Logic Design 40121 
  CE Department- Sharif University of Technology Fall - Group 1 

  Main Menu
   Home
   Syllabus
   Assignments
   Grades
   Calendar
   Discussion Area
   Links
   Resources


Announcments

  1393-11-11 January 31, 2015 05:03 AM  
یک نمره به نمره پایانی همه افراد اضافه شده است. افرادی که بعد از یک نمره اضافه بالای 9 بودند نمره قبولی داده شده است. وگرنه چند نمره هم برای بهتر شدن معدل اضافه شده است. لطفا در اعتراض به این موارد مراجعه نفرمایید.
کسانی که مایلند برگه پایانترم (فقط پایانترم) را مشاهده کنند شنبه 11 بهمن ساعت 4:30 تا 5:30 و یکشنبه 12 بهمن ساعت 9:30 تا 11 مراجعه کنند.

  1393-11-05 January 25, 2015 01:40 PM  
نمرات کوئیز آپدیت شد
اعتراض به نمرات کوئیز 4 و 5 فردا دوشنبه ساعت  93/11/6 آزمایشگاه  دکتر گودرزی
ساعت 12 الی 13:30
موفق باشید

  1393-10-21 January 11, 2015 04:34 AM  
لیست نهایی نمرات تمرین در قسمت مربوطه قرار گرفت
در صورت اعتراض به نمره ی تمرین شش و هفت  و یا عدم تطبیق
نمرات سایر بخش ها با نمره های اعلام شده می توانید تا ساعت 12  شب  یکشنبه 21 دی ماه
ایمیلی تحت عنوان "اعتراض به نمره تمرینات"به آدرس زیر ارسال کنید
salehiminapour@gmail.com
توجه داشته باشید تمرین شش و هفت با ارفاق صحیح شده است

  1393-10-09 December 30, 2014 04:34 AM  
اسلایدهای فصل 7 در قسمت منابع بارگذاری شد

  1393-10-08 December 29, 2014 06:24 PM  
نمرات تغیر یافته کوئیز های  1 الی 3 بروزرسانی شد
نمرات تمرین چهار در قسمت مربوطه قرار گرفت

  1393-10-04 December 25, 2014 03:34 PM  
زمان رسیدگی به اعتراضات مربوط به نمرات تمرین 5 و 4 روز شه شنبه در
کلاس حل تمرین می باشد
موفق باشید

  1393-10-01 December 22, 2014 02:40 PM  
برنامه کلاس های حل تمرین

روز شنبه 6 دی حل تمرینهای  فصل 6
روز سه شنبه 9 دی حل تمرینهای فصل 7

  1393-10-01 December 22, 2014 02:35 PM  
تمرین های فصل هفت در قسمت تمرین ها قرار گرفت
تمرین های خود را روز سه شنبه 9 دی قبل از ساعت 12
به دکتر بیات تحویل دهید

موفق باشید

  1393-10-01 December 22, 2014 02:24 PM  
کوئیز فصل 6 روز دوشنبه 8 دی برگزار می گردد

  1393-09-29 December 20, 2014 03:35 PM  
تمرین های فصل 6  بر روی سایت قرار گرفت
موفق باشید

  1393-09-23 December 14, 2014 04:21 PM  
کلاس حل تمرین این هفته تشکیل نخواهد شد
موفق باشید

  1393-09-17 December 08, 2014 11:17 AM  
آخرین زمان اعتراض به نمره کوئیز فصل دو و سه فردا از ساعت 12 الی 12:45 می باشد
و کوئیز فصل 5 ساعت 12:45 در کلاس حل تمرین برگزار می شود.

موفق باشید

  1393-09-16 December 07, 2014 08:07 AM  
نتیجه نهایی نمرات میان ترم بعد از رسیدگی به اعتراضات در قسمت نمرات قابل مشاهده است.

  1393-09-10 December 01, 2014 08:00 PM  
زمان بررسی اعتراضات به نمرات کوئیز 2 و 3 روز سه شنبه 18 آذر
در کلاس حل تمرین  می باشد

  1393-09-10 December 01, 2014 02:08 PM  
مهلت تحویل تمرین های سری پنج فردا تا ساعت 12 می باشد
تمرین های خود را به استاد تحویل دهید .در کلاس حل تمرین تمرینی
تحویل گرفته نمی شود
آخرین مهلت اعتراض به نمرات میانترم فردا ساعت 12:45 در کلاس حل تمرین می باشد

موفق باشید

  1393-09-10 December 01, 2014 07:13 AM  
نمرات تمرین سه ضمیمه گردید
هرگونه اعتراض به نمره تمرین  فصل دو و سه در کلاس حل تمرین بررسی می گردد

موفق باشید

  1393-09-09 November 30, 2014 11:51 AM  
برگه های میان ترم مجددا بررسی شد و تعدادی از نمرات تغییر کرد. مجددا بارگذاری شد.

  1393-09-09 November 30, 2014 05:44 AM  
نمرات امتحان میان ترم در بخش مربوطه قرار گرفت. توضیحات داخل فایل را حتما بخوانید.

  1393-09-03 November 24, 2014 06:09 PM  
مهلت تحویل تمرین ها سری فصل پنج 11  آذر می باشد

موفق باشید

  1393-09-03 November 24, 2014 12:58 PM  
تمرین های فصل 5 ضمیمه گردید
توصیه میشود حل تمرین ها را زودتر شروع کنید
مهلت تحویل تمرین ها تمدید نخواهد شد

موفق باشید

  1393-09-03 November 24, 2014 11:31 AM  
کلاس حل تمرین فردا(4 آذر) تشکیل نمی شود

موفق باشید

  1393-08-24 November 15, 2014 01:24 PM  
امتحان میانترم
روز چهارشنبه 28 آیان ساعت 16 در تالار 6 برگزار می گردد
موفق باشید

  1393-08-25 November 16, 2014 05:47 AM  
نمرات کوئیز در قسمت مربوط به نمرات پیوست گردید
اعتراضات مربوط به نمرات
سه شنبه در کلاس حل تمرین
(ساعت 12:45)
بررسی می گردد

موفق باشید

  1393-08-22 November 13, 2014 05:55 PM  
سوال سوم تمرینات سری چهار لگاریتم در مبنای 2 می باشد
استفاده از گیت های پایه در سوال 9 مجاز می باشد

موفق باشید

  1393-08-21 November 12, 2014 12:37 PM  
تمرین های فصل چهارم در قسمت مربوطه قرار گرفت
موعد تحویل تمرین ها دوشنبه 26 آبان می باشد
موفق باشید

  1393-08-17 November 08, 2014 01:52 PM  
کلاس حل تمرین روز سه شنبه 20 آبان برگزار نمی گردد
و کوئیز فصل سوم ساعت 12:45 دقیقه( 20 آبان) در کلاس 102 برگزار می گردد
موفق باشید

  1393-08-14 November 05, 2014 11:31 PM  
در صورت هرگونه مغایرت در نمره های تمرین (پس از رسیدگی به اعتراضات) با فایل نمرات اعلام شده
در وب سایت درس .لطفا ایمیلی با موضوع زیر ارسال شود و توضیحات خود را درصورت هرگونه مغایرت نمره ارسال کنید
موفق باشید

Subject:Assignment-Logicdesign
Email:salehiminapour@gmail.com

  1393-08-13 November 04, 2014 09:15 PM  
نمرات تمرین دوم در بخش مربوطه قرار گرفت
موفق باشید

  1393-08-10 November 01, 2014 02:24 PM  
امتحان میان ترم در تاریخ 28 آبان ماه ساعت 4 بعد از ظهر برگزار می شود.

  1393-08-05 October 27, 2014 09:47 AM  
نمرات کوئیز اول در قسمت مربوط به نمرات قرار گرفت
موفق باشید

  1393-08-04 October 26, 2014 08:21 PM  
سوال سه -قسمت ب در تمرینات سری سوم مشکل تایپی دارد
بنابراین لطفا  عبارت زیر را تصحیح کنید

A'  ->  A'BD

موفق باشید

  1393-08-04 October 26, 2014 06:36 AM  
مهلت تحویل تمرین های فصل سوم  در فایل مربوطه به اشتباه وارد شده است
توصیه می شود تمرین ها را روز دوشنبه سر کلاس  تحویل دهید.
مهلت زمانی تمرین ها روز سه شنبه ساعت 12 می باشد.

بدیهی است پس از این زمان تمرینی از دانشجویان تحویل گرفته نمی شود.

  1393-08-03 October 25, 2014 10:47 AM  
تمرینات فصل سوم در قسمت مربوط به تمرینات قرار گرفت
موفق باشید

  1393-07-25 October 17, 2014 05:27 AM  
نمرات تمرین سری اول در بخش نمرات قرار گرفت
موفق باشید

  1393-07-15 October 07, 2014 09:14 AM  
قسمت ب تمرین شماره ده اختیاری می باشد
موفق باشید

  1393-07-14 October 06, 2014 05:47 PM  
تمرین های فصل دوم در قسمت مربوطه قرار گرفت
زمان تحویل تمرین ها 19/7/93 می باشد

موفق باشید

  1393-07-05 September 27, 2014 09:41 AM  
تمرین های سری اول در بخش مربوطه قرار گرفت
تمرین های خود را سرموعد به استاد تحویل دهید
موفق باشید

Instructor:
Siavash Bayat-Sarmadi
(sbayat@sharif.edu)

3 Units
کلاس: شنبه ها و دوشنبه ها 13:30-15:00 حل تمرین: سه شنبه ها 12-13:30
Room: 103 (حل تمرین 102)

 This website is visited 6278 times since September 2014. Updated Tuesday 2015-04-07 07:29