امتحان میسر نیست
هرگروه فقط و فقط یک لوح فشرده در ابتدای شروع جلسه امتحان تحویل میدهد
لوح انفرادی دریافت نمیشود
آخرین مهلت تحویل کتابهائی که از من به امانت گرفته اید در  جلسه آزمون پایان ترم  است
ارسال این اطلاعات از طریق رایانانه میسر نیست
موفق باشید

  1393-03-12 June 02, 2014 11:08 AM  
بیست و هشتمین جلسه کلاس درس به شکل فوق العاده و جلسه پایانی کلاسهای درس در قالب جلسه حل پرسشهای آزمون میان ترم و رفع اشکال
از ساعت 14 الی 15 برگزار گردید

  1393-03-11 June 01, 2014 03:51 PM  
بیست و هفتمین جلسه کلاس درس (جلسه ماقبل آخر)  در زمان مقرر برگزار و طی آن امتحانک ششم درس گرفته شد

  1393-03-10 May 31, 2014 07:56 PM  
نمرات امتحانک پنجم
در بخش نمرات اعلام شد
امروز یکشنبه 11 خرداد در جلسه ماقبل پایانی درس امتحانک ششم و پایانی درس برگزار خواهد شد

  1393-03-04 May 25, 2014 12:50 PM  
در مورد زبان مدلسازی معماری سازمانی
ARCHIMATE
سه ارائه نمایشی ، یک جزوه راهنما و یک مثال را
از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها ببینید.

  1393-03-04 May 25, 2014 12:39 PM  
بیست و ششمین جلسه کلاس درس  در زمان مقرر برگزار و
آموزش فصول کتاب درسی پایان یافت

  1393-02-30 May 20, 2014 12:55 PM  
بیست و پنجمین جلسه کلاس درس  در زمان مقرر برگزار و
امتحانک پنجم درس در این جلسه انجام شد

  1393-02-28 May 18, 2014 01:57 PM  
پیوست  تمرین دوم را از طریق نشانی درج شده  در  بخش پیوندهای  وبگاه درس ببینید

  1393-02-28 May 18, 2014 12:42 PM  
بیست و چهارمین جلسه کلاس درس  در زمان مقرر برگزار و
ارزشیابی درس در این جلسه انجام شد

  1393-02-28 May 18, 2014 05:55 AM  
صورت تمرین  دوم و پایانی درس در بخش تمرینات قرار گرفت
پیوست این تمرین متعاقبا در وبگاه درس درج خواهد شد

  1393-02-27 May 17, 2014 01:51 PM  
جلسه حل پرسشهای آزمون میان ترم درس دوشنبه 12 خرداد ساعت 13  الی 13:30 اطاق 202

  1393-02-23 May 13, 2014 06:40 PM  
نمره فردی وبگاه های گروهی تا نیمه اردیبهشت 93
در بخش نمرات وبگاه درس اعلام گردید

  1393-02-21 May 11, 2014 03:09 PM  
با مراجعه به بخش پیوندها
اشکالی از ترجمه کتاب درسی را ببینید

  1393-02-21 May 11, 2014 02:41 PM  
از طریق نشانی های درج شده در بخش پیوندها با
چهار ابزار و محیط نرم افزاری مهم برای مدیریت معماری سازمان
SA
EA
Interplan
Adonis
آشناشوید

  1393-02-21 May 11, 2014 02:11 PM  
دو مقاله از مدرس درس با عناوین
تدوین بیانیه تغییر راه حلی برای مدیریت تغییرات در معماری اطلاعات سازمان از طریق ارتقاء سطح استفاده از مدل های مرجع
مناسب سازی مدل کونیگزبرگ برای تدوین برنامه راهبردی فناوری اطلاعات در بنگاه های مجازی تجارت الکترونیکی
از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها مطالعه کنید

  1393-02-21 May 11, 2014 01:55 PM  
چنانچه به  آشنائی با اسناد راهبردی ملی علاقمندید
سه سند راهبردی ملی با عناوین
نظام جامع فناوری اطلاعات کشور
سند راهبردی جامعه اطلاعاتی ایران
و سند نقشه جامع علمی کشور را
در نشانی درج شده در بخش پیوندهای وبگاه درس بخوانید

  1393-02-21 May 11, 2014 01:12 PM  
بیست و سومین جلسه کلاس درس  در زمان مقرر برگزار شد

  1393-02-16 May 06, 2014 01:17 PM  
بیست و دومین جلسه کلاس درس  در زمان مقرر برگزار شد

  1393-02-14 May 04, 2014 01:20 PM  
مقاله روش انتخاب ابزار تولید معماری سازمانی
را در بخش منابع بخوانید

  1393-02-14 May 04, 2014 01:04 PM  
مقاله ای در باره
چم : یک چارچوب و روشگان معماری سازمانی ایرانی
را در بخش منابع بخوانید
در گزینش
INEAF
به عنوان چارچوب ملی معماری سازمانی ایران
چم در انتخاب رقیب آن بوده است

  1393-02-14 May 04, 2014 12:49 PM  
چارچوب ملی معماری سازمانی ایران
INEAF
الگوی تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات در سازمانها
را در بخش منابع مطالعه کنید و برای امتحانکی در هفته آینده آماده شوید

  1393-02-14 May 04, 2014 12:12 PM  
بیست و یکمین جلسه کلاس درس  در زمان مقرر برگزار شد
غایبین جلسه
حسین حیدری
صدری
بهنام حیدری عراقی
ناصر شریعت
خوانین زاده
میر محمد صادقی
خجسته
امین منصور

  1393-02-12 May 02, 2014 03:24 PM  
نمرات آزمون میان ترم درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1393-02-09 April 29, 2014 12:37 PM  
اگر مایلید در مورد
اسناد مکمل اجرای عملی مطالعه معماری اطلاعات سازمان شامل
سیاست نامه
بیانیه تغییر
مدلهای مرجع
بیشتر بدانید
اطلاعاتی در این موارد را  
را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها مطالعه نمائید

  1393-02-09 April 29, 2014 12:30 PM  
اگر علاقمندید  
در مورد مدلهای همترازی بیشتر بدانید
صفحاتی از یک کتاب فارسی در این زمینه را در بخش منابع بخوانید

  1393-02-09 April 29, 2014 12:14 PM  
مقاله مدلی برای امکان سنجی و اولویت بندی گزینه های سامانه ای
راه حل در تدوین برنامه گذار پروژه های معماری اطلاعات سازمانی
را در نشانی درج شده در بخش پیوندها مطالعه کنید

  1393-02-09 April 29, 2014 12:09 PM  
بیستمین جلسه کلاس درس  در زمان مقرر برگزار شد
غایبین جلسه
صدری
طبی فخر
رضازاده طهرانی
پورنوری
کاشانی نژاد
منتظری

  1393-02-08 April 28, 2014 12:11 PM  
الگوی ارزیابی سایت گروه های درسی در ترم دوّم 93-92
شامل ریز نمرات ارزیابی هر عضو گروه درسی  در ارزیابی ادواری سایت های گروه های درسی
را در بخش منابع مطالعه کنید و با اعمال تغییرات لازم بر مبنای این الگو در وبگاه گروه و برگه های شخصی و فردی آن خود را آماده دریافت نمره ای خوب در نیمه این ماه بابت وبگاه گروهتان نمائید

  1393-02-07 April 27, 2014 03:54 PM  
صورت تمرین اول درس در بخش تمرینات قرار گرفت
مهلت نهائی تحویل پاسخهای این تمرین 23/2/93 است

  1393-02-07 April 27, 2014 01:05 PM  
نمرات امتحانک چهارم درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1393-02-07 April 27, 2014 12:39 PM  
نوزدهمین جلسه کلاس درس  در زمان مقرر برگزار شد

  1393-02-06 April 26, 2014 07:47 PM  
شش مقاله فارسی در مورد مدیریت و برنامه ریزی راهبردی
را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندهای وبگاه درس بخوانید و برای پاسخ دهی به تمرین اول درس آماده شوید

  1393-02-02 April 22, 2014 12:34 PM  
تمرین اول درس از  امروز شروع شد.
بخش - یک تمرین-انفرادی
در مورد سازمان انتخابی خود هر دانشجو در برگه های شخصی خود در وبگاه گروهی که در درس عضو آن است چهار مجموعه اطلاع زیر را درج نماید
1-اطلاعات مشخصات  و اسناد راهبردی  بنگاه
2- اطلاعات مشخصات  و اسناد راهبردی کسب و کار بنگاه
3- اطلاعات نقش راهبردی فا در بنگاه
4- اطلاعات نقش راهبردی فا در کسب و کار بنگاه

  1393-02-02 April 22, 2014 12:15 PM  
هجدهمین جلسه کلاس درس  در زمان مقرر برگزار شد

  1393-01-31 April 20, 2014 12:52 PM  
مستندات مطالعه مخعماری سازمان میراث فرهنگی را در بخش بهترین تجارب مطالعات راهبردی در نشانی درج شده در بخش پیوندها بخوانید

  1393-01-31 April 20, 2014 12:49 PM  
هفدهمین جلسه کلاس درس  در زمان مقرر برگزار شد

  1393-01-26 April 15, 2014 01:32 PM  
شانزدهمین جلسه کلاس درس  در زمان مقرر برگزار شد

  1393-01-24 April 13, 2014 12:42 PM  
پنجمین گروه دانشجوئی درس با نام  پیشتازان مدیریت راهبردی
متشکل از دانشجویان
نگار خجسته
زینب صادقی‌پور
سیده زرین منتظری
تشکیل گردید
وبگاه اینترنتی این گروه را در نشانی درج شده در فهرست خدمات وبگاه درس ببینید

  1393-01-24 April 13, 2014 12:35 PM  
پانزدهمین جلسه کلاس درس  در زمان مقرر برگزار شد

  1393-01-21 April 10, 2014 01:07 PM  
نمرات امتحانک سوم درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1393-01-21 April 10, 2014 12:30 PM  
آزمون میان ترم درس در زمان مقرر برگزار گردید
غایب این آزمون
حسین حیدری

  1393-01-19 April 08, 2014 12:46 PM  
چهاردهمین جلسه کلاس درس   برگزار  و طی آن امتحانک چهارم درس گرفته شد

  1393-01-18 April 07, 2014 09:18 AM  
SMPG : چهارمین گروه دانشجوئی درس
متشکل از دانشجویان
یاسر علیمردانی
امین کاشانی نژاد
 سامان رضازاده تهرانی
 امیرحسین طبی فخر
 روح ا.. شمیرانی
تشکیل گردید
وبگاه اینترنتی این گروه را در نشانی درج شده در فهرست خدمات وبگاه درس ببینید
خانمها خجسته ، صادقی پور و منتظری گروه دوم خانمها را تشکیل داده و ضمن برپاکردن وبگاه گروه نشانی آنرا برای اعلام در وبگاه در س ارسال نمایند
دانشجویان حسین حیدری و سید محمد جعفر هاشمی هر یک به یک گروه چهار نفری آقایان
گروه راهبرد نوین یا راهبردیست نوین بپیوندد و مراتب ذا با رایانامه به مدرس درس اعلام نمایند

  1393-01-17 April 06, 2014 06:30 PM  
سیزدهمین جلسه کلاس درس و اولین جلسه در سال جدید  برگزار گردید

  1393-01-17 April 06, 2014 05:17 AM  
یک  ارائه نمایشی جامع به زبان فارسی در مورد معماری سازمانی
را در بخش منابع مطالعه کنید و خود را برای آزمون میان ترم بیشتر آماده نمائید

  1393-01-14 April 03, 2014 09:04 PM  
امتحانک کلاسی چهارم درس
در هفته آینده و قبل از آزمون میان ترم پنجشنبه براساس مطالب و اسلایدهای کارگاه پنج روزه برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات مندرج در وبگاه درس و مطالب کتاب الکترونیکی   معماری سازمان برای مدیران
موجود در وبگاه درس برگزار خواهد شد تا شمارا برای حضور آگاهانه در آزمون میان ترم پنجشنبه ییست و یکم فروردین آماده کند
روز و ساعت  و محل آزمون میان ترم درس را بیاد بیاورید
پنجشنبه 21 فرورددین 1393
ساعت 8 الی 10
اطاق 101

  1393-01-10 March 30, 2014 01:45 PM  
آغاز سال نو بر شما مبارک باد

  1392-12-27 March 18, 2014 10:22 AM  
کتاب الکترونیکی فارسی مقدمه ای بر معماری سازمانی را از طریق نشانی درج شده در بخش پیوندها بخوانید و برای آزمون میان ترم درس آماده شوید

  1392-12-27 March 18, 2014 09:55 AM  
متن ارائه نمایشی کارسوق پنج روزه آموزش برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات سازمان
ارائه شده در کلاس درس را در بحش منابع ببینید

  1392-12-27 March 18, 2014 09:25 AM  
دوازدهمین جلسه کلاس درس  برگزار گردید

  1392-12-25 March 16, 2014 01:50 PM  
یازدهمین جلسه کلاس درس  در زمان مقرر برگزار و امتحانک   سوم درس   گرفته شد

  1392-12-23 March 14, 2014 05:52 PM  
سومین گروه دانشجوئی درس تشکیل شد
گروه: مرفا
  اعضای گروه
خالصی                      
ناصر شریعت              
خوانین زاده                  
وبگاه گروه را در نشانی درج شده در فهرست خدمات وبگاه درس ببینید

  1392-12-20 March 11, 2014 04:29 PM  
دومین گروه دانشجوئی درس تشکیل شد
گروه: راهبردیست نوین
نام اعضای گروه:
اشکان صدری
محمد امین منصور
مهران نوری
میرهادی رادی
وبگاه گروه را در نشانی درج شده در فهرست خدمات وبگاه درس ببینید

  1392-12-21 March 12, 2014 08:22 AM  
یازدهمین جلسه کلاس درس  در زمان مقرر برگزار  گردید
اسامی عایبین جلسه
میر محمد صادقی
رضا زاده
صدری
کاشانی نژاد
امین منصور
وهاب زاده
دانشجویان غایب این جلسه فردا چهار شنبه 21 اسفند برای دریافت برگه های تصحیح شده امتحانک کلاسی دوم درس از ساعت 11 الی 12 به مدرس درس مراجعه کنند
روز یکشنبه 25 اسفند امتحانک سوم درس برگزار   خواهد شد
جلسه پایانی سال جاری سه شنبه 27 اسفند از ساعت 9 الی 10:30   در محل اطاق 007خواهد شد

  1392-12-20 March 11, 2014 04:25 PM  
نمرات امتحانک دوم کلاسی دوم درس در بخش نمرات اعلام گردید

  1392-12-18 March 09, 2014 03:45 PM  
برای حضور در امتحانک سوم درس آماده شوید و پرونده های زیر را در بخش منابع مطالعه کنید
سه  پرونده در مورد مدیریت  راهبردی ، برنامه ریزی راهبردی و نگارش دورنما از منظر برخی از منابع مطالعاتی فارسی
یک ارائه نمایشی در مورد برخی از مدل های مدیریت و برنامه ریزی راهبردی

  1392-12-18 March 09, 2014 03:06 PM  
نمرات نهائی ، رتبه و نمره امتحانک  منزل بردنی  یک
در بخش نمرات اعلام گردید

  1392-12-18 March 09, 2014 01:47 PM  
دهمین جلسه کلاس درس  در زمان مقرر برگزار  گردید

  1392-12-18 March 09, 2014 05:37 AM  
آخرین جلسه کلاس درس در سال جاری روز سه شنبه 27 اسفند ماه برگزار خواهد شد
چنانچه برای حضور در این جلسه نیاز به مجوز استفاده از خوابگاه دارید نام و نام خانوادگی و شماره دانشجوئی خود را برای اخذ مجوز با رایانامه برای مدرس درس ارسال نمائید
امتحانک سوم درس روز یکشنبه 25 اسفند  برگزار خواهد شد

  1392-12-17 March 08, 2014 05:39 PM  
کتاب درسی را از بخش منابع بردارید

  1392-12-17 March 08, 2014 05:39 PM  
برای مطالعه شخصی چنانچه علاقه مند بودید
1- فصلی از یک کتاب با عنوان راهبرد به عنوان خلق آینده سازمان
2- ارائه ای نمایشی در مورد مدلهای برنامه ربزی راهبردی
را به زبان انگلیسی در بخش منابع بخوانید

  1392-12-17 March 08, 2014 05:37 PM  
مقاله فارسی تدوین راهبردهای توسعه خدمات الکترونیکی در شهرداری بکمک مدل سوات
را برای کمک به حل امتحانک منزل بردنی دو در بخش منابع بخوانید

  1392-12-17 March 08, 2014 01:36 PM  
صورت امتحانک منزل بردنی دوم درس در بخش تمرینات قرار گرفت
مهلت تحویل به شکل دست نویس
92/12/25

  1392-12-13 March 04, 2014 07:38 PM  
راهبرد نوین : اولین گروه دانشجوئی درس
متشکل از دانشجویان
بهنام حیدری
یونس خان بابا
آرش وهاب زاده
علیرضا میرمحمدصادقی
تشکیل گردید
وبگاه اینترنتی این گروه را در نشانی درج شده در فهرست خدمات وبگاه درس ببینید

  1392-12-13 March 04, 2014 02:10 PM  
نهمین  جلسه کلاس درس  در زمان مقرر برگزار و امتحانک
ناگهانی دوم  درس گرفته شد

  1392-12-11 March 02, 2014 01:54 PM  
هشتمین  جلسه کلاس درس  در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-12-09 February 28, 2014 07:12 PM  
از طریق نشانی درج شده در بخش فهرست خدمات وبگاه درس به گروه مباحثه دانشجویان با استادیاران درس بپیوندید

  1392-12-09 February 28, 2014 07:11 PM  
هفتمین  جلسه کلاس درس  در زمان مقرر  در روز سه شنبه 6 اسفندماه برگزار گردید

  1392-12-04 February 23, 2014 01:08 PM  
ششمین  جلسه کلاس درس  در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-12-03 February 22, 2014 11:39 AM  
اطلاعه مهم
پاسخ امتحانک منزل بردنی اول فقط به شکل دست نویس  و با پیوست برگه آزمون اول کلاسی و برگه پرسشهای آزمون اول منزل بردنی  در روز یکشنبه 4/12/92 فردا و غیر قابل تمدید است
جریمه تاخیر تحویل به ازای هرروز تاخیر 30% نمره خواهد بود

  1393-01-14 April 03, 2014 09:05 PM  
روز و ساعت غیرقابل تغییر و محل آزمون میان ترم درس را بیاد بسپارید
پنجشنبه 21 فرورددین 1393
ساعت 8 الی 10
اطاق 101

  1392-11-29 February 18, 2014 04:26 PM  
با مراجعه به بخش پیوندها
به منابعی برای مرور مطالب گفته شده درس دسترسی می یابید
مفاهیم و تعاریف-استراتژی 360 درجه-12 مقاله و یادداشت پژوهشی فارسی

  1392-11-29 February 18, 2014 03:33 PM  
برای رفع اشکال امتحان منزل بردنی اول  درس در زمانها و ساعتهای زیر با تعیین وقت قبلی از طریق رایانامه میتوانید به مدرس درس مراجعه کنید
چهارشنبه 30 بهمن از ساعت 10 الی 12
شنبه 3 اسفند از ساعت 15 الی 17

  1392-11-29 February 18, 2014 03:15 PM  
نشانی وبگاه های درس در هفت اجرای پیشین آن در ترمهای کذشته را در بخش پیوندها
Links
میتوانید ببینید

  1392-11-29 February 18, 2014 02:32 PM  
در بخش تقویم
Calendar
وبگاه درس نشانی زمان و محتوای مطالب جلسات درس را ببینید

  1392-11-29 February 18, 2014 02:25 PM  
در اطاق گفتگوی درس  
Discussion Area
میتوانید موارد مورد نظر خود را به شکل پرسش یا پاسخ   مطرح کنید

  1392-11-29 February 18, 2014 02:14 PM  
پنجمین  جلسه کلاس درس  در زمان مقرر برگزار گردید

  1392-11-27 February 16, 2014 01:12 PM  
صورت امتحانک منزل بردنی اول درس در بخش تمرینات
Assignments
قرار گرفت

  1392-11-27 February 16, 2014 01:09 PM  
چهارمین  جلسه کلاس درس   در زمان مقرر برگزار
وصورت امتحانک منزل بردنی اول درس در اختیار داشجویان قرار گرفت

  1392-11-27 February 16, 2014 07:48 AM  
نمرات امتحانک کلاسی اول درس و
نام سازمان انتخابی  هر دانشجو برای تحلیل
در بخش نمرات
Grades
وبگاه درس اعلام شد

  1392-11-27 February 16, 2014 07:23 AM  
تفصیل برنامه درسی و زمان بندی ارائه مطالب درس در بخش منابع
Resources
وبگاه درس اعلام گردید

  1392-11-23 February 12, 2014 11:11 AM  
چهارمین جلسه کلاس درس روز یکشنبه 27 بهمن ماه تشکیل خواهد شد

  1392-11-23 February 12, 2014 11:11 AM  
سومین جلسه کلاس درس روز یک شنبه 20 بهمن ماه تشکیل و باقیمانده اصول  مفاهیم راهبردی ارائه ، اولین امتحانک هفتگی درس برگزار  گردید

  1392-11-23 February 12, 2014 11:09 AM  
دومین جلسه کلاس درس روز سه شنبه 15 بهمن ماه تشکیل و مقدمات مفاهیم راهبردی  ارائه گردید

  1392-11-23 February 12, 2014 11:09 AM  
اولین جلسه کلاس درس روز یکشنبه 13 بهمن ماه تشکیل و مقدمات درس و برنامه درسی ارائه گردید

  1392-11-09 January 29, 2014 07:48 PM  
اولین جلسه کلاس درس روز یکشنبه 13 بهمن ماه تشکیل خواهد شد

  1392-11-09 January 29, 2014 07:48 PM  
به نام بهترین سرآغا ز
به صفحات اینترنتی درس  مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات
در ترم دوم سال تحصیلی93-92
در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
خوش آمدید
برنامه درسی و زمان بندی اجرای آن در طول ترم به زودی در این صفحات اعلام خواهد شد
ابطحی

Instructor:
seyed ebrahim abtahi
(abtahi[at]sharif[dot]edu)

3 Units
Sunday & Tuesday 13:30 - 15
Room: 202

 This website is visited 5601 times since January 2014. Updated Monday 2020-09-07 09:27